A törvénymódosítás elleni tiltakozás leszerelésére gyakran hangzott el az az érv, hogy gyógypedagógusok - köztük Gereben Ferencné, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének elnöke - támogatja a változtatást. Az indoklás szerint a BTMN tanulók az értékelés alóli felmentés miatt motiválatlanok, a fejlesztés az értékelés megkövetelése esetén eredményesebb lesz. Azt sugallják, hogy a BTMN nem is valóságos problémát takar, a valódi diszlexiások, diszgráfiások, diszkalkuliások SNI kategóriába tartozva így is meg fogják kapni az értékelés alóli felmentést, a lustákat pdig nem kell segíteni.

A CKP munkájában részt vevő gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, tanárok, érintett szülők nem így gondolják.

A linkeken keresztül elolvasható különféle érintett szervezetek, szakmai szereplők véleménye, tapasztalata.

Külön cikkben közöljük Dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektan szakpszichológus, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézete tudományos főmunkatársa, a tématerület szakértője szakmai véleményét a BTMN diagnózist kapó tanulókat hátrányosan érintő törvénnyel kapcsolatban, amelyet elküldött az oktatási jogok biztosának, Aáry-Tamás Lajosnak.

Mint írja, "a BTMN kategóriába a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia olyan formái tartoznak, amelyek megfelelő fejlesztési és tanítási módszerekkel nem kellene, hogy zavarrá alakuljanak. Az iskolai készségek elsajátítási zavarainak ezen formái az egyéni neurológiai eltérés mellett a nem megfelelő tanítási módszerek hatására válnak súlyosabb, akár az egyén egész életére kiható zavarokká...

Azzal, hogy a most elfogadott köznevelési törvény ezektől a tanulóktól elveszi a felmentéseket, a tanulókat bünteti az oktatás nem megfelelő volta miatt. Az atipikus fejlődésű gyerekek nem fognak megtanulni írni, olvasni vagy számolni attól, hogy megbuknak vagy gyenge osztályzatokat kapnak, ha továbbra sem hatékony módszereket használó oktatásban részesülnek. Jó eséllyel sokan sajátos nevelési igényűvé válnak, és ezzel tovább terhelik az amúgy is túlterhelt ellátó rendszert.

Súlyos hiba a felmentéseket megvonni úgy, hogy a pedagógusok és az oktatás nem készül fel a szokásostól eltérő képességekkel rendelkező tanulóknak is megfelelő tanítási módszerek alkalmazására."

A változtatás praktikus szempontból is problémákat okoz.

A tanulási nehészéggel küzdő nagy része  nem fordult szakértői bizottsághoz az SNI státuszért - annál kevésbé, mivel ez lassítja a fejlesztési folymat elkezdését, amely a BTMN minősítés és a felmentés birtokában hamarabb elkezdődhetett - vagy legalább a folyamatos kudarcélmény káros hatásai elkerülhetővé váltak. (Erről a szülői tapasztalatokra mutató linken olvashatnak.)

Nyilvánvalóan a törvénymódosítás hatására az SNI esetek száma megugrik, a szakértői bizottságok túlterheltsége tovább nő.

Az SNI gyermekeknek gyógypedagógus járna. Gyógypedagógusból azonban nagyon kevés van a pályán. Aki van, azoknak sokszor a szakjuknak nem megfelelő problémákkal küzdő gyermekeket is el kell látni.

Segítség-e, ha más szakos gyógypedagógusként az SNI státusban levő disz-es gyerekekkel foglalkozik valaki? Többet kapnak-e így, mint akkor, ha BTMN státusban lennének), és fejlesztő pedagógus foglalkozna velük??

További problémát jelent, hogy nincsnek - illetve nem alkalmaznak, vagy csak a tanuló ellenállása miatt nem alkalmazhatók - "tökéletes" diagnosztikai eljárások, amellyel  precízen el lehet különíteni az SNI-t a BTMN-től.

Nem feltételezhetjük, hogy  a BTMN felmentési javaslatokat hozzá nem értő dilettánsok alkották. A szakembereknek meggyőződésük volt, hogy az értékelés alóli felmentés a gyermek érdekeit szolgálja.

Ha ez így van, akkor miért akkora tragédia, ha egy gyermeket nem osztályoznak? Pedagógiailag teljesen megalapozatlan az az állítás, hogy egy gyermeket kizárólag az osztályzás motivál teljesítményre - különösen akkor, ha az adott területtel problémái vannak.
 

Jun.02.

BTMN tanulók - miért káros a törvénymódosítás?

A köznevelési törvény módosítása megszünteti a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók értékelés alóli felmentésének lehetőségét. Szakmai véleményekkel támasztjuk alá, miért káros ez, miért nem elegendő, hogy a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók felmentési lehetősége megmarad.

Kapcsolódó Linkek


Dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektan szakpszichológus, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézete tudományos főmunkatársa szakmai véleménye a BTMN diagnózist kapó tanulókat hátrányosan érintő törvénnyel kapcsolatban

Dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektan szakpszichológus, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézete tudományos főmunkatársa, a tématerület szakértője szakmai véleményt írt a BTMN diagnózist kapó tanulókat hátrányosan érintő törvénnyel kapcsolatban, amelyet elküldött az oktatási jogok biztosának, Aáry-Tamás Lajosnak. Részletek