A Történelemtanárok Egyletének felhívása

Felhívás

Mindenkihez, akinek gyermeke, barátja, tanítványa, ismerőse 2017-ben vagy azután fog érettségizni!

Követeljük, hogy ne kerüljenek hátrányos helyzetbe azok, akik a jövőben fognak érettségizni!

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által kiadott és az érettségi vizsgán kötelezővé tett középiskolai történelmi atlasz a tartalmi hiányosságok, a rossz olvashatóság, az áttekinthetetlen, zsúfolt térképek, a névmutató és a kronológia hiánya miatt akadályozza a tanulást, megnehezítheti a sikeres érettségi vizsgát. 

Ezért követeljük:

1. valóban érvényesüljön a tanuláskor a történelmi atlasz szabad választása;

2. az érettségi vizsgán a diákok azt az atlaszt használhassák, amelyet tanulmányaik során;

3. a történelem érettségi követelményrendszere tartalmazza kompetenciaként a kronológiák használatát az évszámok öncélú magolása helyett;

4. a 2017-től bevezetni szándékozott érettségi változtatásokat azonnal vonják vissza;

5. csak 2020-tól vezessenek be változásokat, ezekről haladéktalanul kezdődjenek meg egyeztetések az érintettekkel; 2016. szeptember 1. előtt foglalják jogszabályba a bevezetendő módosításokat. Az új szabályozás csak azokra vonatkozzon, akik a 2016/17-es tanévben kezdik meg középiskolai tanulmányaikat a 9. évfolyamon.

2016. február 22.

A Történelemtanárok Egyletének Bizottmánya

CSATLAKOZZ TE IS!

Csatlakozom