A Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levele

958. Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium

A Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium tantestületének 31 tagja (teljes létszám 43 fő) csatlakozik a mozgalom által kitűzött célok megvalósítását támogatókhoz.

957. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI, Gyömrő

A Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez csatlakozunk, evvel megerősítve a további megmozdulások támogatását is. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI tantestülete 45 fővel. (2016.04.14)

956. Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium közalkalmazotti közössége 26 fővel (létszámunk 60 %-a) csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. ( 43 főből 26 fő)

955. Szülői Közösség, Kaffka Margit Általános Iskola, Zugló

A Zuglói Kaffka Margit Általános Iskola Szülői Közössége (a szülői visszajelzések alapján) 83,3 %-os támogatottsággal ezúton csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Általános Iskola és Gimnázium által megfogalmazott nyílt levélhez bízva abban, hogy gyermekeink és pedagógusaik egy gyermekközpontú és méltányos iskolarendszerben folytathatják tanulmányaikat, munkájukat.

954. Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei AMI

Iskolai csatlakozás

953. Széchenyi István Kereskedelmi Iskola alapszervezete

A Széchenyi István Kereskedelmi Iskola alapszervezete 33 igen szavazattal (taglétszám 55, jelenlévők 33 fő) csatlakozik a  miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatóihoz.

952. Siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskola
A Siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskola tantestülete csatlakozik a  Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelének támogatóihoz.

A levélhez csatlakozást megszavaztuk a következő eredménnyel: 29 szavazatából 24 igen, 1 nem, és 3 a tartózkodás.

951. Túróczy Zoltán Evangèlikus Óvoda ès Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Nyíregyháza

Iskolánk  nevelőtestülete 94%-os(30fő),nevelèst-oktatást segítők 100%-os (12 fő)támogatással csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

"Sem erő,sem fortély meg nem fèlemlít.Sem pènz,sem ígèret meg nem tántorít."

950. Ajkai Bródy Imre Gimnázium diáksága

Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium  diáksága csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatóihoz. A 273 szavazó diák közül 249 (91%) egyetért a nyílt levélben megfogalmazottakkal.

949. Bárányka Keresztyén Óvoda, Kecskemét

Az egész óvoda munkatársi közössége megszavazta a csatlakozást, összesen 10 fővel.

948. Pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium

A Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnáziumból 31 pedagógus és 5 technikai dolgozó csatlakozik.

Technikai dolgozók: Hipellerné Adorján Erika, Kóbor Andrea, Saranics Lászlóné, Szántai András, Bajnok Béla

Pedagógusok: Zoltai-Jantó Ildikó, Geszler Katalin, Priegl Éva, Szita Nikolett, Egri Ildikó, Györgydeák Mariann, Meszlényi-Bodnár Gyöngyi, Rétlaki Márton, Dr. Hidas Ildikó, Pusztai Melinda, Ács Katalin, Anka Judit, Páli Gabriella, Perosa Zita, Szívós István, Kiss Szilvia, Gráczi Katalin, Kovács János, Lauer Zoltán, Eifert Mihály, Nick Andrea, Faragó Tímea, Németh Csilla, Farkas-Dévai Mária, Fosztó Gabriella, Koczor Piroska, Bánné Szabó Anikó, Szeitz Teodóra, Nyugati Veronika, Mazzag Tímea, Radnai Erika             

947. Hugonnai Vilma Általános Iskola Budapest

A tantestület és a dolgozók 92%-os támogatással (titkos szavazással) arról döntöttek, hogy intézményi szinten csatlakozunk a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete által megfogalmazott nyílt levélhez.

946. Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata
A tantestület és a dolgozók 86%-os támogatással (titkos szavazással) arról döntöttek, hogy intézményi szinten csatlakozunk a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete által megfogalmazott nyílt levélhez.
 

 

945. Veszprémi Zeneművészeti Szakközépisola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Veszprémi Zeneművészeti Szakközépisola és Alapfokú Művészeti Iskola szeretne csatlakozni a nyílt levélhez. Tantestületünk kb. 80 fős, 5 fő kivételével mindenki a csatlakozás mellet döntött, ezen kívül az iskolában dolgozó, de nem iskolai alkalmazott kollégák (más iskolából áttanító tanárok, takarítók, portások) is jelezték csatlakozási szándékukat.

944. Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolája

A  Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolájának tantestülete 27 igen szavazattal csatlakozni kíván a  miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatóihoz.

943. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium szülői közössége

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium szülői közösségének 53%-a válaszolt a felhívásunkra, a válaszadók 99%-a támogatja a csatlakozást amiskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelével elindult kezdeményezéshez.

942. Szépírók Társasága
A Szépírók Társasága úgy döntött, hogy csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének leveléhez. 
 
A Szépírók Társasága írók, irodalomtörténészek, kritikusok, fordítók és irodalomszervezők egyesülete. 1997-ben jött létre azzal a céllal, hogy a korszerű irodalomszemlélet, a hatékony érdekképviselet és a demokratikus kultúrpolitika fóruma legyen. Tagjai között az itthon és a nagyvilágban legnagyobb elismerésnek örvendő írók ugyanúgy szerepelnek, mint irodalomszervezők, kulturális újságírók. A szervezet honlapja: http://szepiroktarsasaga.hu/
941. Kecskeméti EGYMI és Gyermekotthon

A Kecskeméti EGYMI és Gyermekotthon, EGYMI intézményegységének 62 dolgozója közül 2 tartózkodással, 60 igen szavazattal egyetért a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelével.

940. Budapesti Kempelen Farkas Gimnázium diákönkormányzata

Kempelenes diákok az oktatásügyért

Mi, a budapesti Kempelen Farkas Gimnázium tanulói támogatjuk az oktatási rendszer megreformálását és csatlakozunk a budapesti 14. kerületi Teleki Blanka Gimnázium és a miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéseihez.

Kéréseink a következők:

 • Kívánjuk a magyarországi oktatási rendszer szemléletének és színvonalának átalakítását, modernizálását és 21. századi szintre emelését!

 • Kívánjuk a követelményrendszer átdolgozását, a tananyag általános csökkentését, illetve a tantárgyi óraszámok tantervhez való igazítását! Fontosnak tartjuk, hogy ezen változtatások kidolgozása gyakorlati tapasztalattal rendelkező szaktekintélyek bevonásával történjen.

 • Kívánjuk, hogy a megújult oktatási rendszer az önálló véleményalkotás és gondolkodás fejlesztését tartsa szem előtt! Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az eddig megszokott frontális oktatás helyett több idő jusson az interaktív, csoportos, együttműködésen alapuló tanításra.

 • Kívánjuk a társadalmi és mindennapi élethez szükséges ismeretek oktatásának tantervbe illesztését! (gazdasági, pénzügyi és jogi alapismeretek, hivatali ügyintézés menete, stb.)

 • Kívánjuk a reformok felmenő rendszerben történő bevezetését! (12. osztályban ugyanolyan érettségi követelményeknek kelljen megfelelni a diákoknak, mint amik a 9. osztály megkezdésekor voltak.)

 • Kívánjuk az oktatás fejlesztésének pénzügyi támogatását, az iskolarendszer költségvetésének növelését, valamint az anyagi eszközök hatékonyabb és igazságosabb elosztását!

 • Kívánjuk, hogy töröljék el a tankönyvcsomagok árának maximálását, állítsák vissza a szabad tankönyvválasztást! Emellett fontosnak tartjuk a tankönyvtámogatási rendszer átdolgozását és tőkéjének bővítését.

 • Kívánjuk a modernizált tantervhez szükséges mennyiségű és minőségű felszerelés és eszköztár biztosítását! Tegyék lehetővé, hogy a tanárok megfelelő továbbképzésben részesüljenek ezek használatához!

 • Kívánjuk a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítását! Ahol a feltételek hiányoznak, a kötelező jelleg megszüntetését!

 • Kívánjuk, hogy az iskolák vezetősége nagyobb hatáskörrel rendelkezzen!

 • Kívánjuk a tanári szakma anyagi és szellemi elismerését, megbecsülését! (Fontos lenne, hogy több tehetséges fiatal válassza a tanári pályát.) Továbbá csökkentsék a tanárok adminisztrációs terheit és teremtsenek kedvezőbb feltételeket a tanterven kívüli fakultatív foglalkozásokhoz (szakkörök, sportfoglalkozások, stb.)!

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy iskolánk - mint az ország egyik vezető gimnáziuma - relatíve kedvező helyzetben van. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az oktatási rendszer nehézségei itt nem érzékelhetőek. Azonban megannyi intézményben nem állnak rendelkezésre még csak hasonló feltételek sem, mint nálunk. Ezért szolidaritást vállalunk Magyarország összes iskolájával, és kiemelten azokkal, melyeket a mostani, elavult közoktatás hibái és hiányosságai a leghatványozottabban érintenek. A szolidaritás és a szociális érzékenység olyan értékek, melyek sajnálatos módon sok helyütt hiányoznak a jelenlegi oktatási rendszerből, éppen ezért elengedhetetlen, hogy mi diákok ne feledkezzünk meg róluk!

Végül buzdítunk minden magyar iskolát, hogy nyíltan álljanak ki az oktatási rendszer megreformálása mellett!

 

Budapest, 2016.02.12.

939. Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium 3.A. osztályának szülei

Támogatjuk a Miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében megfogalmazottakat, valamint kiállunk iskolánk tanárai és az oktatást segítő munkatársai mellett.

Hisszük, hogy az iskolában nincs helye a politikának, de a XXI. század elvárásainak megfelelő oktatási rendszer létrejötte és annak állami finanszírozása nem várathat magára! A 3.A. szüleinek többsége.

938. Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium 4.B. osztályának szülei

Támogatjuk a Miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében megfogalmazottakat, valamint kiállunk iskolánk tanárai és az oktatást segítő munkatársai mellett.

Hisszük, hogy az iskolában nincs helye a politikának, de a XXI. század elvárásainak megfelelő oktatási rendszer létrejötte és annak állami finanszírozása nem várathat magára! A 4.B. szüleinek 2/3-ot meghaladó többsége.

937. Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tantestülete 2016. február 25-én titkos szavazást tartott.

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tantestülete 43 igen, 1 nem és 8 tartózkodás mellett támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

936. Szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskola és AMI

A szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskola és AMI  tantestülete 56 fővel csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatóihoz .

935. Zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

A Zalaegerszegi  Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola  tantestületéből 44 fő támogatja a csatlakozást.

934. Piliscsabai Palánta Általános Iskola

A Piliscsabai Palánta Általános Iskola nevelőtestülete csatlakozni kíván a közoktatás jövőjéért aggódók köréhez!

933. Pest Megyei Általános Iskola
A tantestület a következő módon csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatóihoz: 
titkos szavazással: 43 fő támogatja, 2 fő nem támogatja, 14 fő tartózkodik 
932. Zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI

A zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI nevelőtestülete 77%-os arányban (39 főből 30 fő) csatlakozni kíván a A Miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében megfogalmazott felhíváshoz. 

931. Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola

A Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola tantestülete támogatásáról szeretné biztosítani a miskolci kollégákat. Ezért szeretnénk csatlakozni a nyílt levelüket támogatók táborához. Tantestületünk 30 fős, mely 100 százalékban állt az ügy mellé.

930. Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola

A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola teljes nevelői testülete (56 fő - 100%) csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatóihoz.

929. Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Közössége, Pilisborosjenő
A pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Közössége az iskola mind a 12 osztályában nagy többséggel támogatja a Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat.

 

928. Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája

A Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolájának nevelőtestülete a csatolt kéréseket és kérdéseket fogalmazta meg a szakképzés problémáival kapcsolatban. A nyilatkozatot a 40 fős nevelőtestület mai értekezletén 32 fő, a jelenlévők 100%-a támogatta.

 

Az ágazati (közgazdaság, informatika) szakképzéssel kapcsolatos kérdéseink, ill. kéréseink:

Kiegészítenénk a pedagógusok sztrájkbizottságának 25 pontját és a „Gondok a szakképzésben” c. nyilatkozatot azzal, hogy 

követeljük a szakgimnáziumi rendszer bevezetésének felfüggesztését addig, amíg pontosan kinem dolgozzák a követelményrendszert, meg nem fogalmazzák a pontos és részletes vizsgafeltételeket, és nem biztosítják a tankönyveket, tanári kézikönyveket, továbbképzéseket a szakmai tantárgyak tanulásához, tanításához. A fentiek legalább 1 tanévvel a bevezetés dátuma előtt legyenek ismertek a tanárok, a szülők és a 8.-os diákok számára, hogy megalapozott továbbtanulási döntést tudjanak hozni.

A korábban szintén megfelelő előkészítés nélkül bevezetett jelenlegi ágazati szakképzéssel kapcsolatos problémáink:

1. Alig több mint 1 évvel a 2017-es szakmai ágazati érettségik előtt, még nincs kiadva a részletes követelményrendszer. Vannak olyan csak 9. és 10. évfolyamon tanított tantárgyak, amelyek majd két év múlva, általunk jelenleg ismeretlen mélységben kerülnek számonkérésre az érettségin. Nincs tankönyv, példatár és nincs elegendő plusz órakeret az ismétléshez. Nagyon szeretnénk rövid időn belül megismerni a részletes érettségi követelményeket, típusfeladatokkal teli próbaérettségiket. Szükség lenne továbbá tanári továbbképzésekre a tanulók megfelelő felkészítéséhez.

2. Az emelt szintnek megfelelő komplex szakmai érettségiket megszervezhetik-e a középiskolák, vagy csak vizsgaközpontokban, független vizsgabizottság előtt lehet letenni a vizsgákat? 

3. Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat az egyes ágazatok esetén nagy eltérést mutat. Ha szakképzés, akkor legyen tényleg egységes! Pl. informatika ágazaton 9. 10. és 11. évfolyamot követően 2, 3, ill. 4 hetes gyakorlat szerepel a kerettantervi követelmények között. Ezzel szemben pl. a közgazdaság ágazaton 0 óra.  Értelmetlennek és megoldhatatlannak tarjuk a 9. és 10. évfolyamos gyakorlatot. Véleményünk szerint minden ágazati szakképzés esetén a 11. évfolyamot követően kellene legfeljebb 4 hetes szakmai gyakorlatot előírni. 

4. A Szakképzési Törvény 63. § (1) pontjának 2015-ös változtatása még inkább ellehetetleníti a helyzetet azzal, hogy a gyakorlóhelyet biztosító cégeknek fizetniük kell a diákok részére. Ez az összeg a szakképzési hozzájárulásból ugyan levonható, de már most azt tapasztaljuk, hogy a 280/2011. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. § -a sem teszi ezt vonzóbbá a vállalkozások számára az adminisztrációs terhek aránytalan növekedése miatt. A gyakorlattal vállalt szakmai, humán teher és a pénzbeli juttatás összege nincs arányban a kedvezmény mértékével. Arról nem is beszélve, hogy ez a kedvezmény nem vonatkozik azokra az intézményekre, amelyek nem kötelezettek szakképzési hozzájárulás fizetésére.

Úgy gondoljuk, hogy a gyakorlóhelyeket nem „büntetni”, hanem támogatni és ösztönözni kellene annak érdekében, hogy a szakmai gyakorlat tényleg betölthesse azt a szerepet, amelyet az elméleti oktatás kiegészítéséként annak szántak.

A szakmai gyakorlati hellyel nem rendelkező tanulók esetében az iskola köteles a gyakorlatot biztosítani. De mi lesz a gyakorlatot vezető tanárok díjazásával, hogyan lehet kiadni a tanárok nyári szabadságát?

927. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Szülői Közössége

A Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium szülői közösségének többsége támogatja és csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének kezdeményezéséhez.  

926. Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola

A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola tantestülete 93%-os arányban a nyílt levélhez csatlakozás mellett döntött.

925. Zalaegerszegi Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola

A zalaegerszegi Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola 76 pedagógusa csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete nyílt levelének támogatóihoz.

924. Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 23 fős nevelőtestülete 18 fővel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét támogatókhoz.

923. Szegedi Jerney János Általános Iskola

A Szegedi Jerney János Általános Iskola nevelőtestülete és pedagógiai munkát segítő dolgozói nyílt szavazással, 27 igennel,2 tartózkodás mellett támogatjuk a Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levelét.

922. Veszprémi Középiskolai Kollégium

A Veszprémi Középiskolai Kollégium nevelőtestülete titkos szavazáson 11 igen, 4 nem és 5 tartózkodás mellett támogatja a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének kezdeményezését.

921. Óbudai Harrer Pál Általános Iskola

Az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 37 tanára

920. Váci Földváry Károly Általános Iskola

A Váci Földváry Károly Általános Iskola nevelőtestülete a 42 szavazóból 40 igen és 2 tartózkodás mellett  (a kitűzött 80%-ot messze meghaladó) "igennel" szeretne csatlakozni.

919. Dombóvári József Attila Általános Iskola

A Dombóvári József Attila Általános Iskola nevelőtestülete 100 %-kal, 65 fővel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét támogatókhoz.

918. Zipernowsky Károly Általános Iskola

A Zipernowsky Károly Általános Iskola  tantestülete és pedagógiai munkát segítő dolgozói titkos szavazással, 49 igennel, 1 tartózkodás mellett támogatják a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét. A megfogalmazottak minden pontjával egyetértünk, mégis sokáig vártunk a csatlakozással. Mi itt Óbudán oktatásbarát környezetben, korrekt munkakapcsolatban dolgozunk a tankerületi kollégákkal, de tudjuk, hogy most ennél többről van szó, így Eötvös Józseffel valljuk, hogy:

 

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy’ tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”

917. Budapesti, XII.kerületi Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium

A budapesti, XII.kerületi Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium tantestülete, az iskola oktatást segítő munkatársaival kiegészülve, 69 fővel (a közösség több, mint 90%-a) csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének levelében megfogalmazottakhoz, egyetértve annak tartalmával és szándékaival.

916. Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskola

A Veszprémi Báthory István Általános Iskola és Köznevelési Típusú Sportiskola 45 fő igen, 3 fő nem szavazattal csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét támogatókhoz.

915. Központi idegrendszeri sérült gyermekek szülői levelező csoportja
225 embert képviselünk
Támogatjuk a mozgalom által javasolt változtatásokat.
De kérjük, ne csak az ép gyermekekre gondoljanak, amikor azt mondják, a helyzet katasztrófális.
A központi idegrendszeri sérült gyermekek nagy része ma még kirekesztettként él, köszönhetően a már óvodás korban elkezdődő szegregációnak. Többségük már nem járhat ép gyerekekkel óvodába, iskolába pedig csak a tényleg szerencsések kerülnek. Ennek oka: bár tankötelezettek, alig léteznek számukra iskolák.
 
Kérjük, amikor az oktatás átalakításáról szóló javaslataikat kidolgozzák, a munkába vonják be a speciális nevelési igényű és fogyatékkal élő csoportok képviselőit is, hogy olyan javaslat készülhessen, amely ezen csoportok számára is esélyt ad a fejlődésre! Több nyugati ország példája mutatja, hogy létezhet mindenki számára jó, vagy legalábbis a mostaninál jobb megoldás.
914. Fővárosi Pedagógiai szakszolgálat XV. Kerületi Tagintézménye Fővárosi Pedagógiai szakszolgálat XV. Kerületi Tagintézményének pedagógusai titkos szavazást követően 22 fővel csatlakoznak a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez.
913. Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézménye

A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szegedi Tagintézményének szakértői bizottsága 20 pedagógus. Kettő személy tartózkodásával és 2 személy távollétében történt szavazás mentén.

912. Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium nevelőtestülete 35 fővel csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

911. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

A Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskolából 68 főből 68 fővel szeretnénk csatlakozni kezdeményezésükhöz.

910. Dunakeszi Szent István Általános Iskola

A Dunakeszi Szent István Általános Iskola nevelőtestülete titkos szavazáson 37 igen szavazattal és 3 tartózkodással csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

909. Nebuló Általános Iskola tantestülete és szülői szervezete

A Nebuló Általános Iskola tantestülete és szülői szervezete támogatja a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat!

Alkalmazottak létszáma: 10 fő
Szülői szervezet 83 tanuló szüleinek képviseletét látja el: kb. 150 szülő.
Nehezményezzük a kis létszámú intézmények működésének ellehetetlenítését! Mi felvállaltuk az integrált oktatást, az esélyegyenlőség jegyében ezen intézmények eltűnnek az oktatás palettájáról. A mi SNI-s tanulóink között ép intellektusú, sok esetben kiemelkedő képességű, de valamilyen oknál fogva kisebb közösségben fejleszthető gyerekekről beszélünk.( nagyothalló, autista, tanulási nehézséggel küzd, figyelemzavaros stb.) Kiemelt feladatokat nem lehet létszám alapján finanszírozni! 
Fontos, hogy ezek a gyerekek lehetőséget kapjanak képességeik kibontakoztatására,a későbbiekben munkában aktív tagjai legyenek a társadalomnak!
908. DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
 
Iskolánk 28 pedagógusa csoportosan csatlakozik a nyílt levélben foglaltakhoz.
 
A 2016. február 12-én megtartott szavazás eredménye:
Intézményünk pedagógusai közül 33 fő szavazott.
28 Igen
2 Nem
2 Tartózkodás
1 Érvénytelen szavazat
907. Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantestületének 16 tagja  (94%) teljes mértékben egyetért a Hermanos kollégák nyílt levelével és támogatja azt .

906. Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tordas

Iskolánk, Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tordas nevelőtestülete a 2016. február 17-én megtartott értekezletén 24 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a nyílt levélhez való csatlakozás mellett döntött.

905. Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 5.b osztályának szülői közössége

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 5.b osztályának szülői közössége csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének kezdeményezéséhez. Támogatók száma: 28, tartózkodók száma: 4.

904. Medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskola

A medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskola tantestülete 96 %-os támogatással csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

903. Budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és kollégium 10 ac osztály tanulói és szülei

 Budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és kollégium 10 ac osztály tanulói és szülei a februári szülői értekezleten egyhangúlag megszavazták, hogy csatlakoznak Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez.

( 33 gyermek és szüleik)

902. Türr István Gimnázium és Kollégium PDSZ csoportja

A Türr István Gimnázium és Kollégium PDSZ csoportja a szavazáson jelenlévők egyöntetű véleménye alapján 12 fővel csatlakozik.

901. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézményének alkalmazotti közössége a 2016.02.17-én megtartott alkalmazotti értekezleten 57 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 fő tartózkodás mellett csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

900. Komáromi Jókai Mór Gimnázium

2016. február 16-án megtartott értekezleten a Komáromi Jókai Mór Gimnázium nevelőtestülete úgy döntött, hogy csatlakozik a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

A közalkalmazott pedagógusok száma:        30 fő

A titkos szavazáson jelen volt:                      26 fő

Igazoltan távol                                               4 fő

Igen szavazatok száma: 20 fő (a jelenlévők 76,92%-a)

Nem szavazatok száma:  5 fő (a jelenlévők 19,23%-a)

Tartózkodott:                   1 fő (a jelenlévők   3,85%-a)

899. Veresegyházi Támaszpont MOPKA Alapítvány
Veresegyházi Támaszpont MOPKA Alapítvány kuratóriuma ( 3 fő) és az általunk üzemeltetett Köz-Pont Ifjúsági Ház közössége ( melyet képvisel az Ifjúsági közgyűlés , jelenleg 19 fő)
 
 Alapító okiratunkhoz híven segítjük a fiatalokat. Az oktatás átalakítására való törekvés pedig egyértelműen a fiatalok érdekét szolgálja. Mindent megteszünk, hogy segítsük őket érdekeik megfogalmazásában és képviseletében egyaránt. A fiataljaink támogatni kívánják a pedagógusok kezdeményezését, amivel az alapítvány kuratóriuma és az Ifjúsági Ház közössége is egyetért.

 

898. Budapest XIII. kerület Gárdonyi Géza Általános Iskola Szülői Testülete

A Budapest XIII. kerület Gárdonyi Géza Általános Iskola Szülői Testületének 100%-a, az öszes szülő ( 516 gyermek jár az iskolába ) közel 80%-a csatlakozik a nyílt levélhez.

897. Várpalotai Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolája

A várpalotai Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolájának 15 fő pedagógusa közül 6-an csatlakozunk a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

896. Bősárkányi Eötvös József Általános Iskola

A Bősárkányi Eötvös József Általános Iskola nevelőtestülete egyhangú szavazással csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakhoz.

895. Mándoki Általános Iskola

A Mándoki Általános Iskola nevelőtestülete titkos szavazás alapján egyetért a miskolci Herman Ottó Gimnázium által megfogalmazott levél tartalmával. 

Egyetértők száma: 44 fő Tartózkodott: 1 fő. Ellene szavazott: 3 fő.

894. Győri MSZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma

A Győri MSZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolája és Kollégiumának tantestülete egyszerű többséggel (71 fő) a magyar oktatás miatti aggodalma miatt szükségesnek érzi, hogy kifejezze támogatását a miskolci Herman Ottó Gimnáziumból kiindult kezdeményezés iránt.

 

893. Kispesti Eötvös József Általános Iskola Szülői Választmánya
A Kispesti Eötvös József Általános Iskola Szülői Választmánya a ma tartott értekezletén egyhangúlag megszavazta, hogy csatlakozik a a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.
Iskolánk tanulói létszáma 400 tanuló, a szülői választmány egyhangú igennel döntött a csatlakozás mellett (kb 600-700 szülő).
 
892. Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézmény

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézmény pedagógusai, közalkalmazottai, titkos szavazást közvetően, 27 fővel (100%) csatlakoznak a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez.

891. Fóti Fáy András Általános Iskola

2016. február 15-én megtartott tantestületi értekezleten a Fóti Fáy András Általános Iskola tantestülete úgy döntött, hogy csatlakozik a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

 
A titkos szavazáson jelen volt: 40 fő.
 
Igen szavazatok száma: 33 fő (82,5%)
Nem szavazatok száma:  4 fő (10%)
Tartózkodott:                   3 fő (7,5%)
890. Budapest, XVI. kerületi Sashalmi Tanoda Általános Iskola Szülői Közössége

Budapest, XVI. kerületi Sashalmi Tanoda Általános Iskola Szülői Közösségéből  294 szavazóból 229-en teljes mértékben egyetértünk a nyílt levélben foglaltakkal és ezért csatlakozásunkkal támogatjuk a kezdeményezést.

889. Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Zalaegerszeg
Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nevelőtestülete, 99 fő igen, 3 fő nem és 3 fő tartózkodásával csatlakozni kíván a nyílt levélben megfogalmazottakhoz.
Zalaegerszeg
888. Hallássérültek Tanintézete, Budapest

Budapestről a Hallássérültek Tanintézete: 59 fő igen szavazatával tantestületileg csatlakozni kíván a tiltakozáshoz.

887. Dr Papp Simon Általános Iskola Gellénháza

A nevelőtestület körében  történt szavazás értelmében teljes mértékben egyetértünk a nyílt levélben leírtakkal. Átgondolatlannak tartjuk a minősítési, az önértékelési és a tanfelügyeleti rendszert.

886. Budapesti Leövey Klára Gimnázium diákközössége

A budapesti Leövey Klára Gimnázium diákközössége, támogatva tanárainkat, csatlakozik a nyílt levélben foglaltakhoz.

885. Halmajugrai Arany János Általános Iskola

Halmajugrai Arany János Általános Iskola
Tantestületünk egyöntetűen megszavazta a csatlakozást. 20 fő.

884. Siófoki Beszédes József Általános Iskola

A Siófoki Beszédes József Általános Iskola nevelőtestületi ülésén a 43 leadott szavazatból 42 támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat.

883. Árpád Utcai Német Nyelvoktató Iskola (Budapest, XXII. ker.) 2. osztályának szülői közössége
Az Árpád Utcai Német Nyelvoktató Iskola (Budapest, XXII. ker.) 2. osztályának szülői közössége többségi döntéssel (egy ellenszavazat és két tartózkodás mellett) támogatják a Miskolci Herman Ottó Gimnázium, a Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium és a többi intézmény kezdeményezését, továbbá egyetértünk az Árpád Iskola igazgatója és nevelőtestülete által megfogalmazott nyílt levéllel.
882. Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Szervezete

A Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Szervezete többségi támogatással csatlakozik a miskolciak kezdeményezéséhez. Elsősorban a tanulóifjúság gyermekkorának visszaadását és minőségi tankönyvekből való tanítását követeljük!

881. Budapest II. kerületi Törökvész Úti Általános Iskola közalkalmazotti közössége

A közalkalmazotti közösség 37 aktív tagja közül 32 fõ aláírásával fejezte ki egyetértését, támogatását és csatlakozik a kezdeményezéshez.

880. Budapest XV. ker. Szent Korona Általános Iskola

A Budapest XV. ker. Szent  Korona Általános Iskola nevében csatlakozunk 34 fővel a tiltakozást megfogalmazó levélhez, teljes mértékben egyetértünk annak tartalmával és messzemenően támogatjuk az ott megfogalmazottakat. A jelzett 34 fő döntő többsége tanár, tanító illetve oktatást segítő közalkalmazott.

879. Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum
Az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum csatlakozni szeretne a Herman Ottó Gimnázium nyílt levélhez. 
 
Köszönjük bátorságukat és a levélben foglaltakat.
878. Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola

Az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola tantestületéből húsz fő egyetértően és támogatólag  csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez. 

 

877. Pécsi SZC II. Béla Középiskola

A Pécsi SZC II. Béla Középiskola nevelőtestülete egyhangú szavazással fejtette ki véleményét a támogatásról! Létszámunk: 34 fő

876. Kincskereső Iskola Budapest

Kincskereső Iskola Budapest, 15 fő

875. Deák Téri Evangélikus Gimnázium

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium tantestülete (30 fő)

 A problémáknak csak egy része érint minket, de szolidárisak vagyunk az állami iskolák közösségeivel.

874. Templomdombi Általános Iskola Szentendre

A tantestület 60%-os arányban, 12 fővel támogatja a nyílt levélben megfogalmazottakat: Bajkóné Turóczi Judit, Budavári Zsuzsanna, Gyurcsekné Strupka Magdolna, Horváth Zoltán, Kardos Katalin, Mákó Miklósné, Nagy Ferenc, Pankovics Ágnes, Papp Gergely, Schreiner Nikolett, Vorindánné Gyüre Ágnes, Vörösné Tóth Ildikó.

873. Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium diáksága

Mi, a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium diákjai támogatjuk a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét, az Eötvös József Gimnázium diákjai által az oktatási rendszer megreformálásáért írt levelet, valamint szeretnénk megfogalmazni saját gondolatainkat az alábbi pontokban:

 1. Egyetértünk, hogy a közoktatás rendszere az összeomlás szélén áll.
 2. Aggasztónak találjuk a diákok túlzott leterheltségét a magas heti óraszámok miatt, ellenben nem a közismereti tárgyak óraszámának csökkentésével kellene a heti óraszámot normalizálni. Kérjük a készségtárgyak óraszámának csökkentését a középiskola utolsó két évében a továbbtanuláshoz szükséges fakultációs órák javára. Problémának találjuk azt, hogy a fő tantárgyak alacsony óraszáma miatt, az ismeretátadás többnyire frontális. A tanulás-tanítás hatékonysága a gyakorlatiasabb módszerrel eredményesebb lenne.
 3. A gyakorlatias tanoktatás feltételei többek között a megfelelő oktatási segédeszközök megléte: kréta, filctoll, szemléltető eszközök, térkép, nyomtató, fénymásológép, papír, korszerű, hibátlan tankönyvek, interaktív táblák, szoftverek, korszerű és működőképes számítógépek, laptopok, projektorok
 4. Fontosnak tartjuk, hogy az alap higiénikus kellékek biztosítva legyenek: WC papír, szappan, kéztörlő.
 5. Támogatjuk a mindennapos testnevelést, amennyiben a megfelelő körülményeket biztosítani tudják.
 6. Kérjük az érettségi követelmények kizárólag felmenő rendszerben történő módosítását. Ezen változások nem érinthetik hátrányosan a már középiskolába járó tanulókat, azaz azokból a tárgyakból, amelyeket még az előző tanterv szerint tanultak, jogukban álljon a tanult tananyagból érettségizni, hiszen az új követelmények számos részét ők nem tanulták. ezen felül az akkori aktuális tankönyvekben az új anyagrészek nem szerepelnek, így az új tankönyveket is be kell szerezniük. A követelmények szigorításával a diákok leterheltsége folyamatosan nő, azaz egyre több időt kell a középiskolai tárgyakra való felkészüléssel tölteniük. Ez kifejezetten negatív hatással van a tanulók elegendő sportolására, valamint a különórákra és a fakultációkra való megfelelő felkészülésre, amely jelentősen befolyásolja a továbbtanulásukat is.
 7. Támogatjuk a kezdeményezést, miszerint a diákoknak ne csak idegen nyelvekből és informatikából legyen lehetőségük előrehozott érettségi vizsgát tenni.
 8. Kérjük az Oktatási Hivatal által előírt egységes tankönyvek szakszerű és alapos átnézését, mivel több tankönyvben szakmai hibák elég nagy számban fellelhetőek. Továbbá kérjük, hogy az egyes tantárgyakhoz megfelelően felépített tankönyveket írjanak. Például több gyakorlati feladatot tegyenek bele a matematika tankönyvekbe, mint lexikális anyagot.
 9. Végül pedig szükségesnek tartjuk a pedagógusi pálya vonzóbbá tételét a pályaválasztó fiatalok és a már aktív tanárok számára is, a pedagógusi jövedelmek megnövelésével, mely által az erre a pályára jelentkezők között nagyobb szórásra lenne lehetőség és ennek eredményeként a legjobb pedagógusok diplomázhatnának le, akik a szakmai tudás mellett a megfelelő ambíciókkal és tanári kompetenciákkal is rendelkeznének. Különösen szükségesnek tartjuk a tanárok leterheltségének csökkentését, mivel az oktatás színvonalát, az órák minőségét és hatékonyságát ez is erősen befolyásolja.

Kérjük a fenti pontok figyelembe vételét, hogy korszerű, mindenki számára hasznos oktatási rendszer jöjjön létre Magyarországon.

Budapest, 2016.02.12.

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium diáksága

 

872. Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola

Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola nevelési értekezletén részt vett pedagógusainak 84%-a egyet ért a Herman Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakkal, ahhoz csatlakozni kíván és támogatja.

871. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. Kerületi Tagintézménye

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. Kerületi Tagintézménye 27 fővel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének kezdeményezéséhez.

870. Meixner Pedagógiai Egyesület

A Meixner Pedagógiai Egyesület csatlakozik a nyílt levél követeléseinek támogatóihoz.
Az Egyesület rendes tagjainak létszáma ugyan csak 30 fő, de pártoló tagságunk, a Meixnerped levelezőlistán további 350, a Meixner módszertan iránt elkötelezett kolléga.

869. Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

A Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola teljes nevelőtestülete, 16 pedagógus, csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium által elindított mozgalomhoz, a nyílt levelekhez, azok tartalmával teljes egészében egyetértünk. 

868. Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusai, közalkalmazottai, titkos szavazást közvetően, 194 fővel (92%) csatlakoznak a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez.

867. Eleven Emlékmű - az én történelmem csoport
Az Eleven Emlékmű csoport támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezését, és ezzel összefüggésben egyetért a Tanítanék Csoport követeléseivel.

Mi is fontosnak tartjuk gyerekeink, unokáink jövőjét, közéleti témáink sorában rendszeresen, kiemelten foglalkozunk a köznevelés-közoktatás kérdéseivel, s a Herman Ottó Gimnázium, a Teleki Blanka Gimnázium tanárai, diákjai által megfogalmazottakhoz hasonlóan elkeserítő problémákat, gondokat érzékelünk, illetve tapasztalunk e területen. 

Egyetértünk, hogy valódi változásokra van szükség és sok sikert kívánunk a bátor kiállásuk nyomán kibontakozó pedagógus-mozgalomnak!


866. Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium

A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium tantestületéből és a pedagógiai munkát segítő dolgozók közül 54 fő csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

865. Budapest IX. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola

A Budapest IX. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola tantestülete 28 fővel támogatja a Herman Ottó Gimnázium által megfogalmazottakat.

864. XIII. kerületi Németh László Gimnázium (Budapest)
A XIII. kerületi Németh László Gimnázium (Budapest) - Gimnáziumunk az SZMSZ értelmében egyszerű többséggel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

 

863. Ürömi József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (ÖKO Iskola)

Az ürömi József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (ÖKO Iskola) tantestületének többsége megszavazta a csatlakozást a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületéhez. A csatlakozás kiegészítéseként:

 

A József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (ÖKO Iskola) javaslatai az oktatási rendszer javításához

1.     Valódi reformokat szeretnénk, a feltételek előzetes megteremtésével, felmenő rendszerben.

2.     Kérjük a NAT tantárgyi követelményeinek a 21. századra való adaptálását, a lexikális ismeretanyag csökkentését, a diákok szabad idejének és gyermekkorának visszaadását!

3.     Kérjük újra a tankönyvválasztás szabadságát!

4.     Kérjük a diákok és a tanárok óraszámának csökkentését! Az állami iskolákban nem látjuk indokoltnak a hittan beépítését a tantervbe. A diákok magas óraszáma ellehetetleníti a művészetoktatást is.

5.   Kérjük a pedagógus-életpályamodell, a minősítés, valamint a tanfelügyeleti ellenőrzés átalakítását a pedagógusok tehermentesítése érdekében!

6.     Kérjük az iskolák gazdasági önállóságának és az intézményvezetők igazgatói jogköreinek visszaállítását, a központosítás által okozott bürokrácia csökkentését!

7.    Kérjük, hogy az elvont NOKS-státuszokat (szabadidő-szervező, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, gazdasági ügyintéző) állítsák vissza! A technikai dolgozók munkáltatója önkormányzati működtetésű iskola esetén is az igazgató legyen a hatékonyság érdekében.

          Kérjük az oktatás finanszírozásának európai átlaghoz való igazítását:

8.  Az agglomerációban lévő, növekvő lélekszámú települések iskoláit bővítsék a tanulói létszámhoz igazodva, a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosításával együtt.

9.    Kérjük az IKT korszerűsítését minden oktatási intézményben! A közép-magyarországi, Pest megyei oktatási intézményeket se zárják ki a pályázati lehetőségekből a beruházás alá eső összes eszközbeszerzésnél.

10. Kérjük az egyenlő esélyek megteremtése érdekében a tanulmányi versenyeken való részvétel és az utazás költségeinek biztosítását!

11.  Kérjük a pedagógus bértábla minimálbér-követésének visszaállítását, a tanári fizetéseknek az értelmiségi léthez szükséges szintre emelését! Kérjük a túlmunka díjazásának visszaállítását, a pótlékok mértékének igazságosabb meghatározását a tanulói létszámok figyelembevételével!

12.   Kérjük az oktatás teljes dolgozói körének a bérrendezését: a pedagógusok munkáját segítő iskolatitkároknak, rendszergazdáknak, az iskolák működését biztosító karbantartóknak, takarítóknak.

13.    Kérjük a tanárellenes, a közvéleményt negatívan befolyásoló kommunikáció leállítását!

862. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 69 pedagógusa csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatóihoz.

861. Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 28 fővel csatlakozik a nyílt levélhez.

860. Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Ezúton jelezzük csatlakozási szándékunkat a Herman Ottó Gimnázium felhívásához.
Iskolánk a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
A tantestületünk 58 fővel csatlakozik a felhíváshoz.
859. Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola

A Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola alkalmazotti közössége

·         pedagógusok és pedagógiai munkát segítő munkatársak

nagy többségben támogatják „A Miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelét”!

858. Kossuth Lajos Általános Iskola (XV. kerület)

A rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola (XV. kerület) nevelőtestülete 43 fővel (90%) támogatóként csatlakozik a  miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

857. Bárdos László Gimnázium (Tatabánya)

A tatabányai Bárdos László Gimnázium közalkalmazotti értekezletén a 38 fő jelen lévő pedagógus közül 37 fő nyílt szavazással csatlakozott a miskolci iskolák által kezdeményezett petícióhoz. Egy fő tartózkodott, ellenszavazat nem volt.
Az értekezlet előtt a tanács ismertette az értekezlet hallgatóságával a petíció tartalmát, így annak ismeretében született a felelős döntés. Az intézményi közalkalmazottak száma 53 fő, az értekezlet a határozatképességet 50% +1 főhöz, a csatlakozási szándékot a jelenlévők legalább kétharmadának egyetértéséhez kötötte. A csatlakozók a jelenlévők 97,4%-át, az intézményi közalkalmazottak 69,8%-át alkotják.

856. Nagykanizsai Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A nagykanizsai Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és  Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tantestülete 45 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez és kezdeményezéséhez.

855. Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI
A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI 60 fővel csatlakozik.
854. Budapest XIII. Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Vizafogó Tagiskolája

A Budapest XIII. Tankerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Vizafogó Tagiskolája tantestülete 94% támogatással és 2 fő tartózkodásával csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez, és támogatja a nyílt levél tartalmát

853. Pécsi SZC II. Béla Középiskola

A Pécsi SZC II. Béla Középiskola tantestülete a 02.12.-én megtartott rendkívüli nevelőtestületi értekezletén a jelen lévő 26 fő egyhangú szavazatával csatlakozott a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

852. Vecsési Andrássy Gyula Iskola

„Ha majd a szellem napvilága/ Ragyog minden ház ablakán:/ Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,/ Mert itt van már a Kánaán!/ És addig? addig nincs megnyugvás,/ Addig folyvást küszködni kell.”

 

A magyar nép, a magyar nemzet jövőbeli sorsáért érzett felelősséggel iskolánk nevelőtestülete támogatja a Miskolcról indult kezdeményezést. (Titkos szavazáson: 31 igen, 1 nem)

851. PSZC Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

A PSZC Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 2016. 02. 10-én megtartott tantestületi értekezletén 90%-os szavazati aránnyal támogatta a Miskolci Hermann Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelét egyetlen kivétellel:

„(S a kormányzat a gimnáziumokkal szemben a szakképzőket preferálja, holott a legrosszabbul teljesítők leginkább ebből az iskolatípusból kerülnek ki - a padból kikerülve nyilvánvaló, hogy munkaerőnek sem lesznek elég magasan kvalifikáltak. Ugyanezért tovább fog súlyosbodni az európai szinten is gyengének számító idegennyelv-tudásunk is!)”

Az idézett résszel nem értünk egyet, mert nem érezzük, hogy preferáltak lennénk. A szakképzés is a közoktatás része, ezért gondjaink hasonlóak.

A sok gond közül csak egyet említenénk. Nem értjük, miért szükséges 2017-től kötelezően emelt szinten érettségizni a szakmai tantárgyakból?

850. A Budapesti Műszaki Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszéke

A Budapesti Műszaki Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszéke fő- és félállású oktatóinak (19 fő) közleménye:

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszékének fő- és félállású oktatói kiállnak a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezése mellett és szolidaritást vállalnak a közoktatásban dolgozó pedagógusokkal. A tanszék oktatói támogatják a Budapesti Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestülete által megfogalmazott követeléseket is, különös tekintettel a 2., 3., 6. és 8. pontokra, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a felsőoktatásba önálló gondolkodásra képes, érdeklődő, motivált diákok léphessenek be.
(2. Követeljük a diákok és a tanárok óraszámának csökkentését! 3. Követeljük a NAT tantárgyi követelményeinek a 21. századra való adaptálását,
a lexikális ismeretanyag csökkentését, a diákok szabad idejének és
gyermekkorának visszaadását! 6. Követeljük a tankönyvválasztás szabadságát! 8. Követeljük az oktatás finanszírozásának európai átlaghoz való igazítását!)

849. Németh László Gimnázium 10. A. osztályának szülői munkaközössége

A Németh László Gimnázium 10. A. osztályának szülői munkaközössége. A szavazáson részt vett 24 fő, ebből 20 fő támogatja a csatlakozást (3 fő tartózkodik, 1 fő nemmel szavaz).

848. Nagysáp II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Nagysáp II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája 11 fővel csatlakozik.

847. Ajkai Bródy Imre Gimnázium szülői szervezete
 Ajkai Bródy Imre Gimnázium szülői szervezete.
 
Csatlakozók száma: 22 főből 13 fő

 

846. ADHD-Magyarország hiperaktív gyermeket nevelő családok Alapítványa

Tisztelettel szeretnénk csatlakozni, az ADHD-Magyarország hiperaktív gyermeket nevelő családok Alapítványa

 Üdvözöljük a pedagógusok kezdeményezését és örömmel állunk mellé.

Alapítványunk nagyon sok kérdésre kész megoldási javaslatot dolgozott ki!

Gyermekeink hellyel-közzel SNI tartományba tartoznak, többségük azonban nagyon magas inteligencia szinttel rendelkezik, mégis a deviáns gyermekek közé sorolják, sok a megalázás, -indokolatlan büntetés,  - kiközösítés -rágalmazás -szülői-tanári közösség gyerek, család ellen hangolása,  -fenyegetés , nem ritka a tettlegesség, feljelentés, az  elfogadás,   -magántanulóságba ,  -bentlakásos iskolába -iskolaváltásra való kényszerítés -lelki terror,  nem maradhatnak napköziben, -nem viszik osztálykirándulásra.

Nagyon gyakran akarják gyermekeinket magántanulósítani, de a feltételek nincsenek megteremtve, kérjük ennek felülvizsgálatát! A kormány rendeljen megfelelő járadékot a szülőknek (ha a szülő nem dolgozik, hogyan tudná eltartani, tanítatni gyermekét?)

ADHD a leginkább visszautasított és félreértett pszichiátriai állapot Európában!!!!

   Sok ember nem hisz az ADHD létezésében. Ezért, ha ez nem létezik, nem is érthetik az emberek, miért kéne erre kezelés.

Fontos tehát, hogy láthatóvá tegyük ezt a  zavart (betegséget)  a társadalom számára! Ha az ADHD-t idejében felismerik, diagnosztizálják és megfelelő terápiában, kezelésben részesítik az ADHD-és gyereket, akkor jobb oktatást kaphatnak, ami a munkahelyi elhelyezkedésüket is segíti, jobbak lehetnek a családi és egyéni kapcsolataik is.

Ez egy olyan állapot (betegség), ami több invesztálást igényel és azt gondolom, hogy a tanároknak, pszichológusoknak, kriminalistáknak összefogva kell a társadalom szemét felnyitni és több figyelmet az ADHD-ra irányítani és annak komolyabb támogatására felhívni a figyelmet.  

 Az idősebb korban felismert ADHD-val még nehezebb a helyzet, hasonlóképpen bármely olyan nehéz élethelyzethez és betegséghez , amelyet későn ismerünk fel,  egy felnőtt esetében is fontos felismerni, ha olyan jeleket produkál, amely mutatja, hogy segítségre van szüksége, hogy a bűnözővé válását megelőzzük, elkerüljük. Tehát, a korai diagnózisa egy láthatatlan betegség láthatóvá tételének megelőzheti a bajt. Az a meghatározás, hogy „láthatatlan betegség” gyakran használatos az ADHD meghatározására a tudáshiány és a széles körű társadalmi stigmák miatt.  A mentális egészségi rendellenességek között az ADHD a leginkább elutasított és félreértett Európában. Az ADHD aránya kb. 20:1-hez a gyerekek és serdülők között Európában, nagyon sok esetben ez felnőtt korban is folytatódik. Jelenleg, a nem kezelt vagy nem megfelelően kezelt ADHD esetek miatt, a betegség jelentős plusz kiadásokat és terheket okoz ezzel a társadalom számára.    Ezeket a gyermekeket az oktatás nem tudja megtartani, többszöri iskolaváltásra, alapítványi iskolákba, magántanulói státuszba kényszerülnek ami a családoknak jelentős megterhelés, ha nem a körzeti iskolába járnak, az utazási költséget is okoz a családoknak mivel nem kaphatnak támogatást, az ingyenes oktatás súlyos anyagi terheket ró a családokra.    

                2010-ben a Corvinus Egyetem Lépéskényszer c .tanulmányát közzétéve felhívtuk a döntéshozók figyelmét is,  óriási médianyilvánosság volt, de nem történt változás….  

A figyelemzavar-hiperaktivitás nem egy múló állapot,hanem markáns temperamentum mintázat,  krónikus, élethosszig fennálló nehézség, sajátos viszonyulás. A tanulási nehézségek egyik leggyakoribb oka a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar.

Legalább 70 ezer gyermek, felnőtt küzd ezzel a problémával, többségük pedig  segítséget sem kap.  

Szomorú statisztika, hogy a bűnözésben vizsgált 14 év körüli gyermekek 60 % kezeletlen ADHD-s

A tanulási nehézségek adódhatnak a zavar két külön, vagy kombinált tüneteiből:  Hiperaktivitás, impulzivitás, de a vezető tünet mindig a figyelem-zavar.   Ezzel szemben kevésbé ismert az ADHD másik fajtája, ahol a csendesnek, lassúnak és álmodozónak gondolt gyermekek figyelmét a külvilág vonja el a tananyagról.

A nem kezelt betegség okozta járulékos kiadások és veszteségek éves szinten  33 milliárd forintra rúgnak, amelyek főként az oktatási, az egészségügyi-ellátási és az igazságszolgáltatási rendszereket sújtják.

Alapítványunk szívesen részt venne egy párbeszédben, egy közös stratégia kialakításában, hogy ezeket a nagyon intelligens, okos gyerekeket  (rengeteg jó tulajdonságukat tudnám még sorolni….) a társadalom a jó oldalon tudhassa, hogy hasznos tagjai lehessenek .  

Az ADHD a gyermekpopuláció 1-5%-át érinti, azaz minden átlagos óvodai csoportban, iskolai osztályban egy-két ADHD érintett gyermekkel lehet számolni. Az ADHD bár gyermekpszichiátria eltérés, mégis jelentőségét elsősorban az adja, hogy súlyos veszélyeztető tényező a gyermekek pszichés fejlődése szempontjából. Amennyiben az érintett gyermekek megfelelő komplex pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi ellátásban részesülnek, egészséges társaikhoz hasonlóan eredményes, kiegyensúlyozott felnőttkorra számíthatnak. Megfelelő segítséget, fejlesztés, kezelés hiányában már gyermek-serdülőkorban is másodlagos pszichés zavarok kialakulása valószínűsíthető. A gyermekek különösen veszélyeztetettek hangulatzavar, szorongás, agresszív megnyilvánulásokkal, szabályszegő magatartással járó viselkedészavar, személyiségzavar szempontjából. Nem ritkán felnőtt korban képtelenné válnak a társadalomba való beilleszkedésre, tartós munkavállalásra. Sok esetben, egész életünkben a társadalom támogatására, anyagi segítségnyújtásra szorulnak.    

A jelenlegi infrastruktura nem alkalmas arra , hogy  az érintett pszichés zavarral küzdő gyermekek számára  egyénre szabott oktatási feltételeket teremtsen, illetve, hogy biztosíthassa az egészséges gyermekek jogát az oktatás a tanuláshoz. Az infrastukturális hiányosságot nagy terhet rónak a pedagógusokra, akik nem tudják hivatásukat megfelelően ellátni, s ettől a frusztráció és a stressz folyamatosan jelen van a munkájukban.   Az figyelem zavarral hiperaktivitással küzdő gyermek, sajátos személyiségjegyeik, magatartászavaruk révén zavarják az iskolai osztályközösségeket. A pedagógusok nincsenek birtokában olyan hatékony eszközöknek, mellyel  a sajátos tünetek okozta konfliktusokat rendezni tudnák.. A hiperaktivitással küzdő gyermekek a túlzott elvárásokra, nem megfelelő pedagógiai környezetre folyamatos frusztrációval reagálnak, önértékelésük, önbizalmuk folyamatosan sérül, amely további pszichés problémák ( pl. depresszió, magatartászavar, stb.) kialakulásához vezethetnek. A gyerekek óriási kihívást jelentenek mind a családban mind az oktatási rendszerben. Ellátásuk gyakran reménytelen, és az egészséges gyermekek védelmére hivatkozva az iskolák a gyermek más intézményben történő elhelyezését, vagy ennek hiányában magántanulói jogviszonyt javasolják.    

Tennivalók:  

1.. Oktatás terén. Átgondolt szakmai program és feltételek szükséges a valós integráció, és a szakmai együttműködés, team munka megteremtése érdekében.

Az Alapítvány készségesen vállalja, az együttműködést! Régi álmunk egy Krizisközpont létrehozása, ahol a gyermekek integrációs előkészítése megvalósítható lenne egy komplex multimodális terápia az óvodátol az iskolás koron keresztül minden korosztálynak.

Ehhez már teljesen kidolgozott terveink is vannak!

Javasoljuk, hogy   gyűjtsék össze az eddig alkalmazott módszereket, vizsgálják meg hatékonyságukat, végezzenek gazdasági számításokat e téren. A módszerek, a tudás rendelkezésre áll, a minisztériumok felelősége, hogyan juttassák el ezt a tudást a szakmai közönséghez, hogy ezáltal végre az érintettek helyzete javulhasson.

 Az Alapítvány teljes jogú tagja az ADHDEurope szervezetnek!

 Rendezzék több évre átnyúlóan, tartósan a kompetencia és finanszírozási kérdéseket. ·    

   Legyen egyértelműen lefektetve, hogy a közoktatási törvény által meghatározott kategóriákba besorolt gyermekek ellátásában, fejlesztésében kik, azaz milyen végzettségű szakemberek a kompetensek, milyen intézményi formában végezzék a fejlesztésüket,milyen pénzből és azt ki finanszírozza.       

 - Valamint azt is, hogy ki ellenőrizze a fejlesztés hatékonyságát, milyen szankciókkal járjon az eredménytelen munka, illetve a feltételek hiánya, stb.

·        Legyenek hatásvizsgálatok a rendeletek pénzügyi következményeit illetően is. Pl.: A normatívák csökkentése súlyos következményekkel jár. Ha most csökkentik a normatívát, az néhány év múlva fog visszaütni, mikor is már jóval többe fog kerülni a kezeletlen problémák miatt deviánssá vált gyermekcsoport okozta nehézségek orvoslása.   ·        

         Legyen szakértő felelőse, koordinátora kormányzati és minisztériumi szinten e területnek, aki összefogja az e témával kapcsolatos tudnivalókat és tennivalókat, s aki megfelelő szinten tudja képviseli ezt az ügyet, kiemelten kezelve a témával kapcsolatos törvénykezés jogharmonizációjának elérését és a kompetencia, finanszírozás tisztázását.   Sokszínű, a gyermekek fejlődési eltéréseit figyelembevevő oktatási formák biztosítása kis létszámú csoportok, segítő asszisztens, gyógypedagógus konzultatív munkája. Megfelelő, "evidence base" módszerek alkalmazása a pedagógiai munkában, pl. Webster-  Stratton féle pedagógiai módszer, mely konzekvens elvárásokon, kereteken  és folyamatos   visszajelzésen, pozitív kommunikáción alapul. Az érintett, eltérő fejlődésű gyermekek korai felismerése, és a jó együttműködés révén mielőbbi vizsgálata eredményesebb pedagógiai munkát tehet lehetővé. A team munkában a Pedagógiai Szakszolgálatok, a gyermekvédelem, valamint az egészségügyi  szolgáltatók, azaz gyermek ideggondozók és a pedagógusok, szülők vehetnének részt, közös   stratégiát kidolgozva. A valós integrációhoz szükséges eszközök  megteremtéséig fontos a jelenlegi alternatív iskolák támogatása, melyek ezen gyermekpopuláció egyetlen tanulási esélyét jelentik. Mindamellett hosszú távon nem fenntartható, a gyermekek korai és gyakran végleges szegregációja.  

2. A gyermekek fejlődésében mutatkozó nehézségek (beszédfejlődés, mozgáskoordináció zavarai, stb.) csökkentése érdekében elengedhetetlen, hogy az érintett gyermekek mindenkörű segítséget, fejlesztést, pszichoterápiát megkaphassanak a magyar közoktatás (állami, és nem állami fenntartású intézmények) keretében.  Legyen megfelelő számú gyógy, és fejlesztő  pedagógus, asszisztens a gyermekek segítésére.

Nagyon fontosak a kislétszámú osztályok max 18-20 fő!!!!!!! taníthatatlan a 36 fős osztály!!! Mennyi idő jut  1-1 gyermekre???

A magyar  pedagógusképzés megújítása, elkerülhetetlen   A pedagógusok jelentős részének hiányos ismereti vannak az eltérő pszichés mentális fejlődést mutató gyermekek pedagógiai szükségletéről. Nincsenek átfogó ismereteik a kóros pszichés fejlődés tüneteiről. Ezen ismeretek csak külön postgraduális képzés formájában elsajátithatók, s igy csak kevesek számára elérhetők.

  Ma már elengedhetetlen hogy egy tanító felismerje a szokatlan viselkedési megnyilvánulásokat, és szükség esetén konzultáljon megfelelő szakemberekkel. Ismernie kell a leggyakoribb pszichés zavarok, igy többek között a hiperaktivitás, a gyász reakció, a bántalmazás lelki tüneteit. Meg kell újítani a pedagógus képzést, alapvetően fontos ezen gyermekpszichiátriai, gyermekpszichológiai ismeretke elsajátítása a normál felsőoktatásban.

3. Javítani kell az ADHD érintett gyermekek orvosi ellátását is. Elsődlegesen fontos, hogy minden az alapellátásban dolgozó szakembernek (gyermekorvos, védőnő, iskolai védőnő, gyermekvédelemben dolgozó szociális munkás, családgondozó stb.) kell hogy legyenek alapszintű ismeretei a problémás fejlődést mutatógyermekek kiszűrése felismerése céljából. Ennek érdekében célzott továbbképzések szükségesek, illetve elengedhetetlen ezen szakemberek alapképzésének kiegészítése. Kiemelkedően fontosnak tartjukkistérségenként komplex szolgáltatást nyújtó módszertani központ létrehozását, mely ezeket a képzéseket irányítják, szervezik, vagy kivitelezik. Ezen módszertani központ lehetőséget nyújtana arra is hogy hatékony, szülői tréninget tanítson az ellátásban résztvevő partnerek, vagy akár közvetlenül a rászoruló szülők számára.

  3. Az gyermekek és családjaik szociális támogatása Team munka feltételeinek megteremtése amelyben a szociális intézmények szerepe rendkívül nagy. Szükséges partnerek ebben az együttműködésben a szülők, az iskola (osztályfőnök, tanár, igazgató, iskolai nővér), az egészségügy részéről (orvos, vagy pszichológus, vagy terapeuta ). Fontos lenne a mediátori munka visszaállítása!!!

Csak egy ilyen együttműködésen alapuló együttes munka révén lehetne megtalálni a problémának leginkább megfelelő megoldást, mely minden érintett fél számára elfogadható, és betartható. Egy ilyen közös munka során egységes, mindenkire nézve kötelező stratégia kerül kidolgozásra, meghatározva az egyéb résztvevők feladatkörét. Sokféle megoldásra van szükség, hiszen minden eset, minden család, élethelyzet más.   A szülőknek rugalmas, részmunkaidős munkalehetőségekre, garanciákra, biztonságra van szükségük, hogy a rájuk nehezedő extra pszichés, egzisztenciális terheket elviseljék, és a gyermeküknek biztonságos hátteret biztosíthassanak.  

 A pszichés zavarokkal küzdő gyermekek nevelése extra költségekkel jár, amely nem csupán a gyógyszerek költségét jelentik. A gyerekeket hosszas kezelésekre, fejlesztésekre kell elvinni, melyek csak munkaidőben elérhetőek. A váratlanul reagáló, alkalmanként kaotikus viselkedést mutató gyerekek gyakran tesznek tönkre dolgokat, veszítik el holmijaikat. Sok esetben nem tudnak utazni kommunális járműveken. Extra felügyeletre szorulnak. A családok jelentős részének soha nem adatik meg a pihenés, mert gyermeküket senkire nem tudják rábízni. Ezek a családok kiemelt anyagi támogatásra szorulnak. Megérdemlik, ez a minimum.

  Kérdés a pszichés problémával küzdő gyermekkel hogyan maradhat otthon a szülő, ha az nem tud közösségbe járni. A táppénz törvény nem nyújt erre megfelelő, árnyalt megoldást.  Például valaki részmunkaidőben dolgozik, és a fennmaradó időre táppénzben részesül. A pszichés zavarokkal küzdő gyermekek szülei gyakrabban válnak el az extra stressz és a folyamatos frusztráció okozta konfliktusok miatt. Az egyedül álló szülők számára végképp lehetetlenné válik az elméletileg elérhető terápiás lehetőségek elérése. Esetükben megfontolandó, hogy kétszeres ellátást kaphassanak, és garanciákat a munkahelyük megtartására.

Ezek a szülők, családok néha terher mentesítésre szorulnak, egy másik család segítségére, akik vállalják egy-egy hétvégén a gyermeket. így ők lélegzetvételhez jutnának. Tehermentesítő családnak nevezhetnénk.

 Táborozási lehetőségekre, hogy kipihenhessék magukat, mind a szülők, mind a gyermekek

 Az ADHD érintett gyermekek, fiatalok állapota, megfelelő pedagógiai módszerekkel, fejlesztéssel, terápiákkal pozitív irányba fejleszthető! Össztársadalmi érdekünk, hogy előzzük meg, hogy felnőttkorban pszichiátriai betegekké váljanak, amely ellehetetleníti életvezetésüket, környezetüket, minden kapcsolat-rendszerüket.   Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a nyilatkozattal egyetértünk, és készek vagyunk részt venni minden, az ADHD érintett gyermekek, fiatalok életét jobbító, esélyüket javító kezdeményezés kidolgozásában, megvalósításában.    

 

845. PSZ monori járási szervezete

PSZ monori járási szervezetei 272 fővel csatlakozunk a Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez!

844. Budapest XV. kerületi Károly Róbert Általános Iskola
 
Tantestületünk 95%-os arányban támogatja és csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.
843. Szolnoki Bartók Béla AMI

A Szolnoki Bartók Béla AMI  tantestülete 22 fővel /a testület 73%-a/ csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium tanárai által megfogalmazott levélhez.

842. Budapest I. kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola szülői közössége

A Budapest I. kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola  szülői közössége
 nagy többséggel támogatja a nyílt levélben megfogalmazott követeléseket!

1. a 88%
2. a 74%
2. c 100%
3. a 100%
3. b 51%
3. c 80%
4. a 100%
4. b 100%
5. a 100%
5. b 100%
6. a 100%
6. b 100%
7. a 100%
8. a 100%

841. TSZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolája

A TSZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskolájának tantestülete 90%-os igen szavazattal, 27 fővel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez és támogatja a nyílt levél tartalmát.

Iskolánk pedagógusai a következő pontokat tartják kiemelten fontosnak:

 

 •      a tananyag felülvizsgálata, csökkentése;
 •      az érettségi vizsgák, illetve a szakmai vizsgák követelményrendszerének kiszámíthatósága;
 •      a diákok és a tanárok óraszámának csökkentése;
 •      a tanfelügyeleti és minősítési rendszer felülvizsgálata;
 •      az iskolák épületének karbantartására, javítására forrás biztosítása.
840. 18. kerületi Brassó Utcai Általános Iskola Szülői Közössége

A 18. kerületi Brassó Utcai Általános Iskola szülői közössége csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez és az iskola által megfogalmazott 10+3 ponthoz. A jelenlévők 100%-ban egyetértettek a pontokban megfogalmazottakkal.

Köszönet és tisztelet a miskolciaknak!!!

„Nem az a bátor ember, aki nem fél, hanem aki fél, de amit kell, mégis megcselekszi.”            / Jókai Anna/

Kéréseink, követeléseink a minőségi oktatás és nevelés érdekében a mi 10+3 pontunk:

1.             Az Önkormányzat legyen a fenntartó, és az üzemeltető!

A KLIK a rá háruló hatalmas, központosított feladatait képtelen tisztességesen ellátni, ezért kérjük a KLIK azonnali megszüntetését.

Az állami fenntartás, felügyelete jogos lehet azokban a kistérségekben, ahol a helyi önkormányzat erre nem képes.

2.             Az igazgatók döntési jogkörének (munkáltatói, szakmai, gazdálkodási területen)visszaadását!

3.             Az alapvető tanításhoz, iskolai élethez szükséges eszközöket, feltételeket haladéktalanul biztosítsák!

4.             A diákok óraszámát csökkentsék, és a tankötelezettséget állítsák vissza 18 évre!

5.             A mindennapos testnevelés programjának felülbírálatát végezzék el! Először a heti 3 testnevelésóra tárgyi és személyi feltételeit teremtsék meg!

6.             Kérjük a szabad tankönyvválasztást, a tankönyvek, a NAT és kerettantervek felülvizsgálatát! Ezek, illetve a tantervek megírásához olyan pedagógusokat kérjenek fel, akik szakmai hozzáértésüket már bizonyították!

7.             A munkaidő nyilvántartás életszerűtlen, nagyon sok esetben nem fedi a valóságot, ezért kérjük ennek megszüntetését! Kérjük a 20-22 óra feletti túlórák, helyettesítések kifizetését! 

8.             Kérjük, rendezzék a pedagógus-munkát segítők (NOKS) bérét! A bérek értékállóságának megőrzése érdekében a pedagógus és a pedagógus-munkát segítők bértábláját kössék a minimálbérhez!

9.             Kérjük a jelenlegi minősítési rendszer teljes eltörlését, és új szakmai alapokra helyezését! A minőségi munkát végző, legalább 15 éve pedagógus pályán dolgozók szakmai előrelépésének elbírálása iskolai szinten történhessen meg az igazgató vezetésével! Az eddig megszerzett szakvizsgák, további diplomák az előmeneteli rendszerben, bérben jelenjenek meg!

10.                     Kérjük, olyan konzultáció, oktatási kerekasztal létrehozását hiteles szakemberek, gyakorló pedagógusok bevonásával, akik évtizedek óta az oktatásügy sikeréért dolgoztak, vagy dolgoznak!

Az iskola sajátos helyzetéből adódóan:

 

1.             Kérjük, hogy az osztályok maximális létszáma ne haladja meg a 25 főt!

2.             Kérjük minden tanuló részvételének a biztosítását az erkölcstanórán. (A fakultatív hittanórák délután legyenek!)

 

3.             A félállású vagy teljes állású gyermekvédelmi felelős, illetve apszichológus státuszának a kialakítását, amelyik iskolában szükséges.

839. Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Szivárvány Általános Iskolája

A Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Szivárvány Általános Iskolájának alkalmazottai vagyunk, Szekszárdról. Létszámunk 26 fő, melyből 19 fővel csatlakozunk a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatói közé.

838. Budapest XIII. Kerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Iskolánk a Budapest XIII. Kerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola tantestülete 94.5 % igen szavazattal  támogatólag csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.
Az iskolánk pedagógusai  a következő  megváltoztatásra javasolt pontokat tartják fontosnak:

Az oktatás fejlesztése a nemzetgazdaság, a társadalmi fejlődés szempontjából elengedhetetlen. A nemzet fennmaradásának ügyét nem lehet „maradék szférának” tekinteni. Az alábbi témákat javasoljuk megvitatásra:

        I.            A gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos

 • A mindennapos testnevelés órák feltételeinek biztosítása, vagy annak hiányában, felfüggesztése lenne indokolt.

 • Szükséges a tananyag felülvizsgálata és csökkentése. Az átdolgozott NAT-hoz és kerettantervhez kérjük a megfelelő tankönyvek szabad választhatóságát!

      II.            A fenntartással kapcsolatos

 • Kérjük, hogy az Önkormányzatok ismét lehetőséget kapjanak az oktatási intézményeik visszavételére!

 • Az iskola épülete és dolgozói, valamint a pedagógusok ne tartozzanak külön irányítás alá!

 • A mindennapi oktatáshoz szükséges, és a pedagógusoktól elvárt IKT, szemléltető, kísérleti, sporteszközök biztosítása, karbantartása, pótlása és korszerűsítése szükséges.

 • Elengedhetetlen az anyagi segítség az iskolák működéséhez.

 • Az integráció mellé kérjük a személyi és tárgyi feltételek megteremtését!

 • Nincs olyan felelős gazdája az oktatásnak, aki közvetlen kapcsolatban van a gyakorlatban dolgozó pedagógussal. Az iskolaigazgatók kapják vissza a tőlük elvett munkáltatói és gazdálkodási jogköreiket!

 • Nincs a KLIK-nek létjogosultsága, a központosítás csak vitte a pénzt, de haszna nem volt az eltelt időszakban. A KLIK fenntartására fordított keretet kapják meg az oktatási intézmények!

 • Az állami költségvetésben nagyobb prioritással szerepeljen az oktatás!

 • A jelenlegi oktatási rendszer nem biztosítja az erkölcsi, pénzügyi-gazdasági működési feltételeket.

    III.            Pedagógusfoglalkoztatás

 • Egységes, csökkentett kötelező óraszám (maximum 22 óra/hét).

 • Kötelező benntartózkodás eltörlése, és a feladatok elvégzéséhez szükséges optimális kötelező időkeret meghatározása.

 • Kérjük a kötelező óraszámon felül elvégzett munka kifizetését: helyettesítés, túlóra, kirándulások, táborok, és valamennyi az iskolai pedagógiai programban leírt és elfogadott tevékenység után járó bér kifizetését!

 • A kötelezett ingyenmunka helyett, érdekeltté kell tenni a pedagógust a diákoknak szervezett iskolai programok megvalósításában.

 • Kérjük a megszüntetett jutalmazási rendszer visszaállítását! Minőségi munkáért járó bérkiegészítés visszaállítását. Ennek eldöntése ismét tartozzon igazgatói hatáskörbe.

 • A bizalmatlanság légkörében nem lehet kreatív, alkotó munkát végezni. Szükség van a bizalomra, a tiszteletre, az erkölcsi és anyagi megbecsülésre és elismerésre. Ennek hiányában alakult ki a pedagógusok félelemérzete.

 • A túlzott ellenőrzés károkat okoz. A jelenlegi minősítési és tanfelügyeleti rendszer eltörölte az egyes pedagógusok egyénileg elért szakmai eredményeit. Kétségbe vonja egyetemeink, főiskoláink tanítói, tanári diplomáinak hitelességét. Ugyanis ezek jogosítanak minket a hivatásunk gyakorlására. Lefokoztak, s újra bizonyításra köteleznek bennünket.

 • Sérelmezzük, hogy a Nemzeti Pedagógus Karban való részvételünk kötelező.

 • A tantestületekben kialakított BECS komoly morális problémákat hordoz. Nem értékelni, hanem továbbra is segíteni szeretnénk egymás munkáját.

 • Fikciókra épül az etikai kódex, minden pontja szubjektív.

 • Kérjük a szakmai továbbképzések újragondolását és azok ingyenessé tételét!

837. Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium PSz alapszervezete

A tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium PSz alapszervezete 15 fővel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének kezdeményezéséhez.

836. Csillaghegyi Általános Iskola Szülői Munkaszervezete

A Csillaghegyi Általános Iskola Szülői Munkaszervezete is egyhangúlag megszavazta a csatlakozást.

Szeretnénk, ha Iskolánk pedagógiai munkáját végzők ebben a formában is éreznék támogatásunkat.

Kívánjuk, hogy jól átgondolt, a jövő gondolkodó, kérdéseket feltevő és megválaszoló, felelősségvállaló felnőtteinek oktatását-nevelését lehetővé tevő reformok következzenek az oktatásban.

835. Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskola

A Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskola tantestületéből 15 fő csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

834. Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma, Újszász

A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Rózsa Imre Középiskolája és Kollégiuma, Újszász nevelőtestületének 87%-a (45 főből 39 fő) támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat.

833. Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium

A Budapest XVI.Kerületi Szerb Antal Gimnázium közalkalmazotti Tanácsának javaslatára a tantestület  38 igen szavazattal csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárainak nyilt leveléhez.

832. PMPSZ Pilisvörösvári Tagintézménye

Titkos szavazással a szakalkalmazottak 86%-a támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazott javaslatokat. Valamint egyetértünk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. Kerületi Tagintézményének javaslataival.

831. Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

A Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola - 46 fővel csatlakozik.

830. Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola

A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola nevelőtestülete és technikai dolgozói a jelenlévő 35 főből 33 igen és 2 fő tartózkodással csatlakoznak a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

829. Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Intézményünk az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 50 fővel csatlakozik a  Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez és kezdeményezéséhez.

828. Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola

A Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola tantestülete nyílt szavazással 17 főből 14 fővel csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium által megfogalmazott  nyílt levélben lévő követelésekhez, és támogatja  a gimnázium tantestületét!

827. Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolája

A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolája, mint tagintézmény, 29 fővel csatlakozunk a nyílt levélhez. Az alkalmazotti kör 80%-a egyetért a kezdeményezéssel, tartalmát támogatja.

826. Budapest XVIII. Kerületi Táncsics Német Nemzetiségi és Általános Iskola

Iskolánk a Budapest XVIII. Kerületi Táncsics Német Nemzetiségi és Általános Iskola tantestülete 19 fővel támogatólag csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

825. Szent Korona Általános Iskola (XV.kerület)

A Szent Korona Általános Iskola XV. tantestületéből 30 fő /71%/ támogatja a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelét.

824. Veres Pálné Gimnázium

A Veres Pálné Gimnázium (Budapest, V. ker.) tantestületéből 31 pedagógus támogatja a Herman Ottó Gimnázium tiltakozását.

823. Füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola

A füzesabonyi Széchenyi István  Katolikus Általános Iskola tantestülete 26 fővel (90%) csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének kezdeményezéséhez.

822. Bagi Arany János Általános Iskola

A Bagi Arany János Általános Iskola (2191 Bag, Szent András u. 41.) tantestülete is szeretne csatalakozni a kezdeményezéshez.

 A tantestület 82 %-a  (23 fő) csatlakozni kíván a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megírtakhoz.

 

821. Sárszentmiklósi Általános Iskola

A Sárszentmiklósi Általános Iskola 44 fővel támogatólag és egyetértően csatlakozik.

820. Győri Bercsényi Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskola és Szakiskola

A győri Bercsényi Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskola és Szakiskola tantestülete csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. A tantestület szavazási eredményeként:5 fő tartózkodott,2 fő nem csatlakozott,38 fő csatlakozott.

819. PSZ Szigetvári Középiskola

A PSZ Szigetvári Középiskola alapszervezete 15 fővel egyetért azzal ,amit nyílt levélben leírtak.

818. Budapest XXI. Kerületi Vermes Miklós Általános Iskola

A Budapest XXI. Kerületi Vermes Miklós Általános Iskola nevelőtestülete 40 fővel + 3 fő NOKS dolgozóval, 2 tartózkodás mellett csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

817. Budapesti Toldy Ferenc Gimnázium

A Toldy Ferenc Gimnázium nevelőtestületének alábbi 37 tagja támogatólag csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez:

Papp Judit,

Berkóné Erdős Judit,

Grusz Gergely,

Pelényi Petra,

Dunajszki Zsuzsa,

Szakolczai Fédra,

Perényi Csilla,

Léránt Erika,

Tóth Sarolta,

Pataki Anikó,

Németh György,

Hóbor Miklós,

Dr. Kiss Edina,

Bártfay Réka,

Hobotné Molnár Erika,

Makra Tamás,

Varga László,

Gorovené Cleve Krisztina,

Gerencsérné Hobot Krisztina,

Varga Barnabás,

Szarkowicz Judit,

Dr. Pintér Borbála,

Dulin Krisztina,

Novák Gábor,

Mátrai Magdolna,

Deliné Szita Anna,

Komárik Anna,

Harsányi Tibor,

Molnár Péter,

Eck Júlia,

Kurutz Gáborné,

Lauf Lászlóné,

Bujtor Anna,

Mohai Móni,

Hadrik Zita,

Tapodi Attila,

Nemeskéri Luca.

816. ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola szülői közössége
Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola szülői választmányának 93%-a, szülői közösségének közel 80%-a (20%-os tartózkodás és 4 db nem-szavazat mellett) csatlakozik a nyílt levélhez.
Noha fenntartónk, az ELTE, lehetőségeihez képest mindent megtesz iskolánkért, a Közoktatási törvény számos elhibázott lépését magunkon érezzük. Szolidaritást vállalunk a KLIK által fenntartott iskolákkal, követeljük a törvényi szabályozás abszurditásainak felszámolását, méltányos iskolarendszer megteremtését.
Az iskolafinanszírozás jelenleg kiszámíthatatlan az országban. 
A napi tanórák kalkulálásakor figyelembe kellene venni a gyerekek életkori sajátosságait, radikálisan csökkenteni a tananyagot, és előtérbe helyezni a kompetencia-fejlesztést. Megfelelő számú tornaterem hiányában a mindennapos testnevelés megoldhatatlan.
Megfelelő infrastruktúrát, szabad tankönyvválasztást, a diákok terheinek csökkentését, az iskolai autonómia visszaállítását kívánjuk. A Radnóti által mindig is képviselt magas szintű képzést biztosító, korszerű tudást adó, nyitott szellemiségű, óvó, demokratikus légkörű iskolában akarjuk végigkísérni gyermekeink felnőtté válását. Ez megalázott pedagógusokkal és elnyomorított gyerekekkel lehetetlen küldetés.
815. Újbudai József Attila Gimnázium diáksága

Az Újbudai József Attila Gimnázium diáksága körében lezajlott felmérés alapján a diákság 78%-a (594/465) támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét és ez úton kívánunk a kezdeményezéshez csatlakozni.

814. Fóti Garay János Általános Iskola
Intézményünk, a Fóti Garay János Általános Iskola 2016. február 8-án tartott nevelőtestületi értekezleten szavazással döntött az Önök által írt nyílt levélhez történő csatlakozásról.
A jelen lévő 35 főből 33 igen és 2 tartózkodás mellett megszavaztuk támogató csatakozásunkat nyílt levelükhöz!
813. PSZ Érd Járási Szervezet
A PSZ Érd Járási Szervezet nevében szeretnénk csatlakozni az Önök kezdeményezéséhez.  13-án szombaton is ott leszünk a tüntetésen 102 fővel.

 

812. Esély Pedagógiai Központ, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

A KAT által lebonyolított titkos szimpátiaszavazás eredményeképpen az Esély Pedagógiai Központ, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola testülete 1 érvénytelen, 4 nem és 129  igen  szavazattal csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

811. Szegedi Városi Kollégium

A Szegedi Városi Kollégium nevelőtestületéből 50 fő csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez. (60 szavazóból 4 fő tartózkodott, 6 fő nemmel szavazott.)

Kiemelt problémának tekintjük a pedagógusok munkáját segítő kollégák (titkárok, rendszergazdák…) méltatlanul alacsony bérezését.

810. Nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium Diákönkormányzata

A nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium Diákönkormányzata, 2016. 02. 10-i gyűlésén, 29 igen, ellenszavazat nélkül, a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatása mellett döntött.

Adatok:
 • Név: A Korányi Frigyes Gimnázium Diákönkormányzata
 • Képviseltek száma: 29 képviselő, de mint az egész iskola diákságát képviselő testület ~500 fő
Az utóbbi időben a közoktatási intézmények munkáját ellehetetlenítő kormányzati intézkedések miatt kibontakozó elégedetlenségi hullám hatására a nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium Diákönkormányzatának képviselői, mint a gimnázium tanulóinak hivatalos érdekképviseletének tagjai, erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy támogatásunkról biztosítsuk a hosszú hallgatást megtörő Herman Ottó Gimnáziumot, illetve az összes a kezdeményezés mellé álló iskolát, magánszemélyt.

 

A gimnázium tantestületének példáját követve kijelentjük, hogy a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete által 2015. november 27-én közzétett nyílt levél minden pontjával egyetértünk, a benne foglaltakat az oktatási rendszer jogos kritikájának tekintjük. Szomorúnak tartjuk, hogy a rendszerváltás óta eltelt 26 év ellenére külön ki kell emelnünk, de büszkék vagyunk mind a hermanos, mind a korányis tanári karra, hogy a lehetséges szankciók ellenére ki mertek állni álláspontjuk mellett.

Felszólítjuk az ügyben illetékes kormányzati szerveket, hogy szakértőkkel és az érintettekkel (elsősorban tanárokkal, szülőkkel és diákokkal) valódi párbeszédet folytatva dolgozzák ki a közoktatás valódi reformját, olyan formában, hogy az összes fél a saját maga tudása szerinti legjobb képességével lehessen részese a tanítási-tanulási folyamatnak.

809. Budapest XIV. Kerület Széchenyi István Általános Iskola

A Budapest XIV. Kerület Széchenyi István Általános Iskola tantestülete nagy többséggel csatlakozni kíván a tiltakozáshoz.

808. Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában - a 2016. február 5-én megtartott titkos szavazás során -  a nevelőtestület 95%-a a támogatás mellett döntött.

 
807. Békéscsabai Lencsési Általános Iskola és AMI
A békéscsabai Lencsési Általános Iskola és AMI nevelőtestülete a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete által közzétett NYÍLT LEVÉL A KÖZVÉLEMÉNYHEZ című felhíváshoz való csatlakozásról 2016. február 2.-án titkos szavazáson döntött, melynek eredményeként
 
63 igen, 9 nem és 1 fő tartózkodása mellett csatlakozni kíván a kezdeményezéshez.
806. Szőnyi Bozsik József Általános Iskola

A Szőnyi Bozsik József Általános Iskola tantestülete, iskolatitkára és pedagógiai asszisztense 100 %-ban csatlakozunk. 31 főt képviselünk.

805. Kecskeméti Piarista Gimnázium

A Kecskeméti Piarista Gimnázium 21 tanára támogatja a Herman Ottó Gimnázium nyílt levele alapján elindult kezdeményezést. Az iskolafönntartó miatt egyes megállapítások nem érintenek minket, de a fölvetett szempontokkal alapvetően egyetértünk, és alkalmasnak találjuk arra, hogy a remélhetőleg kibontakozó társadalmi és szakmai vita során a levélben nem említett egyéb problémák, illetve a mostani oktatási rendszer mélyebb, általánosabb gondjai is felszínre kerüljenek.

804. Szegedi Arany János Általános Iskola

A Szegedi Arany János Általános Iskola nevelőtestülete 39 igen 1 nem és 3 tartózkodás mellett megszavazta a csatlakozást.
A tantestület létszáma 50 fő, szavazott 43 fő.

803. Dimbes-Dombos óvoda (Sóskút)

A Dimbes-Dombos óvoda, Sóskútról csatlakozna a támogatókhoz, 21 fővel!

802. Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola

Iskolánkban 2016. február 1-jén megtartott titkos szavazás során a nevelőtestület 91%-a a támogatás mellett döntött. Az Önök által megfogalmazott problémákat egy dologgal kiegészítenénk: szeretnénk, ha rendezésre kerülne a pedagógus életpálya alá nem tartozó oktatási munkát segítők (gyógypedagógiai, pedagógia asszisztensek, iskolatitkárok, rendszergazdák) bére.

801. Kőkúti Általános Iskola és a Fazekas utcai tagintézménye

Tatáról a Kőkúti Általános Iskola és a Fazekas utcai tagintézménye nevelőtestületének 86% -ban támogatólag és egyetértően kíván csatlakozni a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

800. Csurgay Franciska Általános Iskola Táborfalva

A tantestület 88 %-os arányban támogatja a nyílt levélben megfogalmazottakat.
Bízunk a tanulókat, szülőket, pedagógusokat érintő pozitív változásokban.

799. Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (Budapest) első osztályának szülei

Az Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (Budapest) első osztályának szülei, a szülői értekezleten történt titkos szavazás alapján, 28 igen, 1 tartózkodás (3 hiányzó) mellett támogatják a Miskolci Herman Ottó Gimnázium, a Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium és a többi intézmény kezdeményezését, továbbá egyetértünk az Árpád Iskola igazgatója és nevelőtestülete által megfogalmazott nyílt levéllel (mely 19918. sorszám alatt található).

798. Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont

12 fős nevelőtestületünkből 9 fős pozitív visszajelzéssel (75%) egyetértően és támogatólag szeretnénk csatlakozni a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

797. Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium Szülői Szervezete

 A budaörsi Illyés Gyula Gimnázium szülői csapatának  szavazásban részt vett 81%-a ( kb 240 szülő) kifejezetten támogatja törekvéseiteket,csatlakozik Hozzátok!
Sok erőt kívánunk a továbbiakban is!:)

796. Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Szülői Szervezete

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Szülői Szervezetének képviseletében 156 szülő aláírásával csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez

795. Artemisszió Alapítvány

Az Artemisszió Alapítvány, mint Artemisszió Alapítvány (www.artemisszio.hu) szeretne csatlakozni a kezdeményezéshez. Mi egy non-profit szervezet vagyunk, azt gondoljuk, csak a saját nevünkben beszélhetünk, azaz nagyjából 12 embert, a munkavállalóinkat képviseljük. 

794. Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Tagiskolája

A Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Tagiskolája 12 fős tantestülete 67%-ban csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium Nyílt leveléhez.

793. Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola

A Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola 38 fős tantestülete 92,1 %-ban csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium Nyílt leveléhez.

792. Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 42 fővel (95%-os támogatottsággal), csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

791. DSZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakközépiskolája

A DSZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakközépiskolája 90% igen szavazattal csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

790. Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, EGYMI és Kollégium Szülői Szervezete

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, EGYMI és Kollégium Szülői Szervezete egyhangú szavazással csatlakozik a nyílt levélhez.

Külön kiemeljük, hogy meglátásunk szerint:

 • A gyermekek és pedagógusok terhelése az elviselhető mértéken túl jár;
 • Nem feltétlenül az óraszámmal, hanem a leadott anyaggal, a tankönyvekkel van probléma. Ez utóbbira egy megoldás a szabad tankönyvválasztás;
 • A célunk az, hogy a gyermek és a pedagógus is újra örömmel és lelkesedéssel jöjjön az iskolába, mint korábban
789. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola

Iskolánk közalkalmazotti értekezletén a jelenlévő 66 fő 64 igen szavazat ( 97%) mellett 2 fő  tartózkodással nyílt szavazáson úgy döntött, támogatja a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat.

788. Enyingi Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Az enyingi Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 33 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének kezdeményezéséhez.

787. Budapesti Czabán Általános Iskola

A Budapesti Czabán Általános Iskola  nevelőtestülete nyílt szavazással döntött : 15 fő igen, 5 fő nem, 2 fő tartózkodás mellett támogatja a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelét.

786. Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola
A Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola a 2016. február 9-én tartott szavazás eredményeként csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.
A Tantestület létszáma 30 fő, ebből hiányzik 6 fő. 
A leadható szavazatok száma 24 db. 
A leadott szavazatok száma 23 db.
A szavaztok megoszlása:
 • igen - 19 db
 • nem - 1 db
 • tartózkodás - 3 db

Ezek alapján a szavazás 83%-os eredményességgel zárult.

785. Őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iskola

Az őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsának kezdeményezésére a tantestület 98%-a (41 fő) támogatja a Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat.

 

784. Kecskeméti Magyar Ilona Általános Iskola

A kecskeméti Magyar Ilona Általános Iskola tantestülete 33 szavazóból 32 igen szavazattal csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium által indított oktatási reformmozgalomhoz. Ez iskolánk tanári karának 95%-a.

783. Budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium

A budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium tantestülete csatlakozik a nyílt levélhez

42 fős testületünkből 39 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett.
(Azaz a testület 92,86 %-os támogatásával.)
A kezdeményezést az iskola Intézményi Tanácsa és Diákönkormányzata 100%-osan támogatja.
782. KFÁI és AMI Debrecen

Az iskola nevelőtestülete titkos szavazással döntött : 57 fő igen, 10 fő nem, 8 fő tartózkodás mellett támogatja a Herman
Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat.

781. Szigethalmi Szent István Általános Iskola

A Szigethalmi Szent István Általános Iskola dolgozói nevében szeretném jelezni csatlakozási  szándékunkat.
 2016.02.08-án szavazást tartottunk a csatlakozással kapcsolatban, melynek eredménye: a megjelent negyven főből harminckilenc csatlakozni kívánt, egy tartózkodott.

780. Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája, Esztergom

Csatlakozni kívánunk a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. A Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája, Esztergom  13 fővel támogatja a kezdeményezést.

779. BGSZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola

A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola tantestülete 1 ellenszavazat mellett, 98%-os többséggel támogatja a kezdeményezést.

778. Tátra Téri Általános Iskola (Budapest)

A Tátra Téri Általános Iskola, 19 igen 1 tartozódás mellet támogatja a Herman Ottó nyílt levelét.

777. Kandó Téri Általános Iskola

A Kandó Téri Általános Iskola közössége (pedagógus és NOKS dolgozók) 98 %-a, 68 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

776. Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola

A Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskola tantestületének döntése és nyílt szavazása alapján teljes létszámmal, azaz 46 fővel kívánunk csatlakozni a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium pedagógusainak leveléhez, ezzel fejezve ki egyetértésünket!

775. Zempléni Általános Iskola (Bodrogolaszi)

A Zempléni Általános Iskola (Bodrogolaszi) tantestülete 14 fővel (100%-ban) és 5 fő technikai dolgozó csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

774. Mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola

A mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola tantestülete 31 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

773. Bodajki Általános Iskola

A Bodajki Általános Iskola nevében 24 fővel csatlakozunk a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

 

772. Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola

A Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola tantestülete nyílt szavazás után 2 tartózkodás mellett 37 igen vokssal támogatja a kezdeményezést, és azonosulva a követelésekkel nagy létszámban jelen kíván lenni a 2016. február 13-ai demonstráción.

771. Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium

A Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tantestülete 38 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett 2016. február 3-án a következő nyilatkozattal csatlakozott a Teleki Blanka Gimnázium 16 pontjához és az Élenjáró Gimnáziumok Igazgatóinak Grémiuma által megfogalmazott célkitűzésekhez

A Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tantestületének véleménye az oktatás aktuális gondjairól

 

1. A munkáltatói jogokat elvonták az iskolaigazgatóktól, így a dicséret és a fegyelmi hatásköre is átkerült a KLIK-hez.

 

2. Nincsen elegendő hely a mindennapos testnevelésórák megtartásához, a gyerekek rendszeresen kénytelenek a lépcsőkön futni, a folyosón, az aulában tornázni, ami balesetveszélyes, egészségtelen és zavarja a többi szakóra megtartását.

 

3. Az iskolának nincs saját költségvetése, bankszámlája és pl. teremkiadásból származó bevétele sem.

 

4. A KLIK-nek nincsen anyagi fedezete:

- a kiemelt munkavégzés és pluszfeladatok jutalmazására, noha törvény szabályozza, hogy az éves illetmény 15%-a jutalmazásra fordítható;

- az osztálykirándulás kíséretének és útiköltségének kifizetésére, pedig rendelet írja elő;

- a törvényileg kötelezően előírt 120 órás továbbképzésekre, noha azokról éves és ötéves tervet is kell készítenünk (a KLIK által ajánlott ingyenes továbbképzések elegendő jelentkező hiányában többnyire nem indulnak be, a kollégák saját zsebből kénytelenek átlagban százezer Ft-ot fizetni, ami nem elvárható);

- az informatikai fejlesztésekre: a diákok gépei elavultak, hiányoznak a projektorok; a tanároknak 4 gép áll rendelkezésre az adminisztrációhoz egyéni laptopok helyett;

- az idejétmúlt, egészségtelen krétás táblák filces táblákra történő teljes lecserélésére;

- a meglévő filces táblákhoz elegendő számú és színű filcek beszerzésére se.

 

5. A NAT 2012 nem észszerű tananyagcsökkentést, csak átgondolatlan, ötletszerű, a nyolc évfolyamos gimnáziumok számára bizonyos tantárgyakból hátrányos óraszámcsökkentést és tananyagelosztást hozott; a tanterveket több tantárgy esetében laikus módon állították össze, olykor az adott tantárgy oktatását megnehezítve – pl. biológiáét a 9. évfolyamon – vagy egyenesen lehetetlenné téve – pl. így ért véget a húszéves latinoktatásunk.

 

6. A tankönyvválasztási lehetőségek drasztikus leszűkítése változó, sokszor silány szakmai színvonalú új tankönyveket hozott.

 

7. Emellett a tananyag összetétele korszerűtlen, ismeret- és nem kompetenciaközpontú, mindezek együttesen pedig a modern pedagógiai módszerekkel történő oktatást és az iskolánk egyik alapvető célkitűzésének tekintett tehetséggondozást lehetetlenítik el.

 

Budapest, 2016. február 3.

770. Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola

 A Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola tantestülete 29 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

769. Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola

A pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola  tantestülete 38 igen és 3 tartózkodással szavazta meg támogató csatlakozásukat!

768. Pécsi Szakképzési Centrum Radnóti Miklós Szakképző Iskolája (Mohács)

Iskolánk, a Pécsi Szakképzési Centrum Radnóti Miklós Szakképző Iskolája (Mohács) csatlakozik az Önök felhívásához.

A nyílt levélben foglaltakkal egyetértünk.

A csatlakozást egy nevelési értekezleten titkos szavazás során döntötte el közösségünk.

A szavazás eredménye: 36 fő IGEN

                                               2 fő NEM

                                               1 fő érvénytelen

A nevelőtestület összlétszáma: 40 fő.

767. Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola
Az intézményünkben a Pedagógus Szakszervezeti képviselő kezdeményezésére lezajlott szavazás eredményeként a nevelőtestület 100% -a csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, ezzel fejezve ki egyetértésünket a megfogalmazottakkal.
 
766. Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde

Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde csatlakozik a  nyilatkozathoz.

765. DSZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

 Az Alaptörvényben biztosított jogunkkal élve támogatjuk a Hermann Ottó Iskola javaslatait, kiegészítve a DSZC Rudas Szakközépiskola észrevételeivel.

DSZC SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA tantestületének 15 tagja.

764. Molnár Mózes Általános Iskola (Bodroghalom)

A Molnár Mózes Általános Iskola nevelőtestületének 14 tagja csatlakozik kezdeményezésetekhez Bodroghalomból.

763. Boldogi Berecz Antal Általános Iskola

A Boldogi Berecz Antal Általános Iskola nevelőtestülete úgy döntött, hogy csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelét támogatókhoz. Csatlakozó pedagógusok száma:18 fő (Igazoltan távol: 2 fő, tartózkodott 1 fő)

762. Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola
A mai napon intézményünkben lezajlott a csatlakozásról szóló szavazás. 
A szavazás eredményeképpen a
 
Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola 33 igen
                                                                 3 nem
                                                                  2 tartózkodás szavazattal szeretne csatlakoztatni a Herman Ottó Gimnázium indítványához.

 

761. Garai Nemzetiségi Általános Iskola

A Garai Nemzetiségi Általános Iskola csatlakozik 14 fő pedagógussal.

760. Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola

A Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola tantestületének döntése és nyílt szavazása alapján 22 fővel kívánunk csatlakozni a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium pedagógusainak leveléhez, ezzel fejezve ki egyetértésünket.

759. Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola nevelőtestülete és technikai dolgozói 77 szavazattal (71 %) csatlakoznak a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez, egyúttal sürgetjük technikai dolgozók bérének emelését is.

758. Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium

A jászberényi Lehel Vezér Gimnázium nevelőtestülete csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakhoz.

757. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

A Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola közalkalmazotti tanácsa által kezdeményezett szavazáson az intézmény 62 dolgozója csatlakozott a Miskolci Herman Ottó Gimnázium levelében megfogalmazott törekvésekhez.

756. BKSZC Pogány Frigyes Szakközépiskolája
A Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez csatlakozik nevelőtestületünk. A döntés során 41 jelenlévőből 32 fő a csatlakozás mellett voksolt, 9 kolléga tartózkodása mellett.

 Mindenek előtt az átgondolatlan minősítő, felügyeleti és önértékelési rendszer miatt.

 

755. Paksi Bezerédj Általános Iskola

A Paksi Bezerédj Általános Iskola  alkalmazotti közössége 43 fővel csatlakozik. Tantestületünk  egyetért a nyílt levélben foglaltakkal és csatlakozik a kezdeményezéshez.

754. Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Középiskolája

A Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Középiskolája 27 tanára (35 fő szavazott, ebből 27 igennel) támogatását fejezi ki az oktatáspolitikát érintő reformkezdeményezéssel kapcsolatban. Ugyanakkor nem tudunk egyet érteni a szakképzőkre vonatkozó megalapozatlan, negatív kijelentésekkel.

753. Szülői Jogi Fórum csoport az Autista gyermekekért

NYÍLT LEVÉL
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest
Balog Zoltán Miniszter 
Tisztelt Balog Zoltán Miniszter úr! Tisztelt Döntéshozók!
 
Levelünk megírására és a döntéshozók megkeresésére régóta készülünk.
Örömmel fogadjuk a pedagógusok bátor kiállását saját jogaik védelme érdekében szeretnénk nyomatékossá tenni azonban, nem elvitatva a tanárok gondjait, egyetértve azokkal, hogy az oktatáspolitika igazi kárvallottjai sajnos valóban a gyermekek!
Szeretnénk, ha mindenki tudná, aki ezt a levelet bárhol olvassa, azok is, akik még közvetlenül nem érintettek, mert nincs fogyatékkal élő a családjukban, hogy ma,
Magyarországon sajnos egyáltalán nem érvényesülnek a fogyatékossággal élő emberek jogai, semmilyen szinten, sem az oktatásban, sem a szociálpolitikában, és az egészségügyben sem, még akkor sem, ha az érintett éppen egy gyermek!  
Mi, autista és más egyéb sérült gyermekek szülei, a végsőkig való elkeseredésünkben a helyzetünk kapcsán úgy döntöttünk, látva hogy a gyermekek érdekeivel és jogaival senki igazán érdemben nem foglalkozik, hogy eljuttatjuk kérésünket Önhöz, és a nyilvánossághoz!
 
A fogyatékos, SNI (sajátos nevelést igénylő), azon belül is még inkább az autista gyerekek jogainak sérülése pedig olyan mértéket ölt, hogy a szülők teljes elkeseredésükben már reményt is alig láttak az elmúlt évek során!  Az oktatási rendszer összes hiányossága, a rendszer zűrzavara rajtuk csapódik le a legjobban, a teljes elnyomás szintje alatt vannak.
Mindennapos megalázások és kirekesztés, súlyos diszkrimináció  a részük, mert senki nem tudja mi a dolga, hogyan kell bánni velük.  A fogyatékos emberek és autista személyek, gyermekek körül leginkább a félelem a meghatározó szó  még a szakemberek, és pedagógusok részéről is a hozzájuk való viszonyulásban,   ami egyértelműen a hiányos  ismeret, és a teljes intolerancia eredménye,  hiszen  elfogadható segítséget a pedagógusok sem kapnak a munkájuk megfelelő ellátásához, hogyan kell egy fogyatékkal élő gyermekkel bánni, miközben elvárnák tőlük, hogy helyt álljanak.  A tanárok anyagi, és erkölcsi helyreállítása segíthetne ebben is, helyénvaló ösztönzőkkel. A társadalomnak nem meg,- és kivetnie kellene közülük őket, hanem ehelyett megbecsülni, minden erejükkel segíteni őket, hiszen egy társadalmat az határoz meg, ahogy az elesettekkel bánik. Egy jól prosperáló állam elemi érdeke lenne az ő felzárkóztatásuk, oktatásuk, ezt nem nehéz belátni. Miközben a gyerekek számára az életük a tét ebben a történetben!   Sokuk az oktatásban (egészségügyben), mindennapokban elszenvedett sérelmeik miatt,- szó szerint- a pszichiátriára jut, és gyermekek fenyegetőznek öngyilkossággal, sok gyermeket az intézményekben is megaláznak, begyógyszerezik, kikötözik, megverik, emberi méltóságukban súlyosan sérülnek, és még dokumentált nyoma sincs, mert a szülő sem mer feljelentést tenni, a retorziótól félve. A szüleik a napi harcok miatt a különféle hatósággal vívott küzdelmeikbe belefásulva, megtörve a túlélésre játszanak inkább, és megalkusznak mindennel, várnak valami jobb időkre, hogy bekövetkezik, valami csodára tán.
 Azt, hogy ma ezt, hogy lehet a 21. században Európa közepén megcsinálni, hogy gyermekeket vesznek semmibe az oktatásban, a szociálpolitikában, és megalázó módon kell azért még nekik küzdeniük, hogy egyáltalán a kötelességüket tudják valahogy teljesíteni, erre aligha vannak szavak. Nem is lehet ezt kifejezni. Ez a gyermekek jogainak súlyos többrétű megcsorbítását jelenti!
Mi, autista gyermekek szülei, nem tudjuk elképzelni a jövőjüket ilyen körülmények között semmiképen tovább!  A húrok már pattanásig feszültek!  Mi már nem szeretnénk ezt! Elég volt ebből!
Nem lehet azt megtenni, hogy legalább azt a szintű törődést nem adja meg egy ország kormánya, amit egy másik kisgyermek megkap máshol a világon.  Nincs erre pardon.  Az utóbbi hónapokban széleskörű egyeztetés folyt a már közvetlenül a szülők, és néhány érdekvédő szervezet között, ennek eredményeképpen kirajzolódott a kép, hogy hamarosan itt az idő, lépni kell, változtatást kérünk, ehhez jogvédőszervezetek további támogatását is kértük a jövőben!
Éppen ezért:
Mi is egyetértve a pedagógusokkal azonosulva az ő céljaikkal, de kiegészítve a mieinkkel, nemcsak hogy az egész oktatási rendszert látjuk veszélyben, de legfőképpen a gyermekeket! Ez semmihez sem mérhető, nem összehasonlítható! Szó szerint az életük a tét! 
Az ő életük ugyanis az elhibázott döntések, és a bürokrácia útvesztőjében, amíg a társadalom azon veszekedik kinek mennyi jár, a gyermek, aki saját érdekéért nem is tud kiállni, (nem tud még kiabálni sem ha megalázás éri valamely intézményben, mert mondjuk állapotánál fogva nem tud beszélni…) az ő életük eközben súlyos tragédiákba torkollik,  hiszen semmi nem hozhatja vissza az elmúlt éveket, soha nem lesz még egyszer 6 éves,  vagy 10. Ami fejlesztést, segítséget támogatást nem kapott meg a rendszer hibájából, - mert állítólag reájuk nincs az államkasszában pénz, - azt aligha lehet pótolni!  Ez csöppet sem játék, hanem emberi életek, sorsok a tét! 
Nemcsak a káosz a jellemző, de saját bőrünkön tapasztaljuk,  mi valódi módon élesben, hogy a sok bába között elvész a gyerek!  A hiba rendszerszintű, azon komoly állami beavatkozás nélkül nem lehet segíteni, ez sem kétséges., hiszen már évekkel ezelőtt szóltunk és a kormányhoz fordultunk,  de akkor sem, és azóta sem történt semmi!
Olyan alapvető jogaik vannak korlátozva és megsemmisítve gyermekeknek, mint a szabad iskolaválasztáshoz való jog, mely alapvető emberi jog, csakúgy, mint az egyenlő bánásmódhoz való joga.
Ehhez képest elenyésző számú oktatási intézmény fogadja őket, több gyermek naponta 50, vagy ennél több kilométert kell utaznia, csakhogy az iskolakötelezettségének eleget tudjon tenni, mindezt betegen, anélkül hogy utazásra lenne alkalmas a gyermek állapotánál fogva.  Ha ezt nem teszi meg, akkor vagy magántanulóként kell, hogy teljesítsen, vagy a szülőt is, és a gyermeket is meghurcolják, a gyermekvédelmi szervek túlkapásairól lehet hallani egyre többször.
  Az állam gyakorlatilag költségvetési okokra visszautalva hol szakemberhiányra, hol intézményi ellátottság nem megfelelő voltára hivatkozik, amikor egy autistát, vagy más fogyatékkal élő vagy SNI-s gyermek intézményi felvételét elutasítja.  Ezek a gyermekek a nekik járó fejlesztéseket nem kapják meg, ami az egészségük fejlődése szempontjából elengedhetetlenül szükségesek volnának, sokuk még minimális szinten sem, mert az állam nem tudja ellátni a feladatát! A felelősséget pedig a szülőre hárítja!
  A szülők gyakran éhbért kapnak ápolási díj címén, hiszen egy ilyen beteg gyermeket nem lehet otthon hagyni és elmenni mellette dolgozni sem, de ennek ellenében az állam meg szinte semmivel nem járul hozzá a beteg gyermek fejlesztéséhez, ami tekintettel arra, hogy  hiány az országban,  horribilis árakon valósítható meg magánúton,  ha egyáltalán sikerül valahogy.
Az ápolási díj nevetségesen kevés, huszonezer (szerencsésebb esetben negyvenezer) ft- os összegéből nem lehet beteg gyermeket nevelni, (egészségeset sem) mert akkor a társadalom is beteg lesz, aki ennyit áldoz erre, ez semmire nem elég.  Ezt a törvényhozóknak is be kell látniuk!  Az autizmus nagyon súlyos fogyaték, mely egy személy minden funkciójára kihat, és a család életét is teljesen befolyásolja.
Az autista, és egyéb fogyatékkal élő gyermekeknek is éppolyan joga van fejlődni és tanulni, mint más gyermeknek, ezt ma, magyar iskolákban nem lehet megvalósítani, mivel minden érintett szerv a másikra hárít, igazi felelős soha semmiben nincs, kivéve természetesen a szülőt. Ő kéznél van, ha okolni kell valakit, bárhol, bármikor.
  A szülők kétségbeesve próbálják védeni gyermekeiket, de a hatóságok egymásra mutogatnak.  Nincsenek egyértelmű hatáskörök megnevezve, nem tudják még az érintett szervek sem, hogy kinek mi a pontos feladata!    A szülők hiába is fordulnak  bárhova, ha sérelem éri őket vagy gyermekeiket, mert nem kapják meg az ellátást, vagy az intézményekben, iskolákban érik atrocitások a gyermeket, vagy szülőjét.  Ha valaki felettes szervhez fordul, a felettes szerv saját maga ellen indít vizsgálatot, például a fenntartó esetében.  Évtizedes, ha nem évszázados elmaradásban vagyunk a nemzetközi elvárásokhoz képest, az európai értékek mellett messze elmaradunk. Nem beszélve mindarról, hogy ezek álláspontunk szerint durva emberi jogi és gyermekjogi valamint fogyatékos ügyi egyezményeket is sért az  a magatartás, amit az állam tanúsít,  arról nem is szólva, hogy  kisgyermekek életéről, a felnövekvő generációról van szó.
Az az ország melynek szétzüllött az oktatáspolitikája és a szociálpolitikája mire számíthat?
Mi számít értéknek egyáltalán, ha nem a gyermek? Az a gyermek, aki  beteg, vagy problémával küzd, azt le kéne dobni tán egy sziklán?
Kérjük, követeljük mi, autista gyermekek szülei, hogy a kormány azonnali változtatásokat hajtson végre! Vizsgálja felül az érintett területeket, mind a szociális, mind az oktatáspolitika terén, és hozza meg a szükséges intézkedéseket, jogszabályokat módosítson, hangolja sokkal jobban össze az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeleteket! Ne csak a pedagógusokkal egyeztessen, mert pont a fő érintett marad ki ebben az esetben, mégpedig a gyermek, és szülő!
A következő követeléseink vannak:
• 1.,Azonnali intézkedések egyike legyen egy válságtanács létrehozása, melyben a szülők érdekképviselete is közvetlenül jelen van,  és meghatározó, azaz aktív, konstruktív szerephez jut a döntések hozatalában! Nem fogadjuk el a  fogyatékos gyermekek szülei  érdekképviselete nélküli  február 09-i Kerekasztal egyeztetést legitimnek! Nélkülünk az semmis! Tűzzenek ki egy későbbi időpontot ahol a szülők képviselete jelen van.
• 2.,Segítse elő a kormány a valódi integrációt a fogyatékkal élők esetében, ne csak mondva csinált kirakatpolitikát folytasson!
• 3.,A gyermek szülőjének legyen joga a szabad iskolaválasztáshoz, ebben semmilyen korlát ne legyen! Legyen kötelező minden iskolában egy autizmus specifikus szakembert biztosítani, amennyiben oda kíván járni egy autista gyermek. Töröljék el az ún. nevezett  szakmai alapító okirathoz kötést, hogy fogadóképes- e egy intézmény,  mert ennek csak egyoldalú funkciója van,  hogy ki lehet bújni a gyermek fogadása alól, amivel egy fogyatékos, SNI-s gyermek esetében tulajdonképpen diszkriminációt valósít meg az oktatási intézmény ezekben az esetekben, hiszen éppen ellenkezőleg,  pozitív diszkriminációra volna szükség! Azokban az intézményekben sem működik az integráció, ahol a szakmai dokumentum,  (Alapító okirat) tartalmazza az érintett terület fogadóképességét!  Tehát kvázi nincs érdemi funkciója!  Nem fogadjuk el azt érvelést, hogy költségvetési hiány van!  Találjon rá megoldást a kormány, hogy legyen szakember, ott ahol kell, és annyi amennyi kell.  A kormány teremtse elő az ehhez szükséges feltételeket, legyen az személyi, anyagi, vagy tárgyi eszköz.  Ösztönözze megfelelően az adott iskolát a fogadóképességhez, és az őt oktató pedagógust is megfelelő és átlátható anyagi vonzatokkal! A szülőnek legyen joga egyenrangú partnerként bármely szereplővel, a gyermekével kapcsolatos ügyekben az intézményekben érdemben eljárni, mert a szülő ismeri legjobban a gyermekét, és ő  biztosan a legjobbat akarja számára!  Ő az elsőszámú érdekképviselője!
• 4., Különítsen el a Központi Költségvetés egy alapot a Fogyatékosügyre, melyet másra nem használ fel és legyen annak külön oktatásra elkülönített alapja. Legyen ez átlátható, és nyilvános mindenki számára elérhető, hogy mire használták fel!
• 5., Olyan Oktatási Reformot kell végrehajtani ahol az első számú érték a gyermek! A külföldi oktatásból, ott ahol az integráció jól működik, a  követendő példákat azonnal alkalmazni kell,  be kell adaptálni a hazai szabályzásba, és gyakorlatba! Ehhez állítson fel a kormány egy kutatóműhelyt, amely ezeket a külföldi példákat feltárja, elemzi, és hatékony átültetésére javaslatot tesz. Legyen az átültetésre ésszerű, gyors határidő szabva.
• 6.,Terjessze ki a fogyatékos személyek, gyermekek oktatásban való bent maradását a középfokú oktatásba való bejutás egyértelmű támogatásával, ottani tanulmányaik segítésével is,  legyenek nyitottak az iskolák a fogadásra akár pozitív diszkrimináció alkalmazása árán is. A középfokú oktatásban nincs ilyen lehtőség jelenleg. Ez hiba.
• 7., Minden eszközzel törekedjenek arra, hogy a SNI és Fogyatékos valamint Autista gyermekek megfelelő és ingyenes fejlesztést kapjanak, valamint lehetőséget a sport, és, művészeti oktatásra az iskolákban, mert ezek a hatékony terápia részei, Ezek a gyermekek nagy százalékban integrálhatóak lennének később a munka világába is, ha megkapják az állapotuknak megfelelő segítséget! Ami a társadalomnak is sokkal előnyösebb, mintha nem vesz róluk tudomást, és mint megtűrt, lenézett személyekként kezeli őket, mert nem azok, hanem értékes emberek.
• 8., Mozdítsa elő hatékonyan a társadalmi elfogadást, amennyire csak lehet, hiszen ez mindenkinek érdeke és egy állam  gazdasági és társadalmi haszna amit ebből nyer,  nem elhanyagolható!  Legyen fő műsoridőben a médiában  ismertető sugárzása a különféle fogyatékokról, vagy más propagandával támogassa, hogy a lakosság elfogadóbb legyen a fogyatékkal élőkkel.  A gyermekek kapjanak felvilágosítást már az általános iskola alsó osztályában a fogyatékkal élőkkel, és más elesetekkel szembeni elfogadás fontosságáról!
• 9., Emelje meg az őket gondozók ápolási díját legalább a minimálbérre, hiszen ha a társadalomra maradna egy bentlakásos intézményben az ellátásuk, az sokkal többe kerülne ez az államnak. Ismerje el ezt teljes értékű munkának!
• 10., Találjon módot a támogatásra a fogyatékos-barát munkahelyeket illetően sokkal intenzívebben az eddigieknél, hiszen sok fogyatékkal élő szeretne tevékenykedni, értéket teremteni, a jövedelemre nekik is szükségük van, tehát legyenek  valós távmunka lehetőségek számukra, mert jelenleg nincs ehhez valós hozzáférés!
• 11., Az elkülönített Fogyatékossági alapból a bentlakásos intézmények, nappali foglalkoztatók támogatására is jusson.  Átláthatóságot, nyilvános adatokat kérünk ebben is!
• 12., Fogyatékkal élő személyt gondozó hozzátartozó kaphasson jelentős kedvezményeket az adózásban, illetve a lakáshoz jutásban,  hasonlóképpen a Csok-hoz, legyen egyenértékű a legmagasabb kategóriával, hiszen ezek a szülők egy gyermek vagy ápolt személy esetén is, a gondozott korára való tekintet nélkül- mint az európai országok többségében,  hiszen rendkívül jelentős munkát végeznek, amely az állam számára is hasznos. Nem vitatható, hogy fogyatékos gyermeket nevelni, vagy ilyen személyt ápolni óriási teher a családoknak, amely mindenképp több megbecsülést érdemel az adott állam részéről!
 
Kérjük Balog Zoltán miniszter urat, a döntéshozókat és mindenkit, aki ezt a levelet olvassa, hogy támogassa ezeket a törekvéseket, ereje és legjobb tudása szerint, a konstruktív egyeztető tárgyalás elindítását a fogyatékos gyermekek szülei, és  fogyatékos érdekvédelmi szervezetek, (érintettek) közvetlen érdekképviseletével, mert semmiképpen nem kihagyhatók a döntésekből, ilyen horderejű intézkedéseknél!
Eredményekben bizakodva,


Szülői Jogi Fórum az Autista Gyermekekért csoport, 2016. 02. 08. 

752. Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola
 A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelőtestülete 62 fővel ( 91% ) támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat.

 

751. Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium

A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium tantestülete (37 fő) 29 igen szavazattal támogatja a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

750. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola

A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola tantestülete egyhangúlag egyetért  a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében megfogalmazottakkal és támogatja azt

749. Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelési értekezletén részt vett pedagógusainak 86 %-a.

748. Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Fáy András Közlekedésgépészeti,Műszaki Szakközépiskolájának szülői munkaközössége

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Fáy András  Közlekedésgépészeti,Műszaki Szakközépiskolájának szülői munkaközössége az intézménybe járó diákok (kb. 600 fő) szüleinek képviseletében egyhangúan csatlakozik  a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

747. Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája
Tantestületünk (12 fő) egyetért a nyílt levélben foglaltakkal és csatlakozik a kezdeményezéshez.
746. Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola

A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola tantestületének 20 pedagógus tagja csatlakozik a nyílt levélben foglaltakhoz, céljaival egyetért.

745. Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
A Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola pedagógusai 13 fővel ( 92%) egyetértően és támogatólag szeretnének csatlakozni a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.
 • Javasoljuk továbbá a nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítő dolgozók és alkalmazottak bérének emelését!
744. Békéscsabai Szakképző Centrum Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési szakközépiskolája

A Békéscsabai Szakképző Centrum Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési szakközépiskolája értekezletén megtárgyalta a Miskolci Herman Ottó Gimnázium 1. és 2. nyílt levelét, valamint a Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestületének közleményét.

 1. Egyetértünk azzal, hogy a tantervi változtatásokat valódi egyeztetés előzze meg és csakis felmenő rendszerben vezessék be a legfrissebb érettségi változtatásokat vonják vissza
 2. csökkentsék a diákok óraszámát és a tananyagot
 3. csökkentsék a tanárok óraszámát 20-ra (nem kérünk tól-ig határt!) legyen egységes, minden pedagógus számára egyformán kötelező óraszám
 4. állítsák vissza a pedagógus bértábla minimálbér-követését 
 5. állítsák vissza a túlmunka díjazását, szüntessék meg a kötelező 30 napos ingyenes helyettesítést 
 6. rendezzék az oktatás teljes dolgozói körének bérét (könyvtáros, iskolatitkár, rendszergazda, laboráns, adminisztratív munkakörben dolgozó, karbantartó és takarítók) 
 7. állítsák vissza a megszüntetett NOKS-státuszokat (könyvtáros, DÖK-segítő tanár, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező, fejlesztő pedagógus) 
 8. állítsák vissza a szabad tankönyvválasztás jogát, vizsgálják felül az új történelmi és földrajzi atlasz használhatóságát 
 9. biztosítsák a mindennapos testnevelés feltételeit minden iskolában
 10. Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy az osztályfőnöki munka igen komoly, felelősségteljes feladat, anyagi és erkölcsi megbecsülése nem elégséges
 11. ne szítsunk ellentéteket a különböző iskola típusok között (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola), mindannyian a diákok érdekeit szem előtt tartva tanítani szeretnénk 
 12. ne szítsunk ellentéteket a ped-I, ped-II, illetve mesterpedagógus kategóriába sorolt kollégák között 
 13. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és értékelés eredményessége és a fejlesztő funkció megvalósításának érdekében fontos az értékelési rendszer stabilizálása, a feladatvégzés feltételeinek biztosítása, az elvégzett munka elismerése és megbecsülése 
 14. a pedagógus kategóriákat csak felmenő rendszerben valósítsák meg, hogy a 40 év tapasztalattal rendelkező kolléga ne ped I-ből menjen nyugdíjba
 15. a szakvizsgázott pedagógusok kerüljenek mesterpedagógusi kategóriába 
 16. a jelenlegi pedagógus minősítési rendszer nem szolgálja a pedagógusok társadalmi megbecsülését, nem segíti a munka minőségi javítását 
 17. a szakképzés fenntartója nem a KLIK, hanem az NGM (2015.július elseje óta), de fenntartótól függetlenül kérjük a hiánygazdálkodás megszüntetését, reális költségvetés biztosítását 
 18. az iskolák kettős fenntartói rendszere nem költséghatékony, az oktatásra szánt többletfinanszírozást ezeknek a működtetése emészti fel, így az nem jut el a diákokhoz és a fejlesztésre váró intézményekhez 
 19. a fenntartó gondoskodjon az iskolák megfelelő tárgyi és személyi feltételeiről, a tárgyi feltételek beszerzésénél-pótlásánál töröljék el a közbeszerzési kötelezettséget, amely lehetetlenné teszi az iskolai eszközök pótlását, beszerzését 
 20. az új, szakmai érettségi kidolgozását és a szakképzési tantervi változtatásokat széles szakmai fórum vitassa meg haladéktalanul az újabb próbálkozások helyett
 21. a szakképzési centrumok megalakulásakor alapelvként elfogadott intézkedést hajtsák végre: a szakképző iskolák kapják vissza saját szakképzési évfolyamaikat
743. Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tantestületének 81 %-a csatlakozik az Önök Nyílt leveléhez.

742. Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium

A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium alkalmazotti közössége 43 fővel (98%-os támogatottsággal) csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

741. Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

A Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tantestülete 64 fővel (100%) csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez!

740. Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD)

A Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete - SZÁD- , szolidaritásáról biztosítja a kezdeményezést, és kifejezzük csatlakozási szándékunkat

739. Szekszárdi Garay János Általános Iskola

A Szekszárdi Garay János Általános Iskola tantestületének 21 pedagógusa egyetért a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakkal.

738. Budapesti Hartyán Általános Iskola

A budapesti Hartyán Általános Iskola nevelőtestülete  55 fővel (90%) csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

737. Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium

A Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium tantestülete szolidaritását kifejezve 78% igen szavazattal csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium és a XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium oktatáspolitikát érintő nyílt levelét támogató csoportokhoz.

Iskolánk nem a KLIK-hez tartozik, de látjuk és megértjük a felmerült problémákat.

Az alábbi követeléseket az állami intézményfenntartó központokhoz tartozó művészeti szakközépiskolák szemszögéből, a tantestület egyetértésével fogalmaztuk meg.

1. A kormány becsülje meg az ország művészeti szakképzésének értékeit! Ennek fényében helyezze vissza az OKJ-ba a bútor-, a bőr- és a könyvműves szakmákat, valamint a mozgókép és animációkészítő szakmát a képző- és iparművészeti ágazatba!                                            

2.A szakképzés átalakítására, a szakmai érettségik menetének, követelményeinek kidolgozására és 

bevezetésére szánjon kellő időt a minisztérium! 

 

3.A kötelező szakmai gyakorlatok érdemi megvalósításához biztosítva legyen a megfelelő anyagi forrás!

 

4.A szakképzéshez szükséges alapanyagok, felszerelések, berendezések biztosítva legyenek, azok folyamatos karbantartására és korszerűsítésére legyen lehetőség; a szakképzési hozzájárulások, a Központi Alaprész pályázatainak kiírásával!

 

5.Szükséges a mindennapos testnevelés lehetőségeinek felmérése, megvalósításának újragondolása! Az ehhez

szükséges feltételek biztosítva legyenek, akár központi forrásból történő pályázati formában is! (A mi iskolánknak nincs tornaterme, sem sportpályája, így évente sok millió forintért bérlünk termet, amihez a minisztérium egy fillérrel sem járul hozzá.)

 

6.A minisztérium fordítson figyelmet és érdemben foglalkozzon az épületek megújításának, felújításának, korszerűsítésének lehetőségeivel! (A mi épületünk harmadik emelete szó szerint hamarosan ránk omlik, mivel évek óta nincs biztosítva keret a költségvetésben vagy pályázati forrásokban arra, hogy elkezdhessük a felújítást.)

 

7.Elengedhetetlen az iskolákban nélkülözhetetlen szerepet betöltő, nem pedagógus munkakörben dolgozók bérének rendezése!

 

8.Az iskolák kapjanak nevelő-oktató munkát segítő státuszokat és megfelelő pénzügyi keretet a fejlesztő pedagógusok és az iskolai pszichológus munkakörének betöltéséhez!

736. Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény

A Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény 73 fővel (óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák, óvodatitkárok) csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

A gyermekek, a nevelők és a fák védelmében tiltakozunk az óriásira duzzadó adminisztrációs terhek-, a szakmaiatlan, szubjektív, igazságtalan, etikátlan minősítési és tanfelügyeleti render- és a nevelést -oktatást segítők elképesztően alacsony munkabére ellen. Kérjük a mindenkori oktatáspolitikát, hogy a jogszabályalkotások során vegyék már végre figyelembe az óvodai nevelés sajátosságait!

Annak, aki esetleg nem ismeri, egy kis ízelítő az óvónők adminisztrációs feladati közül:

- Felvételi és mulasztási napló

- Éves terv

- Csoportnapló

- Nevelési terv

- Tematikus terv

- Foglakozási terv/vázlat

- Önreflexió

- Egyéni fejlődési és fejlesztési napló, benne fejlesztési terv:

a) sajátos nevelési igényű gyermekeknek

b) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeknek

c) tehetséges gyermekeknek

d) hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekeknek

- Gyermekportfólió

- Pedagógus portfólió

- Publikációk szaklapban, honlapon, helyi médiában

- Statisztikák

- Jelzőlapok (védőnőnek, családsegítő- és gyermekjóléti központnak, gyámügynek)

- kiírások szülőknek (meghívók, tanult mondókák, versek, dalok)

- stb.

Mindezt kevés és elavult eszközparkkal. Vissza akarjuk kapni a gyermeinket és ők is bennünket!

735. Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskolája Diákönkormányzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskolájának Diákönkormányzata a február 3-i gyűlésén titkos szavazással 
- 100%-os támogatottság mellett - úgy határozott, hogy csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. Az osztályokat 28 fő képviselte.

734. Lauder Javne Iskola gimnáziumának diáksága

A korábban intézményként is csatlakozó A Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola gimnáziumának tanulói szolidaritásukat fejezik ki a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében tárgyaltakkal kapcsolatban.

Bár az iskola nem tartozik a KLIK fennhatósága alá, a törvényi rendelkezések abszurditásai a mi életünket is megnehezítik. Szeretnénk, hogy az érettségi vizsga követelményeinek bejelentés nélküli, hirtelen változtatásait, a tananyag korszerűtlenségét, valamint az iskolák és a tanárok valós kapacitását semmibe vevő kötelezettségeit vizsgálják felül, hogy korszerű, mindenki számára hasznos oktatási rendszer jöjjön létre Magyarországon!

733. Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola AMI

Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola AMI február 3.-án megtartott nevelőtestületi gyűlésén a 47 jelenlévő tanár több mint 90 %-a támogatta a Közalkalmazotti Tanács által kezdeményezett nyílt szavazáson a csatlakozást a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

732. Martfűi József Attila Általános Iskola

Mélyen egyetértünk az általatok leírt problémákkal, amik nap, mint nap, megkeserítik az életünket! A Martfűi József Attila Általános Iskola tantestülete 43 fővel csatlakozik hozzátok!

731. A dunaföldvári Magyar László Gimnázium tagintézmény

A dunaföldvári Magyar László Gimnázium tagintézmény tantestülete 18 igen és 1 tartózkozdással csatlakozik a kezdeményezéshez.

730. Zalaegerszegi Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény

A zalaegerszegi Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény pedagógusai, 48 fő igen és 3 tartózkodás szavazattal csatlakozunk a „hermanos tanárok” nyílt leveléhez.

729. Hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola
A hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola tantestülete 27 fővel csatlakozik a Nyílt levélben megfogalmazottakhoz.
728. Hernád-Pusztavacs Általános Iskola

A Hernád-Pusztavacs Általános Iskola székhelyintézményének közalkalmazottjai 35 igennel, és 2 tartózkodással csatlakoznak a kezdeményezéshez.

727. Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tantestülete teljes létszámban csatlakozik a NYÍLT LEVÉLBEN megfogalmazottakhoz.

726. Bereczki Máté Általános Iskola

A Bereczki Máté Általános Iskola 85% igen és 15 % tartózkodik szavazattal csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

725. Fillér Utcai Általános Iskola

A Fillér Utcai Általános Iskola ( 1022 Budapest, Fillér utca 70-76.)  43 igen és 4 nem szavazattal megszavazta, hogy csatlakozik a nyílt levélhez!

724. Budapest XXI. Kerületi Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola

A Budapest XXI. Kerületi Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola
pedagógusai és nevelő-oktató munkát segítői 64 fővel - a nevelőtestület 100%-a - csatlakoznak.

723. Budapesti Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A budapesti Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nevelőtestületéből 54 fő (98%) csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

722. Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Nevelőtestülete 44 igen 2 nem és 2 tartózkodással csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

721. Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

A Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
pedagógusai és nevelő-oktató munkát segítői 108 fővel csatlakoznak. 

720. Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Mohács

A mohácsi  Meixner Ildikó EGYMI tantestülete az  oldi és bólyi tagintézményének nevelőtestületével együtt, a félévzáró értekezleten úgy döntött, hogy csatlakozik a  miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. 64 jelenlévőből 62 fő igen  szavazattal, 2 fő tartózkodással.

719. Tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI

A tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI nevelőtestülete 26 fővel csatlakozik a kezdeményezéshez.

718. Kolonics György Általános Iskola és Köznevelési Sportiskola

A Kolonics György Általános Iskola és Köznevelési Sportiskola tantestülete 34 fővel (3 tartózkodás, 0 ellenszavazat mellett) egyetért a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakkal.

717. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület

"A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület csatlakozik a nyílt levélhez. Egyúttal szíves figyelmükbe ajánljuk az itt található írásunkat:
http://levegomunkacsoport.blog.hu/2016/02/05/kevesebb_dolgozora_van_szukseg_a_kozszferaban

716. Baka István Általános Iskola (Szekszárd)

Iskolánk közalkalmazotti tanácsának képviseletében ezúton szeretnénk jelezni, hogy nevelőtestületünk 41 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

715. Dévaványai Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A dévaványai Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola félévi értekezletén megjelent pedagógusainak 100%-a (58 fő) egyetért a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében megfogalmazottakkal és támogatja törekvéseiket.

714. Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola

A Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola Tantestületének  18 tagja egyetért és támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat. Döntésünket nem önös, egyéni érdekek motiválják, hanem a diákokért és az oktatás ügyéért érzett és vállalt felelősség.

MERT... "Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája." (Szent-Györgyi Albert)
713. Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola

A Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola nevelőtestülete a félévzáró
értekezleten úgy döntött, hogy csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt
leveléhez. A 18 jelenlevőből 15 fő igen, 2 fő nemmel szavazott,
tartózkodott 1 fő.

712. Bükkalja Általános Iskola és hozzá tartozó Móra Ferenc Tagiskola

A Bükkalja Általános Iskola és hozzá tartozó Móra Ferenc Tagiskola pedagógusainak létszáma: 28 fő. Egyetértően és támogatólag szeretnénk csatlakozni a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez: 28 főt képviselünk.

711. Sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
A sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alkalmazotti közösségi értekezletén (17 fő szavazott). A résztvevők 71%-a támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.
 
Követeljük a nevelési, oktatási munkát közvetlenül segítő dolgozók és alkalmazottak bérének emelését!
710. Zsigmond Király Általános Iskola

A pásztói Zsigmond Király Általános Iskola Közalkalmazotti Tanács pedagógusai, adminisztratív dolgozói és technikai dolgozói 56 fővel csatlakoznak a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakhoz

709. Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Egyetértően és támogatólag szeretnénk csatlakozni a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez: 48 főt képviselünk.

708. Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium Szülői Szervezete

A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium Szülői Szervezete csatlakozni kíván a kezdeményezéshez, a következő szöveggel:

 

A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium Szülői szervezete egyhangúan úgy döntött, hogy támogatja az iskola tantestületének döntését a kezdeményezéshez való csatlakozásról – és természetesen maga a Szülői Szervezet is testületileg csatlakozik.

Megkérdeztünk mintegy 400 szülőt is – 175 válasz érkezett, 96% (!) támogatta a Herman kezdeményezését, és a tantestületünk, illetve a Szülői Szervezet testületi csatlakozását. Egyértelmű számok – egyöntetűen aggódunk gyermekeink jövőjéért.

Változást akarunk!

Tájékoztatásul kicsit részletesebben a konkrét számok:

·         18 osztály képviselői közül 16 osztály-képviselő vett részt a vitában

o   mindenki támogatta a csatlakozást (a tantestületét is és a Szülői Szervezetét is)

·         13 osztályban kérdeztük meg a szülőket, 43% válaszolt (~170-175 szülő),

o   4 tartózkodás és 3 ellenszavazat érkezett (a válaszadók kb 2-2%-a)

            (egy ellenszavazat csak az iskola féltése miatt...)

·         vagyis a válaszoló szülők 96%-a támogatta a tantestület és a szülők testületi csatlakozását

 

A Szülői Szervezet felhatalmazásával és nevében:

Eszes Gábor

707. Budapesti Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

 A budapesti Budenz József Általános Iskola és Gimnázium tantestülete 62 fővel (91,17%)  csatlakozik a Miskolci Herman Otto Gimnázium nyílt leveléhez. A 62 főből 2 korábban, egyénileg is regisztrált. 68 főből 4 kollégát nem tudtunk megkérdezni, 2 nem csatlakozott.

706. Fischer Annie Zenei AMI (Budapest, XIII. kerület)

A Fischer Annie Zenei AMI (Budapest, XIII. kerület) nevelőtestülete 52 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium petíciójához. A szavazás eredménye: 94.5 % szavazott igennel 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás). Valamint az oktatást - nevelést segítő munkatársak is csatlakoznak 2 fővel (66.6 %).

705. Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola teljes tantestülete, 26 fővel, nyílt szavazással egyhangúlag csatlakozik a miskolci pedagógusok nyílt leveléhez.

A levélben megfogalmazottakhoz hozzáfűzzük, hogy a KLIK működési anomáliáit alapítványi iskolaként is elszenvedjük, immár hat hónapos szerződésben rögzített támogatás elmaradásával.

704. Tamási Általános Iskola

A Tamási Általános Iskola nevelőtestülete 41 igen szavazattal és 4 tartózkodással csatlakozik a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, támogatja kezdeményezésüket.

703. Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
A Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola közössége szolidaritását fejezi ki a miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárainak nyílt levelével kapcsolatban.
 

 

Azt szeretnénk, ha a diákok életkori sajátosságait maximálisan figyelembe vevő, korszerű, a 21. század változásaira reagáló és azoknak megfelelő oktatási rendszer jönne létre hazánkban. Ennek érdekében biztosítsák a pedagógusok szabadságát, szakmai és anyagi elismerésüket, ne hozzanak döntéseket szakmai egyeztetésen alapuló konszenzus nélkül!
702. Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nevelőtestülete a mai félévzáró értekezleten a  44 jelenlévőből 38 fő csatlakozott ( 86%)  a Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.  Nemmel szavazott: 1 fő, tartózkodott: 5 fő .

701. Középiskolások Szabadegyeteme Egyesület
A Középiskolások Szabadegyeteme Egyesület és annak tagjai mint középiskolásokkal és azok pályaorientációjával foglalkozó civil szervezet a nyílt levélben foglaltakkal egyetért és támogatásáról biztosítja a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nevelőtestületét és minden csatlakozó szervezetet.

A nyílt levélhez 25 fővel csatlakozunk

700. Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

Nevelőtestületünk egyöntetűen csatlakozik a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, az abban leírtakkal egyetértünk.

699. Soproni Széchenyi István Gimnázium

A Soproni Széchenyi István Gimnázium tantestülete 38 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakhoz.

698. Fóti Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A fóti Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 29 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett csatlakozik.

697. Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Gárdonyi Géza Tagiskolája

A Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Gárdonyi Géza Tagiskolájának nevelőtestülete - az érdekvédelem kezdeményezésére és támogatásával - nagy többséggel csatlakozik a felhíváshoz.

696. Csurgói Eötvös József Általános Iskola 25 pedagógusa

Csurgói Eötvös József Általános Iskola 25 pedagógusa csatlakozunk a Miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

Támogatjuk a kezdeményezésüket. Egyetértünk a levélben leírtakkal.

695. Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium ( beleértve a Keveháza tagiskolát is ) nevelőtestülete 95%-ban csatlakozik a Miskolci Herman Ottó gimnázium nyílt leveléhez.

694. Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógus Szakszervezete

A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógus Szakszervezete 15 fővel, valamint a nevelőtestületből még 24 pedagógus csatlakozik a Hermann Ottó és a Teleki Blanka Gimnázium nyílt leveleihez.

 

693. Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola

Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tantestülete csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

Szavazók száma: 38 fő

A csatlakozás mellett voksolt: 34 fő

692. Budapesti Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI és Kollégium
A budapesti Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI és Kollégium nevelőtestülete 103 fővel csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium, valamint a budapesti XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestületei által megfogalmazott nyílt levelekhez.
Támogatjuk az abban megfogalmazottakat, egyetértünk a problémafelvetésetekkel.
 
Nevelőtestületünk egyhangúlag kéri a NOKS kollégák béreinek sürgős felülvizsgálatát és rendezését! Az ő felelősségteljes munkájuk nélkülözhetetlen az SNI gyermekeket ellátó intézményekben.
691. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskolája és Szakiskolája

A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskolájának és Szakiskolájának tantestülete 5 fő tartózkodás mellett, 50 fő "igen" szavazattal csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium és a Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestületeinek nyílt leveléhez, és támogatja az abban foglaltakat.

690. Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola

A Baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskola közalkalmazotti tanácsának kezdeményezésére a nevelő testület nyílt szavazással, 92%-os arányban csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének problémafelvetéseihez és észrevételeihez

689. DSZC Rudas Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma
Mi a DSZC Rudas Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma tantestületének 30 tagja ezúton csatlakozunk a nyílt levélhez.

Észrevételek, vélemények az oktatás jelenlegi helyzetével kapcsolatban 

Az utóbbi hetekben a korábbinál sokkal több tantestület, pedagógus nyilvánított véleményt az oktatás jelenlegi helyzetéről, és úgy érezzük, hogy ezt nekünk is meg kell tennünk. A közvélemény leginkább a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét ismeri, amelynek gondolataihoz több közösség és magánszemélyek is csatlakoztak, esetenként kiegészítve azt.  Intézményünk pedagógusai a hermanos levél tartalmával, valamint az azt követő rengeteg produktív megnyilvánulással jórészt egyetértenek. Hozzászólásunkban a szakképzésre kívánunk elsősorban koncentrálni.

A mi tantestületünkben – amely egy szakképzési centrum közgazdasági profilú intézménye - a következő vélemények fogalmazódtak meg:

 1. A közvetlen fenntartónk a szakképzési centrum, amelynek eddigi működése több pozitív változást hozott iskolánk életében, és érzékeljük azt a törekvését a kormánynak, hogy a szakképzést kiemelten támogatja. Ennek ellenére e terület átalakításának árnyoldalai egyre erősebben jelennek meg a mindennapi munkában.
 2. Az eddig napvilágot látott írásos dokumentumok alapján a következő tanévtől a mostani szakközépiskolák „szakgimnáziumként” működnek tovább. Az ezzel kapcsolatos változásokról érdemi információkat sem mi, sem pedig az érintett nyolcadikos tanulók és szüleik eddig még nem kaptak. Úgy érezzük, ez mindannyiukat nehéz helyzetbe hoz a beiskolázás kapcsán. Szóbeszédek rémisztgetnek bennünket arról, hogy 60-40% lesz a szakmai illetve közismereti tantárgyak aránya. Hivatalos tájékoztatás híján nem tudjuk, hogy az óraszámokat miként érinti majd a változás (ha lesz), mennyiben befolyásol ez álláshelyeket, és mikor, kitől kapnak hivatalos tájékoztatást az érintett iskolák és szülők.
 3. A szülők és a diákok kérdésekkel bombáznak bennünket, amelyekre nem tudunk válaszolni, s így a hitelünk megkérdőjeleződik. Olyan fontos témákban képtelenek vagyunk tájékoztatást adni, mint a szakmai érettségi s az ezt követő továbbtanulási lehetőségek, illetve a tantárgyak óraszáma. Nincs információnk arról sem, hogy a vizsgakövetelmények változnak-e az új rendszerben. A napokban döbbenten értesültünk arról is, hogy a most tizenegyedik évfolyamon tanulóknak a 2016/17-es tanévben emelt szintű szakmai érettségi vizsgát kell tenniük. Erről szó sem volt akkor, amikor a tanulók elkezdték a középiskolát, a felkészítésük most már szinte lehetetlennek tűnik. Tapasztalataink alapján az intézményünk közgazdasági profiljához tartozó szakmai tananyag nem illeszkedik a tanulók életkori sajátosságaihoz, s ez persze más tantárgyakra is érvényes.  Törvényes-e, hogy a diákoknak nincs választási lehetőségük emelt és középszint között? Ugyanazok a százalékos határok lesznek érvényesek az értékeléskor, mint az előző években? Azt sem tudjuk, a vizsgáért jár-e többletpont. Vajon hol fognak vizsgázni a diákok? Ki és miként fogja tájékoztatni erről a változásról a szaktanárokat, az érintett diákokat és a szülőket?
 4. Kaotikus helyzet alakult ki a tankönyvek alkalmazása terén. Különösen igaz ez a szakképzésre, ahol a tantárgyak és a tananyag összetétele folyamatosan változik, s ezeket a változásokat a tankönyvpiac nem tudja követni. A minisztérium által támogatott könyvek sokszor nem tartalmazzák a vizsgakövetelmények kellő elmélyítéséhez szükséges  ismeretanyagot. Nincsenek meg az oktatáshoz szükséges feladatgyűjtemények, nem is beszélve arról, hogy a szakmai tankönyvek magas ára miatt sokan eleve meg sem tudják vásárolni azokat. 
 5. Aggasztónak érezzük a diákok leterheltségét, a magas óraszámok és a hatalmas mennyiségű lexikális anyag miatt. De ennek nem az a megoldása, hogy a közismereti tárgyak kárára csökkentik az óraszámot – veszélyeztetve ezzel a szakközépiskolai tanulók érettségi teljesítményét és a felsőfokú oktatási intézményekbe való bejutásuk esélyét.
 6. Szükségét látjuk a valódi párbeszédnek, amelyben a résztvevők nem csupán az oktatási tárca által kiválasztott személyek, hanem köztiszteletben álló, közismert szaktanárok, szakemberek.

Ezeket a gondolatokat a lelkiismeretünk és hivatástudatunk indíttatására, a diákokért és az oktatásügyért tenni akaró pedagógusként fogalmaztuk meg az együttműködés és a párbeszéd reményében. 

Dunaújváros, 2016. január 27.

688. Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és Általános Iskola

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és Általános Iskola alkalmazotti közösségének alábbi tagjai nyilatkozatukkal csatlakoznak a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez:

Nem vagyunk KLIK-es intézmény, de szolidárisak vagyunk a működési anomáliákban érintettekkel.

 1. Feltétlenül szükségesnek tartjuk a nem pedagógus dolgozók anyagi helyzetének, méltatlanul alacsony bérezésének a javítását.
 2. Szükségesnek tartjuk a pedagógus minősítési és tanfelügyeleti rendszer jelenlegi formájának elvetését, széles körű társadalmi és szakmai egyeztetéssel új alapokra helyezését.
 3. Szükségesnek tartjuk a mindennapi testnevelés jelenlegi rendszerének újragondolását, ésszerűsítését.
 4. Tiltakozunk a „kísérleti” tankönyvek bevezetésének kényszere ellen.
 5. Szükséges a tanári és tanulói terhek csökkentése, az érettségi feltételrendszer kiszámíthatóságának biztosítása.

Esztergom, 2016. február 3.

Egri Tibor, Chalupa Zoltán, Andersik Gábor, Hengánné Gogola Gabriella, Noszkayné Markos Katalin – az Üzemi Tanács tagjai

Nyitrai Ferenc, Sölétormos Ottó, Kiss Judit, Farkas István, Bereczky Zsolt, Patkó Andrásné, Kanyicska Gabriella, Csépleő Cecília, Meszes Judit, Müller László, Maczej Gheorghina, Valkó Miklós, Kollárné Szabó Márta, Holtsuk Beáta, Szőke Erzsébet, Täicht István, Bona Gergő, Mildner Andrea, Bartha Gézáné, Zsemberyné Major Ágota, Szabadiné Kutas Erzsébet, Nagy Gabriella, Győző Tamás, Cserny Erika, Bélai Ágnes, Szánthó Roland, Ságiné Szlovák Erzsébet, Vörösné Gurin Izabella, Tischner Elvira Anna, Reményiné Szigeti Hajnalka, Horváthné Gergely Edit, Ambrus Krisztina, Eifertné Majthényi Judit, Tölgyesi Anita, Orbánné Kerekes Katalin, Gyurász Csilla, Fodorné Farda Éva, Quintz Szilvia, Székely István, Hohlné Nemes Dóra, Marek Éva, Iacobutné Tóth Ágnes, Nagyné Grausz Valéria, Alekszandrova Katalin, Wildné Grób Mária, Kárászné Hurták Ildikó, Vereckei Attila, Prokisch Péter, Speierné Németh Andrea, Győzőné Friedmann Rita, Barltné Pap Zsuzsanna, Varga Tímea, Fardáné Vincze Györgyi, Viczéné Virágh Beáta, Szabó Krisztina, Bánszky Éva, Lévai Éva, Makovicsné Nebehaj Katalin, Veresné Horváth Hilda, Jakus Zsuzsanna, Hartl Mónika, Demeter Judit, Jakab Borbála, Barna Mária, Gere Mihályné, Székely Tünde, Nagy Mónika, Bocsik Ferencné, Göbölös-Szabó Csilla, Lauróné Chalupa Éva, Sárik Andrásné, Vörös Mariann, Stana Éva Melinda, Borók Lajos, Dékai Istvánné, Szép Krisztina, Szép Jánosné, Dédesi Zsolt, Borók Lajosné, Nagy Jánosné, Baják Ernőné, Szőcs Anna, Nagy Györgyné, Kapronczai Éva, Világi Adél, Miszler Mónika, Gomboláné Cseresznyés Mónika, Katonáné Mundi Beáta, Botosné Török Gabriella, Chalupa Ádám

A támogatottság    77  %

687. Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Művészeti Iskola

Iskolánk tantestülete úgy döntött, hogy csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét támogatókhoz.Csatlakozó pedagógusok száma: 56 fő

 

686. Szegedi Orczy István Általános Iskola

A Szegedi Orczy István Általános Iskola nevelőtestületének 83,3%-a támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

685. Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola

A tatabányai Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola székhelye és tagintézménye, a Dózsa György Sportiskolai Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsának kezdeményezésére a  nevelőtestület (94 fő) 95%-a  nyílt szavazással csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének problémafelvetéseihez és észrevételeihez.

684. Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium
A siklósi Táncsics Mihály Gimnázium Tantestülete a mai napon egyetértően és támogatólag csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének 
nyílt leveléhez.
Szavazók száma. 17 fő
A csatlakozás mellett voksolt: 15 fő 
Ellene: 1 fő 
Tartózkodott: 1 fő
683. Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Ezúton szeretnénk csatlakozni a Miskolci Herman Ottó nevelőtestületének nyílt leveléhez 14 főt képviselve.

682. Erdősmecskei Óvoda Óvodapedagógusai

Erdősmecskei Óvoda Óvodapedagógusai

( bár rólunk kevés szó esik, mi is szenvedő alanyai vagyunk a történetnek)
681. Zalaegerszegi Izsák Imre Általános Iskola
A zalaegerszegi Izsák Imre Általános Iskola nevelőtestülete a Közalkalmazotti Tanács kezdeményezésére megtartott megbeszélésen úgy döntött, hogy csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének kezdeményezéséhez. Jelen lévő pedagógus 29 fő, nyílt szavazással 27 igen és 2 tartózkodó mellett támogatja a nyílt levélben megfogalmazottakat.

 

680. Budapesti Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
A budapesti Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola tantestülete csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium által megfogalmazott nyílt levélhez.
Szavazók száma. 70 fő
A csatlakozás mellett voksolt: 47 fő 
Ellene: 7 fő 
Tartózkodott: 16 fő
679. Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium

A Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium 34 pedagógusából 30 támogatóval csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

678. Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola

A miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka G. u. 4.) nevelőtestületéből 83 igen, 1 tartózkodás mellett támogatjuk a nyílt levélben megfogalmazottakat és csatlakozunk kezdeményezésükhöz.

677. Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusainak 73%-a csatlakozik a nyílt levélben megfogalmazott problémafelvetésekhez és észrevételekhez.

676. Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola
A Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola nevelőtestülete és technikai dolgozói a jelenlévő 23 főből 22 igen és 1 fő tartózkodással támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelét.
 

 

675. Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 31 fővel támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium Nevelőtestületének nyílt levelét.

674. Pedagógusok Szakszervezete Budapest XXIII. kerületi területi/járási Szervezete

A Pedagógusok Szakszervezete Budapest XXIII. kerületi területi/járási Szervezete 54 fővel csatlakozik a nyílt levélhez.

673. Grassalkovich Antal Általános Iskola

A Grassalkovich Antal Általános Iskola (1239 Budapest Hősök tere 18-20.) nevelőtestülete 47 fővel csatlakozik a nyílt levélhez. 

672. Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium 9. N. osztályának szülei

A  2016. 02. 03-án tartott szülői értekezleten hozott egyöntetű döntésünkkel 34 fővel  egyetértésünket fejezzük ki a nyílt levélben megfogalmazottakkal.

671. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézményének /2170 Aszód Falujárók útja 5./ a tantestületi értekezletén jelenlévők 100%-a csatlakozik a nyílt levél támogatói köréhez. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. kerületi tagintézményének a pedagógiai szakszolgálatot érintő speciális problémák felvetéseivel mi is teljes egészében egyetértünk.

670. Pécsi Városközponti Általános Iskola Belvárosi Általános Iskola

Az iskola nevelőtestületi ülésén a jelenlévő 49 főből, 42 igen és 7 nem mellett támogatja a Miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében megfogalmazottakat.

669. Budapesti Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola

A budapesti Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola nevelőtestületének 36 tagja ez úton csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez, tiltakozó levelüket támogatjuk.

668. Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
A Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete teljes mértékben egyetért a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakkal. Nyílt szavazáson a jelenlévők (a 64 fős tantestületből 52 fő szavazott) 100%-a támogatta a csatlakozást.

Bízunk a változásban!

667. BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
A BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 
 
(1088 Budapest Vas utca 9-11.) tantestülete titkos szavazáson 85%--os arányban a csatlakozás mellett döntött.
666. Budafoki Herman Ottó Általános Iskola

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tantestülete csatlakozik a nyilatkozathoz.

665. Vasvári Kardos László Általános Iskola

A vasvári Kardos László Általános Iskola nevelőtestülete 2016. február 3-án, a Közalkalmazotti Tanács kezdeményezésére megtartott megbeszélésen úgy döntött, hogy csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének kezdeményezéséhez. A jelenlévő pedagógusok (30 fő) nyílt szavazással egyhangúlag kinyilvánították, hogy a megfogalmazottakkal egyetértenek, s támogatják azt.

664. Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola

A Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola tantestületének 14 tagja egyetértését fejezte ki a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakkal, és csatlakozni kíván a felhíváshoz.

663. Okány Község Önkormányzata Óvoda
Okány Község Önkormányzata Óvoda Intézményének nevelőtestülete 7 fővel

( 100%-ban ) csatlakozik a nyílt levélhez.

662. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, III.kerületi Tagintézmény

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, III.kerületi Tagintézmény, óbudai részlegének, pszichológus munkacsoportja: 11 fő. A titkos szavazáson a 11főből 11van jelen. 10 fő támogatja a miskolciak kezdeményezését, egyetértenek vele, köszönik, és gratulálnak Nekik. 1 fő tartózkodik.  A IV.kerületi Pedagógiai Szakszolgálat észrevételeivel is ilyen arányban egyetértünk. Nekik is köszönjük a sok értékes szempontot, amit összegyűjtötték!

661. Szentesi Horváth Mihály Gimnázium
A szentesi Horváth Mihály Gimnázium PSZ alapszervezete nyílt szavazással egyhangúlag csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. (További csatlakozó kollégákkal együtt 35 fő.) 

Követeljük a nevelési oktatási munkát közvetlen segítő dolgozók és alkalmazottak bérének emelését! 

660. Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola

A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola Közalkalmazotti Tanácsa a nevelőtestület nevében csatlakozni kíván. A nevelőtestület 63 igen és 4 tartózkodás mellett szavazta meg a csatlakozást a mellékelt megjegyzésekkel:


A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium oktatáspolitikát érintő nyílt leveléhez, az abban foglaltakkal nagyrészt egyetértünk.
A levél a KLIK-hez tartozó iskolák (gimnáziumok) szemszögéből mutatja be a közoktatásban jelentkező problémákat. Iskolánkra nézve ezek egy része nem releváns (az igazgatók jogkörére vonatkozó megállapítások, ugyanis önálló gazdálkodó intézmény vagyunk a fenntartó döntése értelmében.) A többi intézmény problémáit megértjük (iskolánknak 5 év alatt 3 fenntartója volt) de megjegyezzük, hogy az önálló gazdálkodás önmagában nem megoldás a súlyos anyagi problémákra, erre a legjobb példa épp az alulfinanszírozott intézményünk.
Külön a szakképzés szempontjából fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy ez a terület csak a köztudatban elterjedtek szerint van kiemelt helyzetben, valójában innen is nagyon jelentős forráskivonás történt. Az oktatásban nem érvényesülnek a szakmai szempontok, a duális képzés következtében jól felszerelt és szakmailag kiváló iskolai gyakorlóhelyek kerülnek veszélybe. A válságot látszatintézkedésekkel nem lehet orvosolni, az intézmények átnevezése szakiskoláról szakközépiskolára, valamint szakközépiskoláról szakgimnáziumra nem segít a bajokon.
Jelentős problémának látjuk, hogy a 11. osztályos ágazati szakképzésben részt vevő diákok még 2016 februárjában sem tudják, hogy milyen követelmények alapján fognak 2017 májusában a szakmai tárgyakból érettségizni.
Az iskola nem működik a nevelési oktatási munkát közvetlen segítő dolgozók és alkalmazottak nélkül. Róluk megfeledkezik az oktatáspolitika, méltatlanul alacsony bérért végzik munkájukat.
Összességében elmondható, hogy a magyar közoktatás (köznevelés) minden területén a működésképtelenség szélére sodródott. Ezt a helyzetet sürgősen rendezni kell, hiszen hazánk jövőjét, esélyeit, későbbi kilátásait jelentős mértékben az iskolákban folyó munka határozza meg.
 
A Pesti Barnabás Iskola nevelőtestületének megbízásából
az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa 
659. SZMSZC III. Béla Szakképző Iskolája

Az SZMSZC III. Béla Szakképző Iskolájának nevelőtestülete teljes létszámával (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelét támogatókhoz.

658. Tiszaföldvári Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola

A tiszaföldvári Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola nevelőtestülete félévi nevelési értekezletén 27 fővel állt a nyílt levél mellé.

657. Nyelviskolák Szakmai Egyesülete

A 65 nyelviskolát tömörítő, országos lefedettséggel rendelkező Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE) csatlakozik az oktatás megújítását követelő pedagógusokhoz, és sürgeti a közoktatás rendszerszintű problémáinak megoldása mellett, a felnőtt nyelvoktatás területén tapasztalható állapotok azonnali és hathatós javítását.

 • Kezdődjön végre valódi párbeszéd arról, hogyan tudjuk növelni az Európában elvárható szintre az idegen nyelvet tudó magyarok számát, hogyan tudjuk javítani a nyelvoktatás minőségét és hogyan csökkenthetők a felesleges bürokratikus terhek. Követeljük a felnőttképzés átfogó átalakítását, széleskörű egyeztetést a nyelvoktatási piac résztvevőinek érdekeit képviselő szakmai szervezetekkel, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületével.

Egyesületünk 1992-ben azzal a céllal jött létre, hogy szakmailag támogassa a minőségi nyelvoktatást. Az ország legnagyobb független nyelvoktatási szervezeteként tevékenységünkkel a szakmai valamennyi szereplőjének, a nyelvtanulóknak, a nyelvtanároknak, a nyelvi képző intézményeknek, a jogalkotónak segítséget nyújtunk. 

656. Bonyhádi Általános Iskolák Vörösmarty Mihály Tagintézmény

A tantestület nyílt szavazáson 43 igen és 6 tartózkodás mellett egyértelműen

csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakhoz.
655. Kiss Géza ÁI és Zenei AMI Sellye

Az alkalmazotti közösség 52 %-a támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat.

654. Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület

A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület 81 tagja támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezését és csatlakozik az aláírók sorába.

653. Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy- Vízügyi Szakközépiskolája

Tantestületünk 2016. január 2. döntése alapján 45 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai által megfogalmazott nyílt levélhez.

652. Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola

A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola 57 fővel csatlakozik a a  Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

651. Rumi Rajki István Általános Iskola

A Rumi Rajki István Általános Iskola tantestülete 16 fővel (94%-os támogatottsággal) csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez.

650. Csajági Református Általános Iskola

A Csajági Református Általános Iskola teljes tantestülete nevében, 
30 fő,csatlakozunk a Herman Ottó Gimnázium tanárai által
 megfogalmazottakhoz.

649. Budapest XX. kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

A Budapest XX. kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola tantestülete nyílt szavazással, 31 fővel /100%-ban / támogatja és csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

Kezdeményezésüket ezúton is köszönjük!
648. Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskolája és Szakiskolája Pedagógus Szakszervezete

A Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskolája és Szakiskolája Pedagógus Szakszervezete tagintézményi alapszervezete 10 szakszervezeti tagjával és további 48 alkalmazott csatlakozásával támogatja a nyílt levélben foglaltakat, és szeretné közzétenni állásfoglalását.

 1. A nyílt levél a szakképzésre való utalásából azonban úgy tűnik számunkra, hogy annak helyzetéről nincs elég információjuk. Mintha azt gondolnák, hogy a szakképzés KLIK alól történt kiszervezése itt megoldott volna minden problémát, ill. nem is kell azokat olyan komolyan venni, hiszen a gyengébb képességű tanulók járnak ezen intézménytípusba. Ezt az érzést erősíthette a Miniszter Úrral folytatott egyeztetésen megjelent és az eredményeket soroló szakközépiskola vezetője is.
 2. Attól, hogy a kormányzat meghirdetett oktatáspolitikai céljai között szerepel a szakképzés támogatása és kiterjesztése, nem érzékelhető, hogy többletforrás állna rendelkezésre az iskolarendszer e szegmensének működtetésére. Esetenként banális problémák zavarják a normális működést mint például a be nem fizetett telefonszámla miatt lehetetlen hívást kezdeményezni. A nálunk nehezen adaptálható duális képzési rendszer a szakmai gyakorlati tárgyakat oktató kollégák álláshelyeit fenyegeti. Mindezt úgy, hogy nem látjuk biztosítottnak a külső munkahelyeken történő felkészítés megfelelő színvonalát az eredményes szakmai vizsgához. Nem látjuk a felkészítés garanciáit és a sikeres vizsgáért való felelősség megfelelő megosztását sem!
 3. A szakképzésben részt vevő iskolák tanulói kétségtelenül rosszabbul teljesítenek a gimnáziumoknál az országos (közismereti) tudásszint-méréseken; de azt is látni kell, hogy a szakképzésnek más az alapfeladata, és nem csupán a felvételi, érettségi vagy kompetenciaméréseken elért eredményekből kell mérni a tanárok munkája által hozzáadott értéket. A szakképzés fontosságát nyilván nem vitatják gimnáziumi kollégáink sem, és azt is elfogadják, hogy az eredmények összehasonlítása méltányosabb az azonos iskolatípusba tartozó intézmények között.
 4. Egyetértünk a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Semmelweis Ignác Szakképző Iskolájának hozzászólásával a centrumos iskolák helyzetértékelésére vonatkozóan. Bennünket is ugyanúgy érintenek az általános szabályzók hátrányos következményei, mint más intézményeket. A tavaly nyáron létrejött centrumok sem teljesítenek jobban a KLIK-nél az adminisztratív feladatok mennyiségét tekintve. A rendszer még mindig nem épült ki teljesen, a működtetésben sok a rendszerszintű és személyes elemmel terhelt probléma. Azt érzékeljük, nem mindegy, hogy az adott intézmény melyik szakképzési centrum tagja. A Kereskedelmi és Iparkamarával való kapcsolattartás is újabb adminisztratív feladatokat ró az intézményekre. Visszaállították a gyakorlati oktatásvezető beosztását, de rendkívüli mértékben nőttek feladatai is, hiszen a szakiskolások tanulószerződései mellett immár a szakközépiskolás tanulók nyári gyakorlatának előkészítése, ellenőrzése és adminisztrációs feladatai is rá hárulnak. A kívülállók nem tudják, hogy ebben a többlépcsős folyamatban pusztán a kitöltendő adatlapok tanulóktól való visszaszedése mennyi utánajárást jelent! A gyakorlati oktatásvezető feladata a munkahelyekkel való kapcsolattartás, ami csak a szakiskolás vendéglátó és kereskedelmi képzés tekintve intézményünknél kb. 50-60 vállalkozást jelent. A naprakész információkat szinte azonnal várja tőlünk a centrum vagy a kamara, s ez rendkívüli mértékben megnöveli az adminisztrációra fordított időt. A centrum minden külső megkeresést szinte válogatás nélkül továbbít feladatként a tagintézmények felé. A tagintézmények dolgozói úgy érezhetik, hogy a rendszernek nem alkotó munkatársai, hanem admnisztratív végrehajtói.
 5. A diákok érdekében szót emelünk az érettségi vizsgakövetelményekről szóló módosított 100/1997. Kormányrendelet 2017. évi bevezetése ellen, mert a jogszabály tartalmában sérti az egyenlő bánásmód elvét; az érettségizők az ágazati szakmai tantárgyak tekintetében nem választhatják meg képességüknek megfelelően érettségi vizsgájuk szintjét. Minden szakgimnáziumi tanuló számára kötelezővé teszi az emelt szintű érettségi vizsgát az ágazati szakmai tantárgyakból. Megértjük a döntéshozók szándékát, ha ezzel a lépéssel kívánják megteremteni annak az esélyét, hogy a tehetséges diákok be tudjanak kapcsolódni a felsőoktatásba. De vajon a szakgimnázium minden diákja alkalmas lesz arra, hogy idegen környezetben, külső vizsgáztatók jelenlétében adjon számot tudásáról emelt szinten? Arról nem is beszélve, hogy teljes szakgimnáziumi osztályokat fogunk utaztatni a kijelölt vizsgahelyszínre. Félő, hogy a jogszabály bevezetése hátrányosan érinti majd a következő évi beiskolázást is, mert az esetleges kudarctól való félelem elbizonytalaníthatja a szülőket és a sokszor amúgy is bizonytalan nyolcadikosokat.
 6. Aggályunkat fejezzük ki azért, mert az új vizsgakövetelményekre épülő érettségiben érintett tanulók az idei tanévben már 11. évfolyamosok, szakmai képzésük nagy része lezajlott, és sem ők, sem tanáraik nincsenek tisztában az érettségi részletes követelményeivel a szakmai vizsgatárgyakra vonatkozóan. Mintafeladatok nem állnak rendelkezésünkre, mint ahogy megfelelő szakmai tankönyvek sem. Felelőtlenség az oktatáspolitika részéről arra kényszeríteni a tanárokat, hogy pusztán a szakképzési kerettanterv általános és részletes követelményei alapján „mérjék be” az eljövendő vizsgák követelményeit. Ilyen feltételek mellett elfogadhatatlan, hogy a kudarcos vizsgaeredményeket később a tanárok „nyakába varrják”, vádolják őket azzal, hogy nem tettek meg mindent az eredményes felkészítés érdekében. 
 7. Elképesztő „bénázás”, ami a tantervek, kerettantervek megalkotása terén történt. Az oktatáspolitika döntéshozói sok éve tudják, hogy a tananyag mennyiségével és szerkezetével probléma van, de csak a követelmények bővítéséig és ötletelésig jutottak ahelyett, hogy társadalmi konszenzust hoztak volna létre a használható tudás meghatározása érdekében. Úgy látjuk, ha a tananyag csökkentése nem következik be, a tanulók képtelenek lesznek egyidejűleg eleget tenni a közismereti és szakmai követelményeknek. A gimnáziumi érettségivel szemben megoldás lehetne egy csökkentett követelményszintű szakgimnáziumi érettségi bevezetése, de csak akkor, ha az később nem lesz akadálya a felsőoktatási felvételnek, vagyis nem „másodosztályú” érettségi bizonyítványt fog adni. 
 8. Iskolatípusunkban rendkívüli módon megnőtt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos és a többszörösen hátrányos helyzetű tanulók száma. Ez sok esetben a tanári munka eredményességére is kihat, sőt a pedagógusok kifáradásához vezet. A helyzetet bonyolítja, hogy a pedagógiai szolgáltató intézményrendszer a határozatokat meghozza ugyan a tanulók minősítésére, de az iskolát magára hagyja a felzárkóztatás feladatával. Több iskolapszichológusra, gyermekvédelmi és fejlesztő pedagógusra lenne szükség a középiskolai oktatásban. (Intézményünkben jelenleg egy sincs). A szülők gyakran megelégednek annyival, hogy a szakértői vélemény birtokában felmentéseket kezdeményeznek, de nem használják ki a szakszolgálatok nyújtotta lehetőségeket. Az iskolában sem a tanárok, sem az osztályfőnökök nincsenek felvértezve a szükséges tudással, miközben az állam és a szülő is eredményt vár és ha ezt nem kapja meg, azonnal a tanárok alkalmatlanságáról kezd beszélni.
 9. Végezetül, de nem utolsó sorban kiállunk az oktatást közvetlenül segítők és egyéb technikai alkalmazottak bérének rendezése mellett. Lelkiismeretes munkájukért ez a fizetés méltánytalanul alacsony.
Esztergom, 2016. február 3.
az iskola 58 dolgozója
647. Budapesti Kossuth Lajos Gimnázium Szülői Munkaközössége

A budapesti Kossuth Lajos Gimnázium Szülői Munkaközössége szeretne csatlakozni a tiltakozáshoz.  Létszámunk 15 fő . Gyermekeink jövőjéért és az oktatás jövőjéért.

646. Madách Imre Gimnázium Iskolai Diákbizottság

A Madách Imre Gimnázium kb. 620 tanulóját képviselő Iskolai Diákbizottság titkos szavazás során egyhangúlag (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) egyetértését fejezte ki a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakkal.

645. ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola tanári kara a jelenlévő 74 fő 82%- ának támogatásával csatlakozik.

644. Móri Táncsics Mihály Gimnázium

A Móri Táncsics Mihály Gimnázium nevelőtestületének 21 tagjából 16 kinyilvánította, hogy egyetért a Herman Ottó Gimnázium tanárai által megfogalmazottakkal, és támogatja, hogy testületileg csatlakozzunk a tiltakozási akcióhoz.

643. Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola

A Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola alkalmazotti közössége 24 fővel (37 fős tantestületből)  támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelét.

642. Dencsháza-Hobol Általános Iskola, Dencsháza Tagiskola

Mi is szeretnénk csatlakozni Hozzátok!

Dencsháza-Hobol Általános Iskola, Dencsháza Tagiskola  15 fő
641. Budapest, XIII. kerületi Ady Endre Gimnázium

A Budapest, XIII. kerületi Ady Endre Gimnázium nevelőtestületének 86 %-ka (30 fő) támogatja a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

640. Kempelen Farkas Gimnázium

A Kempelen Farkas Gimnázium 44 fős nevelőtestülete 36 igen 2 nem szavazattal 4 tartózkodás mellett csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium segélykiáltásához.

639. Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola

A Nyirádi Erzsébet Királyné Általános iskola 25  fővel, teljes egyetértéssel csatlakozik.

638. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. kerületi tagintézménye

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. kerületi tagintézményének 2016.02.03-ai ülésén, a szavazáskor jelenlévő 38 tagja egyöntetűen támogatta a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezését.

637. Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola

Az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola tantestületének 96%-a csatlakozni kíván a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

636. Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája (UMSZKI)

Iskolánk 46 tanára egyetért a Hermann Ottó és a Teleki Blanka Gimnáziumok által közösen megfogalmazott 2. nyílt levéllel.

635. Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
Ezúton csatlakozunk a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.
 
 A titkos szavazás eredményeként a résztvevő 28 főből 27 támogatásáról biztosította a kezdeményezést.
634. Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola nevelőtestületének 54 %-a
A Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola nevelőtestületi tagjainak 2016. 02. 03-án lehetősége nyílt szavazni arról, hogy "iskolánk csatlakozását a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez támogassa, ellenezze vagy tartózkodjon" (a szavazólap szövege).
A nevelőtestület létszáma: 59 fő.
A titkos szavazáson megjelent: 35 fő  (59%)
A csatlakozást támogatta:  32 fő, a tantestület 54%-a.
A csatlakozást ellenezte: 3 fő, a tantestület 5%-a
A csatlakozással kapcsolatban tartózkodott: 0 fő
 
A szavazást követő napon 3 fő visszavonta, 3 fő pedig  a szavazás napján utólag jelezte támogatását.
633. Lucfalvi Általános Iskola

A Lucfalvi Általános Iskola teljes nevelőtestülete és dolgozói 15 fővel csatlakoznak a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, az abban foglaltakkal egyetértenek.

632. Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

A dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nevelőtestülete teljes létszámmal csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai által megfogalmazott levélhez.Megállapításaival egyetért,törekvéseit támogatja.Csatlakozási szándékukat a pedagógusok aláírásukkal nyilvánították ki.

631. Ösküi Tasner Antal Általános Iskola

Az ösküi Tasner Antal Általános Iskola nevelőtestületének 16 tagjából 14 kinyilvánította, hogy egyetért a Herman Ottó Gimnázium tanárai által megfogalmazottakkal, és támogatja, hogy testületileg csatlakozzunk a tiltakozási akcióhoz.

630. Dudari Általános Iskola

A Dudari Általános Iskola tantestülete titkos szavazással meghozott döntése értelmében 14 fővel, (100%)  csatlakozik a  Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

629. Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola

A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola tantestület nevében szeretnénk csatlakozni a levél támogatóihoz.30 fővel.A levél tartalmával és hangnemével teljes mértékben egyetértünk. Örömmel vesszük egyre nagyobb visszhangját, és bízunk az eredményességében. 

628. Budaörsi Leopold Mozart Zeneiskol

A budaörsi Leopold Mozart Zeneiskola Közalkalmazotti Tanácsa a nevelőtestület nevében csatlakozni kíván.

A nevelőtestület jelenlévő 27 tagjából 21 igen, 3 tartózkodás és 3 szavazni nem kívánó kolléga mellett megszavazta a csatlakozást.
627. Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola

Iskolánk dolgozóinak (pedagógusok és a nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkatársak) 91,67%-a, 33 fő támogatja a csatlakozást.

626. Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent Imre Tagiskolája

Nevelőtestületünk 27 fővel, teljes egyetértéssel csatlakozik, remélve a mihamarabbi pozitív változást.

625. Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma vagyunk, 83 fős tantestületből Kovács Edit és még 9 kolléga tartózkodása mellett 73 fő nyilvánította ki egyetértését kezdeményezéssel.

 Kovács Edit megjegyzése: A nyílt levél stílusával nem értek egyet, a pedagógus társadalomnak nem kellene átvennie a politikában elterjedt szóhasználatokat, a "KÖVETELJÜK" megfogalmazásokat. Ne csodálkozzunk majd azon, ha diákjaink ilyen stílusban fordulnak hozzánk, ha érdekeiket akarják érvényesíteni. A levélben megfogalmazott tartalmak közül ennek ellenére többel is egyetértek.

624. Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola

A Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola (1156 Budapest, Kontyfa u. 5.) nevelőtestületéből 58 fő egyetért a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakkal, a kollégák támogatásukat aláírásukkal is kifejezték.

Sok sikert és igazi eredményeket kívánunk!

 

623. Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola tantestülete csatlakozik a Miskolczi Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

A csatlakozásról szavazás alapján döntöttünk, melynek eredménye: 52 fő igen, a csatlakozás mellett, 1 fő nem, 3 fő tartózkodott.

622. Zentai Úti Általános Iskola

A székesfehérvári Zentai Úti Általános Iskola közalkalmazotti közössége titkos szavazással véleményt nyilvánított. 92 %-ban támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

621. Péter András Gimnázium és Kollégium

A 2016.II.2-i tantestületi értekezleten jelenlévők 86%-a támogatta a
Hermann Ottó Gimnázium felhívását.

620. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba

Iskolánk nevelőtestülete a Közalkalmazotti Tanács felhívására támogatásáról biztosítja a kezdeményezést.

A félévi értekezleten a jelen levők 92 %-a döntött a csatlakozás mellett.  (61 fő)

 

619. Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola nevelőtestülete csatlakozik a nyílt levélhez. Szavazati arány: 57 igen; 3 nem

618. Szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola

A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola tantestülete 35 igen (97,2%) szavazattal csatlakozni kíván a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

617. Várpalotai Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája

A Várpalotai Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolájának 15 fő pedagógusa közül 10-en csatlakozunk a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez

616. Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakképző Iskolája PSZ alapszervezete

A Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakképző Iskolájának nevelőtestülete a PSZ kezdeményezésére támogatóként csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. (Ugyanakkor – mint igen jelentős eredményeket felmutató szakközépiskola – leegyszerűsítőnek tartjuk az első levél szakképző iskolákat minősítő mondatát.)

A Teleki Blanka Gimnáziummal közösen fogalmazott második nyílt levéllel teljes mértékben egyetértünk. Konkrét helyzetünket és problémáinkat legteljesebben a Semmelweis Ignác Szakképző Iskola csatlakozó nyilatkozata fejezi ki, ezzel teljes mértékben azonosulni tudunk.

A csatlakozással kifejezzük szolidaritásunkat mindazokkal, akik kiállnak a pedagógusok, a technikai dolgozók és elsősorban az ország minden diákjának érdekeiért.

Egyben szolidárisak vagyunk azokkal a törekvésekkel is, amelyek az felsőfokú oktatás és egészségügy tarthatatlan helyzetének javításáért szerveződnek.

A titkos szavazáson 55 fő vett részt. Ebből 42 fő (76%) támogatta a nyilatkozatot, 5 fő nem (9%), 8 fő (15%) tartózkodott.

 

615. Békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 A békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola teljes tantestülete csatlakozik.

614. Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete

A KKDSZ, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete támogatja a Miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelét, és az abban megfogalmazottakkal egyetért.

613. Kovács Béla Általános Iskola

A Kovács Béla Általános Iskola 38 tagú tantestülete teljes egyetértéssel – 37 igen szavazattal, 1 tartózkodással – csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakhoz.

Állásfoglalásunk nem egyszerűen az elégedetlenség kifejeződése, sokkal inkább az oktatás valódi, kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történő, a XXI. század követelményeihez igazodó, teljes átalakításának sürgetése.

Munkatársainkat nem egyéni érdek, hanem a diákjaikért vállalt felelősség motiválja. Ezt a felelősségvállalást várjuk el minden döntéshozótól.

612. Váci Madách Imre Gimnázium

A Váci Madách Imre Gimnázium diáksága egyetértően és támogatólag szeretne csatlakozni 433 fővel a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

Javasoljuk, hogy az érettségire való jobb felkészülés érdekében a gimnázium utolsó két évében csak az érettségi illetve az általunk szabadon választott tantárgyakat kelljen kötelezően tanulnunk.

611. József Attila Általános Iskola és Szakiskola Szeged
József Attila Általános Iskola és Szakiskola Szeged - a PDSZ csoport kezdeményezésére a megkérdezett dolgozók 46%-a csatlakozott a miskolci Herman Ottó gimnázium felhívásához.
610. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola

Az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének tiltakozásához.

A nevelőtestületünk  2016. február 2-án megtartott értekezletén napirendjére vette a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez való csatlakozásról szóló javaslatot, majd titkos szavazással hozta meg döntését. A nevelőtestület létszáma 30 fő, jelen volt 30 fő, támogatta 21 fő, tartózkodott 5 fő.
609. Tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI Herman Ottó Általános Iskolája

Iskolánk tantestülete 100 %-ban, (28 fő) támogatja a nyílt levél tartalmát.

 

 

608. Zalaszentgróti Koncz Dezső Általános Iskola, Kollégium és EGYMI
A zalaszentgróti Koncz Dezső Általános Iskola, Kollégium, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nevelőtestülete a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében megfogalmazottakkal egyetért és azt támogatja.
A fentiekről nevelőtestületünk nyílt szavazással döntött és a jelen lévő 18 pedagógus egyhangúan támogatta.
607. Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének tiltakozásához. A nevelőtestület létszáma 104 fő, jelen volt 92 fő, támogatta 84 fő, tartózkodott 8 fő.

606. Sajnavics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA
Sajnavics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA
részben összevont 1-2 és 3-4. osztállyal.
5 pedagógus
605. Hajósi Szent Imre Általános Iskola
Csatlakozunk a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez:
a Hajósi Szent Imre Általános Iskola alkalmazotti közössége 21 fővel (95%)
604. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. kerületi Tagintézménye

A FPSz XX. kerületi Tagintézményének 43 szakdolgozójából 35 fő jelen volt az értekezleten, melyen nyílt szavazással döntöttünk a nyílt levélhez való csatlakozásról. A jelenlévők 100%-a támogatta a nyílt levélhez való csatlakozásunkat.

 

 

603. Cházár András EGYMI Kollégium és Gyermekotthon Bárczi Gusztáv Tagintézménye szülői munkaközössége

Cházár András EGYMI Kollégium és Gyermekotthon Bárczi Gusztáv Tagintézménye szülői munkaközössége az intézménybe járó gyermekek (59 fő) szüleinek képviseletében csatlakozik  a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyíltleveléhez, valamint a tatabányai Éltes Mátyás EGYMI Általános Iskola és Szakiskola megjegyzéseihez támogatva iskolánk tantestületét és az általuk tett kiegészítéseket.

602. Fonyódi Mátyás Király Gimnázium
A fonyódi Mátyás Király Gimnázium tantestülete a félévi értekezleten 33 fővel csatlakozott a tiltakozókhoz. 
Egyetértünk a levélben leírtakkal, mi is tapasztaljuk a bajt.
601. A Madách Imre Gimnázium 9.B osztály 26 szülője

A budapesti Madách Imre Gimnázium 9.B osztály 26 szülője támogatja a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

600. Kecskeméti Széchenyi István Szakképző
A kecskeméti Széchenyi István Szakképző tantestületéből 43 föállású kollégábòl 19 fővel szeretnénk csatlakozni a Hermann Ottó Gimnázium tantestülete által megfogalmazottakhoz.
 
Vegyünk inkább egy ÚJ biciklit!
599. Óbudai Árpád Gimnázium

Az Óbudai Árpád Gimnázium nevelőtestülete a 2016. február 1-jén megtartott értekezletén napirendjére vette a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez való csatlakozásról szóló javaslatot, majd titkos szavazással hozta meg döntését. A nevelőtestület 39 igen, 10 nem és 4 tartózkodást kifejező szavazattal a javaslatot elfogadta.

598. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti Tagintézménye

A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti Tagintézménye csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. A tantestület 29 igen szavazattal egyetértett a csatlakozással.

597. Laky Ilonka Általános Iskola (Ecser)

Laky Ilonka Általános Iskola, Ecser, a teljes tantestület csatlakozik. (25 fő)

596. Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolája

A Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolája a „Második levél a köznevelésben uralkodó állapotokról” alapján csatlakozik a a Miskolci Herman Ottó Gimnázium és a  Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestületei felhívásához.

A csatlakozásról titkos szavazás alapján döntöttünk.

Ennek eredménye az alábbi:A nevelőtestület aktuális létszáma 45 fő. Szavazott 39 fő. A szavazás eredménye: 35 igen a csatlakozás mellett, 4 nem.

595. Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Szolnok)

A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Szolnok) félévi értekezletén 60 fő fejezte ki támogatását a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének alábbi pontjaival kapcsolatban:

-          A NAT hatalmas ismeretanyaga nem teszi lehetővé a tanultak elmélyítését. A magas óraszámok, a tartalmi követelmények túlterheltséget jelentenek diákoknak és pedagógusoknak egyaránt.

-          A többlépcsős béremelés a pedagógus-bértáblát elválasztotta a minimálbér alakulásától. Megszűntek a túlóradíjak és a kiemelkedő munkavégzésért járó minőségi bérpótlékok, ugyanakkor megemelték a kötelező óraszámokat. Nem került rendezésre az oktatást segítő alkalmazottak bére.

-          A túlzott központosítás okozta bürokrácia gyakran hátráltatja a mindennapi munkavégzést, nem biztosítja a szükséges feltételeket, az intézményeknek nincs önálló gazdálkodása.

-          A szakmailag színvonalas, jól bevált tankönyvek választásának jogától is megfosztották a pedagógusokat, és a tankönyvellátás rendszere is okoz bosszúságot az oktatásban érintetteknek.

Szeretnénk, ha a közoktatással kapcsolatos reformokat alapos tervezés, előkészítés és mindenekelőtt a feltételek megteremtése előzné meg.

 

Közalkalmazotti Tanács

594. Virányos Általános Iskola (Budapest XII.)

A Virányos Általános Iskola (Budapest XII.) tantestületének 21 tagja (57%) csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

A tantestületnek vannak olyan tagjai, akik már egyénileg fejezték ki támogatásukat.

593. Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

A Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Tantestülete ( Kazinczy székhely tagintézmény, Esze tagintézmény, Jókai Tagintézmény) csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. A tantestület 72 tagjából 65 fő igennel, 4 fő tartózkodással és 3 fő nemmel szavazott.

592. Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantestületének 2016. február 1-jei értekezletén jelenlévő tagjai nyílt szavazással, 31 fővel (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) döntöttek arról, hogy csatlakoznak a Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez.

 

Kérjük az iskolák nyugalmának és biztonságának helyreállítását, a nevelés és oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását.

591. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi Tagintézménye

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi Tagintézménye nyílt szavazással, 27 igen szavazattal, 1 fő tartókodása mellett  úgy határozott, hogy egyetért a nyílt levélben megfogalmazottakkal és támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezését.

590. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

A Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nevelőtestülete 44 fővel (98%-os támogatottsággal) csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

589. Rozgonyi Úti Általános Iskola, Nagykanizsa

Iskolánk 36 fős tantestületéből 29 fő csatlakozik támogatólag a Herman Ottó Gimnázium tantestületéhez és a nyílt levelében leírtakkal egyetért.

588. BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskolája

A BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskolája nevelőtestülete csatlakozik a Herman Gimnázium nyílt levelében foglaltakhoz.
A  titkos szavazáson a 36 fős testületből 23-an igennel, 9-en nemmel szavaztak (4 fő távol).

587. Zuglói Szülők Közössége

A Zuglói Szülők Közössége kiáll minden olyan kezdeményezés mellett, amely az oktatás jobbítását, gyermekeink érdekeit szolgálja. 5 éve működő szülői összefogásunk, ellenszavazat nélkül csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete által írt  nyílt levél támogatóihoz.

586. Pécsi Széchenyi István Gimnázium

A pécsi Széchenyi István Gimnázium tantestületéből csatlakozik 69 fő.

585. Egri Tanító- és Tanárképzős Öregdiákok Baráti Köre

Az Egri Tanító- és Tanárképzős Öregdiákok Baráti Köre
Ma tartottuk munkaterv szerinti foglakozásunkat, melyen 42 fő volt jelen. 
A Miskolci Herman Ottó Gimnázium közvéleményhez írt nyílt levelében foglaltakkal egyetértünk. 
Nyílt szavazással tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 42 fő egyetértő támogatását fejezte. 

584. Dunaharaszti Diáktanács
Dunaharaszti Diáktanács vagyunk, 17fővel.
A Dunaharaszti Diáktanács legutóbbi ülésén a jelenlévők 100%-a(az összes tag 75%-a) támogatja a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelét és a Teleki Blanka Gimnázium tanárainak illetve diákjainak kezdeményezését.

 

583. Budapest XIV. kerületi Teleki Blanka Gimnázium Budapest XIV. kerületi Teleki Blanka Gimnázium Szülői Szervezete

A Budapest XIV. kerületi Teleki Blanka Gimnázium szülői szervezete csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.
A Budapest XIV. kerületi Teleki Blanka Gimnázium tantestülete által megfogalmazott 16 pontban, valamint a Budapest XIV. kerületi Teleki Blanka Gimnázium tanulói által megfogalmazott 12 pontban foglaltakkal egyetértünk és támogatjuk a kezdeményezést.

582. Maklári I.István Általános Iskola

A Maklári I.István Általános Iskola tantestületének 13 tagja csatlakozik hozzátok!

581. Ócsai Bolyai János Gimnázium

Az Ócsai Bolyai János Gimnázium tantestülete nyílt szavazáson (31 igen és egy tartózkodás mellett) egyetértően csatlakozik a nyílt levél támogatóihoz!

580. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA DEÁK FERENC GIMNÁZIUMA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
DEÁK FERENC GIMNÁZIUMA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA nevében szeretnénk csoportosan csatlakozni a nyílt levél támogatóihoz.

Tantestületünk (66 FŐ) 82% nyilvánította ki támogatását (54 fő)
579. Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola

 A Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola  összességében 3 tagintézményből áll, 119 dolgozóval. A felhíváshoz az összes dolgozó csatlakozik.

578. Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete nyílt szavazással döntött, hogy csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében és a Hermann Ottó és Teleki Blanka Gimnázium január 25-én kelt közös levelében foglaltakhoz. A véleményt nyilvánító 66 főből 61 fő támogatta, 2 fő nem támogatta, 3 fő tartózkodott.

Fentieket a következőkkel egészítjük ki:

 1. Az iskolák számára a törvény által előírt álláshelyeit biztosítsa a fenntartó KLIK. Az iskolához rendelt feladatok személyi feltételeit biztosítsa: a pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítők és a technikai dolgozók létszámában is.
 2. A KLIK által működtetett iskolák is kapják meg a zavartalan működéshez szükséges anyagi fedezetet.
 3. A napi működés mellett el kell végezni a tervszerű állagmegóvásokat, korszerűsítéseket. Ennek megvalósítása érdekében a kellő forrásokat biztosítani kell!
 4. Saját bevétel (pl. terem bérbeadásából származó) maradjon az intézménynél.
577. Keszthely Gagarin Utcai Tagóvoda

Csatlakozunk a Miskolci  Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, teljes létszámmal 16 fő. Óvodapedagógus 10 fő, dajka 5 fő,pedagógiai asszisztens 1 fő.

576. Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
A Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola egyetért és csatlakozik a Herman Ottó Iskola felhívásához.
 
Közoktatásban dolgozóink létszáma 76  fő
 
Nyílt  szavazással szavazott 76 fő,
 
1 fő (7,6 % ) tartózkodással   92,4% elfogadta és egyetértett a felhívással.
575. Zuglói Móra Ferenc Általános Iskola

A Zuglói Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsa a mai, 2016.02.02-i ülésén tudomásul vette, és támogatta a tantestület csatlakozását a Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

574. Újpesti Babits Mihály Gimnázium

Közalkalmazottaink a mai (február 2-án) tartott titkos szavazáson 45 igen 2 nem és 2 tartózkodás mellett úgy döntöttünk, hogy támogatjuk a Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében leírt kezdeményezéseket. 

573. Tatai Vaszary János Általános Iskola

A Tatai  Vaszary János Általános Iskola  tantestülete a mai értekezletén a megjelentek 100%-a 59 fő döntött a csatlakozás mellett.

572. Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola

A Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola tantestülete február 1-én, félévi értekezletén nyílt szavazással döntött a csatlakozásról. A jelenlévő 52 főből 41 igen, 1 nem, 10 fő tartózkodott.

571. Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola titkos szavazással 16 igen, 1 tartózkodás mellett megszavazta a miskolci gimnázium támogatását!

570. Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete egyhangúlag csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez. A nyílt levél tartalmával egyetértünk és támogatjuk a kezdeményezést.

569. Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és EGYMI

A kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és EGYMI  53 fővel csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez. A nyílt levél tartalmával egyetértünk és támogatjuk a kezdeményezést.

568. Lisznyai Utcai Általános Iskola
Ezúton szeretnénk testületileg csatlakozni a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez:
 
Lisznyai Utcai Általános Iskola tantestületének jó része (25 fő)
1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42.
 
Megjegyzésünk annyi, hogy problémáitok a mi problémáink is, és maximálisan támogatjuk a követeléseket!
567. Debreceni Ady Endre Gimnázium
Az Ady Endre Gimnázium nevelőtestületi értekezletén 51 fő szavazott:  48 fő igen, 1 fő nem , 2 fő tartózkodás mellett támogatjuk  a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveleiben megfogalmazottakat.
Köszönjük a miskolci és budapesti kollégák bátor kiállását!
566. Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium nevelőtestülete csatlakozik felhívásotokhoz.

A nevelőtestület nyílt szavazással döntött a csatlakozásról, 39 jelen lévő közül a következő arányban szavaztunk: 32 igen (82%), 5 nem és 2 fő tartózkodó.

565. Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti gimnázium tantestületéből szavazó 65 fő 73,85%-a támogatja a csatlakozást a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének kezdeményezéséhez. Testületünk 13,85%-a nem támogatta a csatlakozást!

564. Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola

Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola nevelőtestülete

Nyílt szavazás után 22 fővel csatlakozunk a támogatókhoz.
563. Nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnázium

A nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnázium nevelőtestülete 28 igen és 3 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy csatlakozni szeretne (90%) a kezdeményezéshez. A nyílt levélben fogalmazottakkal egyetértünk.

562. Kecskeméti Bolyai János Gimnázium

A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium nevelőtestületének 82%-a egyetértését fejezi ki a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakkal és csatlakozik a kezdeményezéshez.

561. Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola
A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola nevelőtestületének többsége egyetért a nyílt levélben megfogalmazottakkal.
Nevelőtestületi tagok száma: 43 fő
Ebből szavazáson részt vett: 34 fő
Támogató szavazat: 33 fő
Nem támogatja: 1 fő
Igazolt hiányzó betegség miatt :3 fő
Nem szavazott: 6 fő
560. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézménye

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézménye 2016. február 1-től 32 igen, 1 nem, 3 tartózkodás szavazattal csatlakozik a nyílt levélben foglaltakhoz, a szolidaritás jegyében.

559. Szentlőrinci Általános Iskola Bicsérdi Általános Iskola Tagintézménye

A Szentlőrinci Általános Iskola Bicsérdi Általános Iskola Tagintézményének tantestülete 92%-kal csatlakozik a tiltakozáshoz, egyetértve a nyílt levélben megfogalmazottakkal.

558. Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola
Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola - Berettyóújfalu - csatlakozási szándékát szeretném jelezni a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.
Iskolánkban 6 pedagógus és 4 nevelő munkát segítő munkatárs van.
557. Egri Balassi Bálint Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája

Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája csatlakozik a kezdeményezéshez, 27 fővel. A levél tartalmával teljes mértékben egyetértünk, kiemelve, hogy az oktatást segítő dolgozók bérét azonnali hatállyal rendezzék. Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozunk, munkánkat gyógypedagógiai asszisztensek segítik, éhbérért.

556. Győri Tulipános Általános Iskola

A Győri Tulipános Általános Iskola tantestülete titkos szavazással döntött. A tantestület 43 igen szavazattal (100%) csatlakozik a kezdeményezéshez.

555. Komáromi Feszty Árpád Általános Iskola

A komáromi Feszty Árpád Általános Iskola teljes tantestülete csatlakozik a kezdeményezéshez. (52 fő)

554. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium nevelőtestületének (69 fő) 90 %-a  támogatja a JÓSZÁNDÉKÚ VÁLTOZÁSOKAT!

553. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárospataki Tagintézménye

Intézményünk 11 fővel - 9 szakalkalmazott, 1 szakszolgálati titkár, 1 gyp asszisztens - csatlakozik felhívásotokhoz.

Reméljük, hogy sikeres lesz a "mozgalom", és el tudjuk érni a változtatásokat.

552. Karácsondi Gönczy Pál Általános Iskola
A Karácsondi Gönczy Pál Általános Iskola tantestülete, iskoltitkára, és technikai dolgozói ( összesen: 23 fő) csatlakoznak az Önök kezdeményezéséhez . 

Nyílt levelükkel egyetértünk és reméljük, hogy közös törekvésünk célt fog érni.

551. Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete  37 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez.

 
550. Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola

58 fős tantestülete egy emberként csatlakozik (100%) a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

549. Rókusi Általános Iskola Szeged

A Rókusi Általános Iskola rendkívüli nevelőtestületi ülésén a jelenlévő 54 fő, 
37 igen, 7 nem és 10 tartózkodás mellett támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében megfogalmazottakat.

548. Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma

A Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziumának tantestülete teljes létszámban támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezését.

547. Cházár András EGYMI Kollégium és Gyermekotthon Bárczi Gusztáv Tagintézménye

A Cházár András EGYMI Kollégium és Gyermekotthon Bárczi Gusztáv Tagintézménye közalkalmazotti köre 20 fővel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez, valamint a tatabányai Éltes Mátyás EGYMI Általános Iskola és Szakiskola megjegyzéseihez, további kiegészítéseket téve hozzá.

 1. Kérjük, hogy a kerekasztal megbeszéléseken több, a fogyatékosságoknak megfelelő szakos gyógypedagógus is vegyen részt!!!! Kizárólag olyanok, akik a szakmában elfogadottak, tekintélynek számítanak!!!!!
 2. A tanulásban és az értelmileg akadályozott tanulók számára előírt magas kerettantervi óraszámok, azok tantárgyak közötti eloszlása, illetve a tantervi követelmények nem veszik figyelembe az e fogyatékossági körbe tartozó gyermekek képességeit, teherbírását. A kerettanterv az ép értelmű tanulók számára előírtak csökkentett verziója, ezért nem koherens.
 3. A sérült gyerekeket terhelő úgynevezett egyéb órák (habilitáció - rehabilitáció, felzárkóztató, tehetséggondozó, versenyre felkészítő, szakkör, sportkör stb.) rendkívüli megterhelést jelentenek a kötelező órák magas száma mellett. Ugyanakkor a konkrét fejlesztések, melyek számukra nélkülözhetetlenek, főleg ezeken az órákon történnek.
 4. Az ép értelmű általános iskolás autista gyerekek számára a térségben nincs iskola. Kevés a speciális szakiskola, a választható szakma, és azok területi elhelyezkedése miatt az értelmileg akadályozott és az autizmussal élő tanulók továbbtanulása gyakran csak kollégiumi elhelyezés mellett biztosítható, amely a gyermekek és a családok számára nem mindig a kívánt megoldás.
 5. A tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók számára nem készültek a 2012-es Nat-hoz, a hozzá kapcsolódó kerettantervekhez tankönyvek, munkafüzetek, papíralapú és digitális oktatási tartalomhordozók, tanári segédanyagok. A jelenleg rendelhető tankönyvek nem tartalmazzák azt a tananyagot, amelyet a kerettanterv előír. A sérült gyerekek számára különösen fontos a tankönyvben leírt tananyag, ezért fénymásolt, a pedagógus által összeállított tananyaggal vagyunk kénytelenek dolgozni.
 6. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők munkabére megalázóan alacsony, ez nagyban növeli a gyógypedagógiai iskolákban a pályaelhagyók számát.
 7. Az utazó gyógypedagógusok habilitációs-rehabilitációs óráit a - már egyébként is túlterhelt - sajátos nevelési igényű gyermekek extrém magas óraszámai mellé alig lehet beilleszteni.
 8. Az adminisztrációs terhek (minősítési eljárás dokumentumai, BECS, tankönyveket helyettesítő tananyagok megírása, tanmenetek, tematikus tervek, stb.) )a színvonalas nevelő-oktató munkát gátolják.
 9. Többszakos gyógypedagógusok, tanárok ugyanabban a bér kategóriába vannak besorolva, mint akinek egy szakja van.
 10. Az iskolai továbbképzési tervek (kötelező hét évenkénti 120 pont!)  finanszírozás hiányában nem valósulnak meg.
 11. Elavult, tönkrement IKT és eszközállomány!
 12. Kiegyensúlyozott és bürokrácia mentes finanszírozást kérünk, mert a jelenlegi helyzet a működést veszélyezteti.
546. Kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium

A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium  nevelőtestülete 35 fővel egyetértően

csatlakozik nyílt leveletekhez.

Köszönjük eddigi munkátokat, bízva a pozitív jövőben!

545. Kistokaji Általános Iskola

A Kistokaji Általános Iskola tantestülete támogatja a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat.

544. Agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és AMI

Az agárdi Chernel István Általános  Iskola, Gimnázium és AMI tantestülete 40 fővel (87%-os támogatottsággal) csaltakozik a miskolci Hermann Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez.

 

543. Budapest XIII. Kerületi Ének -zenei és Testnevelési Általános Iskola
Szeretnénk csatlakozni a miskolci kezdeményezéshez .
Budapest XIII. kerületi általános iskola tantestülete vagyunk . 
Tantestületünkből 50-en szavaztak , ebből 47-en   / 94 % /  támogatóként .
542. Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Budapest II.

Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Budapest II.
A tantestület 86%- os igennel, ez 55 főt jelent, szavazta meg a csatlakozást.

541. Fejér megyei kistelepülés tantestülete
Egy Fejér megyei kistelepülés tantestületéből 12 fő csatlakozna a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. Fortélyos félelem igazgat bennünket, a kollégák nem merik vállalni nevüket. Egyetértünk a nyílt levélben megfogalmazott problémákkal, de sajnos ki tudnánk egészíteni a felsoroltakat. Elvárás, hogy a délutánokat az iskolában töltsük, ott, ahol a wifi, a nyomtató, a fénymásoló működése esetleges, patronra nincs pénz, a tantermekben és a tanáriban a neonok cserére szorulnak - villog, pittyeg, bántja a szemet -, a kazán egy héten át vagy működött, vagy nem, vagy hideg volt, vagy nem, eszközökre nincs pénz,  továbbkképzésekre szintén nincs - viszont teljesítenünk kell az előírt "továbbképzés-mennyiséget", versenyekre saját költségből visszük a tanulókat. 
Van, akinek 22 órája van, akad, akinek 26. Az egy héten 4 óra különbség, egy hónapban 16, 10 hónap alatt 160 órával tart több órát az egyik, mint a másik. Ha valaki hiányzik, ingyen helyettesítjük, pénz nem jár érte. 
A tanfelügyelet nem építő, inkább lehúzó jellegű. Szakmailag elismert kolléganőm nem kapott mást, csak lesújtó kritikát. 
Portfóliót író kolléganőimről tudtuk, hogy alkalmasak a pályára. Minek kellett kitenni őket hónapokig tartó, idegileg felőrlő portfólió-írásnak?!! 
Bízunk a változásban , amióta a pályán vagyunk, ilyen bizalmatlan légkörben még nem dolgoztunk. 
540. Váci Madách Imre Gimnázium

A Váci Madách Imre Gimnázium tantestülete és dolgozói, valamint szakszervezete aláírásukkal támogatják a Miskolci Herman Ottó Gimnázium megfogalmazott célkitűzéseit 45 fővel.

539. Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dózsa György Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dózsa György Gimnáziumának, Szakközépiskolájának és Kollégiumának nevelőtestülete tegnap titkos szavazást tartott. Jelen volt 23 fő. A miskolci Herman Ottó Gimnázium levelével egyetértett 17 fő, nem értett egyet 2 fő, tartózkodott 4 fő.

538. Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Tagintézmény

Tiszteletünket, és mély megbecsülésünket kinyilvánítva -a kezdeményező tanárok felé- az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Tagintézmény nevelőtestülete 28 fővel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét támogatókhoz!

537. Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézmény szülői munkaközössége

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményének szülői szervezete egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az iskola tantestületének döntését követve, támogatja a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakat.

536. Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézmény 33 fős tantestületéből 29 pedagógus (a tanári kar 88%-a) csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

Egyetértünk a benne foglaltakkal és támogatjuk a kezdeményezést.

535. Budapest XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskola

A Budapest XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskola nevelőtestülete nyílt szavazással, 51 igen szavazattal (a jelen lévők 98 százaléka), határozott arról, hogy támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium változásokra irányuló kezdeményezését és csatlakozik az aláírók sorába.

534. Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Egysége

A dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Egységének tantestülete 21 fővel csatlakozik a nyílt levélben megfogalmazódott kezdeményezéshez.

533. Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
532. Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium

AZ Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1047 Bp. Bőrfestő u. 5-9.) a Közalkalmazotti Tanács által lebonyolított titkos szavazáson 55 igen (85 %), 6 nem és 4 tartózkodással csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét támogatókhoz.

531. Szegedi SzC - József Attila Általános Iskola és Szakiskola

Szegedi SzC - József Attila Általános Iskola és Szakiskola PDSZ képviselőjének tájékoztatása alapján az intézmény dolgozóinak 46 % csatlakozott a miskolciak felhívásához, azzal a kitétellel, hogy a közoktatásban méltánytalanul elfeledett pedagógiai munkát segítők bérét azonnali hatállyal emelje meg a kormány. Részükre a bruttó 20 Ft-os havi kompenzáció, már Etiópiában is röhej tárgyát képezi.

530. TOLDI Szülői Szervezet (Kaposvár)

Ezúton csatlakozik a kaposvári TOLDI Szülői Szervezete a támogatól sorához.

529. Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület Elnöksége és Felügyelő Bizottsága

A mai napon a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület Elnöksége és Felügyelő Bizottsága nyílt szavazással 10 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett arról határozott, hogy támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezését és csatlakozik az aláírók sorába.

528. Tanulás Módszertani Műhely

A TanulásMódszertani Műhely aktív tagjainak többsége, 11 fő egyetért a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakkal és támogatja a változásra irányuló tevékenységeket.
A felnövekvő nemzedékek és így a nemzet sorsa múlik az oktatáspolitikán. A közoktatás színterein fennálló helyzet módszertanilag is tarthatatlan. A szakmódszertani problémák évek óta változtatásért kiáltanak, azonban a kialakult körülmények között háttérbe szorulnak és hatékony megoldásuk ellehetetlenül. Ez beláthatatlan károkat okoz egyéni és társadalmi szinten is.

527. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium

A gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium 43 fős tantestülete 100%-os igen szavazattal támogatja a kezdeményezést, annak céljaival egyetért.

A gyermekekért, az ország jövőjéért!

526. Váli Vajda János Általános Iskola

A Váli Vajda János Általános Iskola teljes létszámmal támogatja a javaslatokat!

525. Klúg Péter Iskola (Szeged)

A tantestület aktív tagjainak száma: 37 fő

A szavazáson részt vett: 23 fő

Igen szavazatok száma: 19 fő

Nem szavazatok száma: 4 fő

A szavazók 83%-a voksolt igennel.

524. DSZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája

Mai titkos szavazásunkon a nevelőtestület jelenlévő tagjainak 94 %-a ( 49 igen, 3 nem ellenében ) csatlakozott a nyílt levél aláíróihoz. A szakképzés speciális problémáit tekintve messzemenően egyetértünk a BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája nevelőtestületi véleményével is. akik az aláírók között a 7160. sorszám alatt fejtették ki azt.

523. Kispesti Ady Endre Általános Iskola

Mi, a Kispesti Ady Endre Általános Iskola teljes tantestülete 36 fővel, szeretnénk csatlakozni a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, és támogatjuk a változtatásra irányuló törekvéseiket.

Kiemelten fontosnak tartjuk:

 • a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentését
 • a pedagógusok és a tanulók  óraszámának csökkentését
 • az oktatást-nevelést segítő (noks) dolgozók bérezésének azonnali rendezését
 • a helyettesítés díjazásának visszaállítását

 

522. Szabadbattyáni Batthyány Lajos Általános Iskola

A szabadbattyáni Batthyány Lajos Általános Iskola nevelőtestülete 31 főből 31 igen szavazattal csatlakozik a miskolci Hermann Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez.

521. Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ)
 A TESZ a helyi ügyek iránti elkötelezettségéből fakadóan és érzékelvén – például - a városi logopédus szolgáltatás ellehetetlenülését, az elmúlt évben erőfeszítéseket tett a helyi oktatási rendszer alapjait súlyosan érintő hiányosság megszüntetésére. A központositott irányítási rendszer érzéketlensége miatt a helyzet a mai napig változatlan. Ezért az egyesület a helyi iskolákban jelentkező problémák helyi szinten történő érdemi kezelése visszaállításának szükségességét  szem előtt tartva kifejezi támogatását a miskolci Hermann Ottó Gimnázium tanári karának felhívását illetően ugyanúgy, mint azt már tette több szentendrei iskola tanári testülete.

 

520. Okányi Általános Iskola

Az  Okányi Általános Iskola tantestületének 100%-a támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezését.

519. Berhidai Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI

A berhidai Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI ma megtartott közalkalmazotti gyűlésén a megjelent 24 főből 22 fő támogatásával és 2 tartózkodás mellett nyilvánította ki csatlakozási szándékát a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez!

518. Újlaki Általános Iskola (Budapest, II. kerület)

Az Újlaki Általános Iskola tantestülete 100%-os igen szavazattal csatlakozik a Miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez és támogatja az abban foglaltakat.

517. Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola tantestületének 97%-a támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezését.

516. Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-AMI

A debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-AMI tantestülete 98 fővel  (86%) támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében leírtakat.

515. Engame Akadémia
Az Engame Akadémia vezetőjeként jelzem munkatársaim nevében (10 fő) csatlakozási szándékunkat nyílt levelükhöz, amelynek tartalmával egyetértünk és törekvéseiket támogatjuk. 

 

514. Budapesti Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
Ezúton csatlakozik tiltakozó akciótokhoz a budapesti Deák Ferenc Középiskolai Kollégium nevelőtestülete. A nyílt levélben foglaltakkal a csatlakozó kollégák egyet értenek.

A  szándékról a mai napon titkos vélemény nyilvánítás módján a következő állás foglalás született: 15 igen, 1 nem, 2 tartózkodás.

513. Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium

A Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium tantestülete nyílt szavazással, 100%-os támogatással (21 fő) csatlakozik.

512. Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

A Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola 27 fő igen (77%), 2 fő nem és 6 fő tartózkodása mellett csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelét támogatókhoz.

511. Budapesti Gyulai István Általános Iskola

A budapesti Gyulai István Általános Iskola nevelőtestülete 44 fővel egyetértően és támogatólag csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

510. Teleki Sámuel Általános Iskola

A Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti üt 1.) nevelőtestülete 44 fővel csatlakozik a Szakszervezet és a Közalkalmazotti Tanács kezdeményezésével a Hernan Ottó Gimnázium Nyílt levelének támogatóihoz.

509. Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 31 fővel kíván  csatlakozni a felhíváshoz. Ez a nevelőtestület 100%-a.

 

508. Zalaszentgróti Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

A Zalaszentgróti Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 85 %-a elviekben támogatja a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium kezdeményezését.

Bennünket is érintenek azok az anomáliák, amelyek jellemzik a mai közoktatási rendszer irányítását, működését, bár a mi esetünkben nem voltak jellemzőek a működési zavarok.

507. Jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium
A jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium (volt Gyakorló Ált. Iskola) a mai, február 1-jén tartott félévi tantestületi értekezleten nyílt szavazással döntött arról, hogy a jelenlévő 53 pedagógus (4 hiányzó illetve egy tartózkodás mellett)  támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakat, a Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestületének közleményét és két iskola által megfogalmazott "Második levél a köznevelésben uralkodó állapotokról" című nyílt levelét.
 
A kollégák nevében kívánom, hogy összefogásunk eredményes legyen!
Ehhez kívánok kitartást és jó egészséget! Tisztelet a kezdeményezőknek!
506. Ceglédi Ady Endre Utcai Óvoda Deák Utcai Tagóvodája

A ceglédi Ady Endre Utcai Óvoda Deák Utcai Tagóvodája óvodapedagógusai is szeretnének csatlakozni a nyílt levél támogatásához.

9-ből 9 óvodapedagógus képviselteti magát! 
505. Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola
Az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola (2038 Sóskút, Tulipán u. 9.) tantestülete a Közalkalmazotti Tanács által lebonyolított titkos szavazáson 51 fő igen (84%), 1 nem és 9 tartózkodással csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét támogatókhoz.

 

504. I. kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola

Az I. kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola nevelőtestülete 1 ellenszavazattal csatlakozik a nyílt levélhez.

503. Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, EGYMI és Gyermekotthon

Egyetértve az EGYMI-k és a speciális iskolák probléma felvetéseivel, mivel mi is hasonló gondokkal küzdünk, nevelőtestületünk csatlakozni kíván a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

 

Intézményünk neve: Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, EGYMI és Gyermekotthon

Csatlakozók száma: 41 fő

502. Szederkényi Általános Iskola
Szederkényi Általános Iskola
18 fő (100 %)
 
A Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakkal teljes mértékben egyetértünk, támogatásunkról biztosítjuk a kezdeményezőket.

 

501. Budaörsi Holdfény Utcai Óvoda

A budaörsi Holdfény Utcai Óvoda nevelőtestülete 13 fővel csatlakozunk a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

500. Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola közalkalmazotti közössége 67 fővel csatlakozik a nyílt levélhez.

499. Orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola

Az orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző  Iskola, Speciális Szakiskola 21 fős nevelőtestülete egyetértését fejezi ki a Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakkal és támogatólag csatlakozik ahhoz.

498. Békéscsabai SZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolája

A Békéscsabai SZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolájának tantestülete 2 szavazástól távol maradó, 3 fő tartózkodó mellett 27 igen szavazattal csatlakozik a Miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez és támogatja az abban foglaltakat.

497. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és AMI (Szeged)

A Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és AMI (Szeged), a Pedagógusok Szakszervezetének helyi alapszervezete és a Közalkalmazotti Tanács által kezdeményezett szavazáson, a közalkalmazotti közösség 80%-os támogatásával csatlakozott a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

496. Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

A Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola (9798, Ják, Szabadnép u. 29.) közalkalmazottai  35 fővel, 100%-os részvétellel támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakat, a Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestületének közleményét és két iskola által megfogalmazott "Második levél a köznevelésben uralkodó állapotokról" című nyílt levelét.

495. Dombóvári Belvárosi Általános Iskola

A Dombóvári Belvárosi Általános Iskola nevelőtestülete 59 fővel csatlakozik a miskolci Hermann Ottó Gimnázium

nyílt leveléhez.

494. Gyóni Géza Általános Iskola (Dabas)

Dabas, Gyóni Géza Általános Iskola:  37 fő

493. Komlói Kenderföld-Somági Általános Iskola

A komlói Kenderföld-Somági Általános Iskola nevelőtestülete 26 igen és 3 nem szavazattal csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

 

492. Bersek József Általános Iskola és tagiskolái

A Bersek József Általános Iskola és tagiskolái(9730 Kőszeg, Táncsics Mihály u. 18.) tantestülete 34 fővel, 100%-os részvétellel támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakat.

491. Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola nevelőtestülete 16 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

490. Tatabányai Óvárosi Általános Iskola és Tagintézménye

A tatabányai Óvárosi Általános Iskola és Tagintézménye(Tatabánya,Ságvári út 30    és  Béke úti Telephely) 49 fővel csatlakozik a leveletekhez és kiállunk  mellettetek. 

489. Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI

Az Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI teljes tantestülete (22 fő) csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

488. Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda

A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda nevelőközössége 10 fővel csatlakozunk a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

487. Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola

Az Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola tantestületének 86%-a csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

486. Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI

A Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI nevelőtestülete 59 fővel egyetért a nyílt levélben megfogalmazottakkal és támogatja a változásra irányuló tevékenységeket.

485. Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium Szülői Munkaközösség

A Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium Szülői Munkaközösség  teljes egyetértésben  támogatja és csatlakozik  a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

484. Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

A Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium Közalkalmazotti Tanácsa nevében jelezzük csatlakozási szándékunkat, melyről a közalkalmazottak, illetve a tantestület szavazást tartott.

A szavazáson jelenlévő 50 főből 47 fő igen (2 fő nem, 1 fő tartózkodással) szavazatával nyilatkozzuk, hogy a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében megfogalmazottakkal egyetértünk.

483. Budapest, XVIII. kerületi Kandó Téri Általános Iskola

A Budapest, XVIII. kerületi Kandó Téri Általános Iskola tantestületének 98 százaléka csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakhoz.

482. Kökönyösi Gimnázium Magyarszéki Általános Iskolája

A Kökönyösi Gimnázium Magyarszéki Általános Iskolájának teljes tantestülete (16 fő) támogatja a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

481. Kemecsei Arany János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

A Kemecsei Arany János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 31 fővel csatlakozik a nyílt levélhez.

480. Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola
A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola pedagógusai nevében csatlakozom. 
A tantestületnek 45 tagja van. 
Csatlakozott 38 fő. 84 %. 
479. Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium

A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestülete nagy többséggel csatlakozik a felhíváshoz.

478. Budakalászi Kalász Suli Szülői Szervezete
A budakalászi Kalász Suli Szülői Szervezete egy szülőtárs kivételével teljes egységben csatlakozik a támogatókhoz. Minden ponttal egyetértünk, és pontosan érezzük, hogy nem babra megy a játék, mert gyermekink jövője a tét!

 

477. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye 18 fővel egyetértően és támogatólag csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

476. PSZ Nyugdíjas Tagozatának Intéző Bizottsága

KEDVES HERMANOSOK!
Érett, tapasztalt, pályánkat sikeresen megjáró, kollégákként megfontolt fejjel köszöntjük a Magatok és jövő nemzedéke érdekében tett nagyon időszerű és szükségessé vált kezdeményezéseteket.
Fontosnak tarjuk, hogy minél több tantestület -óvodától az egyetemig- a közszférában közvetve, vagy közvetlen érintettek, és a szülők is egyszerre /most!/  ismerjék fel, hogy van más lehetséges oktatásirányítás, nemzeti javak elosztása is, amit a választásokig ki kell erőltetnünk a törvényes kormánytól!
Mi nyugdíjasok azonban úgy látjuk, hogy kezdeményezésetek, felhívásotok „egyéni” kezdeményezés. „Törvényes” korunkban hiányzik a HÁTTÉR amit meg kell találnunk, meg kell találnotok!
Mi hiszünk abban, hogy a Szakszervezetünk be tudja  tölteni ezt a feladatát. Törekedjetek arra, hogy a széthúzó, egyéni- vagy csoport érdekeket képviselő szervezetek is ez irányba hassanak!
Az összefogásunk a jövő nemzedékéért a pályán lévők továbbéléséért szól!
Mi, nyugdíjasok, támogatunk Benneteket, de csak a pedagógus társadalom és a szakszervezetek összefogásában látjuk a jobb jövőtök garanciáit!

   Budapest,2016.01.13

PSZ Nyugdíjas Tagozatának Intéző Bizottsága nevében:
Dobay László  a nyugdíjas tagozat elnöke

 

475. Budaörsi Csillagfürt Óvoda

A Budaörsi Csillagfürt Óvoda 27 munkatársával csatlakozik!

474. Tatabányai Sárberki Általános Iskola
A tatabányai Sárberki Általános Iskola nevelőtestületének 89%-a, 57 fő csatlakozik a Miskolci Heman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyilt leveléhez.
Egyetértünk a benne foglaltakkal és támogatjuk a kezdeményezést.
473. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium nevelőtestülete 45 fővel csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai által megfogalmazott levélhez; megállapításaikkal egyetértünk, törekvéseiket támogatjuk. Csatlakozási szándékát a tantestületi többség aláírásával nyilvánította ki

472. Győri Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Iskolánk negyvenegy pedagógusa közül 23 azaz huszonhárom fő egyetért a nyílt levélben foglaltakkal, és csatlakozik a tiltakozó akcióhoz. Támogatunk minden olyan megmozdulást, szerveződést, akár munkabeszüntetést, ami az Önök levelében, illetve a budapesti Teleki Blanka Gimnázium tizenhat pontjában szereplő problémák megoldását kikényszeríti, eléri az oktatáspolitikát irányítóknál.

471. Újbudai József Attila Gimnázium

Az Újbudai József Attila Gimnázium 60 fős tantestületéből 44 fővel csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét támogató csoporthoz.

470. Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola

A Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola nevelőtestülete (33 fővel) egyetért a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakkal, és csatlakozik a kezdeményezéshez.

469. Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI

A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI nevelőtestülete 63
fővel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét támogató
csoportokhoz.

468. Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola, Sinay Miklós Tagiskola, Thuolt István Tagiskola

A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola, Sinay Miklós Tagiskola, Thuolt István Tagiskola közalkalmazottainak 90%-a támogatásáról biztosítja a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében megfogalmazottakat.

467. Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája nevelőtestülete tegnap tartotta a félévi értekezletét és ott döntöttünk úgy,hogy csatlakozunk a közoktatás jelenlegi állapotán változtatni kívánók táborához. A 30 jelenlévő egy fő kivételével ezt megszavazta.

466. Budapesti II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium

A Budapesti II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium tantestülete 56 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét támogató csoportokhoz.

465. Kispesti Zöld Sziget Óvoda

A Kispesti Zöld Sziget Óvoda óvodapedagógusai (12 fő) 2016. január 26-án nyílt szavazással egyhangúlag úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

464. Zuglói Kaffka Margit Általános Iskola
A zuglói Kaffka Margit Általános Iskola tantestülete 30 fővel (a testület 66%-a) támogatja a kezdeményezést, annak céljaival teljes mértékben egyetért.

 

463. Budapest XIII. kerületi Herman Ottó Tagiskola

A Budapest XIII. kerületi Herman Ottó Tagiskola 25 pedagógusa a tantestületet alkotó 32 pedagógus közül támogatásáról biztosítja a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete nyílt levelében megfogalmazottakat.

 

462. ELTE Apáczai Gimnázium

Az ELTE Apáczai Gimnázium tantestülete 58 fővel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét támogató csoportokhoz.

461. Budapest, XIII. kerületi Gárdonyi Géza Általános Iskola

A Budapest, XIII. kerületi Gárdonyi Géza Általános Iskola nevelőtestülete nyílt szavazáson 42 igen szavazattal (84%), 8 tartózkodás mellett támogatásáról biztosítja a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete  nyílt levelében megfogalmazottakat.

460. Kecskeméti BJG Németh László Gimnáziuma

A Kecskeméti BJG Németh László Gimnáziuma teljes tantestülete egyetért  a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete által megfogalmazott levél tartalmával és a követeléseikkel. 

459. Kecskeméti SZC Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája

A nevelőtestület a január 29-én megtartott szavazáson 29 igen (59%) szavazattal 13 tartózkodás és 7 nem szavazat mellett támogatásáról biztosítja a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete  nyílt levelében megfogalmazottakat.

458. Gyömrői Fekete István Általános Iskola és Szakiskola

Csatlakozunk a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

A tantestület létszáma 39 (távollevőket és helyettesítőiket is beleértve). 5 tartósan távollévő, beteg, illetve egyéb ok miatt hiányzó kollégát leszámítva, akik nem szavaztak, a jelenlévő 34 pedagógus közül 30-an (88%) titkos szavazással támogatták a nyílt levelet.

457. Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Intézményünk tantestülete nevében szeretnénk csatlakozni a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. Iskolánk 72 alkalmazottja közül 65 fő pedagógus, akik közül 55 fő adta hozzájárulását a tantestületi csatlakozáshoz.

456. Komáromi Széchenyi István Közgazdasági - Informatikai Szakközépiskola

A komáromi Széchenyi István Közgazdasági - Informatikai Szakközépiskola 21 fős tantestületéből 14-en támogatunk benneteket! 

455. Wesley János Iskola és Kollégium Abaújkér
Wesley János Iskola és Kollégium
Abaújkér

55 fő

454. Szent Hedvig Kollégium (Eger)

Az egri Szent Hedvig Kollégium nevelőtestülete teljes létszámmal, 9 fővel csatlakozik.

Egyetértünk a Miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében leírtakkal.

Önálló kollégiumként az egri középiskolákból hozzánk jelentkező diákok kollégiumi ellátását biztosítjuk. Évente 12-14 középiskolából vannak a diákjaink, a többség 3 nagy középiskolába jár.

Nevelőtanáraink azt tapasztalják nap mint nap, hogy a diákok nagyon túlterheltek, kimerültek, sokaknak napi 8-12 órájuk van, ők 17-19 óra között érkeznek meg az iskolából, és az ebédjüket ilyenkor tudják csak elfogyasztani vagy hidegcsomagot visznek ebédre. Ezután kell (kellene) még másnapra ugyanennyi tanórára felkészülni. Nem jut idő pihenésre, kikapcsolódásra. Sokan egy vagy több napon nulladik órával kezdenek. A délutáni szilencium alatt több diák elalszik a fáradtságtól tanulás közben. A túlterheltség a diákok testi és lelki egészségét is veszélyezteti.

A kollégiumi foglalkozásokat, programokat nagyon nehezen lehet a fentebb leírtak miatt megvalósítani. A tananyag csökkentését az iskolákban, és ennek megfelelően az óraszámok csökkentését elengedhetetlennek tartjuk.

453. Bókay Árpád Általános Iskola, Budapest XVIII. kerület
A Budapest, XVIII. kerületi Bókay Árpád Általános Iskola tantestületének 90 százaléka csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakhoz.
Mindemellett köszönjük a működtető önkormányzatnak a XVIII. kerületi iskoláknak nyújtott támogatást, amellyel kisegített bennünket a nehéz helyzetekből.
452. Csillaghegyi Általános Iskola

A Csillaghegyi Általános Iskola pedagógusai és pedagógiai munkát segítői közül  titkos szavazás eredményeként 45 fő csatlakozik a kezdeményezéshez.

451. Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskola

A Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskola nevelőtestülete egyhangú szavazással, 17 fővel csatlakozik a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez és kezdeményezéséhez.

 
450. Wesley János Iskola és Kollégium Bárczay Gábor Tagiskolája

A Wesley János Iskola és Kollégium Bárczay Gábor Tagiskolája csatlakozni szeretnénk a kezdeményezésetekhez. A tantestület létszáma: 14 fő

449. Keleti Városrészi Óvoda Somogyi Tagóvodája

Keleti Városrészi Óvoda Somogyi Tagóvodája (Pécs,Bányatelep 19.)10 fővel csatlakozik:

Pécsiné Szabó Éva, Kapusné Madarász Erika, Solymár Erika, Vetró Lászlóné, Kovácsházi Judit, Fazekas Imréné, Gelencsér Lászlóné, Zsalakó Jánosné, Kovács Gyöngyi

448. Kapospulai Szívvel-Keddvel-Lélekkel Egyesület

Egyesületünk 30 taggal csatlakozik a nyílt levél támogatói csoportjaihoz.

A tagok között vannak pedagógusok, szülők, nagyszülők, és gyermekek is.

Első sorban a tanulók és a pedagógusok túlterheltsége miatt emeljük fel hangunkat.

 

447. Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége

Csatoljuk a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének állásfoglalását.  Az egyesülethez kapcsolódó intézményekben  1796 pedagógus dolgozik.

Az iskolaszövetség támogatásáról biztosítja a leveleket megfogalmazó pedagógus kollégákat.  A bennük megfogalmazott véleményekkel egyetértünk, a megnevezett problémák túlnyomó részét az egész köznevelési rendszerre nézve érvényesnek tartjuk. A pedagógusképzés megújításában is tevékenyen közreműködő gyakorlóintézmények fontosnak tartják, hogy a problémafelvetés nyomán megindult egyeztetések folytatódjanak. Üdvözöljük a tanfelügyelet és az önértékelés vonatkozásban bejelentett egyszerűsítő, bürokráciacsökkentést célzó intézkedéseket, továbbá szorgalmazzuk egyes szakmai kérdések napirendre kerülését (tantervek átgondolása, a tankönyvek ügyének, a tanulói terhelések és a pedagógusok adminisztratív terhelésének csökkentése).

446. Jedlik Ányos Gimnázium

A Jedlik Ányos Gimnázium nevelőtestületének 91%-a (52 fő) támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében leírtakat.

445. Várpalotai Várkerti Általános Iskola

A várpalotai Várkerti Általános Iskola 31 fő pedagógusa közül 21 fő csatlakozott a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

444. Budapest XVI. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola

A XVI. Kerületi Jókai Mór Általános iskola alkalmazotti közössége 43 igen, 1 nem és 4 tartózkodással csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez.

 

443. Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Szeged)

A Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Szeged) alkalmazotti közössége 51 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

442. XXII. kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium Szülői Választmánya

Oktatásügyi problémák - a szülők oldaláról nézve

Mi, akik ezt a levelet írjuk egyvalamiben azonosok vagyunk: vannak gyermekeink. Gyermekeink akiket szeretünk, nem a támogatásokért szültük őket, hanem azért mert tudatosan megtervezve az életünket, úgy döntöttünk, hogy szeretnénk családot.

Most elkeseredve tapasztaljuk, hogy nekik, akik számunkra mindennél fontosabbak nem tudjuk biztosítani az egyik alapvető jogukat, hogy nyugodt körülmények között, biztonságban tanulhassanak.

Nem várhatjuk el a tanároktól,hogy a rendkívüli túlterheltség – adminisztratív, helyettesítés miatti – mellett 100%-os munkát végezzenek. Valamire biztosan nem marad idő, energia. Ha máshonnan nem, hát a türelemből fog csökkenteni. Vagy az iskolán kívüli – rendkívül fontos, közösségformáló – programokból.

Ugyancsak nem várhatjuk el a gyermekeinktől, hogy szó nélkül, maximális energiaráfordítással teljesítsék a rendkívül magas elvárásokat. Mindezt úgy, hogy vagy kréta nincs, vagy éppen azért nem tud a tanár fénymásolni, mert kifogyott a toner és – bár a szülők papírt vittek be – anélkül nehezen meg. Csoda, hogy ilyen körülmények között a tanár is feszültebb lesz?

A mi Gimnáziumunk – a Budai Nagy Antal Gimnázium – sok mindent megélt az elmúlt fél évben. Ezek a dolgok mind tökéletesen mutatják, hogy milyen az oktatás helyzete országos szinten.

Ha nem volna az abszolút központosítás, akár erőszakkal, akkor nem fordult volna elő, hogy jelenleg olyan igazgató vezeti az intézményt, akit nem fogad el sem tanár, sem diák és a szülők sem. Mindehhez vezetői tapasztalata sincs. Ezek következtében az iskolánkban romlik az általános hangulat, kis híján tragédiába fulladt egy egyszerű kémia óra, megindult a tanárok és a diákok elvándorlása.

Vissza akarjuk kapni az iskolánkba a nyugalmat, a nyugodt légkört, a lehetőséget, hogy az iskola vezetése meghallgasson minket, figyeljen a kéréseinkre, a véleményünkre.

Vissza akarjuk kapni gyermekeink gyerekkorát, hiszen ha egy gyerek 35 órát van egy héten az iskolában, akkor ha tanulni is szeretne garantált, hogy többet dolgozik, mint egy főállású felnőtt. És akkor még nem beszéltünk a különórákról, amik elengedhetetlenek ha szeretnék teljesíteni a felvételi követelményeket – bármilyen szintről beszélünk is.

Ne fordulhasson elő egyetlen iskolában sem, hogy a versenyszerűen – vagy csak hobbiból, de rendszeresen – sportoló gyerekek ne használhassák ki a mindennapos testnevelés óra alóli felmentési lehetőséget. Hiszen pont a mindennapi testnevelés órák miatt lett ennyire magas az óraszámuk…

Azt mondta Balog miniszter úr, hogy „túltoltuk a biciklit”. Nálunk egy komplett bicikli bontó van a mezőn elhagyott biciklikből.

Miniszter úr! Ne csak visszatolják a bicikliket, hanem az itthagyott roncsokat is szállítsák el! Lehet hibázni, rosszul dönteni. Most itt az idő és a lehetőség, hogy ezeket a hibákat korrigálják.

Kérjük a Miniszter urat, hogy állítsa vissza az oktatásban a régi rendet, épp úgy országosan, mint helyi szinteken!

1. Vegyék figyelembe a gyermekek életkori sajátosságait, töröljék el a kora reggeli iskolakezdés lehetőségét!

2. Ne tegyék tele tölteléktantárgyakkal az órarendet, ezzel is csökkentve a heti óraszámot!

3. Csökkentsék a pedagógusok adminisztratív tereit, hogy azzal foglalkozhassanak ami a feladatuk: gyermekeinkkel

4. Vegyék figyelembe a szülők, diákok, pedagógusok véleményét, a döntéseket helyi szinten hozzák meg, ahol ismerik a körülményeket!

5. Adják vissza a szabad tankönyv választás lehetőségét!"

Ez a nyílt levél a Budai Nagy Antal Gimnázium Szülői Választmányának többségi véleményét tükrözi.

  Kérjük a szülők, tanárok, diákok. a közvélemény támogatását!

441. Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 72 fős alkalmazotti testületéből, 41 fő titkos szavazáson döntött arról, hogy 40 igen és 1 tartózkodással egyetért a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének tartalmával.

440. Soroksári Fekete István Általános Iskola

A Soroksári Fekete István Általános iskola testülete (37 fő) a félévi értekezletén a jelenlévők (29 fő) nyílt szavazással egyhangúan úgy döntött, hogy egyetértve a nyílt levélben megfogalmazottakkal, csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének kezdeményezéséhez.

439. Fodros Általános Iskola

A Fodros Általános Iskola  nevelőtestülete harminckettő (32) fővel, többségi szavazással csatlakozik a kezdeményezéshez.

 

438. Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete szolidaritását fejezi ki a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében megfogalmazottakkal.

Magas színvonalú felsőoktatást a színvonalas alap és középfokú közoktatással lehet megalapozni, ezért támogatjuk a változtatásra irányuló törekvéseket. Az oktatást általánosan érintő problémák felvetésével, a levélben megfogalmazott célokkal, követelésekkel egyetértünk.

Az FDSZ gyakorlóiskolai tagozatának vezetője helyet kér a Köznevelési Kerekasztal egyeztetésein.

FDSZ elnöksége

 

437. Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola

A Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola tantestülete támogatólag csatlakozik a nyílt levélben foglaltakhoz.

436. Veszprémi Szakképzési Centrum Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakiskolája

 A VSZC Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakiskolája alkalmazotti közössége többségi szavazással (79 fő) támogatja a Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat.

Szakképző iskolaként egyetértünk a BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolájának szakképzést érintő gondolataival is.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a fenti levelekben nem szereplő tényre:

 1. Az iskolák eredményes és hatékony működése elképzelhetetlen a nem pedagógus kollégák nélkül, ezért a technikai dolgozók bérének rendezését is halaszthatatlannak tartjuk.
 2. A jelenlegi feltételek mellett a szakképző iskolák a szakmai tárgyak és a szakmai gyakorlat oktatásához nem találnak megfelelő képzettségű szakoktatót és szaktanárt.
435. Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

A Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 11 fővel a gyermekek érdekében csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium nyilt leveléhez. 

434. Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola

A Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola nevelőtestülete határozatában, 93% igen szavazattal, 7% tartózkodás mellett csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez.

433. Szentistvántelepi Általános Iskola

A Szentistvántelepi Általános Iskola nevelőtestülete 42 fővel csatlakozik a nyílt levelük aláíróihoz, ezzel kifejezve aggodalmukat az iskolák és a pedagógusok helyzetét illetően.

432. Csemete Nagycsaládosok Egyesülete Zsombó

Egyesületünk csoportosan csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez.

A tagok száma 43 fő, akik 77 gyermek érdekében döntöttek a támogatásról!
431. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája
A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolájának nevelőtestülete titkos szavazáson döntött arról, hogy  támogatja a Herman Ottó Gimnázium Nyílt levelét.
A nevelőtestület létszáma 26 fő. Ebből a szavazáson jelen volt 21 fő. A szavazás eredménye: 14 igen, 6 nem és 1 tartózkodás.
430. Hajdúszoboszlói Gönczy Pál Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola

A hajdúszoboszlói Gönczy Pál Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola nevelőtantestületülete 25 fővel támogatja a Hermann Ottó Gimnázium által megfogalmazottakat.

429. Hegedüs Géza Általános Iskola Budapest XIII. kerület

A  szavazásban résztvevők száma 46 fő, melyből 44 fő támogatta a nyílt levélben megfogalmazott gondolatokat.

428. Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola teljes tantestülete /38 fő /100 százalékban csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez.

427. Apáczai Óvoda Pécs

Óvodánk nevelőtestülete-45 fő- támogató

426. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

A Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium tantestülete és adminisztratív dolgozói 73%-os többséggel csatlakoznak a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez! A döntés titkos szavazáson történt, az eredmény: 35 igen, 9 nem, 4 tartózkodás.

Kiegészítésül javasoljuk, hogy az adminisztratív munkakörben dolgozó munkatársaink méltánytalanul alacsony bérezése is kerüljön a megoldandó követelések közé.

425. Tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc Tagiskola

A Tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc Tagiskola minden dolgozója csatlakozik.

424. BKM Pedagógiai Szakszolgálat Kalocsai Tagintézménye

A tagintézmény dolgzói titkos szavazással döntöttek és túlnyomó többséggel  támogatják a csatlakozást a nyílt levélhez.

423. Kispesti Bolyai János Általános Iskola

A  Kispesti Bolyai János Általános Iskola a mai január 28 -i nevelőtestületi értekezletén 100%-os egyetértéssel  támogatta a csatlakozást a miskolci Hermann Ottó gimnázium által írt nyílt levélhez.

422. Rémi Általános Iskola Borotai Tagintézmény

Intézményük 10 fős nevelőtestülete – 7 igennel és 3 tartózkodással – kiáll a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében megfogalmazottak mellett.

421. Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola

A Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola tantestülete mai félévi értekezletén nyílt szavazással döntött arról, hogy 28 fővel támogatja a miskolci pedagógusok kezdeményezését. 

420. Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium Szülői Munkaközössége

A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium Szülői Munkaközössége támogatólag csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez. A Választmány egyhangúlag döntött a csatlakozás mellett.

419. Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola
A pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola nevelőtestülete 53 fővel egyetértően és támogatólag csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

 

418. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 32 pedagógusa iskolai szinten is csatlakozni kíván a miskolci Hermann Ottó Gimnázium tanárai által megfogalmazott petícióhoz.

417. Egri Balassi Bálint Általános Iskola
Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola  a mai félévi értekezleten megszavazta, hogy csatlakozik a felhívásotokhoz. Negyven fővel támogatunk benneteket.
 
Köszönjük, hogy hangot adtatok az elkeseredésünknek. Bízunk benne, hogy értő fülekre találunk.
416. Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Diákönkormányzata

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Diákönkormányzata, ami az iskola egész diákságát képviseli, egyetértően és támogatólag szeretne csatlakozni a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

415. Mocsáry Antal Általános Iskola és AMI

A Mocsáry Antal Általános Iskola és AMI (  Karancslapujtő ) nevelőtestülete 46 fővel csoportosan csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez.

414. Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium Ajka

A tantestület 65 fővel (83%) csatlakozik a nyílt levélhez.
413. Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

A Budapest  XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola titkos szavazás után 60 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

412. Czimra Gyula Általános Iskola Budapest
Egyetértően és támogatólag szeretnénk csatlakozni a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestület nyílt leveléhez. 
Czimra Gyula Általános Iskola Budapest 61 tanára és tanítója (95 %-os támogatottság, 5 % tartózkodás)
411. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. ker-i Tagintézménye

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. ker-i Tagintézményének munkaközössége 19 fővel (intézmény dolgozóinak 57 %-a) csatlakozik a miskolci Hermann Ottó Gimnázium felhívásához.  5 fő nemmel szavazott a csatlakozási szándékra, míg 9 fő nem vett részt a szavazáson.

 

410. Biatorbágyi Általános Iskola

Csoportosan csatlakozik a Biatorbágyi Általános Iskola tantestülete 28 fővel.

409. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Iskolánk a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola tantestületéből 49 fő csatlakozik a nyílt leveletekhez, egyetértünk észrevételeitekkel.

408. Pedagógusok Szakszervezete Bátonyterenyei Járási Szervezete
A Pedagógusok Szakszervezete Bátonyterenyei Járási Szervezete nevében szeretnénk csatlakozni a kezdeményezésetekhez.
 
A petíciótok minden pontjával egyetértünk, de mint iskola nem kapunk engedélyt az iskolavezetéstől a csatlakozáshoz, így ezt a formát választottuk. Szervezetünk 29 tagjával támogatjuk a kezdeményezést.
 
Alberti Gabriella (alapszervezeti titkár) és Németh Rita (járási titkár)
407. Szentlőrinckátai Imre Sándor Általános Iskola

A nevelőtestületünk 75%-a (12 fő) ezúton szeretné kifejezni csatlakozását az aláírókhoz

 

406. Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és AMI

A közalkalmazotti tanács kezdeményezésére iskolánk 39 fővel, 100%-os arányban csatlakozik a nyílt levélhez.

405. Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola

A Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola közalkalmazotti közössége 27 fővel (73%) csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

Geröly Zsolt a Közalkalmazotti Tanács elnöke

 

404. Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola  tantestülete nevében csatlakozunk a nyílt levélben foglaltakhoz. A 39 fős tantestületből 36 fő, 92 % támogatta a megfogalmazottakat.

403. Akadémiai Óvoda és Bölcsőde

Ez úton szeretnénk jelezni csatlakozási szándékunka, mert a nyílt levél tartalmával egyetértünk.

402. Budapesti Farkasréti Általános Iskola

A budapesti Farkasréti Általános Iskola nevelőtestülete 60 fővel egyhangúlag csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatóihoz.

401. Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete 40 igen, 2 nem szavazattal csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium  kezdeményezéséhez.

400. Fodor András Általános Iskola

Kezdeményezéseteket támogatja két fő kivételével a Fodor András Általános Iskola Nevelőtestülete.

399. Vajdácskai Általános Iskola és Lorántffy Zsuzsanna Tagintézmény

A Vajdácskai Általános Iskola és Lorántffy Zsuzsanna Tagintézmény dolgozóinak 93%-a csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatóihoz.

398. Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium szavazás alapján 223 fővel (90%) támogatja a Miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében megfogalmazottakat.

397. Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Nyílt levelük minden részletével, észrevételével egyetértve, szándékaikat és elképzeléseiket támogatva kívánom kifejezésre juttatni, hogy a Budapest II. kerületében található, nevét évtizedekkel a KLIK megalakulása előtt mostanira változtató Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium teljes, 85 fős tantestülete csatlakozni kíván a levélben foglaltakat támogatók köréhez.

396. HOLOCÉN Természetvédelmi Egyesület

Egyesületünk közhasznú civil szervezet, amely rendszeresen részt vesz iskolán kívüli oktatási tevékenységek szervezésében és lebonyolításába (Jelen Napok, KÖSZI program, Erdei Iskolai programok szakmai lebonyolítása stb). Tagjaink között több pedagógus is részt vesz a fentebbi tevékenységeinkben, jórészt önkéntes alapon. taglétszámunk 132 fő.

Mindenben egyetértünk a levél tartalmával és mint szülők is ezeket a hátráltató tényezőket tapasztaljuk.

395. Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola

A Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola nevelőtestülete 48 (96%) igen szavazattal és 2 (4%) tartózkodással csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez.

 

394. Tatabányai EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Tatabányai EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola közalkalmazottai közül 59 fő (82%) aláírásával fejezte ki csatlakozási szándékát.

Megjegyzés:

A Tatabányai Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola közalkalmazotti körének 59 tagja csatlakozni kíván a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez az alábbi kiegészítésekkel:

 1. A tanulásban és az értelmileg akadályozott tanulók számára előírt magas kerettantervi óraszámok, azok tantárgyak közötti eloszlása, illetve a tantervi követelmények nem veszik figyelembe az e fogyatékossági körbe tartozó gyermekek képességeit, teherbírását. A kerettanterv az ép értelmű tanulók számára előírtak csökkentett verziója, ezért nem koherens.
 2. Az értelmi fogyatékos gyerekeket terhelő egyéb órák (hab-rehab, felzárkóztató, tehetséggondozó, versenyre felkészítő, szakkör, sportkör stb.) rendkívüli megterhelést jelentenek a kötelező órák magas száma mellett.
 3. Kevés a speciális szakiskola, a választható szakma, és azok területi elhelyezkedése miatt az értelmileg akadályozott és az autizmussal élő tanulók továbbtanulása gyakran csak kollégiumi elhelyezés mellett biztosítható, amely a gyermekek és a családok számára nem mindig a kívánt megoldás.
 4. A tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók számára nem készültek a 2012-es Nat-hoz, a hozzá kapcsolódó kerettantervekhez tankönyvek, munkafüzetek, papíralapú és digitális oktatási tartalomhordozók, tanári segédanyagok. A jelenleg rendelhető tankönyvek nem tartalmazzák azt a tananyagot, amelyet a kerettanterv előír.
 5. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű gyógypedagógiai asszisztensek munkabére megalázóan alacsony, ez nagyban növeli a gyógypedagógiai iskolákban a pályaelhagyók számát.
 6. Az utazó gyógypedagógusok habilitációs-rehabilitációs óráit a - már egyébként is túlterhelt - sajátos nevelési igényű gyermekek extrém magas óraszámai mellé alig lehet beilleszteni.
 7. Az adminisztrációs terhek a színvonalas nevelő-oktató munkát gátolják.
 8. A szakember hiány miatt sok iskolában megbízással látják el az SNI tanulók fejlesztését gyógypedagógusok, bruttó 2500 Ft óradíjért, tekintet nélkül a végzettségre, munkatapasztalatra. Ez is rendkívül megalázó. Az útiköltségeiket 3-4 hónap múlva kapják meg, a megbízási díjat is késve.
393. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

A Tündérkert Óvoda és Bölcsőde (Nagyhegyes) 11 fő óvodapedagógussal csatlakozik.

392. Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola

A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola nevelőtestülete, 29 fővel ( 100%) egyhangúlag csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatóihoz.

391. Budapesti Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti SZKI
A budapesti Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti SZKI tantestülete nevében, a Közalkalmazotti Tanács elnökeként kijelentem, hogy
"Egyetértően és támogatólag csatlakozunk a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez."
Kijelentésemet szavazás alapján teszem, melyen a közalkalmazottak 80%-a igennel voksolt.
390. Sashalmi Tanoda Általános Iskola

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola alkalmazotti közössége 38 igen, 2 nem és 4 tartózkodással csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez.

389. Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda

Mi, a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda dolgozói teljes létszámmal, 37 fővel csatlakozunk a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, és támogatjuk a változtatásra irányuló törekvéseket.

Kiemelten fontosnak tartjuk:

 • az oktatást-nevelést segítők, az ügyviteli, technikai dolgozók bérezésének azonnali rendezését
 • a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódó adminisztrációs terhek radikális csökkentését
 • óvodapedagógusok szakmai ellenőrzése esetén óvodapedagógus végzettségű szakértők biztosítását
 • az óvodákra vonatkozó tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyvek tartalma igazodjon az óvodák (iskoláktól eltérő) sajátosságaihoz, szakmai specialitásaihoz
 • az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek mellé megfelelő számú segítő szakember biztosítását
 
                                       
388. Bajai Szentistváni Általános Iskola

A Bajai Szentistváni Általános Iskola gesztoriskolájában 23 fő a nevelőtestület létszáma. A témával kapcsolatos beszélgetés végén a csatlakozásról szóló szavazás eredménye: 23 fő igennel szavazott, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

 

A fentiek alapján csatlakozunk a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

387. Kőbányai Harmat Általános Iskola

A Kőbányai Harmat Általános Iskola tantestülete csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium tanárainak nyílt leveléhez.

386. Budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium Szülői Választmánya

A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium Szülői Választmánya, a mai napon megtartott megbeszélésén döntött, hogy támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében leírtakat.

385. Biharnagybajomi Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A biharnagybajomi Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kollektívája (a tantestület és a technikai dolgozók) egy emberként magáévá teszi a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete által jegyzett nyílt levélben foglaltakat! Maximálisan azonosulunk a célokkal, maradéktalanul egyetértünk a kritikákkal és teljes támogatásunkról biztosítjuk bátor pedagógus társainkat!

384. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézményének Logopédiai Munkacsoportja

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézményének Logopédiai Munkacsoportja  vagyunk, 13 fővel. Egyetértésünket, támogatásunkat szeretnénk kifejezni csatlakozásunkkal.

383. Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI
A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI pedagógusai - egyéni nyilatkozattal,
név nélküli szavazással - 30 fő “igen”  / tantestület ~ 72 %-a/ szavazattal
csatlakoznak a miskolci pedagógustársaink kezdeményezéséhez. Egyet értünk a levélben
megfogalmazott gondolatokkal.
382. Hungária Általános Iskola és Kollégium 8. osztálya

A Hungária Általános Iskola és Kollégium 8. osztálya (osztálylétszám 17 fő, jelen van 15 fő) titkos szavazáson 13 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium tanárainak felhívásához.

A teljes levelet felolvastuk, mondatonként, ahol kellett szavanként értelmeztük.
A Teleki Blanka Gimnázium diákjainak támogató nyilatkozatát is megismertük.
Szeretnénk még tinédzserek maradni, néha barátokkal találkozni, szórakozni, élni a fiatalok normális életét.
Nem szeretjük, hogy a heti munkával töltött időnk annyi, mint a felnőtteké: 40 óra (30 tanítási, 10 tanulószoba). 
Bízunk a pozitív változásokban.
381. Tisza-parti Általános Iskola (Szeged)

A Tisza-parti Általános Iskola (Szeged) 17 közalkalmazottja csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez, és az abban megfogalmazottakkal egyetért.

380. Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Iskolánk, a Kispesti Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a január 27-i nevelőtestületi értekezleten 100%-os egyetértéssel támogatta a csatlakozást az Önök által írt nyílt levélhez.

379. SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Szeged


Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tantestülete 76 igen, 9 nem és 14 tartózkodás mellett csatlakozik és támogatja a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

378. Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és AMI (Munkácsy Mihály tagiskola)

A Miskolci Herman Ottó Ált.Isk és AMI(Munkácsy Mihály tagiskola) 70 fős tantestülete szavazott a támogatásről, s 69 igen egy nem szavazattal támogatni kívánja a Herman Gimnázium nevelőtestületét!

377. Szolnoki Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A szolnoki Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete 37 fővel csatlakozik és támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelét. Egyetértünk a levélben leírtakkal.
376. Budapest XIV. Jókai Mór Általános Iskola

A tantestület 58%-a csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

Támogatók:

Andódy Tiborné, Baráth Józsefné, Cserkuti Márta, Farkas Andrea, Fazekas Györgyi. Gerstner Emőke, Hackl Miklósné, Kollárné Diczkó Zsuzsanna, Kovács Gabriella, Kovács Kinga, Lóléné Szőke Zsuzsanna, Mentényi Ottó, Némethné Schmidt Marianna, Orbánné Gáspárdy Nóra, Pap Polyák Zsuzsanna, Rajcsány Zsuzsanna, Szabóné Barna Andrea, Szanati Edina, Szarvas Krisztina, Wéber Krisztina, Pásztor Anett

375. Szombathelyi ARANYHÍD EGYMI

A szombathelyi ARANYHÍD EGYMI közalkalmazotti tanácsának kezdeményezésére az alkalmazotti közösség 113 fővel csatlakozik a kezdeményezéshez.

374. Tiszaburai Általános Iskola

 A Tiszaburai Általános Iskola 28 igen szavazattal támogatja a kezdeményezést. 

373. Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola

A Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola tantestületének 30 tagja támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

372. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelőtestülete 54 fővel csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez, egyetért a nyílt levélben foglaltakkal.

371. gyomaendrődi Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

A gyomaendrődi Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola közalkalmazotti közössége titkos szavazással úgy döntött, hogy 80 %-os támogatással (12 fő) csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, valamint a Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium közleményéhez, emellett szolidaritását fejezi ki az egészségügy területén dolgozók törekvéseivel.

370. Wesley János Többcélú Intézmény Gyürei Székhelyintézménye

A Wesley János Többcélú Intézmény Gyürei Székhelyintézménye csatlakozni kíván a Herman Ottó Gimnázium kezdeményezését támogató csoportokhoz 35 fővel.

369. Salgótarjáni SzC Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskolája

Salgótarjáni SzC Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskolája.

Az iskola közalkalmazottai 46 fővel (87%) csatlakoznak a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

Egyetértenek az abban megfogalmazott súlyos problémákkal.

368. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tantestületének 85,1%-a 63 fő támogatta titkos szavazáson a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

367. Ócsai Halászy Károly Általános Iskola
Az ócsai Halászy Károly Általános Iskola nevelőtestületéből 36 fő (66,6%) csatlakozni kíván a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakhoz.

 

366. Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két-Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két-Tanítási Nyelvű Általános Iskola tantestülete 44 igen 1 tartózkodással támogatja a kezdeményezést.

365. Tatabányai SZC Kultsár István Szakközépiskolája és Szakiskolája
​A bőrszínt, a nemet, a vallási, a világnézeti és politikai hovatartozást figyelmen kívül hagyva iskolánk nevelőtestülete csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.
A 23 tagú nevelőtestület titkos szavazással: 22 fő igennel és 1 fő tartózkodással döntött a csatlakozás mellett.​

 

364. Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete és nevelő-oktató munkát segítő dolgozói 75 fővel csatlakozik és támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelét. Egyetértünk a levélben leírtakkal.

363. Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola

A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola tanárai 37 fővel, 76%, csatlakoznak a támogatókhoz.

362. Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium nevelőtestülete csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium felhívásához.

361. Aranykapu Óvoda és Bölcsöde

Az Aranykapu Óvoda és Bölcsöde    alkalmazotti közössége 40 fővel csatlakozik a tiltakozáshoz. 

360. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. Kerületi Tagintézménye
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. Kerületi Tagintézménye szakalkalmazotti közösségének jelenlévő 39 tagja 37 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, nyílt szavazással elfogadta, hogy csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatói köréhez.
Az oktatást általánosan érintő problémák felvetésével teljes mértékben egyetértünk (bérrendezés, vezetők jogkörei, minősítő-, önértékelési rendszer visszásságai, adminisztrációs terhek, szakma elértéktelenedése)!
 
A továbbiakban néhány speciális, a pedagógiai szakszolgálatot érintő problémát szeretnénk kiemelni.
 1. A törvényi előírások maradéktalan betartásához nincsenek meg sem a személyi, sem a tárgyi feltételek.
 2. Állandóan változó, szakmaiságot nélkülöző fenntartói és szervezeti formában dolgozunk. A KLIK általi ügyintézés lassú és személytelen.
 3. Nincsenek infokommunikációs eszközeink, mégis elvárás az elektronikus adminisztráció. Az INYR használhatatlan, ráadásul mellette négyféle papíralapú dokumentációt vezetünk.
 4. Évek óta nincsen eszközfejlesztés. Hiányoznak a mindennapi munkához szükséges legújabb szűrő- és vizsgálóeljárások, fénymásoló, megfelelő mennyiségű papír, ceruza, fejlesztő füzetek, könyvek, infokommunikációs eszközök, internet-hozzáférés.
 5. A napi munkához szükséges infrastruktúra hiányzik vagy elavult, néhol a gyermek egészségére ártalmas. A folyamatos nyitva tartás életszerűtlen.
 6. Az iskolákban a gyerekek túlterheltek, alig sikerül az időpont egyeztetés a terápiás foglakozásokra.
 7. Szakmailag indokolt a tagintézményi munkaközösségek működése, visszaállítása.
 8. Továbbképzési kötelezettségünk teljesítéséhez (szakvizsga) nincs anyagi hozzájárulás!
 9. A mindennapi munkánkhoz szükséges juttatások hiányoznak: 3-4 intézménybe utaznak a kollégák, januártól megvonták az intézmények közötti utazáshoz a támogatást (bérlet).
 10. A szakma becsülete hajtja csak a gyakorlatvezető tanárokat: megfelelő anyagi megbecsülésük hiányzik. Ugyancsak hiányzik a pályakezdők megfelelő motiválása a pályán maradáshoz. Kiöregszik a szakma, nincs megfelelő mennyiségű utánpótlás, folyamatos az elvándorlás.

 Mindezek hiányában a gyermekek ellátáshoz való joga súlyosan sérül!

359. Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PSz Alapszervezete

A Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PSz Alapszervezete egyhangúan egyetért a Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levelével és támogatja az abban foglaltakat. 

358. Szentlőrinci Általános Iskola

A Szentlőrinci Általános Iskola Tantestülete 35 fővel támogatólag csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

357. Atilla Unokái Hagyományőrző Egyesület

Az Atilla Unokái Hagyományőrző Egyesület tagsága ezúton szeretné kifejezni egyetértését, valamint támogatói szándékkal csatlakozna a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. Isten segítse munkájukat! 

356. Száraznád Általános Iskola, Szakiskola , Speciális Szakiskola és Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola

Száraznád Általános Iskola, Szakiskola , Speciális Szakiskola és Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola utazó gyógypedagógiai szolgálatának fejlesztő munkaközössége 10 fővel / ellenszavazat és tartózkodás nélkül / csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez ( Budapest, XV. kerület).

355. Madách Imre Gimnázium Szülői Szervezete

A fővárosi Madách Imre Gimnázium tantestületét követve, a Madách Imre Gimnázium Szülői Szervezetének elnöksége is egyhangúlag úgy döntött, hogy csatlakozunk a tiltakozáshoz.

354. Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola

 Nagykállói Budai Nagy Antal  Szakközépiskolából 9-en jelezzük támogatásunkat.

353. Egri Szalaparti EGyMI, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium

Az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium 89 dolgozója egyetért a nyílt levélben megfogalmazottakkal és támogatja a változtatásra irányuló törekvéseket.

352. Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közalkalmazotti körének 40 tagja csatlakozni kíván a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez az alábbi kiegészítésekkel:

 1. A tanulásban és az értelmileg akadályozott tanulók számara előírt magas kerettantervi óraszámok, azok tantárgyak közötti eloszlása, illetve a tantervi követelmények nem veszik figyelembe az e fogyatékossági körbe tartozó gyermekek terhelhetőségét.
 2. Kevés a speciális szakiskola és azok területi elhelyezkedése miatt az értelmileg akadályozott és az autizmussal élő tanulók továbbtanulása gyakran csak kollégiumi elhelyezés mellett biztosítható, mely a gyermekek és a családok számára nem mindig a kívánt megoldás.
 3. A tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók számára nem készültek a 2012-es Nat-hoz, a hozzá kapcsolódó kerettantervekhez tankönyvek, papíralapú és digitális oktatási tartalomhordozók, tanári segédanyagok.
 4. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársak munkabére méltatlanul alacsony, ez nagyban növeli a gyógypedagógiai iskolákban a pályaelhagyók számát.
 5. Az utazó gyógypedagógusok habilitációs-rehabilitációs óráit a középiskolában tanuló - már egyébként is túlterhelt - sajátos nevelési igényű gyermekek extrém magas óraszámai mellé alig lehet beilleszteni.
 6. Az adminisztrációs terhek a színvonalas nevelő-oktató munkát gátolják.
351. Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestületének 79%-a csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

350. Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Álttános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

A Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Álttános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola  nevelőtestülete, 2016. január 26-án titkos szavazáson 95  %-os arányban kinyilvánitotta csatlakozási szándékát a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyilt levelében foglaltakhoz. 

Kiemelten szeretnénk felhivni a figyelmet az oktatást segitő alkalmazottak azonnali bérrendezésének szükségességére. 
349. Pásztói Mikszáth Kálmán Líceum

A pásztói Mikszáth Kálmán Líceum tantestülete 35 fővel (89%) egyetért a tiltakozó levélben megfogalmazottakkal és csatlakozik a petícióhoz.

 
348. Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium

A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium tantestülete nyílt szavazás után 45 fővel csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

 

347. Demecseri Oktatási Centrum

Demecseri Oktatási Centrum tantestületéből 51 fő csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium tantestületének támogatóihoz.

346. Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium teljes közalkalmazotti dolgozói köre 63 fő 100 százalékban csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez.

Mi, a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium közalkalmazott dolgozói a jövő tanuló és dolgozó nemzedékért érzett felelősségünk tudatában kinyilvánítjuk támogató együttműködési készségünket a Teleki Blanka Gimnázium által megfogalmazott követelések eléréséért, ezért csatlakozunk a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelével indított kezdeményezéshez.

A Gimnázium közalkalmazott dolgozói továbbá az alábbi közleményt tesszük:
 1. Látva és érzékelve a pedagógus érdek-képviseleti eszközeink ellehetetlenülését az oktatásirányítási rendszerben bekövetkezett tarthatatlan helyzet kezelésében, követeljük az illetékes szaktárca és a szakma kompetens szereplőinek egyeztetését a reformfolyamatban, a működéshez szükséges finanszírozás biztosítását, valamint a pedagógus életpályamodell felülvizsgálatát.
 2. Elutasítjuk a végrehajtók feje fölött egyoldalúan meghozott központi döntéseket.
 3. Tiltakozunk a valódi párbeszéd helyett a kormányzat részéről nyilvános üzengetés ellen, amely az amúgy is megosztott pedagógus társadalmat vádolja a sikertelenségekért.
 4. Kezdeményezzük az egyes intézményekben tisztán szakmai alapon szerveződő civil pedagógus körök és azok országos hálózatának létrehozását, amelynek a feladata az oktatási kormányzattal történő egyeztetés előkészítése legyen.
 5. Javasoljuk a Nemzeti Pedagógus Kar intézménytípusonkénti tagozatainak kialakítását.
345. Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája Úrhida)

A Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája Úrhida)  2016. 02. 25-én megtartott értekezletén nyílt szavazással, 15 fővel csatlakozik  a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

344. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola

A Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola nevelőtestületének 85 %-a ( 56 fő) egyetért a Miskolci Herman Ottó Gimnázium (tantestületének) nyílt levelében foglaltakkal, és csatlakozik a tiltakozókhoz.

343. Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Iskolánk, a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tantestülete 53 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

342. Szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola

A szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola nevében 60 fős munkatársi létszámmal (1 fő tartózkodással) csatlakozunk. Nem minden megállapítással értünk egyet – adódik ez abból, hogy nem KLIK-es intézmény vagyunk, de a fő irányvonal és cél a mi elképzelésünkkel is találkozik, támogatjuk a kezdeményezést. 

341. Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Csákberényi Tagiskola

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Csákberényi Tagiskolája nevelőtestülete a mai napon 100 %-os igen szavazattal úgy döntött, hogy csatlakozunk hozzátok, szívünkből szóltatok.

340. Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola teljes tantestülete  tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúan egyetért a Hermann Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levelével és támogatja az abban foglaltakat.

 

339. Franciatanárok Magyarországi Egyesülete (AHEF)

A Franciatanárok Magyarországi Egyesülete (AHEF) választmányának abszolút többségi véleményével csatlakozunk a Hermann Ottó Gimnázium felhívásához.

A 120 fős tagság véleményét is megkérdeztük saját egyesületi fórumukon , amelyre  csak megerősítő véleményeket kaptunk.
338. Táti III. Béla Általános Iskola

Örömmel vettük  kezdeményezésük, és iskolánk nevelőtestülete csatlakozott is a nyílt levél tartalmához.

337. Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tantestülete 36 fővel csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

336. Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tantestületi kezdeményezésre a pedagógusok 90%-a támogatja a Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelét.

335. Budapest XII. kerületi Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola

A Budapest XII. kerületi Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelőtestülete  2016. január 25-én titkos szavazáson 92,5 %-os arányban kinyilvánította csatlakozási szándékát a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakhoz.

Kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmet az oktatást segítő alkalmazottak azonnali bérrendezésének szükségére.

334. Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Szülői Munkaközössége

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium Szülői Munkaközössége csatlakozik a Miskolci Herman Ottó gimnázium Nyílt leveléhez.

333. Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézménye

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézménye 12 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium felhívásához.

332. Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium

A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium tantestületének 24 tagja csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.
TMG Közalkalmazotti Tanácsa

331. Egri Ney Ferenc Óvoda Epreskert utcai Tagóvodája

Az egri Ney Ferenc Óvoda Epreskert utcai Tagóvodájának tantestülete 17 óvodapedagógussal csatlakozni kíván a felhíváshoz és a nyílt levélben megfogalmazottakhoz.

330. Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Pedagógus Szakszervezetének Alapszervezete és  a Nevelőtestület 28 fővel csatlakozik a
Hermann Gimnázium tiltakozó leveléhez.
329. Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvoda Győr

Csatlakozni szeretnénk: Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvoda Győr – 18 fő

Veletek vagyunk!

328. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület gratulál a Herman Ottó Gimnázium tanári karának és diákjainak - és támogatja a nyílt levélben megfogalmazottakat!

Fábián Katalin MOE elnök

 

A MOE a magyar óvodapedagógusok szakmai érdekvédelmi szervezete, melyet 1990. május 2-án jegyzett be a cégbíróság, miskolci óvónők kezdeményezése alapján. Az Egyesület célja az óvodapedagógusok szakmai összefogásának megvalósítása, az óvodapedagógia elméletének és gyakorlatának fejlesztése a kisgyermekek érdekében. Az egyesület szolgálni kívánja a kisgyermekek nevelésének, az óvodapedagógusi hivatás társadalmi megbecsülésének, az óvónői tevékenység tekintélyének helyreállítását és megőrzését, az önálló szakmai elképzelések megvalósítását.

327. Nyíregyházi Arany János Gimnázium Alsó- és felső tagozata

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium Alsó- és felső tagozatos nevelőtestülete 30 fővel csatlakozik a felhíváshoz.

326. Tomori Pál Általános Iskola

A XIII. Tomori Pál Tagiskola 2016. 02. 25-én megtartott értekezletén nyílt szavazással, 29 fővel egyetértőleg és támogatólag csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium felhívásához.

325. Kisteleki Általános Iskola

A Kisteleki Általános Iskola 57 fős nevelőtestületéből 52 fő szavazott. 44 igen és 8 nem szavazat volt, így a szavazók a 85 %-a támogatta a csatlakozást a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

324. Bp. IX. Ker-i Szent-Györgyi Albert Általános Iskola ás Gimnázium

A Bp IX. Ker-i Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 66 fővel csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium felhívásához. (a tantestületből 71-en szavaztak, ebből 66 igen született (92,9%)

323. Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium

Mi, a  Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium nevelőtestülete és dolgozói egyetértőleg és támogatólag csatlakozunk  a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez. A csatlakozásról és a közösen megfogalmazott nyilatkozatunk közzétételéről titkos szavazással  döntöttünk. A jelen lévő 46 főből 44 igen és 2 tartózkodással.

 1. Egyetértünk azzal, hogy jelen pillanatban kaotikus állapotok uralkodnak a közoktatás területén. A felelősségi viszonyok nem tisztázottak, a rendelkezésre álló erőforrások nem elégségesek a működéshez. 
 2. Egyetértünk azzal, hogy a tananyagban és a felvételi rendszerben való gyakori változások nem szolgálják az oktatás színvonalasabbá tételét, akiszámíthatatlanság nehezíti munkánkat.
 3. Egyetértünk azzal, hogy a kerettantervben az ismeretek mennyiségétésszerűen csökkenteni kell, a szabadon felhasználható órakeretet pedignövelni. Mindezt annak érdekében, hogy a tanítás-tanulásban a hangsúly valóban adiákok kompetenciáinak fejlesztésére kerüljön. A diákok által válaszható órák számát is növelni kellene.
 4. Egyetértünk azzal, hogy munkaterheink a tűréshatárunkat súrolják. A pedagógusokkötelező óraszámát rögzíteni kell, ami a túlóradíjak visszavezetését kell, hogy eredményezze. Hatékony és jól felépített asszisztensi rendszerre van szükség, megfelelően megfizetett nevelés-oktatást segítő szakemberekkel, akik az adminisztratív és szervezési feladatok jelentős részét leveszik a vállunkról.
 5. Egyetértünk azzal, hogy az oktatásba bevezetett minőségbiztosítási rendszer nem megfelelő. Támogatjuk egy a munkánkat segítő, fejlődésünket szolgálótanfelügyeleti/ szaktanácsadói és minősítő rendszer bevezetését. A jelen pillanatban kibontakozó rendszer nem elég kiforrott, gyermekbetegségei a tolerálható szint felett vannak.
 6. Egyetértünk az igazgatók hatáskörének visszaállításával. A megfelelő színvonalú irányításhoz nélkülözhetetlen, hogy több kérdésben legyen döntési jogköre az iskola igazgatójának.
 7. Egyetértünk azzal, hogy a KLIK rosszul működik, az oktatási rendszer működési zavarainak jelentős részében felelőssége van. 
 8. Egyetértünk azzal, hogy a bérünk minimálbérhez való rögzítettségének megszüntetése hibás, és egyben méltánytalan döntés volt. A kormányzat saját ígéretének megszegése az egész életpályamodellt hitelteleníti el, továbbá nem segíti, hogy a ma tehetséges fiataljai ezt a hivatást válasszák.
 9. Meggyőződésünk, hogy munkánkat kiszámítható és nyugodt légkörben tudjuk a legmagasabb színvonalon végezni. Az összes minket érintő hibás döntés adiákokra is hatással van. Mind a kormányzat, mind a mi érdekünk az, hogy ez ne így legyen, és hivatásunknak teljes odaadással és figyelemmel tudjunk élni, ezzel segítve a felnövekvő generációkat abban, hogy minél értékesebb tagjai legyenek társadalmunknak.
322. Ráckevei Ady Endre Gimnázium

A Ráckevei Ady Endre Gimnázium tantestülete  tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúan támogatja a Hermann Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levelét és köszönetét fejezi ki a levél megírásáért.

321. Budapesti VI. kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola

 A budapesti VI. kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola 30 fős tantestülete csatlakozik.

320. Dombegyházi B.V. J. Általános Iskola szakszervezeti csoportja

A Balsaráti Vitus János Általános Iskola szakszervezeti tagjainak 54 %-a egyetért a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében foglaltakkal, és csatlakozni kíván a támogatókhoz.

319. Győri Sün Balázs Óvoda

Egyetértően és támogatólag szeretnénk csatlakozni a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

Üdvözlettel :

A győri Sün Balázs Óvoda 20 fős nevelőtestülete
318. Nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola

A nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskola 54 fővel a mai napon csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnáziumának felhívásához.

317. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi Tagintézményének Logopédiai munkacsoportja
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi Tagintézményének Logopédiai munkacsoportja egyhangúlag egyetért a nyílt levélben megfogalmazottakkal és támogatja a kezdeményezést:
Csabáné Bánki Kornélia, Kovács Csilla, Lajtosné Bíró Beáta, Lestárné Lukács Gizella, Molnárné Bogáth Réka, Nagy Dóra, dr. Nagyné Adorján Beáta, Nádudvariné Tricskó Judit, Szabóné Vékony Andrea
316. Földes Ferenc Gimnázium diákjai

A Földes Ferenc Gimnázium diákjai vagyunk (kb. 750 fő), és a Herman Ottó Gimnázium tanulóihoz hasonlóan mi is szeretnénk támogatni tanárainkat, és csatlakozni a nyílt levélhez.

315. Miskolci Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A miskolci Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Pattantyús és Széchenyi Iskola) tantestülete titkos szavazással, 74 igen szavazattal támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

314. Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola Gerjeni Tagiskolája

A Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola Gerjeni Tagiskolája 12 fővel / ellenszavazat és tartózkodás nélkül / csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez. Annak tartalmával teljes mértékben egyetértünk.

313. Kecskeméti Katona József Gimnázium

A mai napon, 2016.01.25-én a Kecskeméti Katona József Gimnázium tantestületének jelen lévő  tagjai (47 fő) titkos szavazással 89%-os támogatási aránnyal csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

312. Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola pedagógusai 2016. január 25-én titkos szavazással döntöttek a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez való csatlakozásról. A jelenlévő 33 pedagógus közül 22 támogatta a kezdeményezést.

 Az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa

311. Celldömölki Városi Általános Iskola
A Celldömölki Városi Általános Iskola nevelőtestülete titkos szavazás után 90%-os szavazattöbbséggel (76 igen, 7 nem, 1 érvénytelen szavazattal) támogatja a nyílt levélben megfogalmazott gondolatokat.
 
 
 
 
310. Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 
Iskolánk dolgozói egyetértenek a nyílt levélben foglaltakkal és 24 fővel támogatjuk az abban foglaltakat. 
309. Palotási Általános Iskola

A Palotási Általános Iskola nevelőtestülete a mai napon csatlakozik a felhívásotokhoz. Ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással és 11 igen szavazattal fejezzük ki egyetértésünket a megfogalmazott pontok mindegyikével. Bízunk abban, hogy a mostani oktatáspolitika minél előbb megnyugtató választ ad és megoldást talál az iskolákat sújtó problémákra.

308. Szegedi Béke Utcai Általános Iskola

A szegedi Béke Utcai Általános Iskola nevelőtestületének jelen lévő tagjai ( 37 fő ), egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül csatlakoznak, a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

307. Nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium

A Nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium 55 közalkalmazottja szavazást tartott a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazott javaslatokról. A szavazás eredménye: a nyílt levélben foglaltakat 51 igennel , 2 tartózkodás és két nem szavazat mellett támogatjuk.

306. Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (Hajdúszoboszló)

A Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (Hajdúszoboszló) 14 fővel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

305. Táncsics Mihály Szakközépiskola
A Táncsics Mihály Szakközépiskola dolgozói támogatjuk a Herman Ottó Gimnázium által megfogalmazottakat, de a technikai dolgozók bérének rendezését is indokoltnak tartjuk, mint azt a Teleki Blanka Gimnázium közleményében is olvashatjuk.
 
Csatlakozunk 44 fővel.
304. Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI

A Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI tantestületi kezdeményezésre a pedagógusok 84%-a támogatja a Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelét.

303. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium tantestületének 32 tagja csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. Az abban foglaltakkal egyetért.

302. Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 150 fős integrációs tantestületének 80%-a 120 kolléga csatlakozik az oktatás átalakítását kezdeményezők köréhez.

301. Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Szegedi Madách Imre Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola közalkalmazotti közössége a jelenlevők 100%-os támogatásával csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

300. Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium tantestülete titkos szavazással döntött a csatlakozás mellett. A tantestület 44 fős, a szavazáson 40 fő vett részt. A csatlakozás támogatta 31 fő, ellenezte 2 fő, és tartózkodott 7 fő.

299. Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola
A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola mint székhelyintézmény nevelőtestülete 96%-os támogatottsággal, 45 igen szavazattal csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.
298. Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola 53 fős közalkalmazotti közössége 91%-os támogatottsági aránnyal csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

297. Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola

A kerepesi Széchenyi István Általános Iskola közalkalmazotti közössége 38 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

296. Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola 40 fővel egyhangúlag támogatja és csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

295. MFG és MSZKI - Debrecen

Az iskola közalkalmazotti közössége a 2016. január 25-én megtartott nyílt szavazáson 82 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett csatlakozik a felhíváshoz. Egyetértünk a nyílt levélben megfogalmazott szakmai problémák, aktuálpolitikától mentes, megoldásának szükségességével.

294. Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola Gimnáziumi Nevelőtestületének 19 tagja csatlakozik a felhíváshoz.

A Szőlőskerti Tagintézményből 13 fő.

293. Váci Szakképző Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma

A Váci Szakképző Centrum Petőfi Sándor Gimnáziumának, Gépészeti Szakközépiskolájának és Kollégiumának (Aszód) tantestületének 62%-a aláírásával kifejezi a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez való csatlakozását.

 
 
292. Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

A Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 55 fővel csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatói köréhez és teljes mértékben egyet ért azzal.

291. komlói Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája

A komlói Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolája 44 fővel csatlakozik az önök által megfogalmazott kezdeményezéshez.

290. Karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola

A karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola tantestülete (23 fő igen, 1 fő tartózkodás mellett) csatlakozni kíván a Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. Bár a levélben megfogalmazottak nem mindegyike érint bennünket, ennek ellenére egyetértünk a levél tartalmával, támogatatni kívánjuk azt.

289. Csanádpalotai Dér István Általános Iskola

A Csanádpalotai Dér István Általános Iskola teljes alkalmazotti közössége 27 fővel (21 pedagógus és 6 más feladatot ellátó alkalmazott) csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

288. Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 95 fő pedagógusa csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, egyetértünk a megfogalmazottakkal.

287. Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

tantestületéből 26 fő csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium  tantestületének nyílt leveléhez. Az abban megfogalmazottakkal egyetért.

286. Sásdi Általános Iskola

A Sásdi Általános Iskola 28 pedagógusa közül 24-en  egyetértően és támogatólag csatlakoznak a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez!

285. Vajda Péter Ének- Zenei Általános és Sportiskola Vajda Péter Ének- Zenei Általános és Sportiskola nevelőtestülete Egyetértően és támogatólag szeretnénk csatlakozni a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez. Véleményünk szerint szükség lenne még - a NOS-os dolgozók bérének rendezésére - a helyettesítések elszámolására - a minőségi bérpótlék visszaállítására a gyermekvédelmi felelős, a munkaügyi, gazdasági ügyintézői álláshelyek biztosítására Ezt a levelet 44-en írtuk alá.
284. Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola és a Rónai Ferenc Tagiskola A Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola és a Rónai Ferenc Tagiskola kollektívájából 38 fő csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.
283. Budapesti Eötvös József Gimnázium A budapesti Eötvös József Gimnázium Közalkalmazotti Tanácsának elnökeként szeretném Önöknek bejelenteni, hogy gimnáziumunk nevelőtestülete 73 fővel csatlakozott az Önök nyílt leveléhez.
282. Hejőpapi Általános Iskola

A Hejőpapi Általános Iskola nevelőtestülete teljes létszámban csatlakozik a nyílt levélhez.

281. Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola

A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola tanári kara ezennel csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének támogatói köréhez és teljes mértékben egyet ért azzal.

280. Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola

A Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola nevelőtestületéből 45 fő csatlakozik Miskolci Herman Ottó Gimnázium  tantestületének nyílt leveléhez. Az abban megfogalmazottakkal egyetért.

279. Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG)

Az  (AKG) Alternatív Közgazdasági Gimnázium nevelőtestületének 36 tanára csatlakozik a felhíváshoz. 

 

278. Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 52 fővel  egyetért a Herman Ottó Gimnázium kollégái által megfogalmazottakkal és szeretnénk csatlakozni a kezdeményezéshez.

277. Esélyegyenlőségért Egyesület STOP Szegénység A STOP-szegénység-10.17. Esélyegyenlőségért Egyesület egy fiatal civil szervezet, mindössze egyenlőre 14 taggal. Elsősorban Budapest III. kerületében tevékenykedünk. Támogatjuk a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezését! A nyílt levélben foglaltakkal teljes mértékben egyet értünk!
276. Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és AMI szülői munkaközössége A Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és AMI szülői munkaközössége vagyunk. Az iskolánkba járó 420 gyermek szülőit képviseljük, mint választott SZMK. Szeretnénk csatlakozni a Miskolci Herman Ottó Gimnázium által közölt nyílt levélhez!
275. MSZC Berzeviczy Gergely Szakközépiskolájának és Szakiskolájának tantestülete

Tantestületünk titkos szavazással, 46 fővel csatlakozik.

Köszönjük a Hermanos kollégáknak, hogy levelükkel ráirányították a figyelmet az oktatás problémáira, a már az oktatást folyamatokat akadályozó diákot és tanárt egyaránt érintő túlterheltségre, felesleges adminisztrációkra, túlszabályozásra. Mindezek a problémák a szakképző intézetekben dolgozókat is ugyanúgy érintik.

Mi azonban nagy örömmel fogadtuk a BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolájának nevelőtestülete által megfogalmazott észrevételeket, amelyekkel teljes mértékben azonosulni tudunk és csatlakozunk.

Szeretnénk, ha ezek a szakképzésben felmerülő problémák is megjelennének a szakmai fórumokon, mert a szakképzésben résztvevő diákok és pedagógusok a középfokú oktatásban többségben vannak, és a felvetett kérdések között számos olyan van, amelyek sürgős választ igényelnek, pl.: 2017. évi szakmai érettségi követelményrendszere, szakgimnáziumok kérdése stb.

274. Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

A Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tantestülete és a nevelést – oktatást segítő munkatársak a 2016. január 20-án megtartott szavazás alapján - 37 igen, 2 tartózkodás (94%) - támogatólag csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez és egyetért az abban megfogalmazottakkal.

273. Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete (Buj)
95% (19 igen, 1 nem) arányban egyetért a magyar oktatásban szakmai változásokat sürgető miskolci nyílt levéllel.

272. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhely Intézményének 20 pedagógusa egyetértően és támogatólag csatlakozik a  Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

271. Pomázi Almafa Óvoda

A pomázi Almafa Óvoda valamennyi pedagógusa és a pedagógiai munkát segítő kollégái csatlakozunk a kezdeményezéséhez.

Elsősorban azért, mert…

 • … szeretnénk a gyerekekért lenni és tenni,
 • … szeretnénk a minőségi nevelési és gondozási munkánkat maximálisan elvégezni,
 • … szeretnénk a túlszabályozott adminisztrációs feladatok helyett a gyerekek lelki, fizikai és értelmi fejlődésével foglalkozni,
 • … szeretnénk azért a pályán maradni, amiért ezt választottuk,
 • … szeretnénk, hogy a gyermekek maradjanak a legfontosabbak az óvoda életében.

Köszönjük, hogy mellétek állhatunk! 

Antalné Szakálos Irén, Anton Edit,  Beliczky Andrásné, Benczikné Dobrás Judit, Bubán Erzsébet, Csereklyéné Harkai Szilvia, Egervári Krisztina, Fullmer Fanni, Lukács-Papp Edina, Mészáros Bence, Németh Szilvia, Stern Viktória

270. Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 A volt Széchenyi István Általános Iskola tantestületének pedagógusai egyetértenek a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levelében foglaltakkal
valamint - titkos szavazáson, többségi támogatással hozott döntés alapján - csatlakozunk a nyílt levélben megfogalmazott követeléseikhez.
269. Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola

A Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola tantestülete (33 pedagógus és 4 fő oktatást segítő alkalmazott) egyetért a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakkal.

268. Oroszlányi TSZC Hamvas Béla Szakképző Iskolája

Az oroszlányi TSZC Hamvas Béla Szakképző Iskolája nyílt szavazással (15 igen, 1 tartózkodás) döntött a csatlakozás mellett!

267. Oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium
Az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium  (Oroszlány, Kossuth Lajos utca 2.) nevelőtestülete csatlakozik a tiltakozó akciójukhoz.
A nevelőtestület 26 tagja írásban, titkos szavazással döntött erről 2016. január 21-én.
266. Ajkai Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Bánki Donát Intézmény

Az Ajkai Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegységének nevelőtestülete 37 fővel teljes egyetértésben támogatja a Hermann Ottó Gimnázium nevelőtestülete által megfogalmazott nyílt levelet.

 1. Tiltakozunk továbbá a 297/2015-ös kormányrendelet ellen, mely a 2016/2017-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést tartalmazza, s amely ellehetetleníti a nem állami fenntartású szakképző iskolákat. Ez alapján a nem állami fenntartású szakképző iskolák számos korlátozottan támogatott szakmára nem kapnak keretszámot, s így elesnek a tanulók után járó normatív támogatástól. Így viszont elfogy szép lassan a tanulólétszámuk és elbocsáthatják pedagógusaikat. Ugyanakkor viszont e keretszámokat a szakképzési centrumban lévő iskolák korlátlanul megkapják. Hol érvényesül itt az esélyegyenlőség? A jövőben a szülők és diákok döntsék el, hogy melyik iskolában akarnak szakmát tanulni, s ne a kormány irányítsa ezt is felülről.
 2. Tiltakozunk a kötelező szakmai érettségi 2017-ben történő bevezetése ellen is, hiszen sok tantárgy esetében még az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak érettségi követelményei sem jelentek meg a mai napig.
265. Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola

A Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola tantestülete 66 fő igennel, 2 fő tartózkodással , 2 fő nem szavazattal csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium segélykiáltásához!

264. Zimándy Ignác Általános Iskola

A Zimándy Ignác Általános Iskola tantestületének 99%-a, 1%tartózkodás mellett egyetért és csatlakozni kíván a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez. 

 

263. Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanári kollégiuma nyílt szavazás után egyhangúlag egyetért a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakkal, és csatlakozik a tiltakozókhoz.

262. Oroszlányi József Attila Általános Iskola

Az Oroszlányi József Attila Általános Iskola tantestületének 85 százaléka (47 fő) egyetért a nyílt levélben megfogalmazott állításokkal, támogatja a javaslatokat és az országos szintű közalkalmazotti tanács megalakulását.

261. PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

A PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Általános Iskola (valamikori PTE 1. Sz Gyakorló Általános Iskola) nevelőtestülete 72 %-os támogatottsággal (34 igen szavazattal) csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete nyílt levelének támogatóihoz.

260. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közalkalmazottai 2016. január 22-én titkos szavazás során 98,5 %-os arányban úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének kezdeményezéséhez, kifejezve egyetértésüket a nyílt levélben leírtakkal.

259. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi Tagintézménye

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi Tagintézményének nevelési tanácsadás 32 fős munkacsoportja (4 hiányzóval) 27 fő igen, 1 tartózkodó szavazattal 2016. január 21-én elfogadta a csatlakozást és támogatja a kezdeményezést.

258. Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium tantestületének 39 tagja támogatja a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelét, és egyetért a levélben megfogalmazottakkal. Tantestületünk nyílt szavazáson döntött a csatlakozásról.

257. ANK. 1. Sz. Általános Iskola

Az ANK. 1. Sz. Ált. Iskola Pécsről 40 fővel, teljes egyetértéssel csatlakozik az Önök kezdeményezéséhez.

256. Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (1214 Budapest Simon Bolivár sétány 4-8.) tantestületének pedagógiai végzettségű tagjai közül 53 fő ( 86,8%) támogatja nyíltlevelüket!

255. PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

A PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola mint székhelyintézmény (valamikori PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola) nevelőtestülete 94%-os támogatottsággal (68 igen szavazattal) csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestülete nyílt levelének támogatóihoz.

254. Mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola

Tantestületünk 37 fővel, aláírásukkal megerősítve döntött úgy, hogy csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez.

253. Keszthelyi Vajda János Gimnázium

A Keszthelyi Vajda János Gimnázium tantestülete titkos szavazással, 37 fő részvételével, 28 igen, 4 nem és 5 tartózkodó szavazat mellett  úgy döntött, hogy csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

252. Monori József Attila Gimnázium Nyáry Pál Tudományos Diákköre

A monori József Attila Gimnázium Nyáry Pál Tudományos Diákköre teljes testületével (19 fő) egyhangúlag, a szavazatok 100%-ával csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez. 

Úgy érezzük, hogy végre született egy olyan kezdeményezés, amely alulról szerveződő, szakmai alapokon nyugszik és amely mellett szervezetünk teljes mellszélességgel ki tud állni. 
Emellett büszkék vagyunk iskolánk tanáraira, akik mindössze két tartózkodással megszavazták a csatlakozást és várjuk az iskola igazgatóságának lépéseit annak érdekében, hogy a csatlakozás megtörténjen!
251. Mezőkövesd, Bárdos Lajos Tagiskola

Az iskola 26 fős tantestületéből 19 fő csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

250. Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola

Az Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola tantestületének 88%-a, támogatólag csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakhoz és egyetért az abban megfogalmazottakkal.

249. Györgyi Dénes Általános Iskola (Balatonalmádi)

A Györgyi Dénes Általános Iskola (Balatonalmádi) tantestületéből 28 fő
csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

248. XVIII. kerületi Vajk-sziget Általános Iskola

A XVIII. kerületi Vajk-sziget Általános Iskola nevelőtestületének  92 %-a csatlakozik a
 Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

247. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola (XX. ker.)
József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola (XX. ker.)
 
A tantestület 34 tagja (71%) egyetértve a Herman Ottó Gimnázium "Nyílt levelében" foglaltakkal csatlakozik hozzá.
246. Pomázi Mátyás Király Általános Iskola

A Pomázi Mátyás Király Általános Iskola 40 fővel csatlakozik a támogatókhoz.

245. Vértesszőlősi Általános Iskola tantestülete
Szeretnénk csatlakozási szándékunkat jelezni tiltakozó akciótokhoz!

Vértesszőlősi Általános Iskola tantestülete, 16 fő

244. Turai Hevesy György Általános Iskola

A Turai Hevesy György Általános Iskola tantestülete 40 igen szavazat  és 3 tartózkodás mellett csatlakozik a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

243. Monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

A monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tantestülete csatlakozik.
 Tantestületünk nyílt szavazáson 42 fővel csatlakozott a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez.

242. Global Association of SoL Communities ( SoL= Society for Organisational Learning) hazai alapítványa
Egy nemzetközi szakmai tanuló szervezetek egyesületéhez csatlakozott, a Global Association of SoL Communities ( SoL= Society for Organisational Learning) hazai alapítvány vagyunk: Tanuló szervezetek a fenntarthatóságért.  Alapítvány, kuratóriummal, alapítóval és egy kiterjedt szakmai holdudvarral, akiknek nevében nem nyilatkozhatunk, de a kuratórium egyetért a levélben megfogalmazottakkal. És egy idézettel szeretnénk kiegészíteni, szellemi-szakmai inspirációt közvetítő társ-alapítónktól: Peter Senge-től, aki az MIT egyetem Tanuló szervezetet központ és a Sloan School of Management oktatója, világszerte elismert szakember.
 
"Learning is one of the defining aspects of being human. To learn, as an act, is to develop capacity to do something we could not do before.
A tanulás embervoltunk egyik legmeghatározóbb kifejeződése. A tanulás, mint cselekedet, olyan képességek kialakítására irányul, melyekkel korábban még el nem végezhető, meg nem valósítható dolgokra, tettekre leszünk képesek.
Learning is not just about a capacity, it is about awareness and truely profound learning experiences change who we are…in fact you might say, that is how we change... A  tanulás nem csupán képesség fejlesztés, hanem tudatosság, éber tudat is és a valóban mély tanulási élmények megváltoztatnak bennünket. Tulajdonképpen igy változunk.." P.Senge
 
Bányay Géza, Ruzsa Ágota, Szentirmai Judit
241. Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola

Szeretnénk csatlakozni a közvéleményhez írt 2015. november 27-i nyílt levelükhöz, tantestületünk 90 %-os támogatottságban egyetért a levélben írtakkal.

 

240. Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium

Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium közalkalmazotti tanácsa szavazást szervezett a nyílt levéllel kapcsolatos állásfoglalásról. A 42 fős nevelőtestületből a titkos szavazáson 36 fő a támogatás mellett szavazott, 1 fő ellene, 5 fő tartózkodott.

239. Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

A Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium nevelőtestülete támogatólag csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakhoz.

238. Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium nevelőtestülete 91%-os támogatással csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

237. Wesley János Többcélú Intézmény Gulácsi Tagintézménye

A Wesley János Többcélú Intézmény Gulácsi Tagintézményének nevelőtestülete   13 fővel  csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez és egyetért az abban  megfogalmazottakkal.

236. Békéscsabai SzC Vásárhelyi Pál Szakközépiskolája és Kollégiuma

A Békéscsabai SzC Vásárhelyi Pál Szakközépiskolája és Kollégiuma alkalmazotti értekezleten, titkos szavazással, 72 fő részvételével, 64 igen és 8 nem szavazat mellet úgy döntött, hogy csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

235. BGSZC Bethlen Gábor Szakközépiskolája

A BGSZC Bethlen Gábor Szakközépiskolája alkalmazottjainak 82%-a támogatólag csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakhoz.

234. Szolnoki Varga Katalin Gimnázium

A Szolnoki Varga Katalin Gimnázium a nevelőtestület 71%-os támogatásával csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

233. Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

A Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola tantestülete a nevelést oktatást segítő munkatársakkal kiegészülve 2016. január 22-én titkos szavazással 83 fővel (90-ből) csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez és egyetért az abban  megfogalmazottakkal.

232. Vanyarci Veres Pálné Általános Iskola

A vanyarci Veres Pálné Általános Iskola tantestülete (10 fő) is szeretne csatlakozni Önökhöz.

231. Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakközépiskolája

A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakközépiskolája és Szakiskolájának tantestülete a 2016. 01. 22-i tantestületi értekezletén nyílt szavazással  döntött, hogy csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

 

230. Pedagógusok Szakszervezete Budapesti Szervezetének Titkárok Tanácsa

A Pedagógusok Szakszervezete Budapesti Szervezetének Titkárok Tanácsa csatlakozik a nyílt levélhez.

Megjegyzés: Örömmel üdvözöljük a Miskolci Herman Ottó Gimnázium Nevelőtestületének kezdeményezését.

Erősítsük egymást!

229. Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Iskolánk dolgozói közössége: 41 fő pedagógus, 9 fő nevelő-oktató munkát segítő alkalmazott valamennyien csatlakozunk a Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez.

228. Környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI

Környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI
Nevelőtestületünk 33 fője szavazott, ebből 31-en csatlakoztak a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett.  

227. Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Göd)

A Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Göd) tantestülete is csatlakozik. A döntést aláírásával is megerősítette 68 főből 40.

 

226. Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola

36 fő - támogatólag csatlakozunk A Herman Ottósokhoz.

225. Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolája

Iskolánk tantestülete teljes létszámmal ( 26 fő ), és az oktató-nevelő munkát segítő kollégák ( 2 fő ) csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez . Egyetértünk a levélben leírtakkal.

224. Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda

A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda teljes kollektívája 69 fővel – óvodapedagógusai és pedagógiai munkánkat segítő technikai dolgozói -, egyetértünk és csatlakozásunkkal támogatjuk a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazott figyelem felhívást.

223. Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola

A Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola alkalmazotti közössége 20 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelét támogató csoportokhoz.

222. Martonvásári Beethoven Általános Iskola
A Martonvásári Beethoven Általános Iskola tantestülete 43 fővel és egy József Attila idézettel csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.
 
József Attila - ARS POETICA
 
Németh Andornak
Költő vagyok - mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.
 
Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.
 
Szép a forrás - fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés.
 
Más költők - mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik.
 
Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.
 
Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.
 
Nincs alku - én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz
s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz.
 
Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt;
 
engem sejdít a munkás teste
két merev mozdulat között;
rám vár a mozi előtt este
suhanc, a rosszul öltözött.
 
S hol táborokba gyűlt bitangok
verseim rendjét üldözik,
fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni rímeit.
 
Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kisérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!
 
1937. február-március
221. Újvárosi Általános Iskola

Az Újvárosi Általános Iskola tantestülete 32 fővel csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez.

220. Pécsi Szakképzési Centrum Kökönyösi Szakközépiskola
A Pécsi Szakképzési Centrum Kökönyösi Szakközépiskola (Alkotmány utca 2)  tantestülete támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét. A 21 fős tantestületből 19 fő.
Támogatásunkról biztosítunk benneteket!
219. Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 65 fős nevelőtestülete 58 igen szavazattal támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

218. Kerék Általános Iskola és Gimnázium

Szeretnénk csatlakozni a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez a Kerék Általános Iskola és Gimnázium (1035 Budapest, Kerék utca 18-20.) tantestületéből 49 fővel.

217. Ajkai Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Bercsényi Miklós Intézményegysége

Az Ajkai Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Bercsényi Miklós Intézményegységének tantestülete támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

Tantestületünk 15 fővel nyílt szavazáson, teljes egyetértésben döntött arról, hogy csatlakozik.

216. Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1108. Budapest Újhegy sétány 1-3. Tantestülete 55 fővel ( a tantestület 100%-a) csatlakozik az Önök kezdeményezéséhez, tiltakozásához, melyet aláírásukkal igazoltak.

215. Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskolája és Szakiskolája Pedagógus Szakszervezete

A Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Műszaki és Környezetvédelmi Középiskolája és Szakiskolája Pedagógus Szakszervezete a tantestület 60%-os (57 fő) támogatásával csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez.

214. Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola
A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola közalkalmazotti testülete 40 fővel csatlakozik az általatok megfogalmazott nyílt levél tartalmához.
Támogatásunkról biztosítunk titeket.
213. Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestülete és nevelő- oktatómunkát segítő dolgozói 37 fővel (90%) csatlakoznak a Miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

 

 

212. Hévízi Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola

Hévízi Bibó István Gimnázium és Szakközépiskola: Tantestület jelenlevő tagjai (21 fő) egyhangúlag a csatlakozás mellett döntöttek.

211. Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma és Szakközépiskolája (Balassagyarmat)
A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma és Szakközépiskolája (Balassagyarmat) tantestületének titkos szavazása a következő eredménnyel zárult:

29 jelenlévő szavazatai alapján

6 fő NEM támogatja

7 fő TARTÓZKODIK

16 fő TÁMOGATJA 

a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

210. Szegedi SZC Vasvári Pál Szakképző Iskolája PDSZ alapszervezete

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolája PDSZ csoportjának kezdeményezésére 2015. január 19.-én összehívott nyílt szavazáson az iskola dolgozói 27 fővel (10 tartózkodás mellett) csatlakoztak a miskolci Herman Ottó Gimnázium leveléhez.

 1. Egyetértünk továbbá a BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája nevelőtestületének a szakképzést érintő észrevételeivel is. Mindehhez a következő kiegészítést tesszük hozzá:
 2. Az életpályamodellből méltatlanul kimaradt „oktatást segítő” munkatársak megalázóan alacsony bérért kénytelenek dolgozni. Elképesztő, hogy több tízezren akár több évtizedes munkával is csak a minimálbért kapják. Még a felsőfokú végzettséggel rendelkező nem pedagógus kollégáknak is csak a garantált bérminimum jár. A pedagógiai munkát segítő kollégák esetében olyan bértáblát kell alkalmazni, ahol az A1 kategória egyezzen meg a mindenkori minimálbérrel

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Szakképző Iskolájának dolgozói közössége

209. PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola szülői munkaközössége

A PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola szülői munkaközösségének választmánya egyhangúlag támogatja az iskola nevelőtestületének döntését, csatlakozását a követelésekhez.

208. Gubányi Károly Általános Iskola Pilis


Tantestületünk 62 fővel nyílt szavazáson döntött arról, hogy csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez!

207. Szolnoki Széchenyi István Gimnázium

A Szolnoki Széchenyi István Gimnázium nevelőtestülete 38 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez, egyetért a nyílt levélben foglaltakkal.

206. Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) Békéscsaba városi és Békéscsaba járási tagsága

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) Békéscsaba városi és Békéscsaba járási tagsága nevében csatlakozunk a levélben megfogalmazott célokhoz és az avval szimpatizáló egyéni aláírókkal, Iskolai közösségekkel.

205. Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola

A Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola kollektívája óriási szavazattöbbséggel úgy határozott, hogy csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium,valamint a budapesti Teleki Blanka Gimnázium felhívásához!

204. Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KAFFKA MARGIT ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI TAGISKOLÁJA

 Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KAFFKA MARGIT ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI TAGISKOLÁJA

 Ez úton szeretne csatlakozni 30 fővel  a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez és maradéktalanul egyetért velük.

203. Vetési Albert Gimnázium (Veszprém)
A Vetési Albert Gimnázium (Veszprém) tantestülete a többek kezdeményezése alapján 2016. január 18-án tartott tantestületi megbeszélésén döntött, hogy 53 főből 48-an támogatásukról biztosítják a Herman Ottó Gimnázium kezdeményezését. Egyetértünk a nyílt levélben leírtakkal.

 

202. Budapest, XVIII. kerületi Brassó Utcai Általános Iskola

A Budapest, XVIII. kerületi Brassó Utcai Általános Iskola tantestületéből (zárt szavazáson)    41 fő  (2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett) ért egyet a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez való csatlakozással.

201. Paksi Vak Bottyán Gimnázium

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium nevelőtestülete 38 fővel csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

200. Gloriett Sportiskola Általános Iskola

A Gloriett Sportiskola Általános Iskola (Budapest, XVIII.) 35 fős nevelőtestületéből 22 fő (63%)  támogatja a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét, és az abban megfogalmazottakkal egyet ért.

199. Baranya Megyei Pedagógai Szakszolgálatok Pécsi Tagintézmény 2. telephely

A Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok Pécsi Tagintézmény 2. telephelyének gyógypedagógusai, gyógytestnevelője és gyógypedagógai asszisztense ( 25 igen és 1 nem szavazattal), támogatjuk a nyílt levelet.

 

198. Szegedi Krúdy Gyula Szakképző Iskola Pedagógusok Szakszervezete alapszervezete

A Szegedi Krúdy Gyula Szakképző Iskola Pedagógusok Szakszervezete, 40 fő alkalmazott támogatásával, csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt leveléhez. 

197. Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola

Győr, Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola tantestületének 73%-a támogatja a kezdeményezést!

196. Nemesgulácsi Keresztury Dezső Általános és Szakiskola

A nemesgulácsi Keresztury Dezső Általános és Szakiskola 17 fős tantestületével szeretne csatlakozni a nyílt levélhez.

195. Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Szeged)

A Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Szeged) tantestülete a mai napon tartott értekezletén egyhangúlag  (38 fő) támogatta a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezését. A levélben leírtakkal 100%-ban egyetértünk.

194. Óbudai Nagy László Általános Iskola

Az Óbudai Nagy László Általános Iskola alkalmazotti közössége 95 fővel csatlakozik a miskolci Hermann Ottó Gimnáziumhoz. A gimnázium tanárai által megfogalmazott petícióval egyetértünk.

193. Y-Gen Egyesület

Az Y-Gen Egyesület 43 fős tagsága, mint a jövőről felelősen gondolkozó fiatalok közössége, maximális támogatásáról biztosítja a Hermann Ottó Gimnázium nevelőtestületét és a magyar pedagógus társadalmat! 
Ahogy egyesületünk nyilatkozatában is megfogalmazzuk:

 "Nekünk kell tennünk azért, hogy hazánk jogaikban és esélyeikben egyenlő magyar állampolgárok közössége legyen, és nekünk kell kiállnunk azokért, akik igazságtalan módon e közösségen kívül rekednek. Az esélyteremtés legfontosabb eszközeként kiemelt fontosságúnak tartjuk a méltányos, mindenki számára hozzáférhető, minőségi oktatást."

192. Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium tantestülete 29 fővel egyetért a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levelében leírtakkal és támogatja az abban megfogalmazott követeléseket.

191. Veszprémi Lovassy László Gimnázium

A mai napon a veszprémi Lovassy László Gimnázium tantestületének 85,7%-a,  48 fő támogatta titkos szavazáson a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

190. Óbudai Gimnázium

A mai titkos szavazáson az Óbudai Gimnázium tantestületének tagjai közül 38 kolléga csatlakozott a felhívásotokhoz. 

189. Esztergomi Montágh Imre EGYMI
Az esztergomi Montágh Imre EGYMI, általános iskola, óvoda és speciális szakiskola  alkalmazotti testülete 53 fővel szeretne csatlakozni.

Mindennel egyetértünk, ami  a nyílt levélben szerepel. Két dologgal szeretnénk kiegészíteni: 
1. A pedagógusok munkáját segítő asszisztensek és gyógypedagógiai asszisztensek bérének mielőbbi rendezése nagyon fontos lenne.

2. Az utazó gyógypedagógusok a megbízási szerződésben leírtak szerint kapják meg a bérüket, nem pedig több hónapos csúszással. Ugyanez vonatkozik a munkába járás költségeinek kifizetésére is.

188. B-A-Z Megyei EGYMI Ózdi Tagintézménye
A B-A-Z Megyei EGYMI Ózdi Tagintézményének jelenlévő pedagógusai nyílt, határozatképes szavazással 28 fővel, 2 tartózkodás mellett csatlakoznak a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

Továbbá támogatjuk, hogy a speciális szakiskolai képzést a jövőben is a gyógypedagógiai intézmények lássák el, nem pedig a Szakképzési Centrumok.
187. Szigetmonostori Zöldsziget Körzeti Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

A szigetmonostori Zöldsziget Körzeti Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola közalkalmazotti tanácsának javaslatára a 38 fős nevelőtestület titkos szavazással 33 támogató szavazat és 5 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy egyetértően és támogatólag csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

186. Hajdúszoboszlói Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A hajdúszoboszlói Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nevelőtestülete 29 fővel csatlakozik a petícióhoz.

185. Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
közalkalmazotti testülete 39 fővel támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium
nyílt levelét.

Közalkalmazotti Tanács

184. Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium

 A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai 94%-os szavazati aránnyal csatlakoznak tantestületként a Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levelét támogatókhoz.

183. Budapest VIII. kerületi Németh László Általános Iskola

A Budapest VIII. kerületi Németh László Általános Iskola / 1084 Német u. 14./  tantestülete 54 főből 49 fő egyetért a tiltakozó nyilatkozatban leírtakkal.

182. B-A-Z Megyei EGYMI Sárospataki Tagintézménye

A B-A-Z Megyei EGYMI Sárospataki Tagintézményének pedagógusai és pedagógus munkát segítő alkalmazottai 37 fővel csatlakoznak a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

Továbbá támogatják a nem főiskolai végzettségű pedagógiai munkát segítők bérrendezését, akik fizetése még most sem éri el a garantált bérminimum összegét.
181. Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Győri Kapui Tagiskolája

A Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Győri Kapui Tagiskolájának nevelőtestülete egyetért a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakkal, és egyhangúlag megszavazta a hozzájuk való csatlakozást.

180. Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tantestülete és oktatás segítő

munkatársai 63 fővel csatlakozunk a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének

2015. november 27-én kelt nyílt leveléhez. A levélben megfogalmazottakkal 100 %-ban

egyetértünk.

179. Zalahalápi Csontváry Általános Iskola

A zalahalápi Csontváry Ált. Iskola tantestülete 13 fővel csatlakozik a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

178. Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mágocsi tantestülete

A Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mágocsi tantestülete 18 fővel (1 tartózkodással) egyetért a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazott gondolatokkal. Örülünk a kezdeményezésüknek és támogatjuk. 

177. Kossuth Lajos Gimnázium, Budapest, Pesterzsébet

Kossuth Lajos Gimnázium, Budapest, Pesterzsébet

Tantestületi csatlakozás. 27 fő, a szavazó kollégák 87 százaléka

A Budapest XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium tantestülete támogat minden olyan kezdeményezést, amely a magyar közoktatás helyzetének javítását célozza meg és széleskörű szakmai párbeszéden alapul.

176. Egri Lenkey János Általános Iskola

Az Egri Lenkey János Általános Iskola nevelőtestületéből 28 fő csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelének aláíróihoz és a Pedagógusok Szakszervezetének "közös cselekvésre" való felhívásához.

175. Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség
 

A SÉSZ szolidáris a pedagógusokkal!

 

 

A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség (SÉSZ) szolidaritásáról biztosítja azokat a pedagógusokat, akik hangot adtak nem tetszésüknek a közoktatás jelenlegi állapotával kapcsolatosan.

A miskolci Hermann Ottó Gimnázium tantestülete által megfogalmazott követelésekkel egyetértünk.

Bár a SÉSZ a felsőoktatás és az egészségügy területén dolgozókat tömöríti, hisszük, hogy az ország jövőjét a színvonalas alap és középfokú közoktatással lehet megalapozni.

 

Mivel az egészségügy és az oktatás egyformán az Emmi mostohagyermeke így pontosan tudjuk, hogy az elmúlt években mekkora forráskivonást hajtott végre a humán területről a kormányzat. Ezzel olyan, szinte visszafordíthatatlan folyamatokat indítottak el, amelyek nem csak gyermekeink, hanem nemzetünk jövőjét veszélyeztetik.

 

Támogatjuk a mozgalmatokat! Veletek vagyunk! Számíthattok ránk!

 

 

Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség

 

 

 

Üdvözlettel:

 

A SÉSZ elnöksége

174. Komlói Szilvási Általános Iskola

A komlói Szilvási Általános Iskola nevelőtestülete egységesen csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyilatkozatához.

173. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium nevelőtestülete 75 fővel csatlakozik.

 
172. Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
A Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestülete egyetért és csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyilt leveléhez.
  Iskolai csatlakozás nevlőtestületi döntéssel. (25 fő)
171. Kőbányai Fekete István Általános Iskola

A Kőbányai Fekete István Általános Iskola nevelőtestülete teljes létszámban (57 fő) egyetért a nyílt levélben megfogalmazottakkal.

170. Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dorogi Telephelye

A Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dorogi Telephelye alkalmazotti közössége, 12 fővel, csatlakozunk az általatok írt nyílt levélhez.

169. Budapesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

A budapesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium tantestülete demokratikus keretek 

között, titkos szavazáson döntött a Miskolci Herman Ottó Gimnázium által közzé tett nyílt levélhez való 

csatlakozásról.  A szavazás eredménye: 40 igen, 7 tartózkodás, 0 nem szavazat. A döntés értelmében a 

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium tantestülete csatlakozik a nyílt levelet támogatók 

köréhez.

168. Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma

A Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma 58 pedagógusa csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

167. Makói Általános Iskola Almási Tagintézménye

A Makói Általános Iskola Almási Tagintézményének tantestülete nyílt szavazáson, a jelenlévők 100%-a (a tantestület 92%-a) 33 fő, döntött arról, hogy csatlakozni kíván a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.


166. Cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola

Tantestületi csatlakozás (12 fő)

165. Deák Diák Általános Iskola

Örülünk, hogy hangot adtatok a mindennapjainkat megkeserítő, mindannyiunkat érintő kellemetlenségeknek, problémáknak, gondoknak…

Reméljük, hogy sokan csatlakoznak a terjengő rémhírek ellenére. 

Ezt tesszük most mi is: Deák Diák Általános Iskola nevelőtestülete 39 fővel, (93%)

164. Budapest Vlll. kerület Deák Diák Általános Iskola Szülői Tanácsa

Budapest Vlll. kerület Deák Diák Általános Iskola Szülői Tanácsa csatlakozik 16 fővel:

Gyermekeink jövőjéért
163. Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Mezőcsáti Általános Iskola Édes Gergely Tagiskolájának 49 fős kollektívájából 47 fő nyilatkozott úgy, hogy csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez!

162. Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Vép tantestületének 85%-a(24fő) csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

 

161. Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola

Az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola közalkalmazotti köre (pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő dolgozók) nyílt szavazással úgy döntött, hogy 58 fővel (92%) csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez.

 

Egyúttal támogatjuk a budapesti Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestületének 16 pontjában foglaltakat is.

 

Közalkalmazotti Tanács

160. Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nevelőtestülete a közalkalmazotti tanács által összehívott nevelőtestületi értekezleten 100 %-os egyetértéssel, 54 fővel támogatja a Herman Gimnázium kezdeményezését!

A kezdeményezéssel egyetértve az alábbi kiegészítéseket tennénk:

 1. A KLIK-en belüli egyenlőtlenségek hátrányosan érintenek bennünket. Sok tankerületben más módon lettek kezelve az óraszámok, volt, ahol pedagógusonként 22 óra volt a kötelező óraszám, ebben a tankerületben viszont egy pedagógusra 26 órát kellett számolni. Emiatt az érettségi tárgyak csoportbontásai, felkészítők, szakmai helyettesítések és felzárkóztatók nem valósulhattak meg illetve hiányosak.
 2. Mindenhol létszámstop van, kiszámolták megyénként a szabad státuszok számát, a gimnázium 0,67 fő szabad státusszal rendelkezik a kollégiummal együtt.
 3. Nyugdíjazáskor az iskola ezt a státuszt is elveszíti, nálunk 4 kolléga fog nyugdíjba menni,az ő státuszuk megszűnik. Ezt a problémát is az iskolára hárítják, amit az igazgatónak kell megoldania.
 4. A pedagógusokat kiszolgáló titkárnők, iskolatitkárok, adminisztrátorok, rendszergazdák, technikusok, pedagógiai asszisztensek helyzetének, bérének rendezése még mindig nem történt meg.

Munkájukat, és segítő hozzáállásukat köszönjük!

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Közalkalmazotti Tanácsa

159. szolnoki Kassai Úti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
A szolnoki Kassai Úti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 37 fő pedagógus és nevelő oktató munkát segítő dolgozója csatlakozik, és támogatja a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelét. Egyetértünk a levélben írtakkal.
158. Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakképző Iskola
A Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakképző Iskola tantestületéből 40 fő csatlakozik a támogatók köréhez.
Az iskolai közalkalmazotti tanács kérésére összehívott értekezleten titkos szavazással döntöttünk a csatlakozásról.
 A titkos szavazáson a jogosult 66 főből megjelent 43 fő;
 1 szavazat érvénytelen,
 2 szavazó ellenzi 
 40 szavazó támogatja a csatlakozást.

157. Ajkai Bródy Imre Gimnázium és AMI

Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium és AMI közalkalmazotti testülete is csatlakozik kezdeményezésetekhez. 32 kolléga támogatta aláírásával a nyílt leveleteket (a testület 71 %-a).

156. Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium

A Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium tantestületének többsége (37 fő) aláírásával fejezte ki egyetértését a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakkal.

155. Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola

Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola  54 fős tantestülete  titkos szavazáson döntött:  93%-a csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakhoz.

 

Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsa

 

154. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Szakközépiskola

A Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Szakközépiskola Tantestületének túlnyomó többsége (60 fő) támogatja a nyílt levél tartalmát.

153. Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete 66 fővel, a tantestület 95% százalékának támogatásával csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

152. Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola
A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola nevelőtestülete titkos szavazással -29 igen, 10 tartózkodás mellett- döntött, hogy csatlakozik a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez.

Köszönetünket fejezzük ki bátor kezdeményezésükért, helytállásukért, munkájukért!

„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.”(Magyarország Alaptörvénye, XXV. Cikk, 2011. április 25.)

Mi, a Szervátiusz Jenő Általános Iskola pedagógusai is úgy véljük, hogy jelenleg a magyar oktatás helyzete a válság tüneteit mutatja (A Magyar Pedagógiai Társaság elnökségének ÁLLÁSFOGLALÁSA a magyar oktatás helyzetéről, 2016.01.16.). 

Szolidaritásunkat és egyetértésünket fejezzük ki a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nevelőtestülete nyílt levelében megfogalmazottakkal, melyek az oktatás rendszerszintű problémáira hívják fel a figyelmet.

Elkötelezettek vagyunk a ránk bízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tekintetében, felelősséget vállalunk utódainkért, hissszük, hogy lelkiismeretes, magas színvonalú szakmai munkánkkal, “anyagi, szellemi erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.” (Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25.) Az oktatás eredményességét, hatékonyságát befolyásoló, a pedagógusok elégedettségét, az oktatásügy társadalmi helyzetét érintő kérdésekben elengedhetetlennek tartjuk a nevelés-oktatás tudományos szakembereivel, szakmai szervezeteivel való széleskörű társadalmi konstruktív egyeztetéseket az oktatási rendszer elemeinek, működésének, szabályozásának módosítása érdekében.

Elengedhetetlennek tartjuk:

 1. a hosszú távú, kiszámítható, pártoktoktól független, stabilitást garantáló oktatáspolitikát
 2. a tényeken alapuló oktatásfejlesztést: az oktatásfejlesztés tudományos megalapozását és az empirikus kutatási eredményekre épülő oktatáspolitikát
 3. a helyi közösségek számára megfelelő szerepet az oktatás szervezésében, hogy nyitottabbak lehessenek a gazdasági és társadalmi környezetük felé
 4. a rugalmas, decentralizált alaptantervet
 5. a tanulási és tanítási környezet fejlesztésének elősegítését
 6. a pedagógus értékelési rendszer az oktatási eredményességet javító, szakmailag és oktatáspolitikai szempontból átgondolt legyen
151. Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
Iskolánk, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium dolgozói közössége egyetért a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelével, és szeretne csatlakozni hozzá.
Nyílt szavazás alapján:
Az 56 dolgozóból (pedagógusok és technikai dolgozók):
52 csatlakozik (93%)
2 tartózkodik (3,5%)
2 nem csatlakozik (3,5%).
150. Központi Rendőr Szakszervezet

A Központi Rendőr Szakszervezet elnöksége nevében szolidaritásunkat kívánom kifejezni az Önök tiltakozó akciója mellett.

149. Kulcsi Fekete István Általános Iskola
 
A kulcsi Fekete István Általános Iskola 20 fős tantestületünk100%-os  támogatottsággal csatlakozik a miskolci hermanosok nyílt leveléhez!

Köszönjük a munkátokat!!!

148. Wesley János Többcélú Intézmény Tiszaszentmártoni Balassi Bálint Tagintézmény

A Wesley János Többcélú Intézmény Tiszaszentmártoni Balassi Bálint Tagintézmény teljes nevelőtestülete (12 fő) csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

147. Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
A Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nevelőtestülete 57 fővel csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.
Köszönettel és szeretettel:
A Csillagház Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsa
146. Hungária Általános Iskola és Kollégium

A Hungária Általános Iskola és Kollégium (Budapest) nevelőtestülete 33 fővel csatlakozik a nyílt levélhez.

145. Szegedi Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Mi, a szegedi Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola pedagógusai (35 fő) egyöntetűen, 100%-os szavazással  mindenben egyet értünk a nyílt levél tartalmával.

Megjegyzésünk!

Mi, pedagógusok szólaljunk fel azért is, hogy a munkánkat segítők, a titkárnők, iskolatitkárok, adminisztrátorok, rendszergazdák, technikusok, pedagógiai asszisztensek 

stb. bérét is sürgősen emeljék fel tisztességes szintre, hiszen nem várható el, hogy  pl. egy  20-25 éve dolgozó iskolatitkár, aki felelősségteljes munkát végez,  nettó 90 ezer forintnyi alamizsnával térjen haza.

A Fodor József Élelmiszeripari Szakiskola nevében, a kollégák megbízásából:

Dr.Kovács Márta tanár

2016.január 20.

 

 

144. Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

A tantestület többségi szavazással a csatlakozás mellett döntött.

143. Lakiteleki Eötvös Általános Iskola Buzás János Tagintézménye Nyárlőrinc

Nevelőtestületünk teljes létszámmal – 17 pedagógus, 7 technikai dolgozó –támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében leírtakat.

Falusi kisiskolaként megfogalmaztunk még néhány problémát.

 1. A pedagógusokat települések között utaztatják. Az óraadók nem tudnak egyik intézményben sem hatékonyan részt venni a közösségi életben. Osztályfőnökként heti 2 – 3 napon egyáltalán nem találkoznak saját osztályukkal.
 2. Az órarend sem a gyerekek érdekei szerint, hanem a közlekedés és az utazó pedagógus lehetőségei szerint készül. Így lehet az, hogy egy napon akár 2 – 3 óra is van ugyanabból a tantárgyból.
 3. A problémákat az illetékesek meg sem hallgatják. Ha mégis, kisiskolaként (180 tanuló) olyan negatív megjegyzések érnek minket, amelyek arra utalnak, hogy a falusi iskolákra nincs szükség.
 4. Országos versenyeken való sikeres szereplésért (pl. diákolimpia) gyakran táborozás a gyerekek jutalma. A kísérő pedagógus a költségeit kénytelen saját maga állni.
 5. Iskolánk 6000 (hatezer!) Ft-os telefonszámláját nem fizette ki a fenntartó, ezért a tanév során már másodjára maradtunk napokig telefon nélkül.
 6. A munkaidő-nyilvántartást havonta kitöltetik velünk, de a heti 32 óránál többet nem írhatunk be, annak ellenére, hogy rendszeresen többet (mintegy 40 - 50 órát) dolgozunk.

A nyílt levélben felsoroltak mellett mindez csak néhány kiragadott példa a mindennapjainkat megnehezítő problémákból. Biztos, hogy más települések oktatási intézményei egyéb nehézségekkel is találkoznak. Ezek országos szintű gondok, ezért is csatlakozunk aláírásunkkal pedagógustársainkhoz.

Köszönjük miskolci kollégáinknak, hogy bátor kiállásukkal megmozdították mindazokat, akik fontosnak tartják a hazai oktatás – nevelés ügyét!

142. Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola

A Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola tantestülete 41 fővel (1 fő kivételével) csatlakozik miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

141. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

A Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola tantestületének 95%-a teljesen egyetért a  leírtakkal, így csatlakozunk és támogatjuk a nyílt levelet.

140. Kolping Nagyváthy János Középiskola

A Kolping Nagyváthy János Középiskola tantestülete 33 támogatóval csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének felhívásához. 

A 40 fős tantestületből 33 kolléga írta alá a támogató aláírást gyűjtő ívet.

139. Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Tagiskolája

Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola Tinódi Sebestyén Tagiskolája tantestületének 37 tagjából 33 csatlakozik felhívásotokhoz.
Köszönjük, hogy átfogóan és egyértelműen megfogalmaztátok gondjainkat. Reméljük, nem hiába!!!

138. Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium

A Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium tantestülete 52-ből 48 fővel csatlakozik és támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét.

137. Budai Nagy Antal Gimnázium Szülői Választmánya

A Budai Nagy Antal Gimnázium Szülői Választmánya a mai napon ülésezett, a választmányi ülés a jogszabályoknak megfelelően hatarozatképes volt és 100% igen szavazattal úgy döntött, hogy támogatja az Önök által megfogalmazottakat. Ennek értelmében a Budai Nagy Antal Gimnázium Szülői Választmánya csatlakozni kíván az Önök által indított kezdeményezéshez.

A Budai Nagy Antal Gimnáziumban 2015 nyarán történt események megmutatták, hogy bármennyire egyet akarnak a tanárok, a szülők és a diákok, bármennyire indokolatlan is az elért eredmények alapján, hogy igazgatóváltás történjen, ez mind nem fontos akkor, amikor a hatalom elszánja magát a változtatásra.

A mi szülői szervezetünk több száz embert mozgósított a nyár közepén, tüntetést szervezett, nyíltan felvállalta véleményét a helyi és a központi hatalommal szemben, nyíltan vállalta a konfliktust az új vezetéssel, de ennek elfojtás, ellehetetlenítés, megfélemlítés lett az eredménye.

Mára pedig beigazolódott, hogy igazunk lett. A közel 80 éves Budai Nagy Antal Gimnáziumot erkölcsileg szétzüllesztette az EMMI döntése.

Olyan igazgatót kapott a Gimnázium Manolovitsné Erdőközi Orsolya személyében, akivel szemben beigazolódott minden aggály, amit a tanárok és a szülők oly sokszor és sok fórumon próbáltak elmondani.

A Gimnáziumban a tanév eleje óta nincs párbeszéd az igazgató és a tanárok között. Az igazgató kulcsra zárt ajtók mögött él, és sokszor napközben nincs is az épületben. Nincsenek nevelőtestületi értekezletek, nincsenek véleményt ütköztető fórumok. Nincs, mert az iskolavezetés szerint ez nem szükséges.

Az igazgatóhelyettesek szintén a tanárok véleménye ellenére kerültek kinevezésre. Utóbb kiderült, egyikük sem lehetett volna pályázat nélkül helyettes, de a tankerület szerint ehhez sem a tanároknak, sem a szülőknek nincs közük.

A nevelőtestület kétharmada kétszer is elutasította az iskola munkatervét, hogy kifejezze szakmai véleményét az új igazgatóval szemben. Ezt azonban a KLIK úgy torolta meg, hogy elvonta a nevelőtestület jogát, és maga döntött úgy, hogy elfogadja az iskola munkatervét, és elfojtja a tanári kar további lehetőségeit.

A szülőkkel való kapcsolattartás odáig süllyedt, hogy a szülők októberben már nem mehettek be választmányi ülést tartani az iskolába. Az igazgató rendszeresen nem válaszolt a levelekre, megszűnt az érdemi kommunikáció lehetősége a szülők és az intézményvezetés között. A szülői szervezet akkor békejobbot nyújtott, mert féltette a tanárokat és a gyerekek jövőjét, de a békejobb hiába való volt, érdemi változás azóta sem történt.

Az iskola honlapja a Gimnázium arcaként híven tükrözi a koncepciótlan, szakmaiatlan jelent: nincsenek a korábban megszokott színes programok, nincsenek események, elszállt az életkedv ebből az iskolából.

Mi nyár óta megtapasztaltuk, hogy a tények sem elég makacsak ahhoz, hogy az oktatás irányítói belássák, rosszul döntöttek. Jobb esetben sablonos válaszaikkal tolják el az érdemi párbeszédet tőlünk, akikért az oktatásnak működnie kellene. Rosszabb esetben álnéven férkőznek az internetes csoportokba és onnan próbálják erőszakosan befolyásolni a közvéleményt, vagy a lakájmédiát küldik hadba a véleményformálók lejáratására.

Megtapasztaltuk, hogy a helyi és a központi hatalom számára nem volt és nem lesz fontos a GYEREK, a TANÁR. Egy fontos: olyan rendszert kell üzemeltetni, amely a gyerekeinken keresztül szolgálja majd az Ő jövőjüket. A hiba ebben a sekélyes gondolkodásban ott van, hogy 2016-ban, az egyre magasabb elvárások világában, nem lehet féken tartani a tudásvágyat, nem lehet büntetlenül nyomást gyakorolni a szabad gondolkodásra.

Mi nyár óta is sokan vagyunk, de nem vagyunk elegen. Hisszük, hogy a mi ügyünk is segítette és segíti Önöket abban, hogy az Önök által kezdeményezett összefogásnak már lesz hangja és ereje a változtatáshoz. Maguk mellett vagyunk, és reményünket újra visszaadja, hogy most már közös mozgalmunk elindíthatja az oktatás oly régóta szükséges reformjait!

136. Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (ESZME)

Szülők a változásért

Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (ESZME) örömmel látja, hogy egyre több iskola tantestülete áll ki az oktatási rendszer azonnali megváltoztatásának igényével, továbbá kormánypárti önkormányzatok is felemelik hangjukat az elmúlt évek forráskivonásának azonnali visszafordítása érdekében. A ’szülők’ az elmúlt hónapokban sajtómunkásoktól és szakszervezeti vezetőktől egyaránt számos kritikát kaptak, mert nem állnak az oktatási rendszer módosítási követelésének élére a pedagógusok hallgatása mellett. Évek óta mondjuk, a szülők, akik egy vagy több pedagógusra bízzák gyermekük oktatásának egy részét, a pedagógusokat szakembereknek tartják, ezért amíg a pedagógus nem jelzi, hogy gond van, a szülők nagy része hinni fogja, ez így van rendjén. Most végre talán elérkezett az idő, amikor a pedagógusok saját tanítványaik szüleit is harcba hívják. Felelős szülők ezrei döntöttek az elmúlt 3 évben úgy, kimenekítik gyermekeiket a kormányzati oktatási rendszerből, ezért vállalva akár az emigrációt is. Talán megállítható ez a folyamat, ha mi, szülők látjuk, felébredtek a magyar pedagógusok is.

A gyermekeiknek európai gyermek- és felnőttkort biztosítani kívánó, felelős szülők nevében 2012 óta számos alkalommal fogalmaztuk meg azokat a minimális elvárásokat, amelyek egy modern, európai oktatási rendszer alapfeltételei. A szülők nagy tömegei számára a pedagógusok bére fontos, ám másodlagos kérdés, de ebben is melléjük állunk, ha látjuk, számukra is elsődleges a gyerekek érdeke, gyermekeink jelene és jövője.

Ennek szellemében az ESZME is csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyilatkozatának támogatóihoz. A felelős szülők nevében továbbra is követeljük, hogy:

 1. az oktatással kapcsolatos jogi szabályozásba kerüljenek vissza az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének megfelelő biztosítékok, amelyek biztosítják, védik a gyermekek és a szülők alapvető jogait, ezen belül különösen
  • a gyermek jogát a számára legelőnyösebb oktatáshoz, az egészséghez és a játékhoz,
  • a szabad iskolaválasztás jogát minden gyermek és szülő számára, beleértve ebben a sajátos nevelési igényű gyermekeket is,
  • a gyermekek és szülők tényleges részvételének biztosítását az oktatási rendszeren belüli döntéshozatalban;
 2. tegyenek intézkedéseket a szegregáció tilalmának újbóli bevezetésével, a szakképzés rendszernek átalakításával és ösztönzők bevezetésével a szegregáció megállítására és a leszakadók hátrányainak csökkentése, ’esélyegyenlőség’ helyett egy esély-kiegyenlítő oktatási rendszer érdekében;
 3. alakítsanak ki olyan finanszírozási rendszert és jogi szabályozást, amely fenntartótól függetlenül azonos feltételeket biztosít, azonos szolgáltatásért azonos állami támogatással és valamennyi hazai oktatási intézményben a lelkiismereti és vallásszabadság biztosításával;
 4. állítsák vissza az oktatási intézmények teljeskörű autonómiáját, így a pedagógiai program, a tanterv, a tankönyvválasztás, a pedagógusok kiválasztása és bérezése a pedagógusok, diákok és szülők közös döntése legyen, amely döntések előkészítéséért és végrehajtásáért a tanárok, diákok és szülők által közösen választott és megbízott, megfelelő vezetői jogosítványokkal rendelkező igazgató feleljen;
 5. ösztönözzék anyagi támogatással, képzéssel és szakmai segítségnyújtással a kompetencia-alapú, korszerű helyi tantervek és pedagógiai programok kidolgozását és alkalmazását;
 6. az autonómia visszaállításával egyidőben történjen meg a maximális heti óraszám és – új kimeneti elvárások és nem másik előíró tanterv megfogalmazásával – a kötelező tananyag jelentős csökkentése, továbbá az 1-4. évfolyamon a buktatás tilalmának újbóli bevezetése;
 7. állítsák vissza az állam 18 éves korig való ellátási kötelezettségét az oktatásban, egyben állítsák vissza a szülők alapvető jogát arra, hogy eldöntsék, gyermekük milyen formában tesz eleget tankötelezettségének;
 8. az egészségügyi, szociális és oktatási ellátórendszerek számára tegyék kötelező feladattá a 0-18 éves korú gyermekek szüleinek támogatását szülői, nevelői tevékenységükben, segítsék őket felelős, autonóm döntéseik meghozatalában gyermekük oktatásával, nevelésével kapcsolatosan;
 9. gyermekeink egészségének védelme érdekében a megfelelő infrastruktúra kiépüléséig töröljék el a heti 5 kötelező testnevelésórát, egyben javítsák a valóban testmozgást elősegítő tömegsport lehetőségek finanszírozási feltételeit.

A fenti célok megvalósulása érdekében az ESZME minden felelős szakmai csoporttal, szervezettel, tantestülettel örömmel együttműködik. Hangsúlyozzuk azonban, szülők és diákok tömegeit ügyünknek megnyerni csak úgy lehet, ha a gyermekeket tanító, hiteles pedagógusok együttműködésre kérik, hívják őket. A 24. órában vagyunk, ezzel is egyetértünk. Ha a jelenlegi folyamatok nem fordulnak meg, nem csak a Magyarországon iskolában járó gyerekek jövője kerül veszélybe, hanem a ’köznevelésnek’ nevezett rendszerből való tömeges menekülés miatt pedagógusok ezreinek munkája is.

Bóka László, az ESZME elnöke

Salamon Eszter, az ESZME elnökségi tagja, az Európai Szülők Egyesületének elnöke

 

135. Monori Kossuth Lajos Általános Iskola

A Monori Kossuth Lajos Általános Iskola teljes nevelőtestülete 31 fővel csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

134. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi tagintézmény
A nyílt levélhez szeretnénk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi tagintézmény, pszichológus munkacsoport (9 fő) nevében csatlakozni. 

 

133. VSZC Ipari Szakközépiskola

A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakközépiskolájának tantestülete 82 fő (6 tartózkodással) csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

132. Szent István Gimnázium

A budapesti Szent István Gimnázium (Bp. 1142, Ajtósi D. sor 15.) tantestületének 62 tagja teljes mértékben egyetért a Hermanos kollégák nyílt levelével, támogatja azt és szeretnénk megköszönni, hogy helyettünk is megfogalmazták azt, amit a magyar közoktatásban dolgozók döntő része gondol, de - eddig - nem tudott vagy mert kimondani.

 

131. VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium
VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium nevelőtestülete  és pedagógiai munkát segítő dolgozói 2016. január 19-én, titkos szavazással, 51 fővel (7 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett)  egyetértésüket fejezik ki a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakkal.

 

130. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola

A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola Tantestülete 40 fővel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

129. Fejlesztő nevelés-oktatás munkaközössége (Dió Általános Iskola)
Leveleteket olvasva maximálisan egyetértünk a tartalmával és szeretnénk csatlakozni kezdeményezésetekhez.
 
Fejlesztő nevelés-oktatás munkaközössége
(Dió Általános Iskola, 1098 Budapest, Friss utca 2.)
 
Bódor Katalin - gyógypedagógus
Fehérné Ivanov Szilvia - gyógypedagógus
Lukács Tiborné - gyógypedagógus
Méhész Tekla - gyógypedagógus
Némethné Tóth Jolán - gyógypedagógus
Zechmeister Andrea - gyógypedagógus
128. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézménye

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézményének logopédus munkacsoportja a mai értekezleten 21 fővel a csatlakozás mellett döntött.

127. Szendehelyi Német Nemzetiségi Általános Iskola

A Szendehelyi Német Nemzetiségi  Általános Iskola pedagógus közössége (12 fő) egyhangú döntéssel támogatja a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének kezdeményezését. Nyílt levelük tartalmával egyetértünk.

126. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Budapest III. Kerületi  Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szeretne csatlakozni a  miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez, 61 fővel.

125. Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

A Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 59 pedagógus és a pedagógiai munkát segítő dolgozója csatlakozik, és támogatja a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelét. Teljes mértékben egyetértünk a levélben írtakkal, nagyon bízunk benne, hogy a kibontakozó összefogás eredményre vezet.

Üdvözlettel az iskola Közalkalmazotti Tanácsa

124. Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola, Budapest

A Közgazdasági Politechnikum tanáraiként szolidaritásunkat fejezzük ki a miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárainak nyílt levelével kapcsolatban.
(A tantestület 75 %-a, 40 fő írta alá a nyilatkozatot, köztük az 5 fős iskolavezetés minden tagja.)

123. BGeSZC Magyar Hajózási Szakközépiskolája

A BGeSZC Magyar Hajózási Szakközépiskolája és Szakközépiskola tantestületéből  20 fő nevében csatlakozunk a miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt levelében megfogalmazottakhoz.

122. Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium közalkalmazotti közössége titkos szavazással kialakított döntésével egyhangúlag támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium felhívását.

 

121. Kossuth Lajos Gimnázium

A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium nevelőtestülete 2016. január 18-án megbeszélést tartott, ahol felmerült a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez való csatlakozás, illetve az abban megfogalmazottakkal való egyetértés.

A támogató csatlakozásról 41 fő jelenlétével szavazást bonyolítottunk le, melynek eredménye a következő:
támogató igen: 33 fő
támogató nem:8 fő
tartózkodás: 0 fő

Összesítve a középiskola nevelőtestülete 80%-os támogatás mellett döntött a támogatásról.

120. Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

A Szombathelyi Neumann János Általános Iskola tantestülete 39 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

119. Gádor Általános Iskola

A Gádor Általános Iskola (1222 Bp. Gádor u. 101.) nevelőtestülete támogatóként
38 fővel csatlakozni kíván a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

118. Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete és NOKS dolgozói egyöntetűen csatlakoznak a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.
Létszámunk 25 fő.
117. Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium

Ezúton csatlakozunk a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez:

Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium tantestülete 56 fővel

Üdvözlettel:

Az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium Közalkalmazotti Tanácsa

116. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola

A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola, Budapest, alkalmazotti testülete 96%-os támogatással csatlakozik a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

115. Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola

A Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola dolgozói nevében szeretnénk csatlakozni a kiáltványt támogató intézményekhez. 34-en, a megkérdezettek 89 %-a támogatta a kezdeményezést.

114. Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola

A Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola csatlakozik a Hermann Ottó nyílt leveléhez. ( 30 fő)

113. Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium

A Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium 62 fős tantestületéből 54 fő támogatja a nyílt levélben megfogalmazott segélykiáltást.

112. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ráckevei Tagintézménye

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ráckevei Tagintézménye 22 fővel csatlakozik.

111. BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola

A BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolája tantestületének 23 tagja  (1 tartózkodás és 9 nem mellett) támogatóként csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez és a BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája tantestülete által megfogalmazott észrevételekhez.

110. Debrecen-i Ifjúság Utcai Óvoda

A Debrecen-i Ifjúság Utcai Óvoda 16 fő pedagógussal csoportosan csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium Nyílt leveléhez.

Természetesen óvodapedagógusokról lévén szó a levél csak néhány gondolatához lehet – tudunk – csatlakozni.

Valóban a bérrendezés nagyon sürgős volt és jó lett volna, ha ezt egyszerre kaphattuk volna meg.

Az óvoda mint az oktatási rendszer alappillére nincs veszélyben, természetesen nincsen rendszer amit ne lehetne csiszolni, javítani a kornak megfelelő szellemben.

Kollektívánk a nyílt levélhez a Pedagógus Életpálya Modell bevezetésének óvodákra vonatkozó további módosításában, az óvodapedagógusok számára is egyértelmű kidolgozásában, megfogalmazásában, valamint a bérek további rendezésében bízva csatlakozott.

 

109. Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (az Európai Női Lobbi magyar tagja) szervezetileg csatlakozik a nyílt levélhez.


108. Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola

A Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola tantestülete 46 fővel csatlakozik a nyílt levélben leírtakhoz. 

 
Hajrá!
107. Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

A Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tantestületének 95%-a (36 fő) csatlakozik. Egyben támogatjuk a Semmelweis Ignác Szakképző Iskolának az észrevételeit is.

106. Dr.Fejérpataky László Általános Iskola

Az iváncsai Dr.Fejérpataky László Általános Iskola tantestülete csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium felhívásához.A kollektíva 90 %-a (24 fő) támogatja a miskolci kollégák kiállását.

105. Budaörsi Farkasréti Pagony Óvoda

A budaörsi Farkasréti Pagony Óvoda kollektívája a mai napon megtartott titkos szavazáson 100%-os támogatással csatlakozik.

20 pedagógus és pedagógiai munkát segítő kolléga kívánja kifejezni  egyetértését a Hermann Ottó Gimnázium tantestülete által megfogalmazott  nyilt levelük tartalmával

Bozsó Ottilia intézményvezető

104. Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
A békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium tantestülete csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

A titkos szavazáson 46 fő, a résztvevők 92%-a döntött így.

103. Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A mai napon megtartott szavazás alapján a nevelőtestületünk 86%-a  támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestülete nyílt levelének tartalmát.

Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

pedagógusai

102. Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI

A Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI bázisiskolájának 30 nevelője támogatja és egyben csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazott kezdeményezésekhez. Bízunk abban, hogy együttes összefogással sikereket érhetünk el!

101. Damjanich János Gimnázium

A nagykátai Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola nevelőtestülete 29 fővel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

100. Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány
A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány (kuratóriumi egyetértéssel), és a fenntartásában működő, középiskolás gyerekekkel foglalkozó Rogers Akadémia is csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium levelében foglaltakhoz.

 

99. Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete 31 fővel csatlakozik a nyílt levelet támogatókhoz. Kiemelten fontosnak érezzük a gyermekekkel foglalkozó témaköröket. Szeretnénk, hogy gyermekeinknek legyen gyermekkora! 

98. Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Telki község) titkos szavazás alapján (abszulút többséggel) egyetért a miskolci Herman Ottó Gimnázium által megfogalmazott levél tartalmával.

97. Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 40 fős alkalmazotti köre támogatja a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levelét.

96. Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola

Az Ózdi Petőfi Sándor Ált. Isk. tantestületéből a mai napon 21 kolléga jelezte, hogy csatlakozni kíván a kezdeményezésetekhez, 1 fő a jelenlévők közül tartózkodott. 

95. PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola (Szekszárd)

Ezúton továbbítom a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola (Szekszárd, Mátyás király u. 5.) dolgozóinak közleményét.

A közleményt a dolgozók egyhangúlag támogatták , ez 56  főt jelent.

 

94. vajai Tavirózsa Óvoda
A vajai Tavirózsa Óvoda nevelőtestülete mélységesen együtt érez a nyílt levélben megfogalmazottakkal, csatlakozásunkkal ezúton támogatjuk a kezdeményezést.
Óvodánk nevelőtestülete 13 óvodapedagógusból áll, minden kolléga egyetért Önökkel.
 
93. Kökönyösi Gimnázium (Nagy László Gimnázium)

Csatlakozunk a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levelet támogatók közé: a komlói Kökönyösi Gimnázium (Nagy László Gimnázium) tantestület támogatásával, 2 fő tartózkodott, ellenszavazat nem volt.

92. Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola

A vasszécsenyi Ambrózy-Migazzi István Általános Iskola alkalmazotti közössége egyhangú döntéssel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének a nyilatkozatához.

91. Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium

A Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium tantestülete (szavazást követően) 23 fővel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezéséhez.

90. Makói József Attila Gimnázium

A Makói József Attila Gimnázium tantestülete a 2016. január 18-i nyílt szavazása alapján 40 fővel egyhangúlag támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületét. A nyílt levelükben foglaltakkal teljes mértékben egyetértünk.

89. Kesjár Csaba Általános Iskola

A budaörsi Kesjár Csaba Általános Iskola teljes nevelőtestülete csatlakozik.

A nevelőtestület létszáma: 43 fő

Tóth Krisztina intézményvezető

88. NyME Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium

A szombathelyi NyME Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium 80 fős nevelőtestülete kollektív módon csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének a nyilatkozatához.

 
 
2106.január 18.                                                A  NyME Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium Közalkalmazotti Tanácsa
87. Kalocsai Szent István Gimnázium

Kedves Kollégák!
A Kalocsai Szent István Gimnázium tantestülete (27 igen, 1 tartózkodás) támogatja a miskolci kollégák kezdeményezését. 

86. Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Az Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola nevelőtestületének közleménye

Az alábbi közleményt 2016. január 15-én a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta.

Az Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (1222 Budapest, Árpád utca 2.) nevelőtestülete nyílt szavazással döntött arról, hogy 22 fővel 100%-ban támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium, a Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium és a többi intézmény nevelőtestületének kezdeményezését, egyetért a már ismert nyílt levelek tartalmával.

Budapest, 2016. január 15.              

 az Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola nevelőtestülete

Intézményvezetőként, a nevelőtestületünk egyhangú támogatásával, több évtizedes tapasztalattal a pályán, a gyerekek, a szülők és a pedagógusok iránt érzett felelősséggel csatlakozom a jobbító szándékú kezdeményezéshez:

1. Sürgősen csökkenteni kell a tanulók óraszámát, az időkitöltő tantárgyak számát, a tananyagot, mert egy nemzedék roppan bele! Soha nem volt még így leterhelve a 6-18 éves korosztály! Nincs gyermekkoruk!

2. Nem kell mindennapos testnevelés óra, mert az ellenkező hatást váltja ki, nagy teher és megoldhatatlan feladat szinte minden iskolában! Nincs tornaterem és nincs eszköz! Nem ettől lesz egészséges a gyermek!

3. A pedagógus kötelező óraszámának plafonját maximálni kell! 22 óránál nem lehet többre becsületesen felkészülni!

4. Az adminisztráció, az értelmetlen adatszolgáltatás a nehézkes informatikai felületeken embert próbáló mennyiségű, a szakmai munkától veszi el az energiát!

5. Az önértékeléssel és a tanfelügyelettel járó adminisztráció sokszorosa a minősítési eljárásénak, mindhárom terület több okból is felülvizsgálatra szorul!

6. Felesleges pénzkidobás az ingyenes (megkérdőjelezhető színvonalú) tankönyvcsomag, a szülők és a pedagógusok a bevált, színvonalas tankönyvcsaládokból szeretnének tanítani, sokan inkább azokat megvásárolják!

7. A fenntartást és a működtetést egy kézben kell tartani, mert így nincs gazdája a köznevelésnek-közoktatásnak! Semmire nincs pénz, állandó a konfliktus!

8. A pedagógusok éves jövedelme nem nőtt az államosítás óta! A nevelő-oktató mukát végzők bérét haladéktalanul rendezni kell!

9. A kiemelkedő pedagógusok teljesítményét anyagilag is el kell ismerni legalább pedagógus nap alkalmával! A KLIK-től  intézményenként 2-4 odavetett oklevél megalázó és méltatlan!

10. Az intézményvezető hadd legyen ismét igazgató!

Sorolhatnám még...

Klinda Zsuzsanna

85. Izbégi Általános Iskola

Az Izbégi Általános Iskola (Szentendre) csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.
Iskolai csatlakozás tantestületi döntéssel.

84. Vállalkozók Szövetsége (VSZ)

Az ország legnagyobb vállalkozói érdekvédelmi szervezete  a Vállalkozók Szövetsége ( VSZ)  támogatja hazánk pedagógusait!!     kb:  50.000 fő
Vállalkozók Szövetsége (VSZ)

83. Kalandok és Álmok Szakmai Műhely

Bányai Sándor vezetőtréner ezúton jelentem be a Kalandok és Álmok Szakmai Műhely csatlakozási szándékát!

 

Önállóan gondolkodó, felelős és szabad állampolgárok nevelésére törekszünk!

 

 

82. Ózdi Civil Kontroll

Az iskola a gyerekért van. Ebből következik az összes többi: a működési feltételek biztosítása, az életkorhoz igazodó tananyag (mennyiségben is), a tanári munka súlypontozása...

81. Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA)
 A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) csatlakozni kíván a Hermann Ottó Gimnázium által elindított mozgalomhoz.
Fontosnak tartjuk, hogy az iskolák az érdemi munkára tudjanak koncentrálni, és olyan demokratikus légkör jöhessen létre az intézményekben, ami példaként állhat az ott tanuló diákok előtt is. Jelen kezdeményezés egy ilyen példa, ami minden bizonnyal a diákokra is nagy hatással van. Mi is hiszünk a párbeszéd erejében.

 

80. Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola A Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alkalmazotti közösségének 92%-a, 44 fő csatlakozik a Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakhoz.
79. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének 37 pedagógusa egyetértően és támogatólag csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.
78. BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája

BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája

A közalkalmazotti tanács által összehívott megbeszélésen és nyílt szavazáson a jelen lévő 37 pedagógus közül 36 döntött úgy, hogy támogatja a Herman Ottó Gimnázium felhívását.

Maximálisan egyetértve a kezdeményező iskola és a csatlakozó szervezetek minden eddigi javaslatával és követelésével, nevelőtestületünk ezekhez a következő – szakképzést érintő – észrevételeket fűzi hozzá:

 1. Szakközépiskolai tanárok lévén, érthető módon örülünk annak, hogy a kormányzat kiemelten támogatja a szakképzést, sőt a júliusi fenntartóváltás a finanszírozás tekintetében mára már érzékelhető, pozitív változásokat hozott, de úgy gondoljuk, hogy ez nem járhat együtt a gimnáziumi oktatás háttérbe szorításával, hiszen a jól képzett közép- és felsőfokú végzettségű szakemberekre egyaránt szüksége van ennek az országnak.
 2. A szakképzési rendszer permanenssé vált és sebtében végrehajtott átalakítása, az OKJ folyamatos átdolgozása, valamint az, hogy a tervezett változásokról nincs semmiféle hivatalos információnk, lehetetlen helyzetbe hozza a szakképző iskolákat. Ezzel összefüggésben tisztességtelenek tartjuk azt is, hogy sem az érettségi előtt álló, sem a nyolcadikos diákoknak nem tudunk korrekt tájékoztatást adni a szeptemberben induló képzésekről. (Régi vagy új OKJ? Miben fog eltérni a szakgimnázium a jelenlegi szakközépiskolai oktatástól? A kötelező szakmai érettségi vizsga milyen szakképesítést ad? stb., stb.)
 3. A szakgimnáziumi kerettantervek remélhetőleg „nagy titokban” készülnek már, de az itt-ott elcsípett elszólásokból csupán olyan rémhírek jutottak el hozzánk, hogy a szakmai és a közismereti óraszámok aránya 60/40 százalék lesz. Ha ezeknek a „pletykáknak” van valóságalapjuk, készüljön hatástanulmány, hogy a közismereti óraszámok drasztikus csökkentése milyen következményekkel jár a közismereti tanárok foglalkoztatására! Ám ami ennél is fontosabb: könnyen kikövetkeztethető, hogy az óraszámcsökkentésnek milyen hatása lesz a közismereti tárgyak oktatásának és érettségi vizsgáinak színvonalára, illetve ebből fakadóan a szakgimnáziumban tanulók felsőoktatásban való továbbtanulásának esélyeire… De aggódunk amiatt is, hogy milyen következményei lesznek a szakképzésre, ha a jelenleg információhiányban szenvedő szülőkben tudatosul, bizony, a szakgimnáziumból aligha vezet út a felsőoktatásba, különösen, ha gyermekük az érettségi után más szakirányban tanulna tovább… S ha visszaesik a szakgimnáziumba jelentkezők száma, korlátozzák a gimnáziumi férőhelyeket, mint ahogy ezt már meg is lebegtette a sajtó? Ezt a szakképzésben tanítók sem akarják, hiszen mi is voltunk, vagyunk, leszünk szülők!
 4.  A fentiek alapján kérjük, hogy a szakgimnáziumot ne vezessék be 2016 szeptemberében, ha ez a jelenlegi közismereti óraszámok csökkentésével, illetve a közismereti tanárok elbocsátásával jár, és/vagy ha az új kerettantervek márciusig nem jelennek meg! (Ellenkező esetben ugyanúgy nem lesz elegendő idő a felkészülésre, mint történt ez három éve az ágazati szakképzés bevezetésekor.)
 5. Kezdődjön a problémákat őszintén feltáró és konstruktív párbeszéd a duális szakképzésről, mert a médiában gyakran ismételt, hangzatos szólamokkal ellentétben a valóság az, hogy bizonyos ágazatokban nehéz – vagy szinte lehetetlen – partnereket találni a külső szakmai gyakorlatok megszervezéséhez.
 6. Készüljenek el végre a három éve várt új szakmai tankönyvek, mert a szakmai tanárok rengeteg idejét és energiáját emészti fel, hogy a hiányzó tankönyvek pótlására a diákok számára segédanyagokat készítsenek!
 7. Emeljék fel a 12 ezer forintos intézményi tankönyvi keretet, mert ez az összeg nem elegendő az összes szükséges tankönyv megrendelésére!
 8. Mélyen együtt érzünk minden olyan szülővel és nyolcadikos kisdiákkal, akiknek most kell iskolát választaniuk, mert a jelenlegi bizonytalan helyzet az amúgy is nehéz döntést még nehezebbé teszi! Tarthatatlan állapot, hogy diák, szülő és pedagógus tele van szorongással, mert nem tudja, mit hoz számára a szeptember! Mindannyian, akik részei vagy részesei vagyunk az oktatási rendszernek, nyugalmat, kiszámíthatóságot és tervezhető jövőt szeretnénk végre!

 a BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolájának nevelőtestülete

77. Budai Nagy Antal Gimnázium

A Budapest XXII. kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium nevelőtestületének 39 (74%) tagja kinyilvánította, hogy egyetért a Herman Ottó Gimnázium tanárai által megfogalmazottakkal, és támogatja, hogy testületileg csatlakozzunk a tiltakozási akcióhoz.

76. Magyar Szolidaritás Mozgalom
A Magyar Szolidaritás Mozgalom csatlakozik kezdeményezésükhöz!

 

75. Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium

A dunaújvárosi Széchenyi István gimnázium tanári kara titkos szavazással döntött arról, hogy támogatja a Herman Ottó gimnázium tantestületének nyílt levelében megfogalmazottakat.

74. A Taní-tani Online szerkesztősége

A Taní-tani Online szerkesztősége örömmel üdvözli a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelét és a pedagógusok ennek nyomán kialakult mozgalmát. Csatlakozásunkkal is szeretnénk kifejezni elkötelezettségünket a tanszabadság, a pedagógusok megbecsülése, valamint a demokratikus nevelés és az iskolai esélyegyenlőség eszméje mellett

73. Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Telki
Telki Község általános iskolájának pedagógusai (41 igen 7 tartózkodás)  szavazással döntöttek arról, hogy az iskola tantestülete csatlakozik a MISKOLCI PEDAGÓGUSOK kezdeményezéséhez. HAJRÁ MAGYARORSZÁG, HAJRÁ PEDAGÓGUSOK!
 
72. Kőbányai Szent László Általános Iskola

A Kőbányai Szent László Általános Iskola pedagógusai és dolgozói, a mai napon ( 2016. január 15, péntek,) 52 fővel egyetértenek és csatlakoznak a miskolci Hermann Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazott megállapításokkal és követelésekkel.

71. Bükkábrányi Arany János Általános Iskola

A Bükkábrányi Arany János Általános Iskola dolgozói többsége (16 fő) egyetértését fejezi ki a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakkal. A jövő nemzedékének felelős nevelőiként aggodalmunknak adunk hangot az állami fenntartásban lévő oktatási intézmények napi működésében tapasztalható tarthatatlan forráshiány miatt.

70. Budapest IX. kerületi Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola

A Budapest IX. kerületi Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola tantestületének jelentős hányada, 30 fő, elismerését fejezi a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium nevelőtestülete felé. Nyílt levelük tartalmával egyetértünk és azt támogatjuk! Örömmel csatlakozunk a kezdeményezéshez, bízva abban, hogy ez nem reked meg ezen a szinten!  

69. V, mint Vas Egyesület (civil szervezet)
Mi (19 fő), a  V, mint Vas Egyesület (civil szervezet) - Szombathely tagjai egyetértünk a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levelében foglaltakkal, és csatlakozunk követeléseikhez.
 
Varga Tamás (elnök)
68. Budapest, Városmajori Gimnázium

A budapesti Városmajori Gimnázium nevelőtestülete  2015. január 14-én, nyílt szavazással, 48 fővel (6 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül)   csatlakozik a miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

67. Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Az Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumának tantestületéből 70 pedagógus saját aláírásával támogatja a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat.

Hálásan köszönjük, hogy végre valaki hallatja a szakma hangját az oktatás egészét érintő problémák kapcsán és felvállalja a zászlóvivő szerepét. Őszintén reméljük, hogy a kezdeményezés eléri célját és ezúttal az ország minden iskolája valóban tesz azért, hogy a közoktatásban kialakult helyzet minél előbb pozitív változáson menjen keresztül.

66. Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája PSZ alapszervezete

A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája PSZ alapszervezetének kezdeményezésére 2015. január 14-én összehívott nyílt szavazáson az iskola dolgozói 39 fővel (1 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett)  csatlakoztak a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

 

65. A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth K. Utcai Általános Iskolája

A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth K. Utcai Általános Iskolája 36 fővel támogatja a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat.

64. Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Tantestülete

A Herman Ottó Gimnázium Nyílt leveléhez az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola tantestülete 53 fő igen, 1 nem és 2 tartózkodással csatlakozik. 

63. Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ nevelőtestülete

Civil fenntartású intézményként  a nevelőtestület teljes egyetértésével csatlakozunk. Kérjük,hogy a törvényalkotók vegyék figyelembe a magasan kvalifikált, szakmai tudással és több éves gyakorlattal  rendelkező pedagógusok javaslatait!

62. Budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium

A budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanári kara 39 fővel támogatja a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében foglaltakat.

Valóban országos probléma, hogy az oktatásirányítás az iskolákat érdemi tevékenységük helyett irreálisra duzzasztott adminisztrációra kényszeríti és látszattevékenységekkel terheli. E tekintetben valóban rossz a tanárok közérzete; kizsigereltek és megalázottak.

 

Bízunk benne, hogy az országos megmozdulás hatására az oktatásirányítás végre komolyan veszi a vészjelzéseket.

61. Kétnyelvű Iskoláért Egyesület elnöksége

A Kétnyelvű Iskoláért Egyesület elnöksége csatlakozik. (9 fő)

Az Egyesület csaknem 140 intézményi és egyéni tagját nem volt módunk megkérdezni, így ez elnökségi állásfoglalás, amit honlapunkra (www.kettannyelvu.com)

is felteszünk, az alábbiak szerint:

 

A Kétnyelvű Iskoláért Egyesület elnökségének közleménye

2016. január 15.

 

A Kétnyelvű Iskoláért Egyesület elnöksége támogatja az ügyért felelősséget érző tantestületek, civil szervezetek és magánszemélyek minden olyan kezdeményezését, amely a magyar közoktatásban kialakult elkeserítő helyzet felülvizsgálatát és tisztességes szakmai párbeszéden alapuló javítását célozza.

 

Horváth Gábor

a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület

elnöke

60. Európa Baptista Szakképző Iskola és Gimnázium

Az Európa Baptista Szakképző Iskola és Gimnázium teljes tantestülete (35 fő) nevében egyetértésünkről és támogatásunkról biztosítunk benneteket a  közös célok elérése érdekében.

59. Öreglaki Általános Iskola

Az Öreglaki Általános Iskola tantestülete egyöntetűen támogatja felhívásotokat, az abban leírtakkal teljes mértékben  egyetért!

Köszönjük bátor kiállásotokat!

                               Üdvözlettel: Az Öreglaki Általános Iskola tantestülete

58. TSZC MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

A TSZC MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA  24 fővel egyetértően és támogatólag csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakhoz.

57. Kispesti Eötvös József Általános Iskola

A Kispesti Eötvös József Általános Iskola tantestülete 46 fővel csatlakozik a nyílt levélben megfogalmazottakhoz.

56. Siófoki Perczel Mór Gimnázium

A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tantestülete 31 fővel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.

55. Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola
Iskolánk, a Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola (1065 Budapest, Pethő S. u. 4.) nevelőtestülete /45 fő/, egyhangúan támogatja a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakat és csatlakozunk a tiltakozáshoz.
 
Szalainé Dorner Zsuzsa
A Közalkalmazott Tanács elnöke
 
Köszönjük, hogy felvállaltátok azoknak a gondolatoknak, problémáknak a megfogalmazását, amelyek bennünket is régóta foglalkoztatnak.
54. Kőbányai Szent László Gimnázium
A Kőbányai Szent László Gimnázium Tantestülete 57 fővel csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt leveléhez.
 
53. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium

Iskolai csatlakozás tantestületi döntéssel.

52. Tiszta Eger

Egyet értünk a miskolci tanárokkal és támogatjuk a kezdeményezésüket! Felelős állampolgárokként nem tehetünk mást, gyermekeink jövője forog most kockán.

Mindenben segítünk Egerben!

51. Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Iskolai csatlakozás tantestületi döntéssel

50. Komlóstetői Általános Iskola

Iskolai csatlakozás tantestületi döntéssel

49. Miskolci Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Iskolai csatlakozás tantestületi döntéssel

48. Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium

A Fóti Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 48 fős tantestületéből 42 fő nyilvánított véleményt, és mindenki támogatta a csatlakozást a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez. Köszönjük, hogy megfogalmazták és nyilvánosságra hozták azokat a problémákat, amelyeket mi is nap mint nap tapasztalunk

47. Egri Dobó István Gimnázium

Az Egri Dobó István Gimnázium tantestülete (51 fő) egyhangú döntéssel csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakhoz

46. Oktatói Hálózat

Az Oktatói Hálózat támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestületét.

A miskolci Herman Ottó Gimnázium tanári kara nyilvános levélben hívta fel a közvélemény figyelmét az oktatásban uralkodó kaotikus állapotokra, a szakmailag megalapozatlan, korszerűtlen és antidemokratikus oktatásirányításra, amely semmibe veszi a gyerekek valós igényeit és érdekeit, valamint elviselhetetlen terheket ró a tanárokra. Ez a kormánypolitika súlyos károkat okoz a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban is.
Az Oktatói Hálózat egyetért a miskolci kollégák helyzetértékelésével és követeléseivel; támogatásáról és szolidaritásáról biztosítja kezdeményezésüket.

45. Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium tantestülete (nyílt szavazással, többségi döntéssel) egyetért a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakkal, és támogatjuk felhívásukat.

44. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 60 fős tantestületének 93%-a csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében megfogalmazottakhoz.

43. Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola

A Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 76.) tantestületének 86%-a egyetért és támogatja, csatlakozik a Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

42. Tiszakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Csatlakozunk a hermanos nyílt levelet támogatók közé: Tiszakeszi Széchenyi István Általános Iskola: a tantestület 86% támogatásával, 2 fő tartózkodott, ellenszavazat nem volt.

41. Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tantestülete  vállalta, hogy nyílt szavazással dönt a támogatásról. 51 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett támogatja a miskolci Herman Ottó Gimnázium kezdeményezését. 

Továbbá az életpálya-modellből méltatlanul kihagyott "oktatást segítő" munkatársainkra is terjesszék ki a bértáblát, állítsák vissza a - '92-es Kjt-hez hasonló - bértáblát, ahol az A1 kategória legyen egyenlő a minimálbérrel! Lehetetlen állapot, hogy 30-40 év munkával is csak minimálbéren legyenek több tízezren, és még felsőfokú végzettségű, nem pedagógus munkatársaink is csak maximum garantált bérminimumot kapjanak! 

Mezőkövesd, 2016. január 14.

40. Baranya Megyei Szakszervezetek Akcióegysége

A Baranya Megyei Szakszervezetek Akcióegysége (BMSZA) egyetért a Herman Ottó Gimnázium nyílt levelében leírtakkal, és támogatja azt.

Pécs, 2016.01.14.

39. Kispesti Kós Károly Általános Iskola

A Kispesti Kós Károly Általános Iskola tantestületében 27 fő támogatja a nyílt levelet.

38. Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI nevelőtestülete titkos szavazással úgy döntött, hogy támogatja a miskolci hermanosok felhívását.

37. Tiszacsermelyi Tiszavirág Óvoda

A Tiszacsermelyi Tiszavirág Óvoda csatlakozik 5 fővel.

36. Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestülete, 52 pedagógus, titkos szavazással egyetértően és támogatólag csatlakozik a Miskolci Herman Ottó Gimnázium nevelőtestületének nyílt leveléhez.

35. Losonci Téri Általános Iskola

A Losonci Téri Általános Iskola 70  kollégával csatlakozik kezdeményezésükhöz.

 • NOS-os kollégáink méltánytalan fizetése, a kö