A beilleszkedési és tanulási zavarok problémája

 

Az olvasás, írás és számolás elsajátításának zavara lehet olyan eltérés vagy sérülés, amely egész életen át megakadályozza ezeknek a készségeknek a kialakítását, és csak speciális terápiákkal érhető el, hogy valamelyes képességeket kialakítsanak ezeken a területeken. Ez a súlyos formája a tanulási zavaroknak, amely a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia elnevezést kapja, és SNI kategóriába kerül.

A BTMN kategóriába a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia olyan formái tartoznak, amelyek megfelelő fejlesztési és tanítási módszerekkel nem kellene, hogy zavarrá alakuljanak. Az iskolai készségek elsajátítási zavarainak ezen formái az egyéni neurológiai eltérés mellett a nem megfelelő tanítási módszerek hatására válnak súlyosabb, akár az egyén egész életére kiható zavarokká.

A tanulók 2%-a kerül az SNI szintű tanulási zavar kategóriába, 5% BTMN kategóriás. Ezek azonban csak azok, akik megkapták a diagnózist, mert ennél legalább kétszer ennyi az írás, olvasás, számolás terén zavarokkal küzdő tanuló, és a számuk tovább fog nőni, amennyiben a tanítási módszereken nem változtatnak a közoktatásban.

Ahogy az elnevezés is jelzi, ezek a zavarok elsősorban az iskola és a tanulók össze nem illése miatt alakulnak ki. Az ilyen zavarok megszaporodásának oka, hogy a megváltozott technikai-kulturális környezetben a gyerekek fejlődése is a korábbiaktól eltérővé vált, az iskolai tanítás azonban nem követte ezt a változást. Ez okozza a rendszerszintű zavarokat.

 

A rossz törvény

Azzal, hogy a most elfogadott köznevelési törvény ezektől a tanulóktól elveszi a felmentéseket, a tanulókat bünteti az oktatás nem megfelelő volta miatt. Az atipikus fejlődésű gyerekek nem fognak megtanulni írni, olvasni vagy számolni attól, hogy megbuknak vagy gyenge osztályzatokat kapnak, ha továbbra sem hatékony módszereket használó oktatásban részesülnek. Jó eséllyel sokan sajátos nevelési igényűvé válnak, és ezzel tovább terhelik az amúgy is túlterhelt ellátó rendszert.

Súlyos hiba a felmentéseket megvonni úgy, hogy a pedagógusok és az oktatás nem készül fel a szokásostól eltérő képességekkel rendelkező tanulóknak is megfelelő tanítási módszerek alkalmazására.

Törvénnyel elrendelhető, hogy a gyerekek ne olvassanak, ne írjanak, ne számoljanak, ne tanuljanak és ne gondolkodjanak. Viszont az, hogy olvassanak, írjanak, számoljanak, tanuljanak, gondolkodjanak, csak megfelelő módszertanokkal érhető el.

A gyerekek adottságaiktól függően különbözően, de mind érintettek az idegrendszer érését befolyásoló környezeti hatások okozta változásokban. A beilleszkedési és tanulási zavarok terjedésének a fő oka, hogy hiányzik a pedagógusok módszertani felkészítése az eltérő fejlődésű tanulók tanításához. A zavarok súlyosságát és kialakulásának valószínűségét növelik a nem megfelelő tanítási módszerek, a felmentések elvétele pedig egész életükre kiható kudarcokra ítéli a tanulókat.

 

Budapest, 2017. június 1.

 

Dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektan

 

szakpszichológus

MTA TTK

Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézete

tudományos főmunkatársa

Jun.02.

BTMN tanulók - miért káros a törvénymódosítás?

A köznevelési törvény módosítása megszünteti a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók értékelés alóli felmentésének lehetőségét. Szakmai véleményekkel támasztjuk alá, miért káros ez, miért nem elegendő, hogy a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók felmentési lehetősége megmarad.

Kapcsolódó Linkek


Dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektan szakpszichológus, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézete tudományos főmunkatársa szakmai véleménye a BTMN diagnózist kapó tanulókat hátrányosan érintő törvénnyel kapcsolatban

Dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektan szakpszichológus, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézete tudományos főmunkatársa, a tématerület szakértője szakmai véleményt írt a BTMN diagnózist kapó tanulókat hátrányosan érintő törvénnyel kapcsolatban, amelyet elküldött az oktatási jogok biztosának, Aáry-Tamás Lajosnak. Részletek