1. Azonnal fel kell függeszteni minden további, folyamatban lévő komoly   rendszerszintű változtatást (különösen: szakközépiskolák átalakítása, tantervek toldozgatása, középiskolai   felvételi és érettségi vizsgák megváltoztatása, iskolaszerkezeti beavatkozások stb.)

 2.   Fel kell függeszteni már működő minőségellenes rendszerek működését (pl. szakmai ellenőrzési rendszer, állami tankönyv-monopólium és a nem   állami kiadók tankönyveinek   rendelhetőségét korlátozó szabályokat stb.)

 3.   A CKP összes tagszervezete és  független szakértők bevonásával azonnal  meg kell  kezdeni a tárgyalásokat egy oktatáspolitikai   fordulat legfontosabb   intézkedéseiről és egy szakmai és társadalmi támogatottságot élvező oktatási reformstratégia kidolgozásáról. Biztosítani kell a folyamat nyilvánosságát, átláthatóságát.
                  

Feb.02.

A Civil Közoktatási Platform követelései

A Köznevelési törvény 5. évfordulóján tartott helyzetértékelésen megfogalmaztuk a Civil Közoktatási Platform követeléseit.