Tartalom:

Bevezetés
Összefoglaló
1. Elemzés a NAT koncepcióról
1.1. Bevezetés
1.2. A koncepció egészét jellemző sajátosságokról
1.2.1. Nincs újdonság, nincs paradigmaváltás
1.2.2. Újabb központosítási kísérletek
1.2.3. A NAT kimeneti szabályozó eszközzé tétele
1.2.4. A tanulói teljesítmények számokban való mérhetőségének illúziója
1.2.5. A gyermekek fejlődésének megkérdőjelezhető szemlélete
1.2.6. Nem kívánja csökkenteni a tananyagot
1.2.7. Az alaptanterv és a kerettanterv definíciója
1.2.8. Az alaptantervek fejlődési útjairól
1.2.9. „Környezetelváró mechanizmusok
1.2.10 A koncepció és az esélyegyenlőtlenség
1.2.11. A koncepció nyelvi, formai kidolgozottsága
1.3. Összefoglalás
2. Elemzés „A nemzeti köznevelés rendszerét érintő egyes stratégiai kérdések …” című fejezetről
2.1. Bevezető
2.2. Az új NAT bevezetése
2.3. Iskolaszerkezet, intézménytípusok
2.4. A végzettség nélküli iskolaelhagyásról
2.5. A NAT és a tankönyvek
2.6. A tanév hosszáról
2.7. Nemzeti Táborozási Program
2.8. Hét ország iskolarendszere, tartalmi szabályozása
Hivatkozások

Az elemzés elolvasásához kattintson a linkre!

Sep.01.

"A ​ nemzeti ​ köznevelés ​ tartalmi ​ ​szabályozásának ​ ​koncepciójáról és ​ ​az ​azzal ​ ​összefüggő ​ ​egyes ​ ​stratégiai ​ ​kérdésekről szóló ​ ​dokumentum" bírálata

Augusztusban került nyilvánosságra a NAT-koncepciót és néhány más kérdést ismertető dokumentum. Alábbiakban közöljük Nahalka István részletes bírálatát. Összefoglalónkból eljuthat a hivatalos oldalakon nem elérhető dokumentumhoz és korábbi anyagainkhoz, köztük a CKP alternatív NAT koncepciójához is.

A nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának koncepciójáról és az azzal összefüggő egyes stratégiai kérdésekről szóló dokumentum

A társadalmi vitára szánt, de hivatalos oldalakon nem elérhető dokumentum a márciusban elkészült NAT koncepció mellett a a nemzeti köznevelés rendszerét érintő egyes stratégiai kérdések az új tartalmi szabályozással összefüggésben c. fejezettel, valamint a jelenlegi szabályozást és nemzetközi példákat bemutató részekkel bővült. A III. fejezet még hiányzik. Részletek

Nahalka István elemzésének összefoglalója

A részletes elemzés kétoldalas összefoglalóját külön is elérhetővé tettük. Részletek

Nahalka István elemzése a magyar oktatási rendszer tartalmi szabályozásával kapcsolatos koncepciót és az azzal összefüggő egyes stratégiai kérdéseket tárgyaló dokumentumról

Tartalom: Bevezetés; Összefoglaló; Elemzés a NAT koncepcióról; . Elemzés „A nemzeti köznevelés rendszerét érintő egyes stratégiai kérdések …” című fejezetről; Hivatkozások Részletek

A hivatalos és a CKP által készített NAT koncepciók öszehasonlítása

A Köznevelési Kerekasztal Tartalomfejlesztés és Módszertan Munkacsoportja által összeállított NAT-Koncepciót, valamint a tartalmi szabályozás megváltoztatására vonatkozó CKP koncepciót táblázatos formában hasonlítottuk össze. Ezt a táblázatot most ismét közöljük. Részletek

alterNATíva - A tartalmi szabályozás átalakításának koncepciója

A Civil Közoktatási Platform (CKP) a Köznevelési Kerekasztal Tartalomfejlesztés és Módszertan Munkacsoportja által készített koncepció javaslat alternatívájaként tavasszal elkészített egy koncepciót a tartalmi szabályozási rendszer megújítására. Ezt most ezen az oldalon is hozzáférhetővé tesszük. Részletek