A Civil Közoktatási Platform 2016. február 3-án tartott fórumán a résztvevő pártok (DK, Együtt, Jobbik, Liberálisok, Momentum) képviselői az oktatáspolitikai és oktatásirányítási döntések társadalmi egyeztetésével kapcsolatos kérdéseket is megvitatták. A pártok egyeztetésekkel kapcsolatos részletes elképzelései táblázatos formában itt találhatók meg.

 

A téma jelentőségét az adja, ahogy ezt néhány résztvevő meg is erősítette, hogy az oktatáspolitika alakításának új rendszerét szükséges kialakítani, a döntések jelentős mértékű társadalmasítása fontos, sürgető feladat lesz egy politikai fordulat után.

A pártok e témakörben is a legtöbb kérdést tekintve egymáshoz nagyon közeli elveket vallanak. Minden résztvevő indokoltnak tartja az oktatás folyamatai résztvevőinek minél szélesebb körű bevonását érdemi társadalmi egyeztetési folyamatokba.

Nahalka István, a CKP szakértője így foglalta össze a témában elhangzottakat (a táblázatos összefoglalót később tesszük közzé):

A fórumon fontos célként szerepelt a döntések mainál sokkal alaposabb szakmai, tudományos előkészítésének feladata. Elhangzott olyan vélemény is, de a többi párt képviselője sem állt ettől távol, hogy minden döntést kutatómunkának kell megelőznie. A döntések bizonyítékokra alapozásának elve szinte evidenciaként szerepelt a hozzászólásokban.

A szakmai egyeztetések szervezeti hátterével kapcsolatban szóba került a régebben működő Közoktatáspolitikai Tanács, továbbá a Diákjogi Tanács újbóli létrehozása, az egyeztetések szervezeti struktúrájának minden szinten történő kiépítése, és szinte állandó ismétlésként (utalva ezzel az előző három fórumra) az önálló oktatási minisztérium létrehozására vonatkozó javaslat. Szintén a jogi, szervezeti háttérrel kapcsolatban határozott javaslatként merült fel az egyéni képviselői indítványok intézményének megszüntetése. A Nemzeti Pedagógus Karral összefüggésben elhangzott, és nem váltott ki vitát, hogy szakmai érdekképviseletre a pedagógusoknak szükségük van, de a jelenlegi szervezet helyett egy a kormánytól teljes mértékben független, nem kötelező tagsággal bíró, alulról építkező szervezetnek kell létrejönnie. A résztvevők egyike sem vitatta a szakszervezetek jogát arra, hogy szakmai kérdésekben is képviseljék tagságukat, sőt, az e téren a szakszervezetek által kifejtett, erőteljes tevékenységet a résztvevők üdvözölték.

A pártok képviselői egyetértettek a CKP által képviselt elvvel, hogy a politikának, az oktatáspolitikusoknak nem az oktatás irányításának és fejlesztésének részfeladatait kell kitalálniuk, nem pedagógiai szakmai munkát kell végezniük, hanem egyrészt élen kell járniuk a problémák, a megválaszolandó kérdések felvetésében, artikulálásában, másrészt feltételeket kell teremteniük ahhoz, hogy a döntések szakmai, és széles társadalmi egyeztetése érdemi módon megtörténjék, és harmadrészt a szakmai háttér és a vélemények megismerése alapján felelős döntéseket kell hozniuk. A szakma, a tudomány soha nem léphet a politikusok helyébe (nem mintha ez éppen most óriási veszély lenne).

Feb.10.

Pártok oktatáspolitikai elképzelései

A választások előtt a Civil Közoktatási Platform egy 4 alkalomból álló rendezvénysorozat keretében kérdezte meg a választásokon indulni kívánó pártokat oktatáspolitikai elképzeléseikről.

Tervezett azonnali intézkedések

Tények és elemzés (1. konzultáció 1. témakör) Részletek

Intézményfenntartás, autonómia, tartalmi szabályozás

Tények és elemzés (1. konzultáció 2. témakör) Részletek

Oktatásfinanszírozás

Tények és elemzés (2. konzultáció 1. témakör) Részletek

Felsőoktatáspolitika

Tények és elemzés (2. konzultáció 2. témakör) Részletek

Esélyegyenlőség

Tények és elemzés (3. konzultáció 1. témakör) Részletek

Iskolaszerkezet, szakképzés

Tények és elemzés (3. konzultáció 2. témakör) Részletek

Pedagóguspolitika

A pedagóguspolitikáról - ahogy ezt minden választási évben megteszi - a PDSZ kérdezte a pártokat. A résztvevő pártok elképzelései erőteljes összecsengést mutattak, az eltérések esetiek voltak. Részletek

Társadalmi és szakmai egyeztetés

A Civil Közoktatási Platform 2016. február 3-án tartott fórumán a résztvevő pártok (DK, Együtt, Jobbik, Liberálisok, Momentum) képviselői az oktatáspolitikai és oktatásirányítási döntések szakmai és társadalmi egyeztetésével kapcsolatos kérdéseket is megvitatták. A pártok egyeztetésekkel kapcsolatos részletes elképzelései táblázatos formában itt találhatók meg. A téma jelentőségét az adja, hogy az oktatáspolitika alakításának új rendszerét szükséges kialakítani, a döntések jelentős mértékű társadalmasítása fontos, sürgető feladat lesz egy politikai fordulat után. Részletek