Nahalka István „Az IPR tündöklése és bukása” című írása tényfeltáró jellegű. Költségvetések, zárszámadások, pályázati kiírások, szerződések, kormányzati stratégiai dokumentumok, TÁMOP és EFOP pályázatok, szervezeti és működési szabályzatok pontos adatai, kormányhoz tartozó portálokon fellelhető szövegei szolgáltak alapként ahhoz, hogy a szerző kimondja: elveszett egy olyan program, amely az esélyegyenlőtlenségek érdemi csökkentésének ígérete volt. Az írásban elolvasható egy 2015. november végétől egy hónap alatt lebonyolított, rendkívül furcsa TÁMOP pályázat története, amelyben a kormányzat 60 milliárd Ft-tal javította az államháztartás egyenlegét, ürügyként esélyegyenlőtlenségeket csökkentő programokat, köztük az IPR-t használva.

Az elemzés itt olvasható.

 

 

 

Feb.08.

Esélytelen esélyegyenlőség - Az IPR tündöklése és bukása

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer (hivatalos dokumentumokban használt neve: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítések) elhalásának szomorú története.

Kapcsolódó Linkek