A Civil Közoktatási Platformot növekvő aggodalommal töltik el azok a már megvalósult, illetve tervezett oktatásigazgatási döntések, amelyek általában a szakképzésben, illetve legutóbb specifikusan a szakgimnáziumi képzés területén születtek. A változások nagy részének irányát, a konkrét intézkedések többségét a szakképzés formálódása, a leendő szakemberek színvonalas képzése iránti igények szempontjából alapvetően problematikusnak tartjuk. Ilyenként értékeljük

  • a szakgimnáziumi természettudományos nevelés tantárgyainak oktatását szolgáló időkeret jelentős mértékű csökkentésének, e tantárgyak rendszere átalakításának, valamint a szabadon választható tantárgyak tanulására fordítható óraszám minimálisra csökkentésének, összességében a közismereti képzés órakerete jelentős csökkentésének tervét,
  • a szakgimnáziumi érettségivel kapcsolatos, a jogszabályokban már megjelent változtatásokat.

A szakképzés átalakítására már eddig meghozott, illetve ezután várható, már bejelentett döntések súlyosan veszélyeztetik a szakgimnáziumokban zajló nevelés minőségét, a szakgimnáziumi tanulók számára rendkívül hátrányosak, nekik jelentős érdeksérelmet okoznak. A kerettantervi változtatások 2016. szeptember 1-től történő érvényesítése a feltételek szinte teljes hiánya miatt abszurditás. Az érettségivel kapcsolatos változtatások megszüntetik az egységes érettségi intézményét.

Mindezek miatt a Civil Közoktatási Platform határozottan kéri az oktatásügyi kormányzatot, hogy tegyen lépéseket az érettségit érintő változtatások visszavonására, a megfelelő jogszabály módosítására, illetve mondjon le a szakgimnáziumi képzés tervezett átalakításáról. Tekintettel e már megtörtént, illetve tervezett döntések következményeinek súlyosságára, nem a döntések, a bevezetés elhalasztását javasoljuk, hanem az e lépésekről való végleges lemondást.

Az állásfoglalást a Civil Közoktatási Platform szervezeti megvitatták, elfogadták, annak képviseletére az Ügyvivő Testületet felhatalmazták.

Álláspontunk részletes indoklását külön cikk tartalmazza.

Kontextus

 

Aug.10.

A CKP állásfoglalása a szakgimnáziumi változtatásokról

A szakképzés átalakításának felfüggesztése a CKP 12 pontjának fontos követelése volt. Annak ellenére, hogy a változtatásokat a CKP-n kívüli szakmai szervezetek – köztük a Nemzeti Pedagógus Kar – is kritizálták, és még a Köznevelési Kerekasztal sem támogatta, és annak ellenére, hogy a változások előkészítése a mai napig nem történt meg, a kormányzat ragaszkodik azok szeptember 1-i bevezetéséhez. Ez késztette a Civil Közoktatási Platformot arra, hogy részletes szakmai állásfoglalást készítsen, és azt cselekvésre felszólító kísérőlevéllel eljuttassa a döntéshozókhoz és a közoktatásban, szakképzésben érintettekhez.

Kapcsolódó Linkek


Beadvány az alapjogok biztosához a szakgimnáziumi érettségivel kapcsolatban

Sérti a diákok jogait, egyenlőtlen feltételeket teremt az érettségi követelmények gyors változtatása, amelyre a tanulók nem készülhetnek fel időben, ezért Civil Közoktatási Platform (CKP) 2017. január 19-énbeadványban fordult Székely Lászlóhoz, az alapvető jogok biztosához. Részletek

Mi nincs kész, ami a tanévkezdéshez kellene?

A kormányzat úgy akarja a szakképzésben az alapvető változtatásokat végrehajtani, hogy tervezett bevezetésük előtt három héttel az iskolák, a tanárok, a gyermekek a legalapvetőbb információkkal sem rendelkeznek azok tartalmáról – még azt sem tudják, milyen tantárgyakat kell majd tanítaniuk/tanulniuk. Részletek

A CKP szakgimnáziumi változtatásokról szóló állásfoglalásának részletes indoklása

Számos fejlett országban felismerték, hogy az iskolarendszerű szakképzésnek nem elsősorban a konkrét munkafolyamatok közvetlen és teljességre törekvő elsajátíttatása a feladata, hanem a leendő szakemberek felkészítése a munka világa egyre gyorsuló változásaira. A cél ma elsősorban az egész életen át tartó tanulás személyiségbeli feltételeinek a kialakítása. Számos cég ma már maga oldja meg a konkrét munkafeladatokra való felkészítést, és inkább olyan fiatalokat vár, akik az adott szakma átfogó ismeretén túl elsősorban a digitális eszközök alkalmazásában, nyelvtudásban, együttműködési, vállalkozási készségeiket tekintve rendelkeznek megfelelő tudással, illetve – ez a legfontosabb – megtanultak tanulni. Az említett döntések többsége ezzel a meghatározó, és az országok gazdaságát alapvetően formáló tendenciával szembe megy. Részletek

Cselekvésre szólítunk fel minden érintettet!

A CKP szakgimnázumi változtatásokkal kapcsolatos állásfoglalását cselekvésre felszólító kísérőlevéllel elküldtük a szakképzésben érintett minisztériumoknak, a parlamenti pártok vezetőinek, a kulturális bizottság tagjainak, a Köznevelési Kerekasztal szervezeteinek, a gazdasági kamarának és más gazdasági érdekképviseleti szervezeteknek, az iskolafenntartó egyházaknak, a szülői és diák/ifjúsági szervezeteknek. Részletek