Az egyéni képviselői indítványt  október 26-án tárgyalják.

A javaslat szerint „Egyéb jelzés hiányában is súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő, más törvényes képviselő megtagadja az együttműködést az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatóval – háziorvossal, házi gyermekorvossal, védőnővel, – illetve a gyermek gondozása tekintetében a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel és a köznevelési intézménnyel.”

A „súlyos veszélyeztetés” pedig a Gyvt. 72. §-a értelmében alapot adhat a gyermek azonnali kiemelésére.

A TASZ állásfoglalását, amelyet eljuttatott a képviselőknek, kérve, hogy ne szavazzák meg az indítványt, a Civil Közoktatási platform is aláírta.

Az SNI-s szülői szerevzetek aggályosnak tartják azt a pontot is, amely szerint „A szűrővizsgálatot elrendelő határozat-közegészségügyi vagy járványügyi okból- a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

 

Oct.25.

Gyermekvédelmi törvény módosításának tervezete

Az egyéni képviselői indítványt lehetővé teszi a gyermekek családból való kiemelését, ha a szülő nem működik együtt az egészségügyi, ill. oktatási szolgáltatókkal.

A TASZ CKP által támogatott levele a képviselőkhöz

A törvénymódosítás vitája előtt TASZ és több szervezet - köztük a CKP - szakmai állásfoglalását eljuttatta felszólította a képviselőket, hogy ne szavazzák meg az egyéni indítványt, mert annak egyes részei Alaptörvényellenesek, és családok indokolatlan szétszakítására, gyermekek indok nélküli kiemelésére teremthetnek jogi alapot. Részletek