A Civil Közoktatási Platform messzemenően egyetért egy független, demokratikus játékszabályok szerint összeálló, az Emberi Erőforrások Minisztériuma partnereként javaslattevő, véleményező, konzultatív szerepet betöltő szervezet létrehozásával.

A jelenleg is működő Köznevelési Kerekasztal létrehozása során a minisztérium nem követett bizonyos, a múltban már bevált, demokratikus szabályokat, maga szabta meg a Kerekasztal összetételét, napirendjét, működésmódját. Ez volt az oka annak, hogy több szervezet nem kívánt részt venni a Kerekasztal munkájában. E szervezetek nem a diskurzust utasítják el, hanem a párbeszédnek azt a módját, azokat a feltételeit, amelyek a Kerekasztal megalakítása során érvényesültek.

A Civil Közoktatási Platformba tömörült civil szervezetek készek arra, hogy az oktatás átfogó, közép- és hosszútávon ható, valamint gyors cselekvést igénylő problémáiról demokratikus keretek között zajló párbeszédnek a részesei legyenek.

Ahhoz azonban, hogy ez lehetőségből valósággá váljék, bizonyos elvi jelentőségű, az eredményességet, a hatékonyságot demokratikus módon biztosító feltételeknek érvényesülniük kell.

Ezek a következők:

1. A szervezet létrehozásáról intézkedő jogszabály társadalmi egyeztetésére legalább egy hónap szükséges a szakmai, a civil, az érdekvédelmi szervezetek számára.

2. Kérjenek fel szakértőket a tervezett jogszabály véleményezésére - olyanokat is, akik nem értenek egyet a kormány politikájával.

3. A szervezet legyen szakmailag önálló, maga alakíthassa ki SZMSZ-ét, munkaprogramját, maga választhassa vezetőjét, tisztségviselőit.

4.  A szabályozásba építsenek be olyan elemeket, amelyek bizonyos garanciákat jelentenek arra, hogy az új szervezet állásfoglalásai, véleményezései nem lesznek  pusztába kiáltott szavak.

5. Tisztázni kell, milyen szerepe lenne a létrehozandó szervezetnek a szakképző intézmények, az azokban zajló szakmai és közismereti oktatás ügyeiben. A szakképzés szakmai részével kapcsolatos egyeztetésre az érintett minisztériumok hozzanak létre hasonló egyeztető testületeket.

6. Elengedhetetlen, hogy a szakmai oldalon a civil szervezeteknek is legyenek képviselőik.

7. Az egyes oldalak képviseletét úgy kell szabályozni, hogy az lehetővé tegye az oldal valóságos képviseletét. Az alapforma a delegálás lehet, amelynek során az oldalak megszavazzák képviselőiket.

8. A rossz asszociációk elkerülése érdekében indokolt, hogy az új szervezet neve ne „kerekasztal” legyen.

A feltételeket Palkovics Lászlóhoz írt levelünkben részletesen kifejtjük.

Nov.22.

Hogyan kellene működnie a Kerakasztal utódjának?

A CKP Ügyvivő Testülete Palkovics Lászlóhoz írt levelében összefoglalta azokat a feltételeket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az új oktatáspolitikai egyeztető fórum demokratikus, hatékony, legitim legyen.

Állásfoglalás az OKNT és a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal működését szabályozó kormányhatározatról

A köznevelési szakmai testületekről szóló 1382/2017. (VI. 16.) kormányhatározat kapcsán a Civil Közoktatási Platform (CKP) állásfoglalásában fel kívánja hívni a figyelmet a testületekkel kapcsolatos általános elvi problémákra, valamint a szabályozás anomáliáira. Az OKNT delegálási folyamatában való részvételt ajánlja a szervezetek számára, a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal szabályozását azonban elfogadhatatlannak tartja. Részletek

Milyen kell legyen egy érdekegyeztető testület? - A CKP ÜT levele Palkovics Lászlónak

A CKP Ügyvivő Testülete 2016. november 22-én levelet küldött Palkovics Lászlónak, amelyben részletesen kifejtette, milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy a tervezett új oktatáspolitikai egyeztető fórum legitim, demokratikus, hatékony legyen. Részletek