Mit kell tudni a szülőknek a szabad tankönyvválasztáshoz?
Mit tehetnek a szülők a szabad tankönyvválasztásért?

 1. A 2016-17-es tanévtől 1-4. évfolyamig minden tanuló térítésmentesen kapja a tankönyveket, munkafüzeteket. – 2011. CXC. Tv. A köznevelésről 46. § (5), továbbiakban: Köznev. Tv.

 2. Az 1-2. évfolyamon megtarthatja az ingyenesen kapott tankönyveket, a 3-4. évfolyamon csak a munkafüzeteket. – KLIK utasítás

 3. Amennyiben a szülő tankönyvet szeretne vásárolni/rendelni,ezt megteheti http://webshop.kello.hu/ illetve a különféle tankönyvkiadók honlapján/ boltjában.

 4. A tankönyvrendelés véglegesítése előtt a szülőket tájékoztatni kell .A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. - 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 30. § 2,3,4,5. pont

 1. 5-13. évfolyamig  rászorultsági alapon, normatív tankönyv támogatás kérhető 2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról – (továbbiakban tankönyv tv.) 4. § .  A támogatást kérni kell az tankönyv tv. 5. számú mellékletével. Letölthető innen: URL: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167988.312371., és be kell nyújtani az iskolának a jogosultságot igazoló iratot.

 1. Az SNI-s tanulókra vonatkozó taneszközszabályozás: Köznev. Tv. 47. § 4.

 2. A tanárnak joga, hogy megválassza a tankönyveket, taneszközöket – a munkaközösség véleményének kikérésével és a helyi tantervnek megfelelően – Köznev. Tv. 63. § (1)

 3. A fenntartó az iskola számára előírhatja kerettanterv választását és meghatározhatja az intézményben használható tankönyveket, taneszközöket. – Köznev tv. 32. § C 

 4. Ha a szülők más tankönyvet szeretnének, mint amit a fenntartó előírt vagy jóváhagyott, a tanárral egyetértésben választhatnak más tankönyvet, de annak meg kell felelnie a NAT-nak, Kerettantervnek és szerepelnie kell a hivatalos tankönyvjegyzéken.  A szülők írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy melyik tankönyvet szeretnék a tanár egyetértésével , és vállalják annak költségeit valamint az ingyenes/normatív tanulóknak is kifizetik. - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 82. § (5) 83.§(7)

 5. Az ingyenes és normatív tankönyveket, segédleteket elsősorban az iskolai könyvtárból kölcsönzéssel kell biztosítani (ezért előfordul, hogy használt tankönyvet kap a tanuló) - 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 32. § 5.

 6. Az iskolai tankönyvellátás rendjét és szabályait az iskola SZMSZ-ében, Házirendjében kell szabályozni. A könyvtár Tankönyv-tári szabályzatában kell rögzíteni a kölcsönzés és a kártérítés szabályait és rendjét - 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 32. § 5. Valamint 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 163.§ (5) 166. § (1) e, 3, 167.§ (3) g.

 

Összeállította: Szakmári Klára könyvtárostanár    Bp. 2016. április 8.

Apr.15.

A tankönyvrendelés véglegesítése - KÉRDÉSEK ÉS JELZÉSEK

A tankönyvrendelés terén teljes a káosz. Jelezzétek, ha jogsértést tapasztaltok! Küldjétek el kérdéseiteket, hogy továbbítsuk az illetékeseknek! Használjátok ki az utolsó napokat!

Kapcsolódó Linkek


Jelezzétek, ha a fenntartó felülbírálja az iskola jogszerűen összeállított tankönyvrendelését!

Értesüléseink szerint a tankerületek indoklás nélkül felülbírálják az iskolák szakmai szempontok alapján összeállított tankönyvrendelését. Részletek

Jelzem a jogsértést

Megválaszolásra váró kérdések tankönyvügyben az illetékesekhez

Kérjük a pedagógusokat, hogy a tankönyvekkel, tankönyvterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, problémáikat, az észlelt hibákat és szabályozási anomáliákat küldjék meg számunkra az itt rendelkezésre bocsátott felületen! Részletek

Nekem is van egy kérdésem

HAZUGSÁGOK ÉS KÉRDÉSEK. MIÉRT KELL SZABAD TANKÖNYVPIAC?

Mivel indokolja a kormány a tankönyvpia c államosítását, és miért nem igaz, amit állítanak? Részletek

Mit tehetnek a szülők?

Mit kell tudni a szülőknek a szabad tankönyvválasztáshoz? Mit tehetnek a szülők a szabad tankönyvválasztásért? Részletek

Részsiker a kölcsöntankönyvek terén - folytassuk az akciót!

(Kimondatlanul) a kezdeményezésünk nyomán az 1-2. osztályban már eltörölték a kölcsönkönyvi kötelezettséget az állami iskolákban. A KLIK követeléseink hatására csökkentette az állami elvonást, emelte a tankönyvpénzeket. De ez még kevés! Még mindig aktuális a Meixner Pedagógiai Egyesület petíciója! Írja alá! Részletek

A CKP követelései

A szabad tankönyvválasztás követelése szerepel a Civil Közoktatási Platform gyors megoldást kívánó kérdéseket tartalmazó 12 pontjában. Részletek