A Civil Közoktatási Platform (CKP) a következőképpen foglal állást a felmerült javaslattal kapcsolatban:

  1. Szervezetünk mindenekelőtt azt javasolja, hogy hozzunk létre egy új, a jelenleginél jóval demokratikusabb társadalmi egyeztetési rendszert, mely valódi vitákkal, együtt gondolkodással biztosítja az érintettek részvételét az oktatással kapcsolatos döntések előkészítésében, és így a mainál sokkal magasabb szinten szolgálja azok szakmai megalapozását. A CKP a javaslatát megfogalmazta a Kockás Könyv első fejezetében. E folyamat egyik legfontosabb elemeként jöjjön létre egy demokratikus konzultatív testület, egy Közoktatáspolitikai Tanács. Az iskolaszerkezet kérdése rendkívül fontos, csakis egy alapjaiban megreformált társadalmi egyeztetés keretei között vitatható meg.
  2. A szerkezet átalakításával foglalkozni kell, egyetértünk a kérdés felvetésével.
  3. Az egységes és általános képzés szakaszának súlyát érdemes növelni a teljes közoktatás idején belül, ezzel a törekvéssel is egyetértünk.
  4. Nem tartjuk megfelelőnek azt a megoldást, hogy a kormány csak egyetlen, és szakmailag még egyáltalán nem kidolgozott változatot bocsát vitára a szerkezet megújítása ügyében.
  5. Az óvoda és az iskola közé iktatandó év, bár hozzájárulhat a közoktatás bizonyos gondjainak enyhítéséhez, összességében több problémát vet fel, mint amennyit megold.
  6. A CKP a Kockás Könyvben leírva további szerkezetátalakítási javaslatot tett közzé.
  7. Szervezetünk azt kéri az Emberi Erőforrások Minisztériumától, hogy ne indítsa el az ad hoc ötletről a társadalmi vitát. A szakmával együttműködve hozza létre az itt az 1. pontban jelzett társadalmi egyeztetést, és az iskolaszerkezet kérdéseit e keretek között bocsássa társadalmi vitára. Ebben biztosítsa, hogy szakmailag alátámasztott változatok (minden értelmes, megfontolandó változat) megismerhető és megvitatható legyen.

A CKP e feltételek teljesülése esetén teljes erőbedobással kapcsolódna be az egyeztetési folyamatba, rendelkezésre bocsátva azt a szakértelmet, amely a tagságát kitevő, több, mint félszáz jelentős hazai szakmai szervezetben rendelkezésre áll.

Budapest, 2017. március 16.
Civil Közoktatási Platform

Olvassa el álláspontunk részletes indoklását is! 

Mar.19.

Állásfoglalás a kormány iskolaszerkezeti változtatásra vonatkozó javaslatáról

Az ország közvéleménye 2017. március elején megismerhette a kormány ötletét a magyar iskolarendszer átalakításával kapcsolatban. A szándék az, hogy épüljön be a struktúrába, az általános iskola nyolc évfolyama elé egy egyéves iskolaelőkészítő, az óvoda és az alapoktatás közötti távolságot áthidaló nevelési szakasz.

Kapcsolódó Linkek


Az állásfoglalás részletes szakmai indoklása

A Civil Közoktatási Platform (CKP) állásfoglalást tett közzé az iskolaszerkezet átalakításával összefüggésben felmerült, a kormány által nyilvánosságra hozott ötletről. Az alábbiakban az állásfoglalás szikár pontjainak részletesebb magyarázatát adjuk meg. Részletek