2016 őszén (október 20 – november 15) között az OFOE szakmai csoportja Lannert Judit oktatáskutató vezetésével egy online kérdezést végzett a pedagógusok, szülők, diákok és egyéb érdeklődők körében. A mérőeszköz tematikájának kialakításánál a Tanítanék Mozgalom a CKP és a két pedagógus szakszervezet által megfogalmazott követelések jelentették a legfontosabb alapot, de a kérdőív összeállítói próbáltak olyan tartalmakat is beilleszteni, amelyekről korában zajlottak országos kutatások, hogy lehetőség nyíljon az összehasonlításra, bizonyos tendenciák kitapintására is.

A kérdőívre összesen 5041-en kezdték el a válaszadást, de az utolsó blokkig már csak 3356-an jutottak el. A minta ugyan nem reprezentatív, de a mozgalommal rokonszenvezők véleményét jól mutatja. A kérdőív a szakmán belüliek és kívüliek közt is  a nőket tudta jobban megszólítani. A felnőttek átlagéletkora 50 év körül alakult, a tanulók esetében pedig 19 év, ami annak köszönhető, hogy egyötödük egyetemi hallgató. A tanulók közt legkevésbé szakiskolások működtek közre. A kitöltők felének van 20 év alatti gyereke, vagy unokája és zömükben városi lakosok, községben 15% lakik.

Néhány elgondolkodtató adat (válogatás az első gyorsjelentés alapján)

 • A tanulók 70, a felnőttek 80-83 százaléka szerint romlott az oktatás színvonala az elmúlt években.
 • Az első három legfontosabb problémának a túlközpontosítást, az alulfinanszírozást és a tanulók túlterheltségét tartják a kérdezettek. A tanulóknak és szüleiknek a tanulói túlterheltség a legnagyobb probléma, a tanárok számára a túlközpontosítás.
 • A megkérdezettek több mint 90 százaléka szerint önálló tárcát kellene, hogy kapjon az oktatás.
 • 95 százalék felett gondolják azt, hogy az oktatásfejlesztésre a költségvetésből is biztosítani kell forrást a napi működtetésen túl, valamint hogy az oktatásfinanszírozásnak szektorsemlegesnek kellene lennie.
 • 85-90 százalék gondolja, hogy a szakképzésnek is az oktatási tárcához kellene tartoznia.
 • A megkérdezettek szerint a pedagógus heti kötelező óraszáma 21 óra legyen a 26 óra helyett.
 • Az intézményvezető kiválasztásába elsősorban a pedagógusok szólhassanak bele (27-28%). Az intézményfenntartó a második, aki a leginkább beleszólhat. Ezután a pedagógusok inkább a közalkalmazotti tanácsot, a szülők viszont magukat és a diákokat érzik leginkább illetékesnek.
 • A pedagógusok 54 és a szülők 41 százaléka gondolja úgy, hogy vissza kell állítani a tankönyvek akkreditációs rendszerét, és a tankönyvlistáról való választás szabadságát biztosítani a pedagógusoknak. A szakmabeliek és szülők kevesebb, mint három százaléka pártolja a jelenleg érvényes állami tankönyvrendszert.
 • Minden csoport számára prioritás, hogy a többletmunkát meg kell fizetni, és hogy azok bérét is rendezni kell, akik nem tartoznak az életpályamodell hatálya alá.
 • A bérek differenciálásának a szakmabeliek szerint alapvetően a munka nehézségén, a végzettségen, kisebb mértékben az életkoron és a munka összetettségén kellene múlnia. Az életkort a szülők kevésbé érzik differenciáló erejűnek, de fontosabbnak tartanák a szakmánál az iskolahasználók véleményét, a tanulói eredmények alakulását és a munkaerőpiaci szempontokat.
 • Érzékelhető, hogy a tanulók, akik kitöltötték a kérdőívet, kevésbé érzékenyek a méltányosságra. Ez azzal magyarázható, hogy nagy valószínűséggel elitiskolába járók kapcsolódtak be a vizsgálatba. ugyanakkor még így is figyelemreméltó, hogy leginkább ők a szelekció motorjai!

Többet lehet olvasni a vizsgálati eredményekről a CKP honlapján található cikkben, ahol három témát: a közoktatás problémáit, a méltányosság kérdését és a tanulói sikeresség problematikáját emeltünk ki.

Teendőink

Az első eredményekről szűk szakmai körben két beszélgetés folyt: január 18-án és február 9-én, volt továbbá egy rövid tájékoztatás a vizsgálatról a Tanárok a Gödörben rendezvény keretében is.

A továbbiakban folyamatosan nyilvánosságra kerülnek majd az eredmények, valamint az alaposabb elemzések, és tervezünk vitákat, illetve információgyűjtést az egyes résztémákról is. 

A gyorsjelentésből részleteket olvashat itt.

2017.02.24.

 

           Szekszárdi Júlia

 

 

Feb.24.

Közvéleménykutatás a közoktatásról

2016 őszén az OFOE munkacsoportja Lannert Judit vezetésével online kérdezést végzett pedagógusok, szülők és diákok körében, 3336 érvényes kérdőív alapján készült el az első gyorsjelentés, ebből közlünk itt néhány részletet. A kérdőív eredményeiből számos olyan aktuális probléma körvonalazódik, amiről beszélni, vitázni kell, és amely segítheti a CKP-t is további tevékenysége megtervezésében.

Kapcsolódó Linkek