tanitanek.com

A Civil Közoktatási Platform Közleménye

Az oktatási rendszer állapota, a gyermekek és az ország jövője iránt érzett felelősségünk nem engedi meg, hogy leálljunk. A kérdéses cikk egyvalamit volt képes helyesen leírni, amikor a plenáris döntését idézte: A jelenlegi rendszerkereteket semmilyen körülmények között nem fogadjuk el. Bővebben
tanitanek.com

CKP hírlevél - Október 2.

Beszámoló a CKP Plenáris gyűléséről; Tanodák ellehetetlenítése; Tanítanék, Kockás körök, Van helyed Alapítvány, TTE, Igazgyöngy, TANOSZ hírei Bővebben
tanitanek.com

A Tanítanék Mozgalom képviselőinek nyilatkozata

A Tanítanék Mozgalom képviselői sajnálattal, de tudomásul veszik, hogy Pukli István ma reggel a sajtóban hozta nyilvánosságra, hogy kilép a mozgalomból. Az elmúlt fél évben sokat köszönhettünk Istvánnak, ezért reméljük, hogy távozása után megtalálja azt az utat, ami számára a legmegfelelőbb lesz. Mi is így teszünk. Bővebben
tanitanek.com

Lásd meg az embert!

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a menekültek ellen folytatott gyűlöletkampány morálisan és pedagógiailag is rendkívül aggályos. Mert arra tanít, hogy egy olyan bonyolult és összetett problémára, mint amilyen a menekültek és a bevándorlók ügye, készen kapott sablon-válaszokkal, bezárkózással, és a szolidaritás legkisebb jele nélkül reagáljunk. Hogy sutba dobjuk emberségünket akkor, amikor emberek a háború elől, az életben maradásukért menekülnek. Bővebben
tanitanek.com

Intézményvezetői kinevezés esetén legyen a nevelőtestületeknek egyetértési joga

A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium Közalkalmazotti Tanácsa azt javasolja, hogy a tantestületek akaratát, szakmai felkészültségét és pedagógusi méltóságát is figyelembe vevő új szabályozást vezessenek be: azaz intézményvezetői kinevezés esetén a nevelőtestületeknek egyetértési joga legyen. Bővebben
tanitanek.com

Szeptemberi kiáltvány negyed századdal a rendszerváltás után

A Tanítanék Mozgalom szeretné nyilvánvalóvá tenni, hogy milyen értékek mentén működik. Kiáltványunkban felvázoljuk a víziónkat arról, hogy milyen társadalmi céljaink vannak, és mindez hogyan függ össze az oktatásüggyel. Bővebben
tanitanek.com

A Tanítanék Mozgalom köszönti az új tanévet

Szeptember elsején 750 ezer általános iskolás, 210 ezer gimnazista, 210 ezer szakgimnazista és 96 ezer szakiskolás diák számára kezdődik el a tanév. És ugyanígy, mintegy 150 ezer pedagógus számára is becsöngetnek. A mi célunk az, hogy mindannyiuk számára érezhető változásokat érjünk el. Bővebben
tanitanek.com

Indoklás nélkül érvénytelenített vezetői pályázatok

A Tanítanék Mozgalom várja azoknak az igazgatójelölteknek, pályázóknak, tantestületeknek vagy tanároknak a jelentkezését, akiknek tudomása van a fentiekhez hasonló esetekről. Bővebben
tanitanek.com

A CKP állásfoglalása a szakgimnáziumi változtatásokról

A „jól képzett kezdő szakember” fogalma ma már nem azt jelenti, hogy azonnal munkába állítható, mert minden a munkavégzéshez szükséges részismerettel és készséggel rendelkezik. Számos cég ma már maga oldja meg a konkrét munkafeladatokra való felkészítést, és inkább olyan fiatalokat vár, akik az adott szakma átfogó ismeretén túl elsősorban a digitális eszközök alkalmazásában, nyelvtudásban, együttműködési, vállalkozási készségeiket tekintve rendelkeznek megfelelő tudással, illetve – ez a legfontosabb – megtanultak tanulni. Az említett döntések többsége ezzel a meghatározó, és az országok gazdaságát alapvetően formáló tendenciával szembe megy. Bővebben

tanitanek.com

A CKP állásfoglalása a szakgimnáziumi változtatásokról

A szakképzés átalakításának felfüggesztése a CKP 12 pontjának fontos követelése volt. Annak ellenére, hogy a változtatásokat a CKP-n kívüli szakmai szervezetek – köztük a Nemzeti Pedagógus Kar – is kritizálták, és még a Köznevelési Kerekasztal sem támogatta, és annak ellenére, hogy a változások előkészítése a mai napig nem történt meg, a kormányzat ragaszkodik azok szeptember 1-i bevezetéséhez. Ez késztette a Civil Közoktatási Platformot arra, hogy részletes szakmai állásfoglalást készítsen a szakgimnáziumi oktatást érintő, már megtörtént, illetve tervezett változtatásokkal kapcsolatban, és azt cselekvésre felszólító kísérőlevéllel eljuttassa a döntéshozókhoz és a közoktatásban, szakképzésben érintettekhez.
tanitanek.com

Vegyük igénybe a jog lehetőségeit!

Mozgalmunk „problématérképet” készít az oktatási témakörrel kapcsolatos, akár az egyént, akár intézményt, akár valamely oktatási szakterületet érintő problémák JOGI vonatkozásairól. A problémák gyűjtése mellett azok jelentkezését is várjuk, akik készek arra, hogy - megfelelő segítséggel - jogi úton is érvényt szerezzenek igazuknak.
tanitanek.com

A NAT és a kerattantervek átalakításáról, a tartalmi szabályozásról

Az elmúlt hetekben a kormány megindította a Nemzeti alaptanterv (NAT) és a miniszter által kiadott kerettantervek átalakításának munkálatait. E dokumentumok a közoktatás tartalmi szabályozásának legfőbb meghatározó elemei, megváltoztatásuk mindig felveti az egész tartalmi szabályozás megfelelő voltának kérdését.
tanitanek.com

Esélyteremtés vagy Taigetosz? SNI gyermekek a közoktatásban

A sajátos nevelési igényű - mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autista, pszichés fejlődési zavarral küzdő - gyermekek fejlesztése, oktatása nem biztosítja esélyüket a lehető legfüggetlenebb, leginkább kiteljesedett életre, a társadalmi beilleszkedésre.
tanitanek.com

Mi a baj a jövő évi költségvetéssel?

2017-ben tovább csökkenek az oktatási kiadások.Megmarad a kölcsöntankönyv, és tovább nehezítik az alternatív tantervek benyújtását, az alapítványi iskolák működését. Ráadásul a tervek és a tényleges költések jövőre sem lesznek köszönőviszonyban sem egymással.
tanitanek.com

Állítsák le a rombolást a szakképzésben!

A kormányzat folytatja a szakképzés átalakítását. A kor követelményeinek ellentmondva a múlt századi szakképzési rendszer visszaállítása a cél. A Kereskedelmi Kamara instrukciói alapján, egyes gazdasági szereplők rövidtávú érdekeit figyelembe véve újabb tanulóktól veszik el a lehetőséget boldogulásra, és teszik tönkre hosszú távon a magyar gazdaságot.
tanitanek.com

A tankönyvrendelés véglegesítése - KÉRDÉSEK ÉS JELZÉSEK

A tankönyvrendelés terén teljes a káosz. Jelezzétek, ha jogsértést tapasztaltok! Küldjétek el kérdéseiteket, hogy továbbítsuk az illetékeseknek! Használjátok ki az utolsó napokat!
tanitanek.com

A CKP 12 pontja - magyarázatokkal ellátva

AZONNALI INTÉZKEDÉSEK A Civil Közoktatási Platform által a kormánytól követelt, haladék nélkül meghozandó intézkedések a közoktatás akut problémáinak orvoslására magyarázatokkal

Kockásinfó 7

A CKP követelöseinek jelenlegi helyzete; Miért nem örülünk annak, aminek a kormány szerint örülnünk kellene?; A NAT és a kerattantervek átalakításáról, a tartalmi szabályozásról; Értékeink Részletek
2016.Jun.16

KOCKÁSINFÓ 6.

Osztályfőnöki beszámoló osztályozó konferenciára. A konferenciára mindenkit szeretettel várunk június 11-én. Részletek
2016.Jun.09

KOCKÁSINFÓ 5.

SNI gyermekek problémája, kormányzati einstand, veszélyben a tanodák, NOKS-os dolgozók tömeges elbocsájtása Részletek
2016.Jun.02

KOCKÁSINFÓ 4.

A Tanítanék Mozgalom és a szakmai hátterét biztosító Civil Közoktatási Platform több hónapja küzd a magyar közoktatás megújításáért, sürgeti az oktatási rendszer jobbá tételét. Elképzeléseink és követeléseink egyik központi eleme az iskolai autonómia helyreállítása. Úgy tűnik azonban, az autonómia (és mindaz, amit jelent: szabadság, felelősségvállalás, döntési jogok) szitokszó a kormány számára. Részletek
2016.May.19

KOCKÁSINFÓ 3.

A Tanítanék Mozgalom újabb demonstrációt hirdetett! Részletek
2016.May.12

KOCKÁSINFÓ 2.

A Tanítanék Mozgalom és a Szakképzési Társaság a szakképzés tervezett átalakításáról tartott sajtótájékoztatót Részletek
2016.May.05

KOCKÁSINFÓ 1.

Tankönyvrendelés Részletek
2016.Apr.28

KockásInfó sajtótájékoztatók

A Tanítanék Mozgalom úgy döntött, hogy ezután a kormány aktuális tevékenységét figyelembe véve, és tekintettel az oktatási ügyek körüli egyre nagyobb fejetlenségre, rendszeresen tart majd sajtótájékoztatót, KockásInfó néven. Részletek
2016.Apr.27


Történelem atlasz

A TTE felhívása

Aláírásgyűjtés az érettségin használható történelmi atlaszról

Csatlakozz Te is!


Herman Ottó Gimnázium

Hermanos tanárok nyílt levele

A Miskolci herman Ottó Gimnázium tanárainak nyílt levele

Csatlakozz Te is!


Zimándy nyilatkozat

Zimándy nyilatkozat

Általános iskolai tanárok nyilatkozata az önértékelésről

Csatlakozz Te is!


Meixner

Meixneres felhívás

Alsó tagozaton ne legyenek tartós kölcsönkönyvek!

Csatlakozz Te is!


Hírek

KT ügyek

A Központi Közalkalmazotti Tanács létrejöttével kapcsolatos információk egy helyen

mutasd!

A CKP válasza az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság 2016. 03.03-i levelére

Miniszter úr, készen áll a 12 pont azonnali orvoslására és érdemi tárgyalásra? Mi készen állunk az azonnali egyeztetésre.

mutasd!

CKP 12 pontjára adott válaszlevél az EMMI-től

Az Önök által leírt kérdések, problémák természetesen előttünk is ismertek, azok egytől egyik szerepelnek a Köznevelési Kerekasztal valamelyik munkacsoportjának témái között.

mutasd!

A CKP 12 pontja - A 12 pont elé

Ezen intézkedések hosszas előkészítést nem igényelnek, hatásukra és következményeikre való tekintettel azonban életbevágó a jelentőségük.

mutasd!

A CKP 12 pontja - AZONNALI KÖVETELÉSEK

A Civil Közoktatási Platform által a kormánytól követelt, haladék nélkül meghozandó intézkedések a közoktatás akut problémáinak orvoslására

mutasd!

A CKP 12 pontja - Kísérőlevél az EMMI-nek

A Civil Közoktatási Platform által megfogalmazott, a közoktatás akut problémáit összefoglaló követelések, és a tárgyalási szándék kinyilvánítása.

mutasd!

SEMMIT RÓLUNK NÉLKÜLÜNK! - Az Oktatói Hálózat 5 pontos követelése

Az Oktatói Hálózat, csatlakozva a Civil Közoktatási Platformhoz 5 pontban fogalmazta meg követeléseit a felsőoktatással kapcsolatosan.

mutasd!

Történelemtanárok Egyletének nyilatkozata

A TTE is elutasítja a résztvételt az illegitimnek tekintett Köznevelési Kerekasztal munkacsoportjában

mutasd!

Fontosabb nyilatkozatok

Nyilatkozat a Kispesti Waldorf Isklola részéről

Együttérzésünket és támogatásunkat szeretnénk kifejezni a TANÍTANÉK mozgalom törekvései kapcsán

Kempelenes diákok az oktatásügyért

Buzdítunk minden magyar iskolát, hogy nyíltan álljanak ki az oktatási rendszer megreformálása mellett!

Súlyos problémák a szakközépiskolások szakmai érettségi vizsgájával kapcsolatban

A következő tanévben érettségiző szakközépiskolások nehéz helyzetbe kerültek az irányító szervek törvénysértő mulasztásai és irreális követelményei miatt.

A Történelemtanárok Egyletének felhívása

Követeljük, hogy ne kerüljenek hátrányos helyzetbe azok, akik a jövőben fognak érettségizni!

A falusi kisiskolák ügye

Egy fontos téma: a kisiskolák ügye

A szakképzés gondjai

Az elmúlt évek oktatáspolitikai döntései, valamint a nem kellőképpen átgondolt jogszabályi változások nehéz helyzetbe hozták a szakképzés minden szereplőjét

Az Óvodapedagógiai Egyesület 8 pontos javaslata

Javasoljuk a 3 éves kortól való kötelező óvodáztatás – 5 éves korra való visszaállítását.

Budai Nagy Antal Gimnázium diákjainak nyílt levele

Minden diáknak adják meg a pihenés jogát, és a heti óraszám ne lehessen több harmincnál!

Gyógypedagógiai Segítők Alkalmi Összefogása

A XIV. kerületi KLIK vezetése inkompetenciára hivatkozva lesöpörte a problémát az asztalról, ahelyett, hogy munkáltatóként lobbi tevékenységbe fogott volna...

Nyelviskolák Szakmai Egyesülete

Betelt a pohár a nyelviskoláknál is! Csatlakoznak a közoktatásban dolgozó pedagógusokhoz

A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola tanárainak javaslatai

A magyar közoktatás, a felnövekvő generációk és a pedagógustársadalom érdekében kérjük és elvárjuk, hogy a jövőben minden reform csak széleskörű szakmai egyeztetés, valós hatástanulmány, tesztelés után és csakis felmenő rendszerben kerüljön bevezetésre!

Eötvös diákok a magyar oktatásügyért

...ne legyen korlátozva az előrehozott érettségik során választható tantárgyak száma. Kérjük, az érettségi rendszer és a követelmények változtatását csak a felmenő rendszerben hajtsák végre

Második levél a köznevelésben uralkodó állapotokról

A Herman Ottó és a Teleki Blanka Gimnázium 2. nyílt levele a oktatási rendszer működtetését érintő rendszerszintű hibákról

PSZ Nyugdíjas Tagozatának Intéző Bizottsága

Fontosnak tarjuk, hogy minél több tantestület - óvodától az egyetemig - a közszférában közvetve, vagy közvetlen érintettek, és a szülők is egyszerre ismerjék fel, hogy van más lehetséges oktatásirányítás is

A Semmelweis Ignác Szakképző Iskola szakképzést érintő javaslatai

... kezdődjön a problémákat őszintén feltáró és konstruktív párbeszéd a duális szakképzésről.

Szülők a változásért

...állítsák vissza az oktatási intézmények teljeskörű autonómiáját, így a pedagógiai program, a tanterv, a tankönyvválasztás, a pedagógusok kiválasztása és bérezése a pedagógusok, diákok és szülők közös döntése legyen.

A PSZ Miskolc Városi Szervezetének közleménye

Hogyan tovább?...azonnal kezdjenek tárgyalásokat a közoktatás döntéshozói a Közalkalmazotti Tanácsok, a szakszervezetek és szakmai szervezetek képviselőivel!

A Teleki Blanka Gimnázium nevelőtestületének közleménye

Az oktatás-nevelés minden érintettje (diák-tanár-szülő, NOKS, technikai dolgozók) Emberi Erőforrás, a közös jövőnk. Ezt a forrást a jelenlegi oktatáspolitika fizikailag-idegileg és anyagilag kizsigereli...