A felsőoktatás egyes területei - elsősorban a továbbtanulási feltételek és a pedagógusképzés - szoros összefüggésben vannak a közoktatással. A CKP ezért javaslatcsomagot állított össze a felsőoktatás irányítása részére.

A javaslatokat és indoklásukat tartalmazó  anyag külön cikkben olvasható.

A nyelvvizsga továbbtanulási feltétellé tételével kapcsolatban a CKP külön állásfoglalást adott ki, mivel az azzal kapcsolatos döntés túlmutat a felsőoktatási irányítás kompetenciáján; ezzel kapcsolatos itteni javaslataink csak "kármentő" jellegűek.

Az érintett területek:

Közoktatás-felsőoktatás átmenet (felsőoktatásba való bejutás és lemorzsolódás)

 • Kutatások, adatok hiánya
 • A felsőoktatásban tanulók létszámának csökkenése
 • A szakgimnáziumi érettségi változások hatása
 • A szakgimnáziumi kerettantervi változások hatása
 • Kötelező nyelvvizsga
 • Emelt szintű érettségi kötelezővé tétele
 • Szakmai érettségi újabb változásai

Pedagógusképzés

 • A pedagógusképzés különféle területei közötti különbségek oldása
 • Ösztöndíj és alkalmassági vizsga beválásnak vizsgálata
 • Tanári gyakorlat problémái
 • Oktatói bérezés
 • Nem szakos ismeretek (pedagógiai tárgyak, informatika, életviteli ismeretek stb.) hiánya
 • Komplex szakok hiánya
 • Szakirányú továbbképzések támogatása
 • Tananyagok, jó gyakorlatok felhelyezését, e-learninget lehetővé tevő professzionális felsőoktatási online felület létrehozása és hozzáférhetővé tétele

Felsőoktatás intézményekhez rendelt közoktatási projektek

 

 

Nov.04.

A felsőoktatás és a közoktatás érintkezési pontjaira vonatkozó javaslatok

A felsőoktatás egyes területei - elsősorban a továbbtanulási feltételek és a pedagógusképzés - szoros összefüggésben vannak a közoktatással. A CKP ezért javaslatcsomagot állított össze a felsőoktatás irányítása részére.

Javaslatcsomag a felsőoktatási irányítás számára

A javaslatokat és indoklásukat tartalmazó teljes csomag itt olvasható. Részletek